Xác minh danh sách doanh nghiệp địa phương của bạn trên Google

Bắt đầu

Tóm tắt: Xác minh doanh nghiệp của bạn với Google để khách hàng nhìn thấy doanh nghiệp đó trong Tìm kiếm và Maps. Hầu hết các doanh nghiệp địa phương đều xác minh qua thư. Một số doanh nghiệp, như doanh nghiệpcung cấp dịch vụ tại cơ sở khách hàng , có các tùy chọn xác minh khác, như xác minh qua email, điện thoại hoặc Search Console.

Để quản lý thông tin doanh nghiệp của bạn trong Tìm kiếm, Maps và các sản phẩm khác của Google, bạn phải xác minh danh sách doanh nghiệp của mình. Quá trình xác minh giúp chúng tôi đảm bảo thông tin doanh nghiệp của bạn chính xác và chỉ có bạn, chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp mới có quyền truy cập vào thông tin đó.

Trước khi bạn có thể bắt đầu quy trình xác minh, hãy tạo hoặc xác nhận quyền sở hữu danh sách Google Doanh nghiệp của tôi. Bạn có thể thấy một hoặc nhiều loại hình xác minh tùy thuộc vào loại danh sách doanh nghiệp mà bạn quản lý:

Xác minh danh sách doanh nghiệp qua thư

Để xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn qua thư, hãy nhập địa chỉ doanh nghiệp trong Google Doanh nghiệp của tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bưu thiếp có mã xác minh. Hầu hết bưu thiếp sẽ đến trong vòng 14 ngày. Trước khi yêu cầu xác minh danh sách của bạn qua thư, hãy đảm bảo địa chỉ doanh nghiệp của bạn tuân thủ nguyên tắc nhập địa chỉ của chúng tôi. 

Không chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay danh mục của bạn hoặc yêu cầu mã mới trong khi bạn đang đợi bưu thiếp xác minh.

Máy tính

Làm theo các bước bên dưới để sử dụng máy tính vào mục đích yêu cầu bưu thiếp xác minh:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp bạn muốn xác minh, sau đó nhấp vào Xác minh ngay bây giờ
 3. Trên màn hình yêu cầu bưu thiếp, hãy đảm bảo địa chỉ của bạn được hiển thị chính xác. Nếu không, hãy chỉnh sửa địa chỉ trước khi bạn yêu cầu thư của mình. Bạn cũng có thể thêm tên liên hệ tùy chọn để giúp chúng tôi gửi bưu thiếp cho bạn.
 4. Nhấp vào Gửi bưu thiếp
 5. Kiểm tra thư để xem bưu thiếp đã đến chưa. Hầu hết bưu thiếp sẽ đến trong vòng 14 ngày. Không chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay danh mục của bạn hoặc yêu cầu mã mới trong khi bạn đang chờ bưu thiếp. Điều này có thể gây chậm trễ cho quá trình xác minh.

Để nhập mã xác minh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sau khi bạn nhận được bưu thiếp, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi
 2. Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý.
 3. Nhấp vào Xác minh vị trí từ menu (hoặc nhấp vào nút Xác minh ngay).
 4. Trong trường , hãy nhập mã xác minh gồm 5 chữ số từ bưu thiếp của bạn. 
 5. Nhấp vào Gửi.

Nếu không nhận được bưu thiếp, bạn có thể yêu cầu một bưu thiếp mới

Thiết bị di động

Làm theo các bước dưới đây để yêu cầu bưu thiếp bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động:  

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi
 2. Nhấn vào Gửi bưu thiếp.
 3. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh, sau đó nhấn vào Tôi không có mã.
 4. Kiểm tra thư để xem bưu thiếp đã đến chưa. Bạn sẽ nhận được bưu thiếp trong vòng 1 đến 2 tuần. Không chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay danh mục của bạn hoặc yêu cầu mã mới trong khi bạn đang chờ bưu thiếp. Điều này có thể gây chậm trễ cho quá trình xác minh.

Để nhập mã xác minh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sau khi bạn nhận được bưu thiếp, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Nhấn vào Nhập mã để hoàn tất quá trình xác minh hoặc Tôi không có mã nếu bạn không nhận được bưu thiếp.

Sau khi bạn nhập mã xác minh, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện trực tiếp trong Tìm kiếm, Maps và các dịch vụ khác của Google.

Xác minh danh sách doanh nghiệp qua điện thoại (áp dụng cho một số doanh nghiệp)

Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện nhận mã xác minh qua điện thoại, bạn sẽ thấy tùy chọn Xác minh qua điện thoại khi bạn yêu cầu xác minh. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, hãy xác minh danh sách của bạn qua thư.

Máy tính

Để sử dụng máy tính vào mục đích xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn qua điện thoại, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh, sau đó nhấp vào Xác minh ngay.
 3. Đảm bảo bạn có thể trả lời trực tiếp câu hỏi về số điện thoại doanh nghiệp của mình để nhận mã xác minh.
 4. Để nhận được mã gửi đến điện thoại của bạn qua tin nhắn tự động, hãy nhấp vào Xác minh qua điện thoại.
 5. Nhập mã từ thông báo này.

Thiết bị di động

Để sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động vào mục đích xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn qua điện thoại, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn vào Gọi cho tôi ngay.
 3. Nhập mã từ tin nhắn, sau đó nhấn vào biểu tượng Mũi tên Arrow icon.

Khi bạn đã nhập mã, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện trực tiếp trên Google Maps, Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google.  

Xác minh danh sách doanh nghiệp qua email (áp dụng cho một số doanh nghiệp)

Không phải tất cả các doanh nghiệp đều có thể xác minh danh sách của họ qua email. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy thử phương thức xác minh khác.

Trước khi cố gắng xác minh danh sách của bạn qua email, hãy đảm bảo bạn có thể truy cập vào địa chỉ email hiển thị trên màn hình xác minh.

Máy tính

Để sử dụng máy tính vào mục đích xác minh doanh nghiệp qua email, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nếu bạn quay lại để xác minh sau khi tạo danh sách của mình, hãy truy cập vào Google Doanh nghiệp của tôi, chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh rồi nhấp vào Xác minh ngay.
 2. Nhấp vào Email từ danh sách tùy chọn xác minh.
 3. Kiểm tra email của bạn.
 4. Nhấp vào nút Xác minh trong email xác minh. (Bạn cũng có thể nhập mã từ email vào trang tổng quan Google Doanh nghiệp của tôi.) 

Thiết bị di động

Để sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động vào mục đích xác minh doanh nghiệp qua email, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nếu bạn quay lại để xác minh sau khi tạo danh sách của mình, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi hoặc truy cập https://business.google.com và chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh.
 2. Nhấp vào Gửi email.
 3. Kiểm tra email của bạn.
 4. Nhấp vào Nhập mã, sau đó nhập mã từ email.
 5. Nhấn vào Gửi

Sau khi bạn nhập mã, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện trực tiếp trong Tìm kiếm, Maps và các sản phẩm khác của Google. 

Xác minh danh sách doanh nghiệp ngay lập tức (áp dụng cho một số doanh nghiệp)

Nếu bạn đã xác minh trang web của doanh nghiệp mình bằng Google Search Console, thì bạn có thể xác minh danh sách của mình ngay lập tức.

Để xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn ngay lập tức, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi bằng chính tài khoản email mà bạn đã sử dụng để xác minh trang web của mình bằng Search Console. Một số loại doanh nghiệp có thể không đủ điều kiện để được xác minh ngay lập tức.

Xác minh hàng loạt (áp dụng cho các doanh nghiệp có 10 vị trí trở lên)

Nếu bạn quản lý 10 vị trí trở lên của cùng một doanh nghiệp, thì danh sách doanh nghiệp của bạn có thể đủ điều kiện để được xác minh hàng loạt. Tìm hiểu thêm về cách xác minh 10 vị trí trở lên.

Sau khi bạn xác minh danh sách doanh nghiệp của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem lại thông tin của mình và thực hiện bất kỳ thay đổi cuối cùng nào. Khi bạn chắc chắn mọi thứ đã cập nhật, hãy nhấp vào Hoàn tất chỉnh sửa.

Lưu ý: Bạn không thể cập nhật tên doanh nghiệp của mình cho đến khi hoàn tất quá trình xác minh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố