NetSuite-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor NetSuite

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de NetSuite-app.

Stap 1: NetSuite instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Ga in een nieuw browsertabblad naar de SAML-configuratiepagina van NetSuite.
 5. Selecteer Setup (Installatie) > Integration (Integratie) > SAML Single Sign-on.
 6. Plak de inlog-URL van de SAML-instellingen uit de Google-beheerdersconsole in het veld Identity Provider Login Page (Inlogpagina identiteitsprovider) in NetSuite.
 7. Het veld Logout landing page (Bestemmingspagina na uitloggen) is optioneel. U kunt dit ook leeg laten. 
 8. Voeg SAML-rechten toe aan gebruikersrollen.
 9. Selecteer het keuzerondje Upload IdP metadata (IdP-metadata uploaden).
 10. Upload het bestand met de Google IdP-metadata dat u eerder heeft opgeslagen uit de SAML-instellingen in de Google-beheerdersconsole.
 11. Klik op Submit (Verzenden) en ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad. 
  Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item NetSuite in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Download de SP-metadata en upload deze in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie. Ga daarna terug naar de Admin Console en klik op Volgende.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. In het gedeelte Serviceprovidergegevens worden de velden Entiteits-IDACS-URL en Start-URL automatisch ingevuld met de gegevens uit het metadatabestand.
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg. Deze reactie is gespecificeerd in het metadata-bestand. U mag deze indien nodig overschrijven.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de NetSuite SAML-app instelt.  
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde ‘Email’ toe aan Algemene informatie > Primaire e-mailadres en de kenmerkwaardeaccountaan een aangepast kenmerk (de kenmerkwaarde ‘account bevat de account-ID van het NetSuite-account).
 6. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De NetSuite-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer NetSuite.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw NetSuite-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://uw-domeinnaam.netsuite.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar NetSuite.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?