Opprett regneark for masseopplasting

Med et regneark for masseopplasting kan du samle informasjon for flere beliggenheter på ett sted og laste opp dataene for å bekrefte flere bedriftsbeliggenheter samtidig. Slik lager du et regneark:
 1. Logg på Google Min bedrift, og velg kontoen du vil administrere.
 2. Klikk på Legg til et sted øverst til høyre.
 3. Klikk på Importér beliggenheter i rullegardinmenyen som vises.
  • Du kan laste ned et tomt regneark ved å klikke på Last ned malen. Regnearket lastes ned på språket du bruker for bedriften din.
  • Du kan se et eksempel på et fullstendig utfylt regneark ved å klikke på Last ned eksempelregneark.
  • Du kan finne ut hvilke opplysninger du kan bruke til å beskrive beliggenheten din, ved å klikke på Last ned regneark med attributtreferanser.
 4. Følg veiledningen nedenfor for hvert av feltene. Følg disse adresseretningslinjene for å laste opp beliggenheter i flere områder eller land.
 5. Legg til alle beliggenhetene du administrerer, før du laster opp regnearket. Du er ikke nødt til å fylle ut alle feltene før du laster opp regnearket, men du blir bedt om å fylle ut celler der det mangler nødvendig informasjon.

Hvis du bare oppdaterer bestemte felt for eksisterende beliggenheter i regnearket, holder det at du tar med kolonnene for butikkoder og feltene du vil endre. Du bør utelate alle andre kolonner. Hvis du tar med tomme kolonner (kolonner med overskrifter, men ingen informasjon under dem) i regnearket, blir den eksisterende informasjonen for disse kolonnene slettet. Hvis du ved et uhell også legger til en ny beliggenhet, blir du varslet om at du mangler de obligatoriske kolonneoverskriftene. Eventuelle feil som krever at du iverksetter tiltak, er fremhevet i kontoen din. Finn ut mer om feilmeldinger.
Les gjennom denne listen over vanlige problemer for å sørge for at opplastingen din blir bekreftet så raskt som mulig.
Felt

Butikkode
Bedriftsnavn
Adresse
Lengde- og breddegrad
Primærnummer
Andre telefonnumre
Nettsted
Primærkategori
Tilleggskategorier
Åpningstider
Fra bedriften
Åpningsdato
Bilder
Etiketter
Telefonnummer for Google Ads-adressetillegg
Attributter

Butikkode

Det er obligatorisk å oppgi butikkode for hver enkelt beliggenhet du vil ta med i regnearket. 
Butikkoden er en unik ID du tilordner de enkelte beliggenhetene dine for å sikre at endringer blir brukt på riktig måte i kontoen din. Denne verdien blir ikke synlig noe sted på Google, men den er synlig for alle Google Min bedrift-kontobrukere i beliggenheten din.

Du kan enkelt generere godkjente butikkoder ved å merke beliggenhetene dine med en merkevare-ID og et tall (f.eks. «GOOG1» for den første beliggenheten, «GOOG2» for den andre osv.) og bruke Google Regneark til å fortsette nummereringen av alle beliggenhetene dine.

Butikkodene skal

 • være unike for en bestemt beliggenhet
 • bestå av maks. 64 tegn
 • ikke inneholde mellomrom verken før eller etter koden
 • ikke inneholde spesialtegn (dvs. <, >) eller nettadresser

Vi anbefaler at du tar med merkenavnet ditt i butikkoden for å unngå forveksling mellom regneark (for atskilte bedriftskontoer og private kontoer).

Eksempler:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GOslo, GKarlJohansgate, GSentrum

Ikke fortsett å bruke en gammel butikkode når en av beliggenhetene dine flyttes til en ny adresse. Slett heller den gamle beliggenheten fra oversikten, og legg til en ny med en ny butikkode.

Hvis du ikke har tatt med butikkoder for enkelte beliggenheter, eller hvis du har brukt den samme butikkoden for flere beliggenheter i kontoen din, må du få gjort noe med dette før du kan importere et nytt regneark. Finn ut mer om manglende og dupliserte butikkoder.

