Chromebooks gebruiken voor examens van leerlingen

Chromebooks kunnen worden geconfigureerd als vergrendelde computers voor examens van leerlingen. Chromebooks werken met veel examenproviders en u kunt de toegang van leerlingen tot internet tijdens een examen uitschakelen. Daarnaast kunt u externe opslag, screenshots en de mogelijkheid voor afdrukken uitschakelen.

Chrome-apparaten zijn een veilig platform voor het beheren van examens van leerlingen. Als de apparaten correct zijn geconfigureerd, voldoen ze aan de toepasselijke examennormen voor onderwijsinstellingen. Chromebooks zijn in februari 2013 met succes gebruikt in pilottests die zijn ontwikkeld door het American Institute of Research en het Smarter Balanced Assessment Consortium. Meer informatie.

Configuratie

Examens kunnen op een van de volgende drie manieren worden geleverd op Chromebooks:

 • Scenario 1: het examen wordt geleverd op Chromebooks die zijn ingesteld als 'kiosk van enkele app'. Bij deze methode maakt de examenprovider het examen als Chrome-kiosk-app en wordt dit examen op volledig scherm in de vergrendelde modus uitgevoerd.
 • Scenario 2: een examenprovider configureert een nieuw domein specifiek voor het afleggen van het examen en de leerling legt het examen af via het door de examenprovider uitgegeven account.
 • Scenario 3: een school levert het examen via kiosks van openbare sessies.

Vereisten:

 1. Verkrijg Chrome-beheer voor elk Chrome-apparaat.
 2. Registreer elk apparaat bij het domein van uw school.

Bij elke methode kan de beheerder het apparaat vergrendelen voor beveiligde examens voor leerlingen.

Scenario 1: school configureert een Chromebook zodat deze de examen-app als kiosk van enkele app uitvoert.

Vereiste: het examen moet beschikbaar zijn als Chrome-kiosk-app.
 1. Ga naar Chrome-beheer > Apparaatinstellingen > Kiosk-instellingen > Kiosk van enkele app en selecteer Kiosk van enkele app toestaan voor apparaten in de door u geselecteerde organisatie-eenheid .
 2. Klik op Kiosk-apps beheren. Selecteer in het dialoogvenster de kiosk-app die u voor het examen wilt gebruiken. U kunt deze opzoeken in de Chrome Web Store. Als u de ID en URL van de app heeft, kunt u ook Een aangepaste app opgeven selecteren om de app handmatig te installeren.
 3. Controleer of de leerlingen die het examen moeten afleggen, zijn opgenomen in de organisatie-eenheid die u voor de kiosk-app selecteert.
 4. Wanneer de leerling uitlogt en opnieuw inlogt, wordt de Chromebook op volledig scherm en in de modus 'Kiosk van enkele app' opgestart. De omgeving is vergrendeld, zodat de leerling geen screenshots kan maken of toegang heeft tot andere websites dan de websites die door de app zijn gespecificeerd.

Bekijk Apparaatinstellingen beheren voor hulp bij het configureren van kiosk-instellingen.

Scenario 2: examenprovider stelt leerlingaccounts in voor het examen

Stappen voor de provider:

 1. De examenprovider maakt een afzonderlijk domein dat eigendom is van de provider.
 2. De provider maakt accounts voor leerlingen.
 3. Stel het volgende in bij Chrome-beheer > Gebruikersinstellingen:
  Instelling Configuratie
  Toegestane apps en extensies Onder Toegestane apps en extensies selecteert u Alle apps en extensies blokkeren, behalve degene die ik toesta.
  Incognitomodus Selecteer Incognitomodus niet toestaan.
  Screenshot Selecteer Screenshot uitschakelen.
  URL-blokkering Stel een URL-blacklist in om alle URL's met een jokerteken (*) te blokkeren. En stel een URL-blacklistuitzondering in voor de examen-URL en eventuele andere tools die de leerling mag gebruiken. Meer informatie.
  Afdrukken Selecteer Afdrukken uitschakelen.
  Externe opslagapparaten Selecteer Externe opslagapparaten niet toestaan.

