Skapa ett kalkylark för massuppladdning av företagsprofiler

Känt problem: Det går inte att uppdatera hotellattribut genom att ladda upp ett kalkylark. Uppdatera hotellattribut med hjälp av API:et och översikten. Läs mer om API för Företagsprofil.
Med kalkylark för massuppladdning kan du samla in information om flera företagsprofiler och ladda upp informationen för att verifiera flera företagsadresser samtidigt. Så här skapar du ett kalkylark:
 1. Logga in för att hantera din företagsprofil på datorn.
 2. Klicka på Lägg till profil högst upp till höger.
 3. Klicka på Importera profiler i rullgardinsmenyn.
  • Klicka på Ladda ned mallen för att ladda ned ett tomt kalkylark. Kalkylarket laddas ned på det språk du använder i din verksamhet.
  • Klicka på Ladda ned exempelkalkylark.
  • Klicka på Ladda ned referenskalkylarket med attribut för att se vilka attribut du kan välja för att beskriva din plats.
 4. Följ anvisningarna nedan för varje fält. Följ de här riktlinjerna för adresser för att ladda upp adresser i flera länder eller regioner samtidigt.
 5. Lägg till alla företag som du hanterar innan du laddar upp kalkylarket. Du behöver inte fylla i alla fält innan du laddar upp kalkylarket, men du blir ombedd att fylla i alla obligatoriska celler.

Om du bara vill uppdatera särskilda fält för befintliga företag i kalkylarket behöver du bara ta med kolumnerna för butikskod och fälten du vill ändra. Övriga kolumner behöver inte finnas med. Om du tar med tomma kolumner (kolumner med rubriker men utan annan information) i kalkylarket raderas den befintliga informationen i de kolumnerna. Om du råkar lägga till ett nytt företag visas en varning om att obligatoriska kolumnrubriker saknas. Fel som behöver åtgärdas markeras också i ditt konto. Läs mer om felmeddelanden.
Läs den här listan över vanliga problem så att vi kan verifiera din uppladdning så snabbt som möjligt.
Fält

Butikskod
Företagsnamn
Adress
Latitud och longitud
Primär telefon
Sekundära telefonnummer
Webbplats
Primär kategori
Ytterligare kategorier
Öppettider
Från företaget
Öppningsdatum
Foton
Etiketter
Telefonnummer för Google Ads-adresstillägg
Attribut

Företagskod

Det krävs en företagskod för varje företag som du vill ta med i kalkylarket. 
Detta är ett unikt id som du tilldelar vart och ett av dina företag så att alla ändringar införs korrekt i ditt konto. Id:t syns inte offentligt någonstans på Google men är synligt för alla som besöker profilen för din plats.

Ett enkelt sätt att generera godkända företagskoder är att ge företagen en beteckning som består av ett varumärkes-id och ett nummer (till exempel ”GOOG1” för den första platsen, ”GOOG2” för den andra och så vidare) och fortsätta numrera alla platser med hjälp av Google Kalkylark.

Företagskoderna måste

 • vara unika för ett visst företag
 • bestå av högst 64 tecken
 • vara fria från inledande eller avslutande blanksteg
 • vara fria från specialtecken (till exempel <, >) och webbadresser.

Vi rekommenderar att du tar med varumärkets namn i företagskoden så att du inte riskerar att blanda ihop olika kalkylark (för separata företag eller personliga konton).

Exempel:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GSödermalm, GDrottninggatan, GMalmö

Behåll inte den gamla företagskoden om ett av dina företag flyttar till en ny adress. Ersätt i stället den gamla koden med en ny.

Om du inte har angett företagskoder för alla platser eller om du har använt samma kod för flera företag i ditt konto måste du åtgärda detta innan du kan importera ett nytt kalkylark. Läs mer om dubbletter av butikskoder och butikskoder som saknas.

Företagsnamn

Det krävs ett företagsnamn för varje plats.
Det här är namnet på ditt företag så som det ska visas på Google. Ange samma företagsnamn som du använder i den verkliga världen. Företagsnamnet får inte vara längre än 100 tecken. Du kan skriva första bokstaven i varje ord med versaler och använda akronymer på upp till fyra bokstäver. Däremot bör du inte skriva hela ord med versaler.

Om ditt företag ligger i ett köpcenter eller i en annan butik (till exempel ett kafé i en livsmedelsbutik) ska du inte ta med den informationen i rubriken. Ta bara med namnet på den huvudsakliga verksamheten i platsnamnet (till exempel ”Kafé Fika”). 

Adress

Följ de här anvisningarna för att ange dina företagsadresser. 

Latitud och longitud

Latitud och longitud är inte obligatoriska, men du kan ta med dem när du skapar ett nytt företag.
Obs! Om vi inte kan bekräfta den angivna adressen måste du ange en latitud och longitud.

