בעלים ומנהלים של חשבונות המוגדרים לאימות בכמות גדולה