RingCentral Office-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor RingCentral Office

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de RingCentral-app.

Stap 1: RingCentral Office instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op Downloaden om de Google IDP-metadata te downloaden.
 4. Ga naar https://service.ringcentral.com/login/startupSSOLogin.html en log in.
 5. Ga naar Tools > Single Sign-On.
 6. Voer de Google IDP-metadata in die u in stap 3 heeft gedownload. 
 7. Bel de klantenservice van RingCentral Office en vraag ze SSO in te stellen om IDP SAML 2.0-metadata te importeren. 
 8. Schakel SSO in voor uw RingCentral Office-account.
 9. Ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-IDP.
Stap 2: Google instellen als SAML-IDP
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik onderaan op de plus (+).
 4. Selecteer het item RingCentral Office in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 6. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: De RingCentral-specifieke serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-IDACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://sso.ringcentral.com/sp/ACS.saml2 (wijzig sso in ssoeuro als u zich in het Verenigd Koninkrijk of de EU bevindt)
          Entiteits-ID: saml2:ringcentral:prod (wijzig prod in prodeuro als u zich in het Verenigd Koninkrijk of de EU bevindt)
          Start-URL: https://service.ringcentral.com/mobile/ssoLogin (wijzig .com in .co.uk als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, wijzig .com in .co.eu als u zich in de EU bevindt)
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. RingCentral Office gebruikt het primaire e-mailadres voor verificatie. Neem contact op met RingCentral Office-ondersteuning als u een andere toewijzing voor de Naam-ID nodig heeft. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de RingCentral Office SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. Selecteer onder Kenmerktoewijzing eerst Algemene informatie in het dropdownmenu Categorie. Kies vervolgens het Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het Google-profiel toe te wijzen. U moet het kenmerk 'Primair e-mailadres' [email] opgeven.
 6. Klik op Voltooien.
Stap 4: De RingCentral Office-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer RingCentral Office.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw RingCentral Office-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://service.ringcentral.com/login/startupSSOLogin.html en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar RingCentral Office.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de RingCentral Office-app.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?