Du kan ange latitud och longitud för nya företag så att vi kan placera dem på kartan. Latitud och longitud används bara när du skapar ett nytt företag i din profil och den uppfyller andra kriterier. Uppgifterna tas inte med om de ingår i efterföljande kalkylarksuppladdningar för befintliga företag.

Basera latituden och longituden på mittpunkten på platsen. Ange giltiga koordinater: en latitud mellan -90 och 90 och en longitud mellan -180 och 180.  Se till att värdet på latitud respektive longitud innefattar minst sex siffror efter decimaltecknet så att ditt företag placeras så exakt som möjligt på kartan. Till exempel används latitudvärdet 37,421998 och longitudvärdet -122,084059 för den exakta placeringen av Googleplex.

Latitud och longitud används endast när det är problem med att hitta din adress på kartan. Uppgifterna kanske inte används även om du anger dem.

Så här anger du latitud och longitud för nya företag:

 1. Lägg till kolumner för latitud och longitud i kalkylarket. (Du kan placera dem var som helst i kalkylarket.) Kolumnrubrikerna beror på ditt språk:
  • På engelska används ”Latitude” och ”Longitude” som kolumnrubriker.
  • Om översikten visas på ett annat språk än engelska kan du ladda ned kalkylarksmallen och använda samma kolumnrubriker som i mallen. Oavsett språk i översikten kan du använda ”Latitude” och ”Longitude” på engelska som kolumnrubriker.
 2. Lägg till latitud och longitud för respektive plats på motsvarande rad.

Obs! I Japan är WGS84 det enda godkända latitud- och longitudformatet.

Primär telefon

Det krävs ett primärt telefonnummer eller en webbplats för varje företag. 

Det här är telefonnumret där kunder kan nå ditt företag. Numret kan gälla en mobil enhet eller en fast telefon (inte faxnummer). Textnummer ska anges som siffror. Ange om möjligt ett telefonnummer som går direkt till ditt företag. Ange till exempel hellre ett separat telefonnummer till företaget än numret till ett callcenter. Telefonnummer måste vara giltiga i landet eller regionen där företaget ligger.

Obs! Om du anger en webbplats som företag behöver du inte fylla i fältet Primärt telefonnummer.

Sekundära telefonnummer

Det är valfritt att ange fler telefonnummer.

Du kan ange upp till två telefonnummer (mobil eller fast telefon, inte fax) där kunder kan kontakta företaget, utöver det primära telefonnumret.

Webbplats

Det krävs en webbplats eller ett primärt telefonnummer för varje företag. 

Webbadressen till företagets webbplats. Ange hela webbadressen, inklusive http:// eller https://. Upp till 256 tecken visas.

Se till att

Primär kategori

Det krävs en primär kategori för varje företag. 

Välj den kategori som bäst motsvarar ditt företag på listan över vanliga kategorier. Kategorin ska vara samma för alla platser. Om du har flera typer av företag (till exempel underordnade varumärken, flera avdelningar eller olika typer av drift, som detaljhandel, distributionscenter och kontor) gäller denna regel endast inom respektive undergrupp.  Mer information om hur du använder kategorier finns i våra riktlinjer.

Välj kategorier som fungerar i påståendet ”Detta företag ÄR en” i stället för ”Detta företag HAR en”. Beskriv företaget som helhet i stället för att skriva en lista över tjänsterna som erbjuds, produkterna som säljs eller servicen som tillhandahålls. Om ditt företag till exempel är ett hotell med en uttagsautomat ska du inte ta med kategorin Uttagsautomat. I stället bör uttagsautomatens leverantör skapa en separat plats och lägga till Uttagsautomat som en av sina kategorier.

Du kan även lägga till ytterligare kategorier.

Så här lägger du till en primär kategori:

 1. Gå till sidan Lägg till företag i din profil.
 2. Välj land eller region i rullgardinsmenyn.
 3. Börja skriva den kategori som bäst beskriver företaget i avsnittet Kategori. Förslag på tillgängliga kategorier visas automatiskt.
 4. Klicka på önskad kategori och kopiera den.
 5. Klistra in kategorin i kolumnen Primär kategori i kalkylarket. Den primära kategorin avgör vilken ikon som visas vid företaget på Google Maps.

Om kategorin du vill använda inte visas ska du välja det näst bästa alternativet. Om du saknar en primär kategori som beskriver din verksamhet kan du begära att den läggs till genom att klicka på menyn Meny och sedan Support och sedan Skicka feedback. Vi överväger sådana förfrågningar under vår regelbundna översyn av kategorilistan.

Tidigare användes en annan uppsättning standardkategorier i profilen. Vi tillåter inte längre kategorier och numeriska koder i fritt format.

Ytterligare kategorier

Det är valfritt att ange ytterligare kategorier som beskriver din verksamhet.