Bedriftsnavn

Det er obligatorisk å oppgi bedriftsnavn for alle beliggenheter.
Dette er bedriftsnavnet som skal vises på Google. Presenter bedriften din nøyaktig slik den fremstår utenfor nettet. Navnet på bedriften kan bestå av maks. 100 tegn. Du kan bruke stor forbokstav for den første bokstaven i hvert ord eller inkludere et akronym med opptil fire bokstaver. Ord kan imidlertid ikke bestå utelukkende av store bokstaver.

Hvis bedriften din ligger i et kjøpesenter eller omsluttes av en annen butikk (f.eks. en Narvesen-kiosk inne i et Obs!-kjøpesenter), skal denne informasjonen ikke tas med i tittelen. Ta bare med navnet på hovedvirksomheten i navnet på beliggenheten (f.eks. «Narvesen»). 

Adresse

Følg denne fremgangsmåten for å legge inn adressene til beliggenhetene dine. 

Lengde- og breddegrad

Det er valgfritt å oppgi lengde- og breddegrad. Du kan ta med denne informasjonen når du oppretter nye beliggenheter.
Merk: Hvis vi ikke kan bekrefte den oppførte adressen, må du oppgi lengde- og breddegrad.

Du kan oppgi lengde- og breddegrad for nye beliggenheter, slik at det blir enklere for oss å plassere dem på kartet. Lengde- og breddegrad brukes bare når en beliggenhet blir opprettet i Google Min bedrift og oppfyller andre kriterier. Disse verdiene blir ikke vurdert hvis de blir tatt med i senere opplastinger av regneark for nåværende beliggenheter.

Lengde- og breddegrad skal angis ut fra midten av beliggenheten din. Oppgi gyldige koordinater, herunder en breddegrad mellom -90 og 90 og en lengdegrad mellom -180 og 180.  Påse at både bredde- og lengdegradsverdien har minst seks sifre etter desimaltegnet, slik at bedriften din plasseres i riktig posisjon på kartet. Hvis for eksempel breddegradsverdien er 37,421998, og lengdegradsverdien er -122,084059, blir posisjonen den nøyaktige beliggenheten til Googleplex.

Vi bruker bare lengde- og breddegradene dine hvis vi har problemer med å finne adressen din på kartet. Selv om du angir dem, kan det hende de ikke blir brukt i Google Min bedrift.

Slik angir du lengde- og breddegrad for nye beliggenheter:

 1. Legg til kolonner for lengde- og breddegrad i regnearket ditt. (De kan plasseres hvor som helst i regnearket.) Hvilke kolonneoverskrifter du bør velge, avhenger av språket ditt:
  • Hvis oversikten din blir vist på engelsk, bruker du «Latitude» og «Longitude» som kolonneoverskrifter.
  • Hvis oversikten blir vist på et annet språk enn engelsk, kan du laste ned regnearkmalen og bruke de samme kolonneoverskriftene som i malen. Uavhengig av hvilket språk oversikten din blir vist på, kan du bruke de engelske termene «Latitude» og «Longitude» som kolonneoverskrifter.
 2. Legg til lengde- og breddegrad for hver beliggenhet på den tilhørende raden.

Merk: I Japan er WGS84 det eneste støttede lengde- og breddeformatet.

Primærnummer

Det er obligatorisk å oppgi et primært telefonnummer eller nettsted for hver beliggenhet. 

Dette er det viktigste nummeret kundene kan bruke for å få kontakt med bedriften din. Dette telefonnummeret kan være til en mobilenhet eller fasttelefon (ingen faksnumre). Alfanumre må legges inn numerisk. Oppgi et telefonnummer der det er mulig å kontakte beliggenheten så direkte som mulig. Du bør for eksempel oppgi telefonnummeret til en bestemt beliggenhet i stedet for nummeret til et kundesenter. Telefonnummeret må være gyldig i landet eller området der beliggenheten er hjemmehørende.

Merk: Hvis du oppgir nettsted for en beliggenhet, er ikke Primærnummer-feltet obligatorisk.

Andre telefonnumre

Det er valgfritt å oppgi andre telefonnumre. 

Dette kan være opptil to telefonnumre (mobil- og fasttelefonnumre – ikke faksnumre) som kundene kan kontakte bedriften din på, i tillegg til det primære telefonnummeret.

Nettsted

Det er obligatorisk å oppgi nettsted eller primært telefonnummer for hver enkelt beliggenhet. 

Dette er nettadressen for nettstedet som er tilknyttet bedriften. Skriv inn den fullstendige nettadressen, inkludert http:// eller https://. Inntil 256 tegn blir vist.

Påse at

Primærkategori

Det er obligatorisk å oppgi primærkategori for alle beliggenheter. 

Velg kategorien som best representerer bedriften din, fra listen over vanlige kategorier. Denne kategorien bør være lik for alle beliggenhetene. Hvis bedriften din har flere beliggenheter (f.eks. undermerker, flere avdelinger eller forskjellige grener av virksomheten som detaljhandel, distribusjonssenter og kontor), gjelder denne regelen bare innenfor hver av disse undergruppene.  Les gjennom retningslinjene våre for å finne ut mer om hvordan du bruker kategorier.

Velg kategorier som fullfører setningen «Denne bedriften ER en/et» i stedet for «Denne bedriften HAR en/et». Beskriv bedriften din i sin helhet i stedet for å liste opp alle tjenestene bedriften tilbyr, produktene som selges, eller fasilitetene som er tilgjengelige. Hvis for eksempel beliggenheten din er et hotell som har en minibank, bør du ikke ta med «Minibank»-kategorien. Leverandøren av minibanken bør i stedet lage en egen beliggenhet, og legge til «Minibank» som en av kategoriene sine.

Du kan også bruke tilleggskategorier.

Slik legger du til en primærkategori:

 1. Gå til Legg til bedriften din-siden i Google Min bedrift.
 2. I rullegardinmenyen velger du landet eller området der du holder til.
 3. Under «Kategori» skriver du inn de første bokstavene i navnet på kategorien som best beskriver virksomheten. Kategoriene som støttes, hentes frem med autofullføring.
 4. Klikk på kategorien du har valgt, og kopiér den.
 5. Lim inn navnet på kategorien som støttes, i «Primærkategori»-kolonnen i regnearket ditt. Primærkategorien avgjør hvilket ikon som blir vist for beliggenheten på Google Maps.

Hvis du ikke ser kategorien du ønsker å bruke, velger du det nest beste alternativet. Hvis du savner en kategori du synes er mer dekkende for bedriften din, kan du be om at denne kategorien legges til, ved å klikke på Meny Meny og så Brukerstøtte og så Send tilbakemelding. Vi vurderer slike forespørsler når vi har periodiske ettersyn av kategorilisten.

Vi brukte tidligere et annet sett med kategoristandarder i Google Min bedrift. Kategorier i fritt format og numeriske koder støttes ikke lenger.

Tilleggskategorier

Det er valgfritt å oppgi tilleggskategorier. De kan legges til for å beskrive bedriften din. 

Dette er opptil ni tilleggskategorier som representerer bedriften din. På samme måte som du gjorde med primærkategorien, velger du kategorier som fullfører setningen: «Denne bedriften er en/et» i stedet for «Denne bedriften har en/et». Slik legger du til en ekstra kategori:

 1. Gå til Google Min bedrift
 2. Velg Legg til en beliggenhet.
 3. Skriv inn de første bokstavene i navnet på landet eller området der beliggenhetene dine befinner seg, og velg et støttet land eller område.
 4. Klikk i «Kategorier»-tekstfeltet. Skriv inn kategorien som best beskriver bedriften din. Kategoriene som støttes, hentes frem med autofullføring.
 5. Kopiér den valgte kategorien.
 6. Lim inn navnet på kategorien som støttes, i «Tilleggskategorier»-kolonnen i regnearket. Skill hver kategori med et komma.

Åpningstider

Det er ikke obligatorisk å oppgi åpningstider, men det er lurt å gjøre det, slik at kundene vet når de kan besøke beliggenheten din. 

Dette er bedriftens åpningstider. Angi åpningstider for hver ukedag i den respektive kolonnen. Du kan angi åpningstider i 24-timers format:

TT:MM–TT:MM

Eller du kan bruke AM/PM-format:

TT:MMAM–TT:MMPM

00:00 og 24:00 er likeverdige, og begge kan brukes som sluttid for åpningstider.

Eksempler på ulike typer åpningstider:

Standard åpningstider

 • 09:00AM–05:00PM
 • 09:00–17:00

Stenger ved midnatt

 • 09:00AM–12:00AM
 • 09:00–00:00

Døgnåpent

 • 12:00AM–12:00AM
 • 00:00–00:00 (eller 00:00–24:00)

Stengt hele dagen

 • X
 • (eller la regnearkcellen stå tom)

Åpent etter midnatt. Legg inn åpningstiden i kolonnen for den dagen åpningstiden begynner.

 • 06:00PM–02:00AM
 • 18:00–02:00

Åpent i to tidsintervaller på samme dag. 

 • 11:30AM–02:00PM, 05:00PM–10:00PM
 • 11:30–14:00, 17:00–22:00

Du kan også legge inn spesielle åpningstider.

Fra bedriften

Dette feltet er valgfritt.

Legg inn en kort beskrivelse av bedriften din – hva du tilbyr, hva som gjør at du skiller deg ut, bakgrunnen din og annen informasjon kundene kan ha nytte av. Fokusér hovedsakelig på å legge inn informasjon om bedriften i stedet for om kampanjer, priser eller salg. Ikke ta med nettadresser, HTML-kode eller bruk mer enn 750 tegn i beskrivelsesfeltet. Du kan se alle retningslinjene i artikkelen Retningslinjer for bedriftsbeskrivelser.

Eksempel: Vi er en uavhengig restaurant som holder til nær sentrum. Hos oss samles de lokale for å spise iskrem eller pizza sammen med gode venner, og vi tilbyr også pizzalevering. Vi har 35 sorter håndlagd iskrem og sorbet som serveres året rundt. Hver dag – fra midt på dagen og frem til stengetid – lager vi pizza akkurat slik folk i New York vil ha dem. Stikk innom oss i dag! 

Åpningsdato

Dette feltet er valgfritt. 

Skriv inn datoen da bedriften din åpnet – eller når den kommer til å åpne – på den aktuelle beliggenheten. Hvis bedriften din har flere beliggenheter, kan du legge inn ulike åpningsdatoer for hver enkelt av dem.

Du trenger bare å legge inn året og måneden da bedriften åpnet eller når den skal åpne. Du kan legge inn en dato opptil ett år frem i tid, men den vises på Google først 90 dager før den aktuelle datoen.

Bruk et av disse formatene:

     ÅÅÅÅ–MM–DD
     ÅÅÅÅ–MM

Bilder

Det er valgfritt å legge til bilder. Det kan hende at oppføringen din inneholder bilder av bedriften din på Maps og Søk, selv om du ikke har lagt dem til selv. 

Dette er bilder av bedriften din. Bildene som blir vist for bedriften på Google, er bilder du og en rekke andre kilder har lagt til. Alle bildene du legger til, må overholde retningslinjene våre.

Når en beliggenhet er bekreftet, kan du legge til bilder ved å oppgi nettadressen for et bilde i den relevante bildekolonnen i regnearket ditt: «Logo», «Forside» eller «Andre bilder». I «Andre bilder»-kolonnen må du atskille nettadressene for bildene med komma. Vær oppmerksom på at bildenettadresser for beliggenheter som har statusen «Ikke publisert», blir ignorert. Finn ut mer om bildetyper.

Merk: Hvis du tidligere har lagt til bilder i en konto som ikke var bekreftet, blir ikke lenger nettadressene for disse bildene vist i regnearket ditt hvis du laster det ned fra Google Mine bedriftsbeliggenheter. For å legge til disse bildene, be om massebekreftelse, og følg så veiledningen angitt tidligere i denne delen.

Etiketter

Det er valgfritt å bruke etiketter.

Du kan bruke etiketter for å organisere beliggenhetene dine i grupper. Du kan søke etter beliggenheter basert på etiketter fra oversikten, og bruke etiketter for å filtrere adressetillegg i Google Ads.

Tilordne opptil ti unike etiketter til hver beliggenhet. Etikettene kan bestå av opptil 50 tegn, og de må ikke inneholde ugyldige tegn (dvs. < eller >).

For å ta med komma i etikettnavnet, bruk strengen «%2c» i regnearket. Eksempel: Med strengen «2%2c5 besøkende per minutt» får du etiketten «2,5 besøkende per minutt».

Når du søker etter en etikett i søkefeltet, inneholder resultatene alle beliggenhetene som har den aktuelle etiