Workplace by Facebook-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Workplace by Facebook

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Workplace by Facebook-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Workplace by Facebook in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Workplace by Facebook en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole geopend. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Workplace by Facebook, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Workplace by Facebook instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de Workplace by Facebook-app als beheerder.
 2. Ga naar Admin Panel (Beheerdersvenster) and then Security (Beveiliging) and then Authentication (Verificatie).
 3. Vink het vakje aan voor SAML SSO.
 4. Voer deze gegevens in die u in stap 1 hierboven in de Beheerdersconsole heeft gekopieerd:
  • SAML URL: SSO-URL.
  • SAML Issuer ID (ID SAML-uitgever): Entiteits-ID.
  • SAML certificate (SAML-certificaat): open het X.509-certificaat van Google dat u in stap 1 heeft gedownload en plak het in dit veld.
 5. Kopieer de Audience URL (Publieks-URL) en ACS URL.U heeft deze URL's nodig om de configuratie van SSO af te maken in de Beheerdersconsole in de volgende stap.

Laat Workplace by Facebook geopend. U komt hier terug om de SSO-installatie te testen nadat u deze heeft geconfigureerd in de Beheerdersconsole.

Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Voer op de pagina Serviceprovidergegevens de volgende waarden in:
  • ACS-URL: de ACS-URL die u heeft gekopieerd bij Workplace by Facebook.
  • Entiteits-ID: de Audience URL (Publieks-URL) die u heeft gekopieerd bij Workplace by Facebook.
  • Start-URL: het hoofd-URL-gedeelte van de ACS-URL die u heeft gekopieerd bij Workplace by Facebook.Opmerking: Het hoofd-URL-gedeelte is het gedeelte tussen :// en de volgende slash, bijvoorbeeld {yoursubdomain}.facebook.com.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Workplace by Facebook.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Workplace by Facebook-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workplace by Facebook.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Workplace by Facebook-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Workplace by Facebook ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workplace by Facebook.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Workplace by Facebook geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga terug naar het browservenster met Workplace by Facebook.
 2. Klik op de pagina SSO settings (SSO-instellingen) op de groene knop Test SSO (SSO testen).
 3. Log in met het e-mailadres waarmee u momenteel bent ingelogd bij Workplace by Facebook.
 4. Als de test slaagt, slaat u de wijzigingen op.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen voor Workplace by Facebook


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false