ServiceNow-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps via Single sign-on.

SSO via SAML instellen voor ServiceNow

Hier leest u hoe u Single sign-on via SAML instelt voor de ServiceNow-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Vul ServiceNow in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van ServiceNow en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-omgeving} door de waarde voor uw ServiceNow-instantie.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor ServiceNow.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: ServiceNow instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in een nieuw browsertabblad in bij ServiceNow als beheerder.
 2. Ga naar Multi-Provider SSO(SSO van meerdere providers)and thenProperties (Kenmerken).
 3. Vink het vakje aan voor Enable multiple provider SSO (SSO van meerdere providers inschakelen).
 4. Selecteer de optie Enable Auto Importing of users (Automatisch importeren van gebruikers inschakelen) om uw Google Workspace-gebruikers toe te voegen aan de gebruikerstabel in ServiceNow.
 5. Voer bij het veld Identification (Identificatie) van de gebruikerstabel de optie Email (E-mail) in.
 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Ga naar Multi-Provider SSO (SSO van meerdere providers)and thenIdentity Providers (Identiteitsproviders).
 8. Klik op New (Nieuw).
 9. Vink het vakje aan voor Import Identity Provider Metadata (Metadata van identiteitsprovider importeren).
 10. Selecteer de optie XML en voer de naam in van het IdP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 11. Klik op Import (Importeren).
 12. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De ServiceNow-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ServiceNow.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ServiceNow-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

ServiceNow ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ServiceNow.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt ServiceNow geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://{uw-domeinnaam}.service-now.com. Vervang {uw-domeinnaam} door de waarde van uw ServiceNow-instantie.
 2. Log in met uw e-mailadres van Google. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord van Google in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar ServiceNow.

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false