Samla information innan du ringer support

Innan du kontaktar Google för hjälp med din Chrome-enhet eller Chrome-programvara kan du hjälpa oss att lösa problemet snabbare genom att samla den information som anges nedan.

När du har samlat in denna information kontaktar du supporten.

Har du företagsintern support? Ge denna information till din interna support så att de kan samla in nödvändiga uppgifter från dina användare.

Webbläsaren Google Chrome

Innan du börjar kontrollerar du att du har den senaste versionen av webbläsaren Chrome. Om du inte använder den senaste versionen av Chrome ber vi dig sannolikt att uppgradera till den innan vi går vidare med undersökningen.

Vi behöver följande uppgifter för att felsöka anmälda problem med Chrome:

 • Beskrivning av problemet
 • Steg för att återskapa felet
 • Hittills vidtagna felsökningsåtgärder
 • Om problemet är kontinuerligt eller tillfälligt
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Operativsystem och version (exempelvis Microsoft® Windows 10/Mac® OS X/Linux®)
 • Ett PDF-filformat (Spara som PDF) med informationen som visas när du anger: chrome://version. Detta anger mer än versionsnummerinformationen. Eller ett PDF-filformat med informationen som du hittar när du anger about://chrome.
 • En skärmdump av informationen som visas när du anger: chrome://extensions

Utöver denna information klickar du på länken nedan för ditt primära problem och uppger den begärda informationen.

Chrome Sync

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ska du skicka in ett PDF-filformat (spara som PDF) på fliken Om när du anger: chrome//sync.

Du måste skicka feedback direkt efter att du har återskapat problemet. Läs mer om hur du skickar feedback på Chrome.

Cloud Print

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • detaljer om nätverkskonfiguration
 • en lista över skrivarmodeller

Du måste skicka feedback direkt efter att du har återskapat problemet. Läs mer om hur du skickar feedback på Chrome.

Bläddring och användargränssnitt

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Om problemet fick Chrome att krascha aktiverar du kraschrapportering och informerar oss om webbläsarens krasch-id:n genom att titta på: chrome://crashes.
 • Ange detaljer om eventuella felmeddelanden du ser. Ser du till exempel felet ”Hoppsan!” eller en fråga om att stänga/vänta på sidor som inte svarar?
 • Låser hela datorn sig? Skärmdumpar eller screencast (video) är också värdefulla för undersökningen.
 • En HAR-fil som skapats då felet återskapades.
 • Om du använder Microsoft Windows samlar du in händelseloggarna efter en krasch. Mer information finns i Visningsalternativ för händelser – vad händer i datorn för mer information.
Administrativa policyer

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Policyer i en PDF-fil: chrome://policy
 • Policyer som exporteras till en JSON-fil: chrome://policy

Du måste skicka feedback direkt efter att du har återskapat problemet. Läs mer om hur du skickar feedback på Chrome.

Installation

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Chrome-version
 • OS-plattform och version
 • Chrome_installer.log på C:\Windows\Temp (endast Microsoft Windows)
 • Detaljerad msi-logg: msiexec /i googlechromestandaloneenterprise64.msi /l*vx msi.log (Enbart installationer med Enterprise-version)
 • Skärmdumpar av eventuella fel
Stöd för äldre webbläsare

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Sker detta för alla användare och enheter?
 • Version av tillägget Stöd för äldre webbläsare (chrome://extensions)
 • Version för det integrerade tillägget Stöd för äldre webbläsare
 • IE-version
 • Webbadress(er) där problemet förekommer
 • Policyer i en PDF-fil: chrome://policy
 • Policyer som exporteras till en JSON-fil: chrome://policy
 • Loggar från följande platser:

Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\BrowserSwitcher

Windows Vista/7/8: C:\Users\{användarnamn}\AppData\Local\Google\Chrome\BrowserSwitcher\plugin_log.log

Långsamt gränssnitt eller uppdateringar av webbläsare

Förutom den allmänna felsökningsinformationen tillhandahåller du en skärmdump av informationen som visas när du anger: http://browserinformation.appspot.com

Du måste skicka feedback direkt efter att du har återskapat problemet. Läs mer om hur du skickar feedback på Chrome.

Chromebook

Vi behöver följande uppgifter för att felsöka Chromebook-problem:

 • Problembeskrivning
 • Steg för att återskapa felet
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Modell och serienummer för den berörda enheten
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar (inklusive en tidsstämpel) efter att ha problemet har återskapats. Läs mer om felsökningsloggar för Chrome-enhet.
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (Gå till chrome://extensions)

Utöver denna information klickar du på länken nedan för ditt primära problem och uppger den begärda informationen.

Android och Google Play för Chromebooks

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
Appar och tillägg

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • App-/tilläggs-id
 • Skärmdump av sidan med tilläggsdetaljer
Webbläsare och användargränssnitt

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • Om din fråga rör gränssnittsfel eller lång responstid tillhandahåller du HAR-filen
Chrome sync

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • Om ditt problem rör Chrome Sync skickar du en PDF-fil (Spara som PDF) av enbart fliken Om när du öppnar och visar informationen för chrome://sync.
Cloud Print

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • Ange detaljer om nätverkskonfiguration, skrivarmodeller och typ (klassisk skrivare/molnkompatibel)
Anslutning

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • Information om nätverkskonfigurationen
 • Finns problemet på olika nätverk eller är det specifikt för det här nätverket?
 • Vilken åtkomstpunktmodell används?
 • Typen av nätverk som är anslutet till (WPA, MSCHAP, Radius)?
 • Berörs ALLA enheter?

VALFRITT: Wi-Fi-felsökningsloggar från kontrollsidan

 1. Bläddra till chrome://net-internals.
 2. Välj ChromeOS på rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på knappen Wi-Fi för att aktivera Wi-Fi-felsökningsloggning. Detta ställer in enheten för att spåra all nätverkstrafik tills enheten stängs av.
 4. Återskapa problemet utan att stäng av enheten. Notera tiden då du gjorde testet eftersom det gör det lättare för oss att hitta relevant information när vi granskar loggarna.
 5. Gå tillbaka till chrome://net-internals, välj ChromeOS igen och klicka på Spara felsökningsloggar. Detta skapar ett komprimerat arkiv med loggarna i mappen Nedladdningar.
 6. Skicka dessa loggar i ditt svar med exakt datum/tidpunkt för problemet.
Konsol för enhetshantering

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
Registrering

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • Läs anvisningarna för att Registrera Chrome-enheter och ta reda på hur du registrerar en Chromebook.
 • Rör problemet automatiska registreringar specifikt eller är det ett allmänt registreringsproblem?
 • Referenser som används för inloggning/registrering
 • Domän som administreras för hantering av Chrome-enheter
Uppdatering av OS

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
 • Allmänna nätverksinställningar
 • SSL-inspektion som används
 • Proxy som används i nätverket som har problem
Cloud-policyer

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
Administration

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
Returer och reparationer

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

Obs! Supporten hanterar enbart frakt för Jamboard och pixelbook.

 • Ange dina fraktuppgifter (adress, e-postadress, telefon osv.)
Konfiguration och implementering

Förutom den allmänna felsökningsinformationen anger du följande:

 • Problembeskrivning
 • Ange användarnamn om problemet är användarspecifikt
 • Steg för att återskapa felet
 • Inkludera den berörda enhetens modell och serienummer
 • Maskinvaru-id
 • Allmänna felsökningsloggar för enheten när du har återskapat problemet samt tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Felsökningsloggar för Chrome-enhet
 • Chrome- och plattformsversion för en berörd enhet (navigera till chrome://version)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?