Workplace by Facebook-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Workplace by Facebook

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Workplace by Facebook-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer Workplace by Facebook in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Workplace by Facebook en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole geopend. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Workplace by Facebook, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Workplace by Facebook instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de Workplace by Facebook-app als beheerder.
 2. Ga naar Admin Panel (Beheerdersvenster) and then Security (Beveiliging) and then Authentication (Verificatie).
 3. Vink het vakje aan voor SAML SSO.
 4. Klik op Add SSO Provider (Nieuwe SSO-provider toevoegen).
 5. Voer deze gegevens in die u in stap 1 hierboven in de Beheerdersconsole heeft gekopieerd:
  • SAML URL: SSO-URL.
  • SAML Issuer ID (ID SAML-uitgever): Entiteits-ID.
  • SAML Certificate (SAML-certificaat): open het X.509-certificaat van Google dat u in stap 1 heeft gedownload in een teksteditor, kopieer de volledige inhoud van het bestand en plak die in dit veld.
 6. Kopieer de Audience URL (Publieks-URL) en ACS URL.U heeft deze URL's nodig om de configuratie van SSO af te maken in de Beheerdersconsole in de volgende stap.

Laat Workplace by Facebook geopend. U komt hier terug om de SSO-installatie te testen nadat u deze heeft geconfigureerd in de Beheerdersconsole.

Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Voer op de pagina Serviceprovidergegevens de volgende waarden in:
  • ACS-URL: de ACS-URL die u heeft gekopieerd bij Workplace by Facebook.
  • Entiteits-ID: de Audience URL (Publieks-URL) die u heeft gekopieerd bij Workplace by Facebook.
  • Start-URL: het hoofd-URL-gedeelte van de ACS-URL die u heeft gekopieerd bij Workplace by Facebook.Opmerking: Het hoofd-URL-gedeelte is het gedeelte tussen :// en de volgende slash, bijvoorbeeld {yoursubdomain}.facebook.com.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. (Optioneel) Ga als volgt te werk om Google-directorykenmerken toe te wijzen aan de overeenkomstige app-kenmerken in het venster Kenmerktoewijzing:
  1. Klik op Toewijzing toevoegen.
  2. Klik op Veld selecterenand thenselecteer een Google-directorykenmerk.
  3. Voer bij App-kenmerken het bijbehorende app-kenmerk in.
 6. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over het toewijzen van groepslidmaatschappen.

 7. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Workplace by Facebook-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workplace by Facebook.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Workplace by Facebook-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Workplace by Facebook ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workplace by Facebook.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Workplace by Facebook geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga terug naar het browservenster met Workplace by Facebook.
 2. Klik op de pagina SSO settings (SSO-instellingen) op de groene knop Test SSO (SSO testen).
 3. Log in met het e-mailadres waarmee u momenteel bent ingelogd bij Workplace by Facebook.
 4. Als de test slaagt, slaat u de wijzigingen op.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen voor Workplace by Facebook  


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu