Tạo bảng tính tải lên hàng loạt

Bảng tính tải lên hàng loạt cho phép bạn thu thập thông tin cho nhiều vị trí ở cùng một nơi và tải dữ liệu lên để xác minh nhiều vị trí doanh nghiệp cùng lúc. Cách tạo bảng tính:​
 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi và chọn tài khoản bạn muốn quản lý.
 2. Ở góc bên phải của phía trên cùng, hãy nhấp vào Thêm vị trí.
 3. Trong menu thả xuống xuất hiện, hãy nhấp vào Nhập vị trí.
  • Để tải một bảng tính trống xuống, hãy nhấp vào Tải mẫu xuống. Bảng tính sẽ tải xuống bằng ngôn ngữ bạn sử dụng cho doanh nghiệp của mình.
  • Để xem ví dụ về bảng tính đã hoàn thành, hãy nhấp vào Tải bảng tính mẫu xuống.
  • Để tìm hiểu những thông tin chi tiết bạn có thể sử dụng để mô tả vị trí của mình, hãy nhấp vào Tải bảng tính tham khảo về thuộc tính xuống.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây cho từng trường. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn về địa chỉ này để tải vị trí ở nhiều quốc gia hoặc khu vực lên.
 5. Thêm tất cả các vị trí mà bạn quản lý trước khi tải bảng tính lên. Bạn không cần phải điền vào tất cả các trường trước khi tải bảng tính lên, nhưng bạn sẽ được yêu cầu điền các ô bị thiếu thông tin bắt buộc.

Nếu chỉ cập nhật các trường cụ thể cho các vị trí hiện có trong bảng tính, bạn có thể chỉ cần các cột cho mã cửa hàng cũng như các trường mà bạn muốn thay đổi, không cần kèm theo cột nào khác trên bảng tính. Nếu bạn tạo các cột trống (các cột có tiêu đề nhưng không có thông tin phía dưới) trong bảng tính, thông tin hiện có cho các cột đó sẽ bị xóa. Nếu vô tình thêm cả một vị trí mới, bạn sẽ nhận được cảnh báo rằng bạn chưa nhập các tiêu đề cột bắt buộc. Bạn cũng sẽ thấy các lỗi cần xử lý được đánh dấu trong tài khoản. Hãy tìm hiểu thêm về thông báo lỗi.
Vui lòng đọc danh sách các vấn đề thường gặp này để đảm bảo việc xác minh nội dung tải lên của bạn diễn ra nhanh nhất có thể.
Các trường

Mã cửa hàng
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Vĩ độ và kinh độ
Số điện thoại chính
Số điện thoại bổ sung
Trang web
Danh mục chính
Danh mục bổ sung
Giờ làm việc
Từ doanh nghiệp
Ngày khai trương
Ảnh
Nhãn
Số điện thoại trong phần mở rộng về địa điểm trên Google Ads
Thuộc tính

Mã cửa hàng

Bạn bắt buộc phải nhập mã cửa hàng cho từng vị trí mà bạn muốn đưa vào trong bảng tính của mình. 
Đây là một mã duy nhất mà bạn gán cho từng vị trí của mình nhằm đảm bảo rằng các nội dung thay đổi được áp dụng chính xác trong tài khoản của bạn. Giá trị này sẽ không được hiển thị công khai ở bất kỳ đâu trên Google, nhưng thông tin này hiển thị cho tất cả người dùng tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi cho vị trí của bạn.

Một cách dễ dàng để tạo mã cửa hàng được chấp nhận là gắn nhãn vị trí của bạn bằng mã nhận dạng thương hiệu kèm theo một số (ví dụ: "GOOG1" cho vị trí đầu tiên, "GOOG2" cho vị trí thứ hai, v.v.) và sử dụng Google Trang tính để tiếp tục đánh số cho tất cả các vị trí.

Mã cửa hàng phải:

 • Là duy nhất cho mỗi vị trí cụ thể
 • Không được dài quá 64 ký tự
 • Không chứa dấu cách ở đầu hoặc cuối
 • Không chứa ký tự đặc biệt (tức là <, >) hoặc URL

Bạn nên đưa tên thương hiệu vào mã cửa hàng của mình để tránh sự nhầm lẫn giữa các bảng tính (đối với các tài khoản doanh nghiệp hoặc cá nhân riêng biệt).

Ví dụ:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GClaremont, GMainStreet, GDowntown

Không giữ mã cửa hàng cũ khi một trong các vị trí của bạn chuyển sang địa chỉ mới. Thay vào đó, hãy xóa các vị trí cũ và thêm vị trí mới với mã cửa hàng mới.

Nếu chưa bao gồm mã cửa hàng đối với một số vị trí hoặc đã sử dụng cùng một mã cửa hàng cho nhiều vị trí trong tài khoản, bạn cần giải quyết vấn đề này để có thể nhập bảng tính mới. Tìm hiểu thêm về mã cửa hàng bị thiếu và bị trùng.

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là bắt buộc đối với từng vị trí.
Tên doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên Google. Hãy mô tả doanh nghiệp của bạn đúng như trong thực tế. Tên doanh nghiệp của bạn không được dài quá 100 ký tự. Bạn có thể viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ hoặc dùng tên viết tắt có tối đa bốn chữ cái. Tuy nhiên, bạn không được viết hoa toàn bộ từ.

Vui lòng không bao gồm thông tin này trong tiêu đề nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong trung tâm thương mại hay một cửa hàng lớn hơn (ví dụ: Starbucks nằm trong cửa hàng tạp hóa Safeway). Chỉ bao gồm tên của doanh nghiệp chính trong tên vị trí (ví dụ: "Starbucks"). 

Địa chỉ

Làm theo các hướng dẫn này để nhập địa chỉ các vị trí của bạn. 

Vĩ độ và kinh độ

Vĩ độ và kinh độ không phải là thông tin bắt buộc, nhưng bạn có thể đưa những thông tin này vào khi tạo vị trí mới.
Lưu ý: Nếu chúng tôi không thể xác thực địa chỉ mà bạn liệt kê thì bạn cần phải cung cấp vĩ độ và kinh độ.

Bạn có thể cung cấp vĩ độ và kinh độ cho các vị trí mới để giúp chúng tôi đặt các vị trí đó trên bản đồ. Vĩ độ và kinh độ chỉ được sử dụng khi một vị trí được tạo lần đầu tiên trong Google Doanh nghiệp của tôi, đồng thời đáp ứng các tiêu chí khác và sẽ không được xem xét nếu chúng được bao gồm trong các lần tải lên bảng tính tiếp theo cho các vị trí hiện có.

Căn vĩ độ và kinh độ ở trung tâm vị trí của bạn. Nhập tọa độ hợp lệ, bao gồm vĩ độ từ -90 đến 90 và kinh độ từ -180 đến 180.  Đảm bảo rằng mỗi giá trị vĩ độ và kinh độ phải bao gồm ít nhất 6 chữ số sau dấu phẩy để doanh nghiệp của bạn được đặt ở vị trí chính xác trên bản đồ. Ví dụ: Giá trị vĩ độ là 37,421998 và giá trị kinh độ là -122,084059 sẽ đặt Googleplex ở vị trí chính xác.

Vĩ độ và kinh độ sẽ chỉ được sử dụng khi có vấn đề trong việc định vị địa chỉ của bạn trên bản đồ. Ngay cả khi bạn cung cấp vĩ độ và kinh độ, Google Doanh nghiệp của tôi có thể không sử dụng chúng.

Để cung cấp vĩ độ và kinh độ cho vị trí mới:

 1. Thêm các cột vĩ độ và kinh độ vào bảng tính của bạn. (Bạn có thể đặt các cột này ở vị trí bất kỳ trong bảng tính). Các tiêu đề cột tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn:
  • Hãy sử dụng “Latitude” và “Longitude” làm tiêu đề cột trong tiếng Anh.
  • Nếu trang tổng quan của bạn sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Anh, hãy tải xuống bảng tính mẫu và sử dụng cùng tiêu đề cột giống như mẫu. Bạn có thể sử dụng “Latitude” và “Longitude” bằng tiếng Anh làm tiêu đề cột bất kể ngôn ngữ mà trang tổng quan sử dụng.
 2. Thêm vĩ độ và kinh độ cho mỗi vị trí trong hàng tương ứng.

Lưu ý: Ở Nhật Bản, chỉ chấp nhận định dạng WGS84 đối với vĩ độ và kinh độ.

Số điện thoại chính

Bạn bắt buộc phải nhập số điện thoại chính hoặc trang web cho từng vị trí. 

Số điện thoại thích hợp nhất để khách hàng liên hệ với doanh nghiệp của bạn. Đây có thể là số điện thoại di động hoặc cố định (không sử dụng số fax). Bạn phải nhập số vanity bằng chữ số. Hãy cung cấp một số điện thoại kết nối trực tiếp nhất tới vị trí của bạn. Ví dụ: Bạn cần cung cấp số điện thoại của từng vị trí thay vì số điện thoại của trung tâm dịch vụ khách hàng. Số điện thoại phải hợp lệ tại quốc gia nơi đặt vị trí của bạn.

Lưu ý: Bạn không bắt buộc phải nhập vào trường Số điện thoại chính nếu nhập trang web cho một vị trí.

Số điện thoại bổ sung

Bạn không bắt buộc phải nhập số điện thoại bổ sung. 

Có thể sử dụng tối đa 2 số điện thoại (di động hoặc cố định, không dùng số fax) để gọi cho doanh nghiệp của bạn ngoài số điện thoại chính.

Trang web

Bạn không bắt buộc phải nhập trang web hoặc số điện thoại chính cho từng vị trí. 

URL của trang web được liên kết với doanh nghiệp. Hãy nhập URL đầy đủ, bao gồm "http://" hoặc "https://". Sẽ hiển thị tối đa 256 ký tự.

Hãy đảm bảo những điều sau:

Danh mục chính

Bạn không bắt buộc phải nhập danh mục chính cho từng vị trí. 

Chọn danh mục đại diện tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng danh sách các danh mục phổ biến. Danh mục này phải nhất quán trên tất cả các vị trí. Nếu bạn có nhiều loại hình vị trí (ví dụ như thương hiệu phụ, nhiều phòng ban hoặc nhiều loại hình hoạt động như bán lẻ, trung tâm phân phối và văn phòng), quy định này chỉ áp dụng trong từng nhóm phụ đó.  Xem các nguyên tắc của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thức sử dụng danh mục.

Chọn danh mục giúp hoàn tất câu: "Doanh nghiệp này LÀ" chứ không phải "doanh nghiệp này CÓ". Mô tả doanh nghiệp của bạn một cách toàn diện, chứ không phải là danh sách các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, các sản phẩm doanh nghiệp bán hoặc tiện nghi trong doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu vị trí của bạn là khách sạn có ATM, không bao gồm danh mục "ATM". Thay vào đó, nhà cung cấp ATM phải tạo ra một vị trí riêng biệt và thêm "ATM" làm một trong các danh mục của vị trí đó.

Bạn cũng có thể thêm danh mục bổ sung.

Cách thêm danh mục chính:

 1. Truy cập vào trang Thêm doanh nghiệp của bạn trong Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn quốc gia của bạn từ menu thả xuống.
 3. Bên dưới "Danh mục", hãy bắt đầu nhập danh mục mô tả chính xác nhất doanh nghiệp của bạn. Tính năng tự động hoàn thành sẽ đề xuất các danh mục được hỗ trợ.
 4. Nhấp vào danh mục bạn đã chọn, sau đó sao chép danh mục này.
 5. Dán tên của danh mục được hỗ trợ vào cột "Danh mục chính" của bảng tính. Danh mục chính bạn đặt sẽ xác định biểu tượng được hiển thị cho vị trí trên Google Maps.

Nếu không thấy danh mục mong muốn xuất hiện, bạn hãy chọn tùy chọn phù hợp nhất kế tiếp. Nếu cho rằng không có danh mục nào mô tả chuẩn xác về doanh nghiệp của mình, bạn có thể yêu cầu thêm danh mục bằng cách nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Hỗ trợ sau đó Gửi phản hồi. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu này trong quá trình sửa đổi danh sách danh mục định kỳ.

Google Doanh nghiệp của tôi trước đây sử dụng một bộ tiêu chuẩn danh mục khác. Chúng tôi không còn hỗ trợ danh mục dạng tự do và mã dạng chữ số nữa.

Danh mục bổ sung

Danh mục bổ sung là không bắt buộc và có thể được thêm vào để giúp mô tả doanh nghiệp của bạn. 

Bạn có thể sử dụng tối đa 9 danh mục bổ sung để đại diện cho doanh nghiệp của mình. Đối với danh mục Chính, chọn các danh mục hoàn tất câu: "Doanh nghiệp này " chứ không phải "doanh nghiệp này ". Cách thêm danh mục bổ sung:

 1. Truy cập vào Google Doanh nghiệp của tôi
 2. Chọn Thêm vị trí.
 3. Bắt đầu nhập tên quốc gia hoặc khu vực cho vị trí của bạn và chọn quốc gia hoặc khu vực được hỗ trợ.
 4. Nhấp vào hộp văn bản "Danh mục". Bắt đầu nhập danh mục mô tả doanh nghiệp của bạn; tính năng tự động hoàn tất sẽ hiển thị các danh mục được hỗ trợ.
 5. Sao chép danh mục bạn đã chọn.
 6. Dán tên của danh mục được hỗ trợ vào cột "Danh mục bổ sung" của bảng tính. Phân tách mỗi danh mục bằng dấu phẩy.

Giờ làm việc

Tuy không phải yêu cầu bắt buộc, nhưng bạn nên sử dụng giờ làm việc để giúp khách hàng biết thời điểm có thể ghé qua doanh nghiệp của bạn. 

Giờ mở cửa của doanh nghiệp. Nhập giờ cho mỗi ngày trong tuần vào cột tương ứng. Bạn có thể nhập giờ theo định dạng 24 giờ:

HH:MM-HH:MM

Hoặc định dạng SA/CH:

HH:MMSA-HH:MMCH

00:00 và 24:00 tương đương nhau và cả hai đều là thời gian kết thúc được chấp nhận cho phạm vi giờ.

Xem ví dụ về các loại giờ mở cửa khác nhau:

Giờ chuẩn

 • 09:00SA-05:00CH
 • 09:00-17:00

Đóng cửa lúc nửa đêm

 • 09:00SA-12:00SA
 • 09:00-00:00

Mở cửa 24 giờ

 • 12:00SA-12:00SA
 • 00:00-00:00 (hoặc 00:00-24:00)

Đóng cửa cả ngày

 • X
 • (Hoặc để trống ô bảng tính)

Mở cửa quá nửa đêm. Bao gồm các giờ sau vào cột cho ngày mà nhóm giờ đó bắt đầu.

 • 06:00CH-02:00SA
 • 18:00-02:00

Mở cửa trong hai nhóm giờ trong ngày. 

 • 11:30SA-02:00CH, 05:00CH-10:00CH
 • 11:30-14:00, 17:00-22:00

Bạn cũng có thể thêm giờ đặc biệt.

Từ doanh nghiệp

Trường này là tùy chọn.

Nhập mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp của bạn—những gì bạn cung cấp, điều gì làm bạn khác biệt, lịch sử của bạn và bất cứ điều gì hữu ích khách hàng nên biết. Tập trung chủ yếu vào các thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn thay vì thông tin chi tiết về khuyến mại, giá cả hoặc giảm giá. Không bao gồm URL hoặc mã HTML hoặc nhập quá 750 ký tự vào trường mô tả. Để có danh sách đầy đủ các nguyên tắc, hãy đọc Nguyên tắc mô tả doanh nghiệp.

Ví dụ: Cửa hàng kem của chúng tôi tồn tại độc lập, nằm cách trung tâm thị trấn chỉ vài bước chân. Chúng tôi rất tự hào khi được người dân địa phương yêu thích lựa chọn cửa hàng là nơi để gặp gỡ bạn bè và cùng nhau ăn kem ốc quế hoặc đặt pizza nóng hổi giao tận nhà.Chúng tôi phục vụ 35 hương vị kem tự chế biến thủ công, kem trái cây quanh năm và pizza kiểu New York ra lò hàng ngày từ trưa đến lúc đóng cửa. Hãy đến cửa hàng kem của chúng tôi ngay hôm nay! 

Ngày khai trương

Đây là trường tùy chọn. 

Nhập ngày mà doanh nghiệp của bạn đã hoặc sẽ khai trương tại vị trí hiện tại của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều vị trí, mỗi vị trí có thể có ngày khai trương riêng.

Bạn chỉ cần thêm năm và tháng của ngày khai trương. Bạn có thể nhập ngày sau thời điểm hiện tại tối đa một năm, nhưng ngày đó sẽ không hiển thị trên Google cho đến khi cách ngày khai trương 90 ngày nữa.

Sử dụng một trong các định dạng sau:

     YYYY-MM-DD
     YYYY-MM

Ảnh

Ảnh là không bắt buộc. Danh sách của bạn có thể hiển thị ảnh về doanh nghiệp trên Maps và Tìm kiếm, ngay cả khi bạn không tự thêm các ảnh đó. 

Ảnh mô tả doanh nghiệp của bạn. Ảnh đại diện cho doanh nghiệp của bạn trên Google lấy từ bạn và từ các nguồn khác nhau. Mọi ảnh mà bạn thêm vào đều phải tuân theo nguyên tắc của chúng tôi.

Khi xác minh một vị trí, hãy thêm ảnh bằng cách bao gồm URL vào vị trí của ảnh trong cột ảnh thích hợp của bảng tính: "Biểu trưng", "Ảnh bìa" hoặc "Ảnh khác". Đối với cột "Ảnh khác", hãy sử dụng dấu phẩy để phân tách các URL giữa các ảnh. Xin lưu ý rằng URL ảnh đối với các vị trí có trạng thái "Chưa xuất bản" sẽ bị bỏ qua. Tìm hiểu thêm về các loại ảnh.

Lưu ý: Nếu trước đây bạn đã thêm ảnh vào một tài khoản chưa được xác minh, URL của các ảnh đó sẽ không còn xuất hiện trong bảng tính nếu bạn tải bảng tính đó xuống từ Google Địa điểm kinh doanh của tôi. Để thêm các ảnh đó, hãy yêu cầu xác minh hàng loạt, sau đó thực hiện theo các hướng dẫn đã nhắc tới trong mục này.

Nhãn

Nhãn là không bắt buộc.

Nhãn cho phép bạn sắp xếp các vị trí của mình thành các nhóm. Bạn có thể tìm kiếm vị trí theo nhãn từ trang tổng quan và sử dụng nhãn để lọc phần mở rộng về địa điểm trong Google Ads.

Chỉ định tối đa 10 nhãn duy nhất cho mỗi vị trí. Nhãn có thể dài tối đa 50 ký tự và không được bao gồm các ký tự không hợp lệ (tức là < hoặc >).

Để bao gồm dấu phẩy trong tên nhãn, sử dụng chuỗi "%2c" trong bảng tính của bạn. Ví dụ: “1%2c000+ Khách truy cập mỗi ngày” sẽ tạo ra nhãn “1.000+ Khách truy cập mỗi ngày”.

Khi bạn tìm kiếm nhãn trong hộp tìm kiếm, kết quả sẽ bao gồm tất cả các vị trí chứa nhãn đó cũng như các vị trí chứa văn bản tìm kiếm của bạn trong trường khác. Ví dụ:

Vị trí 1 có nhãn "Bờ tây". Vị trí 2 có nhãn "Bờ đông" và có dòng địa chỉ "123 Đại lộ Tây". Việc nhập “tây” vào hộp tìm kiếm sẽ trả lại cả hai vị trí.

Số điện thoại trong phần mở rộng về địa điểm trên Google Ads

Trường này là không bắt buộc.

Số điện thoại được sử dụng trong quảng cáo phần mở rộng về địa điểm của bạn thông qua Google Ads. Quảng cáo trên phần mở rộng về địa điểm có thể hiển thị các số điện thoại khác nhau từ những số mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để hiển thị trong Google Maps. (Ví dụ: Bạn có thể muốn cung cấp số điện thoại miễn phí để đặt chỗ trước trong quảng cáo của mình nhưng cần phải cung cấp số điện thoại địa phương để hiển thị trong kết quả tìm kiếm địa phương).

Nếu bạn không nhập số điện thoại trong phần mở rộng về địa điểm, Google Ads sẽ sử dụng số điện thoại chính của bạn. Bạn có thể sử dụng số điện thoại miễn phí hoặc số tổng đài. Một số có thể được sử dụng cho nhiều vị trí.

Số nhập vào này phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của tiện ích số điện thoại Google Ads. Xin lưu ý rằng Google Ads không cho phép bao gồm các số tính phí (chẳng hạn như các số 1-900 tại Hoa Kỳ và các số 871 ở Vương quốc Anh) mà người dùng phải trả phí bổ sung để gọi.

Thuộc tính

Thuộc tính là không bắt buộc, nhưng bạn nên sử dụng các thuộc tính để cho khách hàng biết sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp bạn. 

Các thuộc tính của doanh nghiệp bạn. Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn có thể cung cấp Wi-Fi cho khách hàng hoặc có chỗ ngồi ngoài trời. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp một số thuộc tính thực tế (như chỗ ngồi ngoài trời), trong khi đó, các thuộc tính chủ quan (như doanh nghiệp của bạn có được người địa phương biết đến nhiều không) lại dựa trên ý kiến của người dùng Google đã ghé thăm doanh nghiệp của bạn.

Khi tải bảng tính xuống, bạn sẽ thấy một cột cho mỗi thuộc tính có thể áp dụng cho một hoặc nhiều vị trí trong tài khoản của bạn. Nhiều thuộc tính sẽ không áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, dựa trên danh mục hoặc quốc gia / vùng của doanh nghiệp. Nếu thuộc tính có cột trong bảng tính của bạn nhưng không áp dụng cho vị trí cụ thể, bạn sẽ thấy “[KHÔNG ÁP DỤNG]” trong ô tương ứng. Không cần xóa giá trị này trước khi tải bảng tính của bạn lên lại.

Nếu không thấy cột thuộc tính trong bảng tính, hãy tải vị trí xuống từ tài khoản của bạn. Bảng tính mới sẽ bao gồm các cột thuộc tính.

Thuộc tính ở đây là các thuộc tính có/không, thuộc tính URL hoặc thuộc tính lựa chọn:

 • Thuộc tính có/không: “Chỗ ngồi ngoài trời” yêu cầu “Có” hoặc “Không” trong bảng tính của bạn: doanh nghiệp của bạn có chỗ ngồi ngoài trời (“Có") hoặc không có chỗ ngồi ngoài trời (“Không”). Để chỉnh sửa thuộc tính cho vị trí, hãy nhập "Có" hoặc "Không" trong cột thuộc tính tương ứng. Kể cả khi nhập “Không” cho một số thuộc tính của một số vị trí, dữ liệu mà bạn cung cấp sẽ vẫn giúp Google cho khách hàng xem thông tin chính xác nhất liên quan đến doanh nghiệp của bạn và tránh hiển thị các thuộc tính bạn không cung cấp.
 • Thuộc tính URL: Thuộc tính URL yêu cầu bảng tính của bạn phải chứa URL: chẳng hạn, thực đơn trực tuyến của doanh nghiệp phải xuất hiện ở một địa chỉ web cụ thể. Để chỉnh sửa URL cho vị trí, hãy nhập URL trong cột thuộc tính tương ứng.
 • Thuộc tính lựa chọn: Các thuộc tính này yêu cầu việc lựa chọn chính xác một trong các lựa chọn được xác định trước. Ví dụ: "Đồ ăn Kosher" là một thuộc tính lựa chọn với các lựa chọn "Không có đồ ăn Kosher", "Có một số đồ ăn kosher" hoặc "Chỉ có đồ ăn kosher". Hãy tải bảng tính tham chiếu thuộc tính xuống (hướng dẫn bên dưới) để xem tất cả các lựa chọn có thể có cho mỗi thuộc tính lựa chọn.

Cách xem danh sách tất cả thuộc tính có thể có cũng như loại thuộc tính:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nếu bạn có một vị trí đơn lẻ, hãy nhấp vào Quản lý vị trí  trong trình đơn bên trái.
 3. Nhấp vào Thêm vị trí.  
 4. Nhấp vào Nhập vị trí.  
 5. Nhấp vào Tải bảng tính tham chiếu thuộc tính xuống.

Các trường hiện không còn sử dụng

Đôi khi, các trường được hỗ trợ trong Google Doanh nghiệp của tôi thay đổi để khớp với thông tin được hiển thị cho người dùng trên Tìm kiếm và Maps. Xem phần dưới đây để biết danh sách các trường không còn được hỗ trợ trong công cụ tải lên hàng loạt. Bạn phải xóa mọi cột của trường đó khỏi tệp trước khi nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.

 • URL biểu tượng quảng cáo
 • URL trang đích quảng cáo
 • Số điện thoại thay thế. Số điện thoại thay thế hiện là "Số điện thoại bổ sung".
 • Danh mục. Chúng tôi đã thay thế trường này bằng trường "Danh mục chính" và “Danh mục bổ sung”.
 • Thành phố. Thành phố hiện là "Thành phố".
 • Thông tin mô tả. Sử dụng trường "Từ doanh nghiệp" để mô tả về doanh nghiệp của bạn với khách hàng.
 • Quận. Quận hiện là "Quận/huyện".
 • Email
 • Số fax
 • Giờ. Giờ đây, mỗi ngày trong tuần đều có cột riêng cho giờ mở cửa.
 • Số điện thoại chính. Số điện thoại chính hiện là "Số điện thoại chính".
 • Số điện thoại di động. Hãy thêm số điện thoại di động làm "Số điện thoại chính" trong trường hợp đó là lựa chọn phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Nếu không, hãy thêm số này vào trường "Số điện thoại bổ sung" mới. Mọi số điện thoại được chỉ định làm số điện thoại di động trước đây đã được tự động liệt kê lại trong trường "Số điện thoại bổ sung".
 • Hình thức thanh toán
 • Ảnh ưa thích
 • Ảnh hồ sơ
 • Tiểu bang. Tiểu bang hiện là "Khu vực hành chính."
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?