Slack-cloud-app

 

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

SSO via SAML instellen voor Slack

Hier leest u hoe u als beheerder Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Slack®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer Slack in de lijst en klik op Volgende. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 6. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 7. Klik op Volgende.
Stap 2: De Slack-specifieke serviceprovidergegevens invoeren
 1. Voer de volgende URL's in het venster Serviceprovidergegevens in:
  • ACS-URL: https://uw-teamnaam.slack.com/sso/saml
  • Entiteits-ID: https://slack.com
  • Start-URL: laat dit veld leeg
 2. Vink het vakje voor Ondertekende reactie aan.
 3. (Optioneel) Wijzig indien nodig de standaard Naam-ID. U kunt aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat u deze heeft gemaakt met Google Admin SDK API's, maar u moet de aangepaste kenmerken maken voordat u de Slack-SAML-app instelt. Er mag één waarde in het veld Naam-ID staan.
 4. Stel Notatie naam-ID in op Persistent.
 5. Klik op Volgende.
 6. Stel in het venster Kenmerktoewijzing de categorie E-mailadres.Gebruiker in op Algemene informatie en het veld Gebruiker op Primair e-mailadres.
 7. (Optioneel) Voeg naamkenmerken toe. Met naamkenmerken kan Google informatie doorsturen aan de Slack-app tijdens de gebruikersverificatie.
  1. Stel in beide gevallen de categorie in op Algemene informatie.
  2. Stel voor de voornaam het veld Gebruiker in op Voornaam.
  3. Stel voor de achternaam het veld Gebruiker in op Achternaam.
 8. Klik op Voltooien.
 9. Klik in het venster SSO instellen voor Slack op OK. U moet SSO instellen voordat u de gebruikersregistratie instelt.
Stap 3: De Slack-SAML-app inschakelen

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle gebruikers.

 1. Ga op het dashboard van de Google-beheerdersconsole naar Apps SAML-apps.
 2. Selecteer Slack.
 3. Klik op Gebruikerstoegang.
 4. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 5. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 6. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Slack-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Slack instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij Slack via https://uw-teamnaam.slack.com/home. U moet inloggen als teameigenaar of beheerder om de verificatie-instellingen van Slack te kunnen updaten.
 2. Klik op Settings & Permissions (Instellingen en rechten).
 3. Klik in het venster Settings & Permissions (Instellingen en rechten) op het tabblad Authentication (Verificatie).
 4. Klik naast SAML authentication (SAML-verificatie) op Configure (Configureren).
 5. Bevestig uw wachtwoord.
 6. Selecteer in het venster Choose your SAML provider (Uw SAML-provider kiezen) de optie Custom SAML 2.0 (Aangepaste SAML 2.0) en klik op Configure (Configureren).
 7. Ga op het dashboard van de Google-beheerdersconsole naar Beveiliging > Single sign-on (SSO) instellen.
 8. Kopieer in het venster Single sign-on (SSO) instellen de SSO-URL en plak deze in Slack in het vak SAML 2.0 Endpoint (HTTP) (SAML 2.0-eindpunt (HTTP)).
 9. Kopieer de Entiteits-ID en plak deze in Slack in het venster Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider).
 10. Klik naast Certificate (Certificaat) op Download (Downloaden).
 11. Kopieer en plak de volledige inhoud van het gedownloade bestand in het veld Public Certificate (Openbaar certificaat) in Slack. Dit is een X.509-certificaat dat vereist is voor SSO-installatie. U kunt de bestandsextensie wijzigen in '.txt' zodat u het bestand kunt openen in een tekstverwerker.
 12. Geef onder Settings (Instellingen) aan hoe verificatie moet worden toegepast op uw team.
 13. Klik op Save Configuration (Configuratie opslaan).
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Slack-app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?