  Lees Chrome-beleidsregels voor gebruikers voor meer informatie over elke instelling.

Stappen voor de IT-beheerder van de school:

 1. Log in bij de Beheerdersconsole van de school waarmee de Chromebooks van leerlingen worden beheerd.
 2. Ga naar Chrome-beheer > Apparaatinstellingen en selecteer de organisatie-eenheid waarin de apparaten van uw leerlingen zich bevinden.
 3. Selecteer Alle lokale gebruikersgegevens wissen bij Gebruikersgegevens om de gegevens van de leerling van het apparaat te verwijderen wanneer de leerling uitlogt. Dit wordt aanbevolen voor accounts die speciaal bedoeld zijn voor het afleggen van examens.
 4. (Optionele stap) Geef '*@examendomein.com' op bij Inlogbeperking om Inloggen beperken tot gebruikerslijst te activeren. Zo kunnen alleen gebruikers die horen bij het examendomein, inloggen bij het apparaat. Meer informatie.

Stappen voor de leerling:

 1. Log in bij de Chromebook met de inloggegevens die de provider heeft geleverd.
 2. Leg het examen af.
 3. Log uit zodra het examen klaar is. De gegevens op het apparaat worden gewist wanneer de leerling uitlogt.

Meer beveiligingsinformatie:

Naast de bovenstaande systeemeigen beheermogelijkheden van Chrome kunnen bepaalde examenproviders ervoor kiezen hun eigen Chrome-extensies te implementeren om extra bedieningselementen toe te voegen, zoals tools om te verifiëren wie is ingelogd bij het apparaat en voor aanvullende rapportage.

Scenario 3: school configureert openbare sessies met de apparaten van de leerlingen

Hiervoor moet de school de Chrome-apparaten hebben geregistreerd bij het domein van de school.

 1. In de Beheerdersconsole plaatst u de leerlingen die het examen afleggen, in een eigen organisatie-eenheid.
 2. Configureer het apparaat van een leerling voor openbare sessies door het apparaat in de organisatie-eenheid voor openbare sessies te plaatsen (zie stap 6 in het Help-artikel over openbare sessies).
 3. Stel het volgende in onder Chrome-beheer > Instellingen openbare sessie:
  Instelling Configuratie
  Maximale lengte gebruikerssessie Stel Maximale lengte gebruikerssessie in op de toegestane duur van het examen. Deze instelling is optioneel, omdat voor veel examens wordt bijgehouden hoe lang een leerling over het examen mag doen.
  Uitloggen bij inactief na Wijzig de tijd bij Uitloggen bij inactief na in ten minste vijftien minuten, omdat de standaardwaarde vijf minuten is.
  Toegestane apps en extensies Onder Toegestane apps en extensies selecteert u Alle apps en extensies blokkeren, behalve degene die ik toesta.
  Incognitomodus Selecteer Incognitomodus niet toestaan.
  Screenshot Selecteer Screenshot uitschakelen.
  URL-blokkering Stel een URL-blacklist in om alle URL's met een jokerteken (*) te blokkeren. En stel een URL-blacklistuitzondering in voor de examen-URL en eventuele andere tools die de leerling mag gebruiken. Meer informatie.
  Afdrukken Selecteer Afdrukken uitschakelen.
  Externe opslagapparaten Selecteer Externe opslagapparaten niet toestaan.

  Lees Openbare sessies beheren en Chrome-beleidsregels voor gebruikers voor meer informatie over elke instelling.

 4. Plaats bij Chrome-beheer > Gebruikersinstellingen de examen-URL op de URL-blacklist voor de organisatie-eenheid voor het gewone account van de leerling.
 5. Laat leerlingen inloggen bij de openbare sessie om het examen af te leggen.
 6. Wanneer de leerling klaar is met het examen en de openbare sessie afsluit, wordt de sessie gewist van het apparaat.

Bronnen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?