Välj upp till nio ytterligare kategorier som beskriver företaget. Precis som med den primära kategorin ska du välja kategorier som fungerar i påståendet ”Detta företag ÄR en” i stället för ”detta företag HAR en”. Så här lägger du till en ytterligare kategori:

 1. Gå till Företagsprofil.
 2. Välj Lägg till ett företag.
 3. Börja skriva namnet på det land eller den region där ditt företag är placerat. Välj sedan ett land eller en region som stöds.
 4. Klicka i textrutan Kategorier. Börja skriva en kategori som beskriver din verksamhet. Kategorier som stöds fylls i automatiskt.
 5. Kopiera den valda kategorin.
 6. Klistra in namnet på kategorin i kolumnen Fler kategorier i kalkylarket. Avgränsa kategorierna med kommatecken.

Öppettider

Det är inte obligatoriskt att ange öppettider, men vi rekommenderar att du berättar för kunderna när de kan besöka ditt företag. 

Företagets öppettider. Ange öppettider för alla dagar i veckan i respektive kolumn. Du kan ange öppettiderna i 24-timmarsformat:

HH:MM–HH:MM

eller i 12-timmarsformat:

HH:MM AM–HH:MM PM

00:00 och 24:00 är likvärdiga och tillåtna som sluttid i ett tidsintervall.

Exempel på öppettider:

Standardöppettider

 • 09:00 AM–05:00 PM
 • 09:00-17:00

Stänger vid midnatt

 • 09:00 AM–12:00 AM
 • 09:00–00:00

Öppet dygnet runt

 • 12:00 AM–12:00 AM
 • 00:00-00:00 (eller 00:00-24:00)

Stängt hela dagen

 • X
 • (eller lämna cellen i kalkylarket tom)

Öppet efter midnatt. Ange dessa öppettider i kolumnen för dagen då öppettiderna börjar.

 • 06:00 PM–02:00 AM
 • 18:00–02:00

Öppet under två tidsintervall under samma dag. 

 • 11:30 AM–02:00 PM, 05:00 PM–10:00 PM
 • 11:30–14:00, 17:00–22:00

Du kan också lägga till särskilda öppettider.

Från företaget

Det här fältet är valfritt.

Beskriv företaget i korthet: vad ni erbjuder, vad som gör er unika, er bakgrund och allt annat som kan vara bra för kunderna att känna till. Fokusera främst på information om ditt företag snarare än på kampanjer, priser eller reor. Ta inte med webbadresser eller HTML-kod och överskrid inte 750 tecken i beskrivningsfältet. En fullständig lista över riktlinjer finns i riktlinjerna för företagsbeskrivning.

Exempel: Vi är en fristående glassbutik som ligger en kort promenad från centrum. Vi är stolta över att vara den lokala mötesplatsen där vänner träffas för att äta en strut glass eller få en nybakad pizza levererad hem.Vi serverar 35 olika sorters glass-smaker och sorbeter som vi tillverkar själva för hand året runt, och i våra ugnar gräddar vi pizzor i New York-stil varje dag från lunch till stängningsdags. Kom och hälsa på i dag! 

Öppningsdatum

Det här fältet är valfritt.

Ange när ditt företag slog upp portarna för första gången, eller kommer att slå upp portarna, på den aktuella platsen. Om företaget finns på flera platser kan varje plats ha ett eget öppningsdatum.

Öppningsdatumet behöver bara innehålla år och månad. Du kan ange ett datum upp till ett år framåt i tiden, men det visas inte på Google förrän det är 90 dagar kvar.

Använd ett av följande format:

     ÅÅÅÅ-MM-DD
     ÅÅÅÅ-MM

Foton

Det är valfritt att lägga till foton. Det kan hända att foton av ditt företag visas på Maps och Sök även om du inte själv har lagt till dem.

Detta är foton som visar ditt företag. Fotona som visas för ditt företag på Google kommer från dig och flera andra källor. Alla foton som du lägger till måste följa våra riktlinjer.

När en plats har verifierats kan du lägga till foton genom att ange webbadressen där fotot finns i relevant fotokolumn i kalkylarket: Logotyp, Bakgrundsfoto eller Övriga foton. Avgränsa webbadresserna med kommatecken i kolumnen Övriga foton.Observera att webbadresser till foton för platser med statusen Inte publicerad ignoreras. Läs mer om typer av foton.

Tips! Om du har lagt till bilder i ett konto som inte har verifierats, visas webbadresserna till fotona inte längre i kalkylarket om du laddar ned det från din företagsprofil. Begär massverifiering för att lägga till fotona och följ sedan anvisningarna ovan.

Etiketter

Det är valfritt att lägga till etiketter.

Med etiketter kan du ordna dina företag i grupper. Du kan söka efter företag utifrån etiketten i översikten och filtrera adresstillägg i Google Ads med hjälp av etiketter.

Ge varje plats upp till tio unika etiketter. Etiketterna kan innehålla upp till 50 tecken men får inte innehålla ogiltiga tecken (till exempel < och >).

Om du vill ta med kommatecken i etikettnamnet ska du använda strängen ”%2c” i kalkylarket. Strängen ”1%2c1 miljoner besökare varje dag” skapar till exempel etiketten ”1,1 miljoner besökare varje dag”.

När du söker efter en etikett i sökrutan innefattar resultatet alla företag som innehåller etiketten och alla företag som innehåller söktexten i ett annat fält. Exempel:

Företag 1 har etiketten ”Västra regionen”. Företag 2 har etiketten ”Östra regionen” och adressraden ”Västra Långgatan 123”. Om du skriver ”västra” i sökrutan returneras båda platserna.

Telefonnummer för Google Ads-adresstillägg

Det här fältet är valfritt.

Det är det nummer som används i dina annonser med adresstillägg via Google Ads. Du kan visa andra telefonnummer i dina annonser med adresstillägg än adresserna som ska visas på Google Maps. (Du kanske vill ange ett avgiftsfritt nummer för bokningssamtal i dina annonser, men ett lokalt telefonnummer för lokala sökresultat.)

Om du inte anger ett företagstelefonnummer använder Google Ads det primära telefonnumret. Du kan använda ett avgiftsfritt nummer eller callcenternummer. Ett och samma nummer kan användas till flera företag.

Telefonnumren ska följa Google Ads-specifikationerna för telefontillägg. Tänk på att du inte får ange betalnummer (till exempel 1-900-nummer i USA och 871-nummer i Förenade kungariket) som innebär att användarna måste betala extra avgifter.

Attribut

Attribut är valfria, men vi rekommenderar att du visar kunderna vad ditt företag har att erbjuda.

Attribut är egenskaper som beskriver ditt företag. Ditt företag kanske till exempel erbjuder gratis wifi eller har uteservering.Vissa faktiska egenskaper (som uteservering) kan redigeras direkt av dig. Subjektiva egenskaper (som om ditt företag är populärt hos lokalbefolkningen) bygger på feedback från Googles användare som har besökt ditt företag.

När du laddar ned kalkylarket ser du en kolumn för varje attribut som gäller minst ett av företagen i ditt konto. Många attribut gäller inte ditt företag beroende på dess kategori eller land/region. Om ett attribut har en kolumn i kalkylarket men inte gäller för en viss plats visas texten [INTE TILLÄMPLIGT] i motsvarande cell. Du behöver inte ta bort detta värde innan du laddar upp kalkylarket på nytt.

Om du inte ser attributkolumner i kalkylarket kan du ladda ned din profil från ditt konto. Ditt nya kalkylark innehåller attributkolumner.

Attribut är antingen ja/nej-attribut, webbadressattribut eller valattribut:

 • Ja/nej-attribut: ”Uteservering” kräver ett ja eller ett nej i kalkylarket. Antingen har din verksamhet uteservering (ja) eller inte (nej). Om du vill redigera ett attribut för en plats anger du antingen "Ja" eller "Nej" i motsvarande attributkolumn. Även om du anger ”Nej” för attribut för vissa platser använder Google uppgifterna du tillhandahåller för att visa den mest exakta informationen om ditt företag, och undviker att visa attribut som du inte erbjuder.
 • Webbadressattribut: Webbadressattribut kräver att du anger en webbadress i kalkylarket. Till exempel visas ditt företags onlinemeny på en särskild webbadress. Om du vill redigera en webbadress för en plats skriver du webbadressen i motsvarande attributkolumn.
 • Valattribut: Dessa attribut kräver att du väljer exakt ett av flera fördefinierade alternativ. Exempel: "Koshermat" är ett valattribut med alternativen ”Ingen koshermat”, ”En del koshermat” och ”Endast koshermat”.Om du vill se alla tillgängliga val för varje valattribut kan du ladda ned referenskalkylarket med attribut (se anvisningarna nedan).

Så här ser du en lista över alla tillgängliga attribut och typer:

 1. Logga in på Företagsprofil.
 2. Om du har en enda plats klickar du på Hantera platser i menyn till vänster.
 3. Klicka på Lägg till profil.  
 4. Klicka på Importera profil.  
 5. Klicka på Ladda ned referensarket med attribut.

Föråldrade fält

Ibland ändrar vi fälten som stöds i Företagsprofil så att de matchar informationen som visas för användarna på Sök och Maps. Listan nedan innehåller fält som inte längre stöds i massuppladdningsverktyget. Ta bort kolumner med dessa fält från filen innan du importerar den till din företagsprofil.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
99729
false