Melding

Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Chromebooks gebruiken voor examens van leerlingen

Als Chromebooks correct zijn ingesteld, voldoen ze aan de toetsnormen in het basis- en middelbaar onderwijs en kunnen leerlingen er veilig examens op maken. Je kunt de toegang van leerlingen tot het internet tijdens een examen uitschakelen. Daarnaast kun je externe opslag, screenshots en de mogelijkheid af te drukken uitschakelen.

De Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) en het Smarter Balanced Assessment Consortium hebben beide erkend dat Chromebooks voldoen aan de vereisten voor hardware en besturingssystemen voor online examens.

Voordat je begint

 • Als je Google Workspace for Education nog niet gebruikt, kun je hier hulp krijgen om je aan te melden voor de Chromebooks die je wilt gebruiken.
 • Schrijf elke Chromebook in bij het domein van je school. Zie Chrome OS-apparaten inschrijven.
 • Plaats leerlingen die het examen maken in een eigen organisatie-eenheid. Zie Gebruikers verplaatsen naar een organisatie-eenheid voor meer informatie.
 • Als je instellingen wilt opgeven voor een specifieke groep gebruikers of ingeschreven Chrome-browsers, plaats je de gebruikersaccounts of browsers in een groep of organisatie-eenheid. Alleen gebruikersaccounts kunnen worden toegevoegd aan groepen. Zie Groepen en Een organisatie-eenheid toevoegen voor meer informatie.
 • We raden je aan Gebruikersgegevens in te stellen op Lokale gebruikersgegevens niet wissen voor de duur van de beoordelingsperiode. Zo voorkom je dat gegevens van leerlingen verloren gaan als het apparaat opnieuw moet worden opgestart of uitvalt bij een lege batterij. Zie Gebruikersgegevens voor meer informatie.

Chromebooks instellen voor examens

Optie 1: De school stelt een Chromebook in als kiosk van enkele app waarin het examen wordt uitgevoerd

Vereiste: Het examen moet beschikbaar zijn als Chrome-kiosk-app. Zie Chrome-kiosk-apps maken en implementeren voor meer informatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then  Apparatenand thenChromeand thenApps en extensiesand thenKiosken.
 3. (Optioneel) Als u de instelling wilt toepassen op een afdeling of team, selecteert u aan de zijkant een organisatie-eenheid. Laat me zien hoe dit moet
 4. Zoek de app die je wilt gebruiken en klik erop. Stel de instellingen in. Zie Apps en extensies bekijken en configureren voor meer informatie.

 5. Kies naast App automatisch opstarten de app die je automatisch wilt laten opstarten op Chrome OS-apparaten.

 6. (Sterk aanbevolen) Zorg ervoor dat de lokale gegevens van leerlingen niet worden gewist tijdens het examen:
  1. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apparatenand thenChromeand thenInstellingenand then Apparaatinstellingen.
  2. (Optioneel) Als u de instelling wilt toepassen op een afdeling of team, selecteert u aan de zijkant een organisatie-eenheid. Laat me zien hoe dit moet
  3. Ga naar Inloginstellingen.
  4. Klik op Gebruikersgegevens.
  5. Selecteer Geen lokale gebruikersgegevens wissen.
   Opmerking: Als je de kiosk-app Collegeboard Blueboard Book gebruikt, raden we je aan apparaten te updaten naar Chrome-versie 114, zodat de testgegevens van Blue Book worden opgeslagen en hersteld wanneer je je apparaat opnieuw opstart. Volg de instructies in Chrome-updates beheren (Cloudbeheer voor de Chrome-browser) om de update toe te passen.
  6. Klik op Opslaan.

De instelling 'Automatisch starten' voor een kiosk-app

 • Als Kiosk-app automatisch starten niet is ingesteld, ziet de leerling een menu met kiosk-apps in het systeemvak op het inlogscherm. De leerling moet dan de juiste kiosk-app selecteren en deze starten om het examen te kunnen maken. Wanneer het examen klaar is, kan de leerling de kiosk-app sluiten en inloggen bij een normale gebruikerssessie.
 • Als Kiosk-app automatisch starten is geconfigureerd, wordt de kiosk-app meteen geladen wanneer het apparaat de volgende keer wordt opgestart.

Zie Instellingen voor beheerde gastsessies voor hulp bij het instellen van een kiosk.

Optie 2: De examenmaker stelt accounts voor leerlingen in voor het examen

Stappen voor de maker:

 1. De examenmaker maakt een apart domein dat eigendom is van de examenmaker.
 2. De examenmaker maakt accounts voor de leerlingen.

Stappen voor de IT-beheerder van de school:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apparatenand thenChromeand thenInstellingenand then Apparaatinstellingen.
 3. (Optioneel) Als u de instelling wilt toepassen op een afdeling of team, selecteert u aan de zijkant een organisatie-eenheid. Laat me zien hoe dit moet
 4. (Sterk aanbevolen) Zorg ervoor dat de lokale gegevens van leerlingen niet worden gewist tijdens het examen:
  1. Ga naar Inloginstellingen.
  2. Klik op Gebruikersgegevens.
  3. Selecteer Geen lokale gebruikersgegevens wissen.
   Opmerking: Als je de kiosk-app Collegeboard Blueboard Book gebruikt, raden we je aan apparaten te updaten naar Chrome-versie 114, zodat de testgegevens van Blue Book worden opgeslagen en hersteld wanneer je je apparaat opnieuw opstart. Volg de instructies in Chrome-updates beheren (Cloudbeheer voor de Chrome-browser) om de update toe te passen.
  4. Klik op Opslaan.
 5. (Optioneel) Zo beperk je de toegang tot het apparaat door alleen gebruikers die bij het examendomein horen de mogelijkheid geven om in te loggen:
  1. Ga naar Inloginstellingen.
  2. Klik op Inlogbeperking.
  3. Selecteer Inloggen beperken tot een lijst gebruikers.
  4. Voer *@jouwdomein.com in.
  5. Klik op Opslaan.
 6. Alle apps blokkeren, behalve de apps die je toestaat:

  1. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apparatenand thenChromeand thenApps en extensiesand thenGebruikers en browsers.

   Als je je hebt aangemeld voor Cloudbeheer voor de Chrome-browser, ga je naar Menu and then Chrome-browserand thenApps en extensiesand thenGebruikers en browsers.

  2. (Alleen gebruikers) Doe het volgende om de instelling toe te passen op een groep:
   1. Selecteer Groepen.
   2. Selecteer de groep waarop je de instelling wilt toepassen.
  3. Klik rechts op Aanvullende instellingen Instellingen.
  4. (Optioneel) Als u de instelling wilt toepassen op een afdeling of team, selecteert u aan de zijkant een organisatie-eenheid. Laat me zien hoe dit moet
  5. Ga naar de modus Toestaan/blokkeren.
  6. Klik op Bewerken.
  7. Selecteer onder Chrome Web Store de optie Alle apps blokkeren, toelatingslijst wordt beheerd door beheerder.
  8. Klik op Opslaan.
 7. Zo pas je beveiligingsmaatregelen toe voor gebruikers en browsers:
  1. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apparatenand thenChromeand thenInstellingen. De pagina Instellingen voor gebruikers en browsers wordt standaard geopend.

   Als je je hebt aangemeld voor Cloudbeheer voor de Chrome-browser, ga je naar Menu and then Chrome-browserand thenInstellingen.

  2. Ga naar Beveiliging.
   1. Klik op Incognitomodus.
   2. Selecteer Incognitomodus niet toestaan.
   3. Klik op Opslaan.
  3. Ga naar Inhoud.
   1. Klik op Screenshot.
   2. Selecteer Gebruikers niet toestaan screenshots en video-opnamen te maken.
   3. Klik op Opslaan.
  4. Ga naar Inhoud.
   1. Klik op URL-blokkering.
   2. Voer Geblokkeerde URL's in om alle URL's met een jokerteken (*) te blokkeren.
   3. Voer Uitzonderingen op geblokkeerde URL's in voor de URL van het examen en eventuele andere tools waartoe de leerling toegang mag hebben. Meer informatie
   4. Klik op Opslaan.
  5. Ga naar Afdrukken.
   1. Klik op Afdrukken.
   2. Selecteer Afdrukken uitschakelen.
   3. Klik op Opslaan.
  6. Ga naar Hardware.
   1. Klik op Externe opslagapparaten.
   2. Selecteer Externe opslagapparaten niet toestaan.
   3. Klik op Opslaan.
Ga naar Chrome-beleid instellen voor gebruikers of browsers voor meer informatie over elke instelling.

Stappen voor de leerling:

 1. Log in op de Chromebook met de gebruikersnaam en het wachtwoord die je van de examenmaker hebt gekregen.
 2. Maak het examen.
 3. Log uit van de Chromebook als je klaar bent met het examen.

Als een leerling uitlogt, wordt het apparaat gewist.

Meer informatie over beveiliging:

Naast de bovenstaande systeemeigen beheermogelijkheden van Chrome kunnen examenmakers ervoor kiezen hun eigen Chrome-extensies te implementeren om meer functies toe te voegen, zoals tools om te controleren wie is ingelogd op het apparaat en tools voor aanvullende rapportage. Zie Apps en extensies toevoegen voor meer informatie.

Optie 3: De school stelt beheerde gastsessies in op de examenapparaten

Chrome versie 73 en hoger.

Voordat je begint

Voor beheerde ChromeOS-apparaten.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apparatenand thenChromeand thenInstellingenand then Instellingen voor beheerde gastsessies.
 3. (Optioneel) Als u de instelling wilt toepassen op een afdeling of team, selecteert u aan de zijkant een organisatie-eenheid. Laat me zien hoe dit moet
 4. Ga naar Algemeen.
 5. Klik op Beheerde gastsessie.
 6. Selecteer Beheerde gastsessies toestaan.
 7. Voer de naam in die je wilt laten weergeven aan gebruikers van de sessie.
 8. Klik op Opslaan.
 9. Stel instellingen in voor beheerde gastsessies:
  1. (Optioneel) Zo stel je een specifieke tijdsduur in voor het examen:
   1. Ga naar Algemeen.
   2. Klik op Maximale lengte gebruikerssessie.
   3. Voer een tijdsduur in.
   4. Klik op Opslaan.
  2. Zo stel je de periode van inactiviteit in op het apparaat van een gebruiker:
   1. Klik op Instellingen bij inactiviteit.
   2. Stel de periode van inactiviteit in minuten in op minstens 15 minuten.
   3. Klik op Opslaan.
  3. Zo stel je in dat gebruikers geen nieuwe incognitovensters kunnen openen:
   1. Ga naar Beveiliging.
   2. Klik op Incognitomodus.
   3. Selecteer Incognitomodus niet toestaan.
   4. Klik op Opslaan.
  4. Zo stel je in dat gebruikers geen screenshots kunnen maken:
   1. Ga naar Inhoud.
   2. Klik op Screenshot.
   3. Selecteer Screenshot uitzetten.
   4. Klik op Opslaan.
  5. Zo voorkom je dat gebruikers toegang krijgen tot specifieke URL's:
   1. Ga naar Inhoud.
   2. Klik op URL-blokkering.
   3. Voer bij URL-blokkeerlijst https://* in om alle URL's te blokkeren.
   4. Voer bij Uitzonderingen op geblokkeerde URL's de URL in van het examen en eventuele andere URL's waartoe de leerling toegang mag hebben tijdens het examen.
   5. Klik op Opslaan.
  6. Zo voorkom je dat gebruikers kunnen afdrukken via het Chrome-menu, extensies, JavaScript-apps enzovoort:
   1. Ga naar Afdrukken.
   2. Klik op Afdrukken.
   3. Selecteer Afdrukken uitschakelen.
   4. Klik op Opslaan.
  7. Zo voorkom je dat gebruikers een externe schijf activeren:
   1. Ga naar Hardware.
   2. Klik op Externe opslagapparaten.
   3. Selecteer Externe opslagapparaten niet toestaan.
   4. Klik op Opslaan.
 10. Kies de apps en extensies die je wilt installeren. Zie Apps en extensies automatisch installeren voor meer informatie.
 11. Voorkom dat leerlingen toegang hebben tot de URL van het examen buiten de beheerde gastsessie:
  1. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apparatenand thenChromeand thenInstellingen. De pagina Instellingen voor gebruikers en browsers wordt standaard geopend.

   Als je je hebt aangemeld voor Cloudbeheer voor de Chrome-browser, ga je naar Menu and then Chrome-browserand thenInstellingen.

  2. (Optioneel) Als u de instelling wilt toepassen op een afdeling of team, selecteert u aan de zijkant een organisatie-eenheid. Laat me zien hoe dit moet
  3. Ga naar Inhoud.
  4. Klik op URL-blokkering.
  5. Voer bij Uitzonderingen op geblokkeerde URL's de URL van het examen in.
  6. Klik op Opslaan.

Zorg dat leerlingen de beheerde gastsessie gebruiken om het examen te maken en niet inloggen op hun Google-account. Als leerlingen klaar zijn met het examen en de beheerde gastsessie sluiten, wordt de sessie van het apparaat gewist.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu