Salesforce-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Salesforce

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Salesforce-app.

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u uw Salesforce-subdomein instellen.  

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Salesforce in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaatbestand.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Doe het volgende in het gedeelte Serviceprovidergegevens:
  1. Wijzig de standaard ACS-URL in https://{specifiek domein}.my.salesforce.com. Vervang {specifiek domein} door uw Salesforce-subdomein.
  2. Bewerk de velden Entiteits-ID en Start-URL en vervang {specifiek domein} door uw Salesforce-subdomein. 
 9. Klik op Voltooien.
 10. (Optioneel) Configureer de gebruikersregistratie voor Salesforce of klik op OK om de installatie te voltooien.
Stap 2: Salesforce instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij Salesforce met uw beheerdersaccount.
 2. Klik op Setup (Installatie).
 3. Voer 'Single Sign-On' in het vak Quick Find (Snel zoeken) in en klik op Single Sign-On Settings (Instellingen voor Single sign-on).
 4. Klik onder Single Sign-on Settings op Edit (Bewerken) en vink het vakje aan voor SAML enabled (SAML ingeschakeld).
 5. Klik op Save (Opslaan).
 6. Klik bij SAML Single Sign-On Settings (Instellingen voor SAML Single sign-on) op New (Nieuw).
 7. Voer de volgende gegevens in:
  • Name (Naam): Google
  • API Name (API-naam): Google
  • Issuer (Uitgever): de entiteits-ID die u in stap 1 hierboven bij Google heeft gekopieerd.
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): klik op Choose File (Bestand kiezen) en selecteer het certificaatbestand dat u in stap 1 heeft gedownload.
  • Set Service Provider Initiated Request Binding (Koppelen van eerste verzoek serviceprovider instellen): HTTP Redirect 
  • Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd. 
 8. Klik op Save (Opslaan).

(Optioneel) Ga als volgt te werk om door de serviceprovider gestarte SSO in te schakelen:

 1. Klik op Domain Management (Domeinbeheer)and thenMy Domain (Mijn domein).
 2. Klik in het gedeelte Authentication Configuration (Verificatieconfiguratie) op Edit (Bewerken).
 3. Vink 'Google' aan in het gedeelte Authentication Service (Verificatieservice). 
 4. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Salesforce-app inschakelen
 1. Log in bij de Beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Salesforce-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com.
 2. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Salesforce.
Stap 5: Gebruikersregistratie instellen voor Salesforce
Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?