Xác minh doanh nghiệp địa phương trên Google

Bắt đầu

Khi xác minh doanh nghiệp, bạn có thể kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin doanh nghiệp là chính xác và chỉ mình bạn có quyền truy cập vào thông tin này. Hầu hết các doanh nghiệp địa phương đều xác minh qua thư. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp (như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cơ sở khách hàng) có các tùy chọn khác như xác minh qua email, điện thoại hoặc Search Console.

Trước khi bạn bắt đầu quy trình xác minh, hãy tạo hoặc xác nhận hồ sơ trên Google Doanh nghiệp của tôi

Sau khi bạn nhập mã xác minh, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ đủ điều kiện để xuất hiện trên Google Tìm kiếm, Google Maps và các sản phẩm khác của Google.

Xác minh doanh nghiệp qua thư

Lưu ý quan trọng: Không chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ, danh mục kinh doanh hay yêu cầu mã mới trong khi bạn đang đợi nhận bưu thiếp xác minh. Điều này có thể gây chậm trễ cho quá trình xác minh.

Trước khi bạn yêu cầu xác minh qua thư, hãy chắc chắn địa chỉ của bạn tuân thủ nguyên tắc nhập địa chỉ của chúng tôi.

Nhận bưu thiếp

Lưu ý quan trọng: Do dịch COVID-19, bưu thiếp có thể sẽ đến trễ hơn.

Trên máy tính

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Nhấp vào Xác minh ngay.
 4. Trên màn hình yêu cầu bưu thiếp, hãy đảm bảo địa chỉ của bạn được hiển thị chính xác. Để nhận bưu thiếp một cách thuận lợi, bạn cũng có thể thêm tên liên hệ (không bắt buộc).
 5. Nhấp vào Gửi bưu thiếp.
 6. Kiểm tra thư để xem bưu thiếp đã đến chưa. Thường thì bạn sẽ nhận được bưu thiếp trong vòng 14 ngày. 

Trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi .
 2. Nhấn vào Gửi bưu thiếp.
 3. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh.
 4. Nhấn vào Tôi không có mã.
 5. Kiểm tra thư để xem bưu thiếp đã đến chưa. Thường thì bạn sẽ nhận được bưu thiếp trong vòng 14 ngày.

Nhập mã xác minh của bạn


Trên máy tính

 1. Sau khi bạn nhận được bưu thiếp, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nếu bạn có nhiều vị trí, thì hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý.
 3. Nhấp vào Xác minh vị trí từ trình đơn hoặc nhấp vào Xác minh ngay.
 4. Trong trường "Mã", hãy nhập mã xác minh gồm 5 chữ số trong bưu thiếp của bạn.
 5. Nhấp vào Gửi.

Trên thiết bị di động

 1. Sau khi bạn nhận được bưu thiếp, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh.
 3. Để xác minh, hãy nhấn vào Nhập mã.
  • Nếu bạn không nhận được bưu thiếp, thì hãy nhấn vào Tôi không có mã.
Xác minh doanh nghiệp qua điện thoại

Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để được xác minh qua điện thoại, thì bạn sẽ thấy tùy chọn "Xác minh qua điện thoại" khi yêu cầu xác minh. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, thì hãy yêu cầu xác minh doanh nghiệp qua thư.

Trên máy tính 

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Nhấp vào Xác minh ngay sau đó Xác minh qua điện thoại.
 4. Để nhận mã xác minh, hãy chắc chắn rằng bạn có thể trả lời trực tiếp trên số điện thoại của doanh nghiệp.
 5. Nhập mã trong tin nhắn tự động.

Trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi .
 2. Nhấn vào Gọi cho tôi ngay bây giờ.
 3. Nhập mã trong tin nhắn tự động.
 4. Nhấn vào biểu tượng Gửi Send Arrow.
Xác minh doanh nghiệp qua email

Chỉ một số doanh nghiệp được phép xác minh hồ sơ qua email. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy thử phương pháp xác minh khác.

Trước khi thử xác minh doanh nghiệp qua email, hãy chắc chắn rằng bạn có thể truy cập vào địa chỉ email hiển thị trên màn hình xác minh.

Trên máy tính

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2.  Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Nhấp vào Xác minh ngay.
 4. Trong danh sách các tùy chọn xác minh, hãy nhấp vào Email.
 5. Trong email xác minh, hãy nhấp vào nút Xác minh.
  • Bạn cũng có thể nhập mã trong email vào trang tổng quan của mình trên Google Doanh nghiệp của tôi.

Trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi hoặc chuyển đến Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp mà bạn muốn xác minh. 
 3. Nhấn vào Gửi email.
 4. Kiểm tra email của bạn để tìm mã.
 5. Nhấn vào Nhập mã
 6. Nhập mã trong email.
 7. Nhấn vào Gửi.
Xác minh doanh nghiệp ngay lập tức

Nếu đã xác minh trang web của doanh nghiệp bằng Google Search Console, bạn có thể xác minh doanh nghiệp của mình ngay lập tức.

Để xác minh ngay lập tức, bạn hãy nhớ đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi bằng chính tài khoản email mà bạn đã dùng để xác minh trang web của mình bằng Search Console. Một số danh mục kinh doanh có thể không đủ điều kiện để được xác minh ngay lập tức.

Xác minh hàng loạt

Nếu bạn quản lý 10 vị trí trở lên của cùng một doanh nghiệp, thì doanh nghiệp của bạn có thể đủ điều kiện để xác minh nhiều vị trí cùng một lúc. Hãy tìm hiểu cách xác minh cùng lúc 10 vị trí trở lên.

Sau khi bạn xác minh doanh nghiệp của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem lại thông tin và thực hiện những thay đổi cuối cùng. Khi đã chắc chắn mọi thông tin đều chính xác, hãy nhấp vào Đã chỉnh sửa xong.

Mẹo: Bạn chỉ có thể thay đổi tên doanh nghiệp sau khi đã hoàn tất quy trình xác minh.

Bạn gặp sự cố khi xác minh?

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố