Workplace by Facebook-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Workplace by Facebook

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Workplace by Facebook-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Workplace by Facebook​ in de lijst met apps en klik erop.
 5. Kopieer op de pagina Google IdP-gegevens de SSO-URL en Entiteits-ID en download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster 'Algemene informatie' staan de 'App-naam' en 'Beschrijving' die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {uw-bedrijfsnaam} en {uw-bedrijfs-ID} door de waarden uit uw Workplace by Facebook-account. 
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Workplace by Facebook instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de Workplace by Facebook-app als beheerder.
 2. Ga onder Settings (Instellingen) naar SSO settings (SSO-instellingen).
 3. Klik in het dropdownmenu op Community Dashboard (Communitydashboard).
 4. Klik op het keuzerondje voor SAML SSO.
 5. Voer de volgende gegevens in die u in stap 1 hierboven bij Google heeft gekopieerd:
  • SAML Login URL (Inlog-URL SAML): SSO-URL.
  • SAML Issuer URL (URL SAML-uitgever): Entiteits-ID.
  • Upload het Google X.509-certificaat.
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Workplace by Facebook-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Workplace by Facebook.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Workplace by Facebook-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-bedrijfsnaam.facebook.com/ en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Workplace by Facebook.

Stap 5: Gebruikersregistratie instellen voor Workplace by Facebook
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?