Slack-cloud-app

 U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Slack

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer Slack in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Slack en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Download de IdP-metadata.
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your-team-name} door de naam van uw Slack-team.

  Opmerking: U kunt een entiteits-ID maar voor één SAML-app gebruiken. Als de Entiteits-ID https://slack.com al wordt gebruikt door een andere Slack SAML-app, stelt u in plaats daarvan https://uw-teamnaam.slack.com in als de Entiteits-ID.

 9. Vink het vakje aan voor Ondertekende reactie.
 10. Klik op Doorgaan.
 11. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Slack-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Slack-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) User.Email (vereist)
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) first_name
  Basic Information > Last name (Algemene informatie > Achternaam) last_name
 12. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over het toewijzen van groepslidmaatschappen.

 13. Klik op Voltooien.
Stap 2: De Slack-SAML-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Slack.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Slack-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.

Wijzigingen verwerken kan tot 24 uur duren, maar meestal gaat het sneller. Meer informatie

Stap 3: Slack instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log op https://uw-teamnaam.slack.com/home in bij Slack met het account van de Slack-teameigenaar of -beheerder van uw organisatie.
 2. Klik op Settings & Permissions (Instellingen en rechten).
 3. Klik op het tabblad Authentication (Verificatie).
 4. Klik naast SAML authentication (SAML-verificatie) op Configure (Configureren).
 5. Bevestig uw wachtwoord.
 6. Selecteer in het venster Choose your SAML provider (Uw SAML-provider kiezen) de optie Custom SAML 2.0 (Aangepaste SAML 2.0) en klik op Configure (Configureren).
 7. Plak in het veld SAML 2.0 Endpoint (HTTP) (SAML 2.0-eindpunt) de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 8. Plak in het veld Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 9. Plak in het veld Public Certificate (Openbaar certificaat) de content van het certificaatbestand dat u in stap 1 heeft gedownload. Dit is een X.509-certificaat dat vereist is voor SSO-installatie. U kunt de bestandsextensie wijzigen in '.txt' zodat u het bestand kunt openen in een tekstverwerker.
 10. Doe het volgende onder Geavanceerde opties:
  1. Als u de Entiteits-ID in uw Slack SAML-app op iets anders heeft ingesteld dan https://slack.com, plakt u de waarde van de Entiteits-ID in het veld Service Provider Issuer (Uitgever serviceprovider).
  2. Vink bij Choose how the SAML response from your IDP is signed (Kiezen hoe de SAML-reactie van uw IdP wordt ondertekend) het vakje aan voor Responses Signed (Ondertekende reacties).
 11. Geef onder Settings (Instellingen) aan hoe verificatie moet worden toegepast op uw team.
 12. Klik op Save Configuration (Configuratie opslaan).
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Slack ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Slack.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Slack geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open http://uw-teamnaam.slack.com en probeer in te loggen met SAML. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Slack.

Stap 5: Automatische registratie instellen  


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu