Zendesk-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Zendesk

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Zendesk-app.   

Stap 1: Zendesk instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de Zendesk-app.
 5. Ga naar Zendesk Support en selecteer Admin (Beheerder) and then Channels (Kanalen) and then API.
 6. Schakel wachtwoordtoegang in op het tabblad Settings (Instellingen).
 7. Selecteer het pictogram Admin (Beheer) en selecteer vervolgens Security (Beveiliging) in de categorie Settings (Instellingen).
 8. Selecteer het tabblad Admins & Agents (Beheerders en agents).
 9. Selecteer de optie SAML.
 10. Kopieer de SSO Login URL (SSO-inlog-URL) van Google uit de Zendesk-cloud-app en plak deze in het veld SAML SSO URL (SAML-SSO-URL).
 11. Het veld Logout URL (Uitlog-URL) is optioneel. U kunt dit ook leeg laten. 
 12. Genereer de SHA-256-fingerprint uit het Google X.509-certificaat dat u heeft gedownload in stap 3.
 13. Klik op Save (Opslaan) en ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Klik onder in de hoek op de plus (+).
  Het venster SSO inschakelen voor SAML-applicatie wordt geopend.
 4. Selecteer het item Zendesk in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:

  U kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie plakken en vervolgens op Volgende klikken
  of
  U kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie en vervolgens teruggaan naar de beheerdersconsole en op Volgende klikken.
   
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://uw-domeinnaam.zendesk.com/access/saml
          Entiteits-ID: https://uw-domeinnaam.zendesk.com
          Start-URL: https://uw-domeinnaam.zendesk.com
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. De indeling moet worden ingesteld op EMAIL.
  Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Zendesk SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde Email toe aan Algemene informatie > Primaire e-mailadres
 6. Selecteer in het dropdownmenu de Categorie en het Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het Google-profiel toe te wijzen.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Zendesk-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Zendesk.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Zendesk-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-domeinnaam.zendesk.com en probeer in te loggen.
  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Zendesk.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?