Salesforce-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Salesforce

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Salesforce®-app.

Stap 1: Salesforce instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Start de Salesforce-app.
 2. Kies onder Domain Management (Domeinbeheer) > My Domain (Mijn domein) een domeinnaam. Voer deze in het vak subdomain (subdomein) in.
 3. Klik onder Security Controls (Beveiligingsfuncties) > Single Sign-on Settings (Single sign-on-instellingen) op Edit (Bewerken) en vink het vakje aan voor SAML enabled (SAML ingeschakeld).
 4. Klik op New (Nieuw) en vul alle velden in:
  1. Kopieer de Google-veldwaarde Entiteits-ID (uw-domeinnaam.my.salesforce.com) in het veld Issuer (Uitgever).
  2. Kopieer de Google-veldwaarde Single Sign-On URL in het veld Identity provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider).
  3. Voer in het veld Entity Id (Entiteits-ID) uw Salesforce-domeinnaam (uit stap 2) in.
  4. Selecteer HTTP Redirect (HTTP-omleiding).
 5. Kopieer de waarde van de Salesforce Login URL (Salesforce-inlog-URL) (https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com?so={door SF opgegeven-domeinspecifieke ID}). U plakt deze in het veld ACS-URL in de beheerdersconsole (stap 1 onder Salesforce-specifieke serviceprovidergegevens invoeren).
 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op het plus-pictogram (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Salesforce in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:

  U kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie plakken en vervolgens klikken op Volgende
  of
  U kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie en vervolgens teruggaan naar de beheerdersconsole en klikken op Volgende.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com?so={door SF opgegeven-domeinspecifieke ID}
          Entiteits-ID: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com
          Start-URL: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Salesforce SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. (Optioneel) Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en voer een nieuwe naam in voor het kenmerk dat u wilt toewijzen.
 6. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Salesforce-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Salesforce-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com.
 2. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Salesforce.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen voor Salesforce

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Salesforce-app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?