Salesforce-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Salesforce

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Salesforce-app.

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u uw Salesforce-subdomein instellen.  

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Salesforce in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Salesforce en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaatbestand.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Doe het volgende in het gedeelte Serviceprovidergegevens:
  1. Bewerk de ACS-URL. Vervang {specifiek domein} door uw Salesforce-subdomein en {door SF geleverd - domeinspecifieke id} door uw Salesforce Organization ID.
  2. Bewerk de velden Entiteits-ID en Start-URL en vervang {specifiek domein} door uw Salesforce-subdomein.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Salesforce.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
 11. (Optioneel) Configureer automatische registratie voor Salesforce of klik op OK om de installatie te voltooien.
Stap 2: Salesforce instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij Salesforce met uw beheerdersaccount.
 2. Klik op Setup (Installatie).
 3. Voer 'Single Sign-On' in het vak Quick Find (Snel zoeken) in en klik op Single Sign-On Settings (Instellingen voor Single sign-on).
 4. Klik onder Single Sign-on Settings op Edit (Bewerken) en vink het vakje aan voor SAML enabled (SAML ingeschakeld).
 5. Klik op Save (Opslaan).
 6. Klik bij SAML Single Sign-On Settings (Instellingen voor SAML Single sign-on) op New (Nieuw).
 7. Voer de volgende gegevens in:
  • Name (Naam): Google
  • API Name (API-naam): Google
  • Issuer (Uitgever): de entiteits-ID die u in stap 1 hierboven bij Google heeft gekopieerd.
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): klik op Choose File (Bestand kiezen) en selecteer het certificaatbestand dat u in stap 1 heeft gedownload.
  • Set Service Provider Initiated Request Binding (Koppelen van eerste verzoek serviceprovider instellen): HTTP Redirect 
  • Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd. 
 8. Klik op Save (Opslaan).

(Optioneel) Ga als volgt te werk om door de serviceprovider gestarte SSO in te schakelen:

 1. Klik op Domain Management (Domeinbeheer)and thenMy Domain (Mijn domein).
 2. Klik in het gedeelte Authentication Configuration (Verificatieconfiguratie) op Edit (Bewerken).
 3. Vink 'Google' aan in het gedeelte Authentication Service (Verificatieservice). 
 4. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Salesforce-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Salesforce-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Salesforce ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Salesforce.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Salesforce geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com.
 2. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Salesforce.
Stap 5: Automatische registratie voor Salesforce instellen

Als hoofdbeheerder kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Salesforce-app.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false