WebEx-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor WebEx

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de WebEx-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer WebEx in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van WebEx en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download de IdP-metadata.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk in het gedeelte Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {domain specific id} door de ID van uw WebEx-domein.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. lik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende WebEx-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk WebEx-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
 11. Klik op Voltooien.
Stap 1: WebEx instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Ga naar http://webex.com.
 3. Klik op SSO-configuratie voor Federated web.
 4. Selecteer SAML 2.0 in het veld Federation Protocol (Federatieprotocol).
 5. Klik op Import SAML Metadata (SAML-metadata importeren) en upload het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload.
 6. Voer een van de volgende acties uit in het veld SSO Profile (SSO-profiel):
  1. Selecteer het keuzerondje SP Initiated (Door SP gestart) en zorg dat het vakje voor AuthnRequest Signed (AuthnRequest ondertekend) niet is aangevinkt.
   of
  2. Selecteer het keuzerondje IdP Initiated (Door IdP gestart) en voer in het veld Target page URL (URL doelpagina) de parameternaam in die in de IAM wordt gebruikt.
 7. Voer in het veld WebEx SAML Issuer (SP ID) (WebEx SAML-uitgever (SP-ID)) http://www.webex.com in.
 8. Voer in het veld Issuer For SAML (IdP ID) (SAML-uitgever (IdP-ID) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 9. Voer in het veld Customer SSO Service Login URL (Inlog-URL voor SSO-service van klant) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 10. Laat het veld Customer SSO Service Logout URL (Uitlog-URL voor SSO-service van klant) leeg.
 11. Klik op Save (Opslaan) om de gegevens voor de installatie van Single sign-on voor het gefedereerde web op te slaan.
Stap 3: De WebEx-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer WebEx.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw WebEx-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

WebEx ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer WebEx.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt WebEx geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://your-domain-name.webex.com.
  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar WebEx.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false