בקשת אימות בכמות גדולה ל-10 מיקומים ומעלה

בעיה מוכרת: עדכון של מאפייני מלון ב-Google My Business API ובהעלאת גיליון אלקטרוני לא עובד. מידע נוסף.

מדוע כדאי לבצע אימות בכמות גדולה?

אימות בכמות גדולה מאפשר לך לנהל מידע של עשרה מיקומים או יותר של אותו עסק בכל מוצרי Google, כמו 'מפות' או החיפוש.

לא כשירים לאימות בכמות גדולה

 • עסקים בעלי פחות מ-10 מיקומים: אתה יכול לבקש אימות של מיקומים בודדים על ידי ביצוע שלבים אלו
 • עסק המבוסס על אזור שירות: בקש אימות של מיקומים בודדים על ידי ביצוע שלבים אלו
 • סוכנויות שמנהלות עסקים מרובים: ניהול העסקים מתבצע בחשבון הארגון. אם סוכנות מסוימת מנהלת רשת עסקים (יותר מ-10 מיקומים של אותו עסק), הרשת צריכה לשלוח בקשה לאימות בכמות גדולה. לאחר מכן, הסוכנות צריכה לבקש גישה משותפת לקבוצת המיקומים של הרשת, הכוללת את המיקומים שהרשת אימתה בכמות גדולה.

הערה: דפים עסקיים במצב כפול, מושעה או מושבת לא נכללים במינימום של 10 דפים עסקיים.

אחרי שמבצעים אימות בכמות גדולה:

 • עדכונים שתבצע במיקומים השונים של העסק, למשל פרטים ליצירת קשר, תמונות, שעות פעילות יהיו כשירים להצגה במפות Google ובשירותים נוספים של Google.
 • מיקומים חדשים שתוסיף למרכז השליטה שלך, שאינם בבעלות משתמש אחר, יוכלו להופיע ב-Google.

Google משתמשת בנתונים ממקורות רבים כדי לאסוף מידע על עסקים מקומיים, שיופיע במפות Google, בחיפוש Google ובמוצרים נוספים של Google. כשאתה מספק מידע על חשבון מאומת, הקפד שהמידע על העסק יהיה מדויק ועדכני כדי להבטיח שהוא יופיע כך ב-Google.

מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בפרטי העסק ועל ביצוע אופטימיזציה של המיקומים

הערה: אין צורך לאמת את החשבון כדי להפעיל תוספי מיקום של Google Ads.

בקשת אימות בכמות גדולה

אימות בכמות גדולה מתבצע ברמת החשבון. יש שני סוגים של חשבונות ב-'Google לעסק שלי' שבהם ניתן לבצע אימות בכמות גדולה:

 • חשבון המשתמש האישי: אחרי אימות החשבון, מתבצע אימות של כל המיקומים הכשירים בחשבון שלא נתבעה עליהם בעלות על ידי משתמש אחר.
 • קבוצת מיקומים (מונח שנקרא בעבר חשבון עסקי): אחרי שהבעלים הראשי בחשבון מאומת, מתבצע אימות של כל המיקומים הכשירים בקבוצת המיקומים/בחשבון העסקי שלא נתבעה עליהם בעלות על ידי משתמש אחר. למידע נוסף על קבוצות מיקומים/חשבונות עסקיים 

אם מוסיפים לחשבון מיקום שכבר אומת על ידי משתמש אחר, צריך לבקש גישה כדי לנהל אותו.

לפני בקשת אימות, בדוק את הנקודות הבאות:

 • הגיליון האלקטרוני שלך מכיל עשרה מיקומים או יותר של אותו עסק. כפי שמוסבר בהנחיות האיכות שלנו, רק בעלים של עסק או נציגים מורשים שלו יכולים לאמת את העסק שלהם ב-Google.
  • סוכנויות המנהלות עסקים מרובים אינן כשירות לאימות בכמות גדולה. 
 • הגיליון האלקטרוני שלך מכיל את כל המיקומים שאתה מנהל. אם יש מיקומים שאינם נכללים בו, הדבר עלול לגרום לעיכובים משמעותיים בעדכון המידע העסקי שלך. 
 • מדובר בעסק מסוג שכשיר לאימות. למידע נוסף על מודלים עסקיים שכשירים לאימות.
 • לא מדובר בעסק שנותן שירות באזור מוגדר. עסקים מסוג זה צריכים לבקש אימות של מיקומים בנפרד. לשם כך, בצע את הצעדים שכאן
 • לא קיים כבר חשבון מאומת. יש לפעול בתיאום עם עובדים וסוכנים מורשים אחרים כדי לוודא שהאדם שמנהל את החשבון הוא הנציג המתאים ביותר לספק את פרטי המיקום של החברה. הארגונים שלכם צריכים ליצור קבוצת מיקומים/חשבון עסקי כדי לנהל ביחד קבוצת מיקומים.
 • החשבון תקין ואין בו שגיאות. שגיאות והפרות של הנחיות האיכות עשויות לעכב את תהליך האימות בכמות גדולה. למידע נוסף על בעיות נפוצות המעכבות את תהליך האימות ועל הודעות שגיאה ספציפיות.

העלאת גיליון אלקטרוני אינה מפעילה שליחה אוטומטית של בקשת אימות. במקום זאת, בצע את השלבים הבאים כדי לבקש אימות.

כדי לשלוח את המיקומים שלך לאימות בכמות גדולה:

 1. היכנס אל Google לעסק שלי.
 2. לחץ על האפשרות קבל אימות לצד אחד מהמיקומים.
 3. לחץ על שרשרת
 4. השלם את טופס האימות באופן מלא ומדויק.
  • שם העסק: אם מדובר בעסק בבעלות ובאחריות התפעולית של חברת אם, יש לציין את המידע הזה כאן, כמו גם את השם של העסק לאימות.
  • המדינות/האזורים שבהם העסק נמצא: רשימת המדינות/האזורים שבהם נמצא העסק שינוהל בחשבון. לדוגמה, אם ניהול מיקומי העסק בארה"ב ובקנדה נעשה על ידכם, אך משתמש אחר מנהל מיקומים בצרפת ובגרמניה, אנחנו מבינים ששני החשבונות האלה הם קבוצות מיקומים נפרדות ושונות.
  • שם איש קשר: אם מספר אנשים ינהלו באופן פעיל את החשבון הזה, יש לציין כאן את כל השמות. לדוגמה, יוסי כהן (שיווק) ודנה כהן (תפעול).
  • טלפון ליצירת קשר: זהו מספר הטלפון שבו נוכל להשתמש על מנת ליצור איתך קשר כדי לקבל הבהרות על מידע הנדרש לאימות החשבון.
  • כתובת אימייל של מנהל בעסק: כתובת אימייל של אדם העובד בעסק ויכול לאמת שאתה נציג מורשה. 
  • כתובת אימייל של מנהל חשבון Google‏: יש לציין את השם או את כתובת האימייל של כל איש קשר מחשבון Google שעובדים איתו. כדי לשמור על עקביות והמשכיות במוצרי Google, חשוב שמנהל החשבון יקבל עדכונים שוטפים על מצב החשבון, כי יכולה להיות לכך השפעה על מוצרי Google אחרים, כולל Offers ו-Google Ads.
 5. אחרי ששולחים את טופס בקשת האימות, עיבוד הטופס עשוי להימשך עד שבוע. נבדוק את הבקשה כדי לוודא שהחשבון ערוך בהתאם להנחיות האיכות שלנו, וכדי לאמת שאתה מוסמך לייצג את העסק. ניצור איתך קשר באמצעות האימייל אם יהיו לנו שאלות או אם ניתקל בבעיות, ונודיע לך לאחר שהאימות בכמות גדולה יושלם בחשבון.

שמירה על האימות

במאמץ לשמור על עדכניות המקורות של נתוני 'מפות Google', אנו מבטלים מדי פעם את האימות של חשבונות שנראה לנו שאינם מנהלים עוד את המיקומים שלהם באופן פעיל. חשוב לבדוק באופן קבוע שאין שגיאות בחשבון ולעדכן את המיקומים על מנת לשמור על העדכניות ועל האימות בכמות גדולה. אם סטטוס האימות בכמות גדולה ישתנה, תקבל על כך הודעה באימייל.

ייתכן שנמשיך לשלוח בקשות לתקן ו/או לבצע אופטימיזציה של החשבונות שלכם. אנו מעדכנים בקביעות את המדיניות ואת המוצר שלנו כדי לייצג בצורה המדויקת ביותר את המיקומים שלך ב-Google.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה