Xác minh doanh nghiệp địa phương trên Google

Bắt đầu

Khi xác minh doanh nghiệp của mình, bạn có thể kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin doanh nghiệp của mình là chính xác và bạn là người duy nhất có thể truy cập vào thông tin đó. Bạn phải xác minh doanh nghiệp của mình trước khi có thể chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp (như tên doanh nghiệp) trên các sản phẩm của Google.

Nguyên tắc

Xác minh doanh nghiệp qua thư

Để tránh sự chậm trễ không cần thiết, bạn hãy:

 • Đảm bảo địa chỉ của bạn tuân thủ nguyên tắc nhập địa chỉ của chúng tôi.
 • Trong khi bạn đợi nhận bưu thiếp xác minh:
  • Đừng chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay loại hình doanh nghiệp của bạn.
  • Không yêu cầu mã mới.

Nhận bưu thiếp

Bưu thiếp sẽ bao gồm một mã xác minh dành riêng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn phải nhập mã này để xác nhận rằng doanh nghiệp của bạn nằm ở địa chỉ được nêu.

Lưu ý quan trọng: Thường thì bạn sẽ nhận được bưu thiếp trong vòng 14 ngày. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bưu thiếp có thể sẽ đến trễ hơn.

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh, sau đó nhấp vào Xác minh ngay.
 3. Trên màn hình yêu cầu bưu thiếp, hãy đảm bảo địa chỉ của bạn được hiển thị chính xác. 
  • Để nhận được bưu thiếp một cách thuận lợi, bạn cũng có thể thêm tên liên hệ (không bắt buộc).
 4. Yêu cầu bưu thiếp.

Nhập mã xác minh của bạn

Mã xác minh sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nếu bạn cập nhật địa chỉ doanh nghiệp của mình, thì chỉ có mã xác minh mà bạn đã yêu cầu cho địa chỉ hiện tại mới hợp lệ.

Mỗi mã xác minh mà bạn nhận được đều dành riêng cho tài khoản doanh nghiệp của bạn và vị trí cụ thể mà bạn đã yêu cầu xác minh. 

Giữ bảo mật cho mã xác minh của bạn

Lưu ý quan trọng: Google sẽ không gọi cho bạn để yêu cầu mã xác minh.

Đừng chia sẻ mã xác minh của bạn với bất kỳ ai, bao gồm cả các bên thứ ba giúp quản lý doanh nghiệp của bạn trên Google (ví dụ như công ty SEO hoặc công ty tiếp thị). Mã xác minh chỉ dành riêng cho tài khoản doanh nghiệp của bạn và bạn phải là người duy nhất sử dụng mã này. Nếu bạn chia sẻ quyền quản lý hồ sơ doanh nghiệp của mình với một bên thứ ba đáng tin cậy, thì bạn phải:

Xác minh mã của bạn

 1. Sau khi nhận được bưu thiếp, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh.
 3. Từ trình đơn, hãy nhấp vào Xác minh vị trí.
  • Nếu không, hãy nhấp vào Xác minh ngay.
 4. Trong trường "Mã", hãy nhập mã xác minh gồm 5 chữ số từ bưu thiếp của bạn.  
 5. Gửi mã.

Xác minh một doanh nghiệp qua điện thoại

Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để được xác minh qua điện thoại, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2.  Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Chuyển đến phần Xác minh and then Nhấp vào số điện thoại của bạn.
 4. Để nhận mã xác minh, bạn phải đảm bảo rằng bạn có thể trực tiếp nhận cuộc gọi hoặc nhận tin nhắn đến số điện thoại của doanh nghiệp của mình. 
 5. Nhập mã xác minh từ thư thoại hoặc tin nhắn tự động.

Nếu không thấy phương thức xác minh này, bạn hãy xác minh doanh nghiệp của bạn qua thư.

Xác minh một doanh nghiệp qua email

Lưu ý quan trọng: Trước khi thử xác minh doanh nghiệp của bạn qua email, hãy chắc chắn rằng bạn có thể truy cập vào địa chỉ email đó trên màn hình xác minh.

Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để được xác minh qua email, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Chuyển đến phần Xác minh.
 4. Từ danh sách, hãy chọn Email.
 5. Thực hiện theo các hướng dẫn trong email xác minh mà bạn nhận được.

Nếu không thấy phương thức xác minh này, bạn hãy sử dụng một phương thức xác minh khác.

Các phương thức xác minh khác 

Xác minh một doanh nghiệp ngay lập tức

Nếu đã xác minh trang web của doanh nghiệp thông qua Google Search Console, bạn có thể xác minh doanh nghiệp của mình ngay lập tức.

Để xác minh ngay lập tức, bạn hãy nhớ đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi bằng chính tài khoản email mà bạn đã dùng để xác minh trang web của mình thông qua Search Console. Một số loại hình doanh nghiệp có thể không đủ điều kiện để được xác minh ngay lập tức.

Xác minh hàng loạt

Nếu bạn quản lý 10 vị trí trở lên của cùng một doanh nghiệp, thì doanh nghiệp của bạn có thể đủ điều kiện để xác minh nhiều vị trí cùng một lúc. Tìm hiểu cách xác minh cùng lúc 10 vị trí trở lên.

Xác minh sau khi thay đổi thông tin

Để duy trì thông tin doanh nghiệp chất lượng cao, đôi khi, Google có thể yêu cầu các doanh nghiệp đã xác minh trước đó phải xác minh lại. Quá trình này có thể được kích hoạt do sự thay đổi về thông tin doanh nghiệp mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Để xác minh lại doanh nghiệp của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trong Google Doanh nghiệp của tôi.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99729
false