Xác minh doanh nghiệp của bạn trên Google

Để cập nhật tên doanh nghiệp và thông tin khác trên Google, trước tiên, bạn phải xác minh doanh nghiệp của mình. Khi xác minh doanh nghiệp của mình, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin của bạn là chính xác và bạn là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin đó.

Để tránh sự chậm trễ, hãy đảm bảo địa chỉ của bạn tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu về nguyên tắc nhập địa chỉ.

Yêu cầu xác minh

Xác minh lần đầu

 1. Thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu Trang doanh nghiệp của bạn trên Google. Tìm hiểu cách xác nhận quyền sở hữu trang doanh nghiệp.
 2. Khi thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu trang doanh nghiệp của mình, bạn có thể xác minh trang doanh nghiệp đó thông qua điện thoại, tin nhắn, email hoặc video.
  • Bạn có thể phải xác minh bằng nhiều phương thức.
  • Các phương thức hiện có phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, thông tin công khai, khu vực, giờ hỗ trợ và số lượng trang doanh nghiệp cần xác minh.
 3. Chọn một phương thức xác minh. Các phương thức xác minh đều do hệ thống tự động xác định và không thể thay đổi được. Tìm hiểu cách xác minh bằng phương thức bạn đã chọn.
 4. Thông thường, chúng tôi phải xem xét các yêu cầu xác minh. Các quy trình xem xét này giúp duy trì tính toàn vẹn của tất cả trang doanh nghiệp. Quá trình xem xét có thể mất đến 5 ngày làm việc.
  • Bạn sẽ nhận thông báo nếu được xác minh.
  • Nếu chúng tôi không thể xác minh doanh nghiệp của bạn bằng phương thức đầu tiên, thì nút "Xác minh" sẽ xuất hiện lại. Nếu nút này xuất hiện lại, hãy thử một phương thức xác minh khác.
 5. Sau khi bạn xác minh:

Tìm trang doanh nghiệp

 • Trên Google Tìm kiếm, hãy tìm bằng cụm từ doanh nghiệp của tôi.
 • Trên Google Tìm kiếm hoặc Maps, hãy tìm tên doanh nghiệp và thành phố của bạn.
 • Trong ứng dụng Google Maps, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt sau đó Trang doanh nghiệp của bạn.
Lưu ý: Kết quả tìm kiếm có thể khác nhau vì nhiều lý do. Kết quả của bạn có thể khác với kết quả của người khác. Tìm hiểu cách Google xếp hạng kết quả tại địa phương.

Xác minh lại sau khi thay đổi thông tin

Để đảm bảo thông tin doanh nghiệp luôn chính xác, Google có thể sẽ yêu cầu một doanh nghiệp đã xác minh tiến hành xác minh lại. Nếu thay đổi một số thông tin về doanh nghiệp của mình, thì bạn có thể cần xác minh lại. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cập nhật thông tin doanh nghiệp hoặc cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

Để xác minh lại, hãy chuyển đến Trang doanh nghiệp đã xác minh, rồi làm theo các bước.

Phương thức xác minh chuẩn

Điện thoại hoặc tin nhắn

Lưu ý quan trọng: Để nhận mã xác minh, bạn phải đảm bảo rằng bạn có thể nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn đến số điện thoại doanh nghiệp của mình. Nếu sử dụng hệ thống Phản hồi bằng giọng nói tương tác (IVR), bạn sẽ không nhận được mã.

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Xác minh sau đó Điện thoại hoặc SMS.
 3. Nhận cuộc gọi hoặc mở tin nhắn có mã xác minh.
 4. Trong trang doanh nghiệp của bạn, hãy nhập mã mà bạn được cung cấp.
Email

Quan trọng: Hãy đảm bảo bạn có thể sử dụng địa chỉ email trên màn hình xác minh.

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Xác minh sau đó Email.
 3. Làm theo các bước trong email.
Quay video

Để xác minh doanh nghiệp của mình, bạn có thể quay một video trình bày thông tin chi tiết về doanh nghiệp.

Tìm hiểu cách xác minh doanh nghiệp bằng cách quay video.

Gọi video trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gọi

 • Đảm bảo bạn có thiết bị di động có thể dùng để tham gia cuộc gọi video trực tiếp. Người đại diện cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp bạn tham gia cuộc gọi.
 • Xác nhận rằng bạn đang ở tại doanh nghiệp của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể chứng minh vị trí và quyền sở hữu của mình trong cuộc gọi video. Ví dụ:
  • Vị trí hiện tại của bạn: Cho chúng tôi thấy những bảng hiệu bên ngoài, ví dụ: tên đường, các doanh nghiệp gần đó hoặc khu vực xung quanh doanh nghiệp của bạn.
  • Doanh nghiệp hoặc trang thiết bị: Quay video các hoạt động của bạn. Ví dụ: kho hàng để bán, thiết bị mang thương hiệu, tài liệu tiếp thị hoặc các công cụ mà bạn sử dụng để phục vụ khách hàng.
  • Bằng chứng về quyền quản lý: Cho chúng tôi thấy cảnh bạn đang sử dụng các vật dụng hay khu vực chỉ dành cho nhân viên. Ví dụ: máy tính tiền, nhà bếp, phòng lưu trữ hoặc tài liệu doanh nghiệp không mang tính nhạy cảm. Bạn cũng có thể sử dụng chìa khoá để mở cửa phòng làm việc của mình.

Lưu ý: Nếu phải đợi tới lượt, bạn có thể chọn liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm trợ giúp. Chúng tôi thường phản hồi sau 24 giờ và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.

Bước 2: Bắt đầu nhắn tin cho nhóm hỗ trợ trên một thiết bị bất kỳ

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Xác minh sau đó Cuộc gọi video sau đó Tiếp theo.
 3. Chọn ngôn ngữ của bạn.
 4. Để bắt đầu nhắn tin cho người đại diện nhóm hỗ trợ đang rảnh tiếp theo, hãy nhấp vào Bắt đầu cuộc gọi.

Bước 3: Sử dụng thiết bị di động để cho thấy doanh nghiệp của bạn qua cuộc gọi video

 1. Khi bạn đã sẵn sàng, một người đại diện sẽ giúp bạn tham gia một cuộc gọi video.
 2. Để hiển thị vị trí và quyền sở hữu của doanh nghiệp, hãy sử dụng máy ảnh trên thiết bị.
Gửi thư

Nếu có thể xác minh qua thư trong sản phẩm và bạn chọn phương thức này, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mã xác minh. Hãy nhập mã xác minh dành riêng cho bạn để xác nhận rằng doanh nghiệp của bạn nằm ở địa chỉ đã nêu.

Trong khi bạn đợi nhận mã:

 • Đừng chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay danh mục kinh doanh của bạn.
 • Đừng yêu cầu gửi mã mới.

Nếu bạn chỉnh sửa thông tin của mình hoặc yêu cầu gửi mã mới, chúng tôi sẽ huỷ mã trong thư và gửi một mã mới. Thao tác này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của trang doanh nghiệp.

Mỗi mã xác minh mà bạn nhận được đều dành riêng cho doanh nghiệp của bạn và vị trí mà bạn cho biết. Nếu bạn cập nhật địa chỉ doanh nghiệp của mình, thì chỉ có mã xác minh mà bạn đã yêu cầu cho địa chỉ hiện tại mới hợp lệ. Mã xác minh sẽ hết hạn sau 30 ngày.

Bước 1: Yêu cầu mã của bạn

Hầu hết mã sẽ đến trong vòng 14 ngày.

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Xác minh sau đó Bưu thiếp.
 3. Đảm bảo địa chỉ của bạn là chính xác.
 4. Yêu cầu mã.

Bước 2: Nhập mã xác minh

Lưu ý quan trọng:

 • Giữ bảo mật cho mã xác minh của bạn.
 • Google sẽ không gọi cho bạn để hỏi mã xác minh.
 • Đừng chia sẻ mã xác minh của bạn với bất kỳ ai, kể cả bên thứ ba giúp quản lý doanh nghiệp của bạn trên Google.
 • Mã xác minh chỉ dành riêng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn phải là người duy nhất sử dụng mã này.

Sau khi bạn nhận được mã:

 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Trong trường "Mã", hãy nhập mã xác minh gồm 5 chữ số.
 3. Nhấp vào Gửi.

Nếu muốn chia sẻ quyền quản lý trang doanh nghiệp của mình với một bên thứ ba đáng tin cậy, bạn có thể thêm họ sau khi nhập mã.

Phương thức xác minh tức thì

Chúng tôi hiếm khi có thể xác nhận ngay lập tức rằng một Tài khoản Google nào đó sở hữu một Trang doanh nghiệp cụ thể. 

Ví dụ:

 • Nếu bạn xác minh trang web của mình bằng Google Search Console, thì trang doanh nghiệp của bạn có thể được xác minh tức thì. Tìm hiểu cách thêm tài sản trang web trong Search Console.
  • Người dùng Search Console hiện tại: Nếu bạn xác minh trang web phù hợp trước khi thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu trang doanh nghiệp của mình, thì bạn sẽ không thấy thông báo nhắc "Xác minh". Bạn có thể chỉnh sửa trang doanh nghiệp của mình ngay lập tức và kết nối với khách hàng.
  • Người dùng Search Console mới: Nếu bạn xác minh trang web phù hợp sau khi thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu trang doanh nghiệp của mình, hãy nhấp vào Xác minh. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa trang doanh nghiệp của mình ngay lập tức và kết nối với khách hàng.
 • Nếu một doanh nghiệp đủ điều kiện quản lý 10 trang doanh nghiệp trở lên cho các vị trí của cùng một doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó có thể sử dụng quy trình xác minh hàng loạt. Tìm hiểu cách xác minh cùng lúc 10 vị trí trở lên.
Lưu ý: Để được trợ giúp thêm về việc xác minh, hãy đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Các phương thức xác minh đều do hệ thống tự động xác định và không thể thay đổi được. Nếu bạn chọn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cố gắng xác minh doanh nghiệp của bạn dựa trên thông tin được cung cấp. Chúng tôi có thể đề xuất thực hiện một cuộc gọi video trực tiếp để xác nhận nơi làm việc, các công cụ và bằng chứng về quyền quản lý của bạn.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính