Salesforce-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Salesforce

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Salesforce-app.

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u uw Salesforce-subdomein instellen.  

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer Salesforce in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Salesforce en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaatbestand.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Doe het volgende in het gedeelte Serviceprovidergegevens:
  1. Voer https://{specifiek domein}.my.salesforce.com in bij ACS-URL en vervang {specifiek domein} door uw Salesforce-subdomein.
  2. Bewerk de velden Entiteits-ID en Start-URL en vervang {specifiek domein} door uw Salesforce-subdomein.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over groepslidmaatschappen toewijzen.

 12. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
 13. (Optioneel) Configureer automatische registratie voor Salesforce of klik op OK om de installatie te voltooien.
Stap 2: Salesforce instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij Salesforce met uw beheerdersaccount.
 2. Klik op Setup (Installatie).
 3. Voer 'Single Sign-On' in het vak Quick Find (Snel zoeken) in en klik op Single Sign-On Settings (Instellingen voor Single sign-on).
 4. Klik onder Single Sign-on Settings op Edit (Bewerken) en vink het vakje aan voor SAML enabled (SAML ingeschakeld).
 5. Klik op Save (Opslaan).
 6. Klik bij SAML Single Sign-On Settings (Instellingen voor SAML Single sign-on) op New (Nieuw).
 7. Voer de volgende gegevens in:
  • Name (Naam): Google
  • API Name (API-naam): Google
  • Issuer (Uitgever): de entiteits-ID die u in stap 1 hierboven bij Google heeft gekopieerd.
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): klik op Choose File (Bestand kiezen) en selecteer het certificaatbestand dat u in stap 1 heeft gedownload.
  • Set Service Provider Initiated Request Binding (Koppelen van eerste verzoek serviceprovider instellen): HTTP Redirect 
  • Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd. 
 8. Klik op Save (Opslaan).

(Optioneel) Ga als volgt te werk om door de serviceprovider gestarte SSO in te schakelen:

 1. Klik op Domain Management (Domeinbeheer)and thenMy Domain (Mijn domein).
 2. Klik in het gedeelte Authentication Configuration (Verificatieconfiguratie) op Edit (Bewerken).
 3. Vink 'Google' aan in het gedeelte Authentication Service (Verificatieservice). 
 4. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Salesforce-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Salesforce-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Salesforce ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Salesforce geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com.
 2. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Salesforce.
Stap 5: Automatische registratie voor Salesforce instellen

Als hoofdgebruiker kunt u instellen dat gebruikers automatisch worden geregistreerd bij de Salesforce-app.

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
1904335444094842950
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true