הבעלים והמנהלים של קבוצות מיקומים

קבוצות מיקומים (שנקראו בעבר חשבונות עסקיים מאפשרות למנהלי מערכת מרובים לנהל קבוצת מיקומים בקלות רבה יותר. קיימים שני סוגים של משתמשים בקבוצות מיקומים/בחשבונות עסקיים: בעלים ומנהלים.

Owners and managers of business accounts

מחפשים בעלים ומנהלים של רשומה ולא של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי? לחצו כאן.

בעלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי

Business account owner

בקבוצות מיקומים/בחשבונות עסקיים יכולים להיות בעלים מרובים, אך בעלים ראשי אחד בלבד. לבעלים ולבעלים ראשיים יש אותן יכולות, אך בעלים ראשיים לא יכולים להסיר את עצמם מקבוצת מיקומים/מחשבון עסקי עד להעברת הבעלות הראשית שלהם למשתמש אחר.

בעלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי הם המשתמשים היחידים שיכולים להוסיף ולהסיר בעלים ומנהלים בחשבון, למחוק את קבוצת המיקומים/החשבון העסקי או להעביר את קבוצת המיקומים/החשבון העסקי לבעלים אחר.

לא ניתן להוסיף קבוצות Google כמנהלים או כבעלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי.

מנהלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי

Business account manager

מנהלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי יכולים להוסיף מיקומים ולערוך ולמחוק את כל המיקומים הקיימים בקבוצת המיקומים/בחשבון העסקי. בנוסף, הם יכולים להוסיף ולהסיר מנהלים של מיקומים יחידים.

רק בעלים של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי יכול להוסיף בחשבון מנהלים לקבוצת המיקומים/לחשבון העסקי. לא ניתן להוסיף קבוצות Google כמנהלים או כבעלים של רשומות.

כשנכנסים לחשבון, מוצג הדף 'חשבונות בבעלותך או בניהולך'. אם אתם מוגדרים כבעלים או כמנהלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי, תוצג לכם הערה שבה תפורט רמת הגישה שלכם מתחת לשם של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי: ההערה שתוצג תהיה 'קבוצת מיקומים/חשבון עסקי בבעלותך' או 'קבוצת מיקומים/חשבון עסקי בניהולך'.

הנה סיכום של היכולות השונות שיש לבעלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי ולמנהלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי: 

יכולת בעלים של חשבון מנהל חשבון
הוספה והסרה של המנהלים של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי  
מחיקה של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי  
העברת הבעלות על קבוצת המיקומים/החשבון העסקי  
הוספה, עריכה ומחיקה של מיקומים בחשבון
העברת הבעלות על מיקומים לקבוצת מיקומים/לחשבון עסקי אחרים

בקישור הזה ניתן ללמוד איך יוצרים קבוצת מיקומים/חשבון עסקי ומוסיפים בעלים ומנהלים.

בעלים ומנהלים של מיקומים יחידים

בדיוק כמו שלחשבונות יש בעלים ומנהלים, למיקומים יחידים יכולים להיות משתמשים מרובים, כולל בעלים, מנהלים ומנהלי דף עסקי. אנשים שאינם מוגדרים כבעלים או כמנהלים של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי יכולים לקבל הזמנה לנהל מיקומים יחידים או להיות הבעלים שלהם.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?