ServiceNow-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps via Single sign-on.

SSO via SAML instellen voor ServiceNow

Hier leest u hoe u Single sign-on via SAML instelt voor de ServiceNow-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Vul ServiceNow in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van ServiceNow en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-omgeving} door de waarde voor uw ServiceNow-instantie.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. (Optioneel) Ga als volgt te werk om Google-directorykenmerken toe te wijzen aan de overeenkomstige app-kenmerken in het venster Kenmerktoewijzing:
  1. Klik op Toewijzing toevoegen.
  2. Klik op Veld selecterenand thenselecteer een Google-directorykenmerk.
  3. Voer bij App-kenmerken het bijbehorende app-kenmerk in.
 11. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over het toewijzen van groepslidmaatschappen.

 12. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: ServiceNow instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in een nieuw browsertabblad in bij ServiceNow als beheerder.
 2. Ga naar Multi-Provider SSO(SSO van meerdere providers)and thenProperties (Kenmerken).
 3. Vink het vakje aan voor Enable multiple provider SSO (SSO van meerdere providers inschakelen).
 4. Selecteer de optie Enable Auto Importing of users (Automatisch importeren van gebruikers inschakelen) om uw Google Workspace-gebruikers toe te voegen aan de gebruikerstabel in ServiceNow.
 5. Voer bij het veld Identification (Identificatie) van de gebruikerstabel de optie Email (E-mail) in.
 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Ga naar Multi-Provider SSO (SSO van meerdere providers)and thenIdentity Providers (Identiteitsproviders).
 8. Klik op New (Nieuw).
 9. Vink het vakje aan voor Import Identity Provider Metadata (Metadata van identiteitsprovider importeren).
 10. Selecteer de optie XML en voer de naam in van het IdP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 11. Klik op Import (Importeren).
 12. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De ServiceNow-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ServiceNow.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ServiceNow-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

ServiceNow ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ServiceNow.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt ServiceNow geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://{uw-domeinnaam}.service-now.com. Vervang {uw-domeinnaam} door de waarde van uw ServiceNow-instantie.
 2. Log in met uw e-mailadres van Google. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord van Google in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar ServiceNow.

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu