Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Chromebooks gebruiken voor examens van leerlingen

Als Chromebooks correct zijn ingesteld, voldoen ze aan de toetsnormen in het basis- en middelbaar onderwijs en kunnen leerlingen er veilig examens op maken. Je kunt de toegang van leerlingen tot het internet tijdens een examen uitschakelen. Daarnaast kun je externe opslag, screenshots en de mogelijkheid af te drukken uitschakelen.

De Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) en het Smarter Balanced Assessment Consortium hebben beide erkend dat Chromebooks voldoen aan de vereisten voor hardware en besturingssystemen voor online examens.

Voordat je begint

 • Als je Google Workspace for Education nog niet gebruikt, kun je hier hulp krijgen om je aan te melden voor de Chromebooks die je wilt gebruiken.
 • Schrijf elke Chromebook in bij het domein van je school. Zie Chrome OS-apparaten inschrijven.
 • Plaats leerlingen die het examen maken in een eigen organisatie-eenheid. Zie Gebruikers verplaatsen naar een organisatie-eenheid voor meer informatie.
 • Als je instellingen wilt opgeven voor een specifieke groep gebruikers of ingeschreven Chrome-browsers, plaats je de gebruikersaccounts of browsers in een groep of organisatie-eenheid. Alleen gebruikersaccounts kunnen worden toegevoegd aan groepen. Zie Groepen en Een organisatie-eenheid toevoegen voor meer informatie.
 • We raden je aan Gebruikersgegevens in te stellen op Lokale gebruikersgegevens niet wissen voor de duur van de beoordelingsperiode. Zo voorkom je dat gegevens van leerlingen verloren gaan als het apparaat opnieuw moet worden opgestart of uitvalt bij een lege batterij. Zie Gebruikersgegevens voor meer informatie.

Chromebooks instellen voor examens

Optie 1: De school stelt een Chromebook in als kiosk van enkele app waarin het examen wordt uitgevoerd

Vereiste: Het examen moet beschikbaar zijn als Chrome-kiosk-app. Zie Chrome-kiosk-apps maken en implementeren voor meer informatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Apps en extensies.
 4. Selecteer Kiosks.
 5. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 6. Zoek de app die je wilt gebruiken en klik erop. Stel de instellingen in. Zie Apps en extensies bekijken en configureren voor meer informatie.

 7. Kies naast App automatisch opstarten de app die je automatisch wilt laten opstarten op Chrome OS-apparaten.

 8. (Aanbevolen) Zorg ervoor dat de lokale gegevens van leerlingen niet worden gewist tijdens het examen:
  1. Klik op Instellingenen danApparaat.
  2. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  3. Selecteer bij Gebruikersgegevens de optie Geen lokale gebruikersgegevens wissen.
 9. Klik op Opslaan.

De instelling 'Automatisch starten' voor een kiosk-app

 • Als Kiosk-app automatisch starten niet is ingesteld, ziet de leerling een menu met kiosk-apps in het systeemvak op het inlogscherm. De leerling moet dan de juiste kiosk-app selecteren en deze starten om het examen te kunnen maken. Wanneer het examen klaar is, kan de leerling de kiosk-app sluiten en inloggen bij een normale gebruikerssessie.
 • Als Kiosk-app automatisch starten is geconfigureerd, wordt de kiosk-app meteen geladen wanneer het apparaat de volgende keer wordt opgestart.

Zie Instellingen voor beheerde gastsessies voor hulp bij het instellen van een kiosk.

Optie 2: De examenmaker stelt accounts voor leerlingen in voor het examen

Stappen voor de maker:

 1. De examenmaker maakt een apart domein dat eigendom is van de examenmaker.
 2. De examenmaker maakt accounts voor de leerlingen.

Stappen voor de IT-beheerder van de school:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danApparaat.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. (Aanbevolen) Selecteer bij Gebruikersgegevens de optie Geen lokale gebruikersgegevens wissen om ervoor te zorgen dat de gegevens van leerlingen niet worden gewist als het apparaat opnieuw wordt opgestart of wordt uitgezet.
 6. (Optioneel) Beperk de toegang tot het apparaat. Geef alleen gebruikers die bij het examendomein horen de mogelijkheid om in te loggen.
  1. Selecteer bij Inlogbeperking de optie Inloggen beperken tot een lijst gebruikers en vul *@jouwdomein.com in.
 7. Blokkeer alle apps, behalve de apps die je wilt toestaan.

  1. Klik op Apps en extensiesen danGebruikers en browsers.
  2. (Alleen gebruikers) Doe het volgende om de instelling toe te passen op een groep:
   1. Selecteer Groepen.
   2. Selecteer de groep waarop je de instelling wilt toepassen.
  3. Klik rechts op Aanvullende instellingen Instellingen.
  4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  5. Ga naar de modus Toestaan/blokkeren.
  6. Klik op Bewerken.
  7. Selecteer onder Chrome Web Store de optie Alle apps blokkeren, toelatingslijst wordt beheerd door beheerder.
  8. Klik op Opslaan.
 8. Pas beveiligingsmaatregelen toe voor gebruikers en browsers.
  1. Klik op Instellingenen danGebruikers en browsers.
  2. Selecteer bij Incognitomodus de optie Incognitomodus niet toestaan.
  3. Selecteer bij Screenshots de optie Gebruikers niet toestaan screenshots en video-opnamen te maken.
  4. Stel bij URL-blokkering, bij de optie Geblokkeerde URL's, in dat alle URL's met een jokerteken (*) worden geblokkeerd. Stel vervolgens Uitzonderingen op geblokkeerde URL's in voor de URL van het examen en eventuele andere tools waar leerlingen toegang toe mogen hebben. Meer informatie
  5. Selecteer bij Afdrukken de optie Afdrukken uitzetten.
  6. Selecteer bij Externe opslagapparaten de optie Externe opslagapparaten niet toestaan.
   Zie Chrome-beleid instellen voor gebruikers of browsers voor meer informatie over elke instelling.

Stappen voor de leerling:

 1. Log in op de Chromebook met de gebruikersnaam en het wachtwoord die je van de examenmaker hebt gekregen.
 2. Maak het examen.
 3. Log uit van de Chromebook als je klaar bent met het examen.

Als een leerling uitlogt, wordt het apparaat gewist.

Meer informatie over beveiliging:

Naast de bovenstaande systeemeigen beheermogelijkheden van Chrome kunnen examenmakers ervoor kiezen hun eigen Chrome-extensies te implementeren om meer functies toe te voegen, zoals tools om te controleren wie is ingelogd op het apparaat en tools voor aanvullende rapportage. Zie Apps en extensies toevoegen voor meer informatie.

Optie 3: De school stelt beheerde gastsessies in op de examenapparaten

Chrome versie 73 en hoger.

Voordat je begint

Voor beheerde ChromeOS-apparaten.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingenen danBeheerde gastsessies.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Selecteer Beheerde gastsessies toestaan naast Beheerde gastsessie.
 6. Vul de naam in van de sessie die je wilt laten weergeven aan gebruikers.
 7. Stel instellingen in voor beheerde gastsessies:
  1. (Optioneel) Als je een specifieke tijdsduur voor het examen wilt instellen, selecteer je Maximale lengte gebruikerssessie en vul je een tijd in.
  2. Stel bij Instellingen bij inactiviteit de tijd inactief in minuten in op minstens 15 minuten.
  3. Selecteer bij Incognitomodus de optie Incognitomodus niet toestaan.
  4. Selecteer bij Screenshots de optie Screenshots uitzetten.
  5. URL-blokkering: Voer bij URL-blokkeringslijst de waarde https://* in om alle URL's te blokkeren. Voer bij URL-blokkeringslijstuitzondering de URL in van het examen en eventuele andere URL's waartoe leerlingen toegang mogen hebben tijdens het examen.
  6. Selecteer bij Afdrukken de optie Afdrukken uitschakelen.
  7. Selecteer bij Externe opslagapparaten de optie Externe opslagapparaten niet toestaan.
 8. Klik op Opslaan.
 9. Kies de apps en extensies die je wilt installeren. Zie Apps en extensies automatisch installeren voor meer informatie.
 10. Voorkom dat leerlingen toegang hebben tot de URL van het examen buiten de beheerde gastsessie:
  1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
  2. Klik op Instellingenen danGebruikers en browsers.
  3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  4. Scroll naar URL-blokkering.
  5. Voer bij URL-blokkeringslijst de URL van het examen in.
  6. Klik op Opslaan.

Zorg dat leerlingen de beheerde gastsessie gebruiken om het examen te maken en niet inloggen op hun Google-account. Als leerlingen klaar zijn met het examen en de beheerde gastsessie sluiten, wordt de sessie van het apparaat gewist.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
410864
false
false