הוספה והסרה של בעלים ומנהלים של קבוצת מיקומים

קבוצות מיקומים (שנקראו בעבר חשבונות עסקיים) מאפשרות לנהל מיקומים ביחד עם משתמשים מרובים. אחרי שיוצרים את קבוצת המיקומים/החשבון העסקי, ניתן להעביר מיקומים מחשבונות אחרים לקבוצת המיקומים/לחשבון העסקי.

מיקומים אלה ישותפו עם משתמשים אחרים שתוסיפו כבעלים או כמנהלים של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי. כך מוסיפים בעלים או מנהלים:

הוספה של בעלים או מנהלים

זו הדרך להוסיף בעלים או מנהלים לקבוצת מיקומים/לחשבון עסקי:

 1. נכנסים אל Google לעסק שלי.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים  או על תפריט שלוש הנקודות  בקבוצת המיקומים/בחשבון העסקי שרוצים לנהל ואז לוחצים על ניהול המשתמשים.
 3. מוסיפים את כתובת האימייל של המשתמש שאליו תישלח ההזמנה. אפשר להזמין את המשתמש להיות בעלים או מנהל של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי.
  • רק בעלים של קבוצת המיקומים/החשבון העסקי יכול להוסיף עוד בעלים ומנהלים.
  • לא ניתן להוסיף קבוצת מיקומים/חשבון עסקי כמנהל.

לאחר שההזמנה מתקבלת, המשתמש יכול להוסיף מיקומים ולערוך ולמחוק את כל המיקומים הקיימים בקבוצת המיקומים/בחשבון העסקי. ניתן גם להוסיף משתמשים למיקומים יחידים או להסיר מהם משתמשים. משתמש המוגדר כבעלים ראשי יכול למחוק את קבוצת המיקומים/החשבון העסקי, אך משתמש המוגדר כבעלים לא יכול לעשות זאת. למידע נוסף על היכולות שמקבלים משתמשים של קבוצות מיקומים/חשבונות עסקיים

הסרה של בעלים או מנהלים

כך מסירים משתמשים, גם את עצמכם, כמנהלים של קבוצת מיקומים/חשבון עסקי:

 1. נכנסים אל Google לעסק שלי.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים  או על תפריט שלוש הנקודות  בקבוצת המיקומים/בחשבון העסקי שרוצים לנהל ואז לוחצים על ניהול המשתמשים.
 3. בשורה של המשתמש שרוצים להסיר, לוחצים על ה-X.
 4. בחלון שמוצג, לוחצים על הסרה

לאחר שמסירים בעלים או מנהל, הוא לא יכול עוד לערוך פרטי עסק או לבצע כל פעולה מנהלתית במיקומים הקיימים בקבוצת המיקומים/בחשבון העסקי. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?