Trello-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Trello

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Trello-app.

Stap 1: Trello instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Kopieer de SSO-URL.
 4. Klik op Downloaden om het X.509-certificaat te downloaden.
 5. Ga naar https://trello.com/sso-configuration.
 6. Vul de volgende gegevens in:
  Enterprise name (Bedrijfsnaam): voer uw geregistreerde bedrijfsnaam in.
  Contact email address (E-mailadres contact): voer uw e-mailadres in.
  Select your SAML IDP (Selecteer uw SAML IDP): Other (Overige) (IdP staat er niet bij). 
  Do you plan to enforce SSO login for your users? (Wilt u inloggen via SSO afdwingen voor uw gebruikers?) Yes (Ja).
  Do you want to whitelist any domains for SP-initiated signup? (Wilt u domeinen op de witte lijst zetten voor aanmelden via de SP?) No (Nee).
  SAML SSO URL: voer de Single sign-on URL van Google in die vereist is voor SSO-installatie, die u heeft gedownload in stap 3. 
  SAML Certificate (SAML-certificaat) voer het X.509-certificaat van Google in dat is vereist voor SSO-installatie, dat u heeft gedownload in stap 4. 
 7. Klik op Submit (Verzenden) om deze items op te slaan.
  Trello stuurt u een e-mail om het e-mailadres van de contact te verifiëren. Kijk in uw mailbox.
  Trello verifieert uw bedrijfsnaam.
  Nadat Trello heeft bevestigd dat deze geldig is, stuurt Trello u de ACS-URL en SP-URL (binnen een dag).
 8. Ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML IdP.
Stap 2: Google instellen als SAML-IdP
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik onderaan op de plus (+).
 4. Selecteer het item Trello in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Neem contact op met Trello-ondersteuning om Google in te stellen als SAML-IdP. Zodra Trello-ondersteuning de certificaten heeft verzonden, uploadt u ze in de juiste velden van de serviceproviderinstallatie. Ga daarna terug naar de beheerdersconsole en klik op Volgende.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-IDACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://trello.com/auth/saml/consume/bedrijfsnaam
          Entiteits-ID: https://trello.com/auth/saml/metadata
          Start-URL: leeg
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. Trello heeft het primaire e-mailadres nodig voor verificatie. Neem contact op met Trello-ondersteuning als u een andere Naam-ID nodig heeft. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Trello SAML-app instelt. 
 4. Voer Persistent in het veld Indeling naam-ID:.
 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer onder Kenmerktoewijzing eerst Algemene informatie in het dropdownmenu Categorie. Kies vervolgens het Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het Google-profiel toe te wijzen. U moet de kenmerken 'Primair e-mailadres' [User.Email], 'Voornaam' [User.FirstName] en 'Achternaam' [User.LastName] opgeven.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Trello-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Trello.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 9. Controleer of de e-mail-ID's van uw Trello-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://trello.com/auth/saml/login/bedrijfsnaam en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Trello.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?