Programmet for fremhevede Google Min bedrift-partnere

Programmet for fremhevede Google Min bedrift-partnere retter fokus mot partnere som gir verdifulle tjenester til Google Min bedrift-selgerfellesskapet.

Vi vurderer alltid nye fremhevede partnere som vi kan rette fokus mot. Selv om vi ikke kan avsløre bestemte kriterier, vurderer teamet vårt ulike faktorer når de vurderer en fremhevet Google Min bedrift-partner. Vi overvåker fortløpende alle fremhevede partnere for å sikre at de opprettholder høy kvalitet. Hvis en partner ikke overholder spesifikke vilkår, kan det føre til at den fjernes fra programmet for fremhevede partnere og alt markedsføringsmateriale.

Vi vurderer kun Google Min bedrift-partnere som bruker organisasjonskontoer
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt