Slack-cloud-app

 U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Slack

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Vul Slack in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Slack en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Download de IdP-metadata.
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Voer op de pagina Serviceprovidergegevens het volgende in:
  • ACS-URL: https://uw-teamnaam.slack.com/sso/saml
  • Entiteits-ID: https://slack.com

   Opmerking: U kunt een entiteits-ID maar voor één SAML-app gebruiken. Als de Entiteits-ID https://slack.com al wordt gebruikt door een andere Slack SAML-app, stelt u in plaats daarvan https://uw-teamnaam.slack.com in als de Entiteits-ID.

 9. Vink het vakje aan voor Ondertekende reactie.
 10. Klik op Doorgaan.
 11. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Slack-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Slack-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) User.Email (vereist)
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) first_name
  Basic Information > Last name (Algemene informatie > Achternaam) last_name
 12. Klik op Voltooien.
 13. Klik in het venster SSO instellen voor Slack op OK. U moet SSO instellen voordat u automatische registratie instelt.
Stap 2: De Slack-SAML-app aanzetten

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle gebruikers.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Slack.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Slack-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 3: Slack instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log op https://uw-teamnaam.slack.com/home in bij Slack met het account van de Slack-teameigenaar of -beheerder van uw organisatie.
 2. Klik op Settings & Permissions (Instellingen en rechten).
 3. Klik op het tabblad Authentication (Verificatie).
 4. Klik naast SAML authentication (SAML-verificatie) op Configure (Configureren).
 5. Bevestig uw wachtwoord.
 6. Selecteer in het venster Choose your SAML provider (Uw SAML-provider kiezen) de optie Custom SAML 2.0 (Aangepaste SAML 2.0) en klik op Configure (Instellen).
 7. Plak in het veld SAML 2.0 Endpoint (HTTP) (SAML 2.0-eindpunt) de SSO-URLdie u in stap 1 heeft gekopieerd.
 8. Plak in het veld Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 9. Plak in het veld Public Certificate (Openbaar certificaat) de content van het certificaatbestand dat u in stap 1 heeft gedownload. Dit is een X.509-certificaat dat vereist is voor SSO-installatie. U kunt de bestandsextensie wijzigen in '.txt' zodat u het bestand kunt openen in een tekstverwerker.
 10. Doe het volgende onder Geavanceerde opties:
  1. Als u de Entiteits-ID in uw Slack SAML-app op iets anders heeft ingesteld dan https://slack.com, plakt u de waarde van de Entiteits-ID in het veld Service Provider Issuer (Uitgever serviceprovider).
  2. Vink bij Choose how the SAML response from your IDP is signed (Kiezen hoe de SAML-reactie van uw IdP wordt ondertekend) het vakje aan voor Responses Signed (Ondertekende reacties).
 11. Geef onder Settings (Instellingen) aan hoe verificatie moet worden toegepast op uw team.
 12. Klik op Save Configuration (Configuratie opslaan).
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Slack ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Slack.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Slack geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open http://uw-teamnaam.slack.com en probeer in te loggen met SAML. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Slack.

Stap 5: Automatische registratie instellen  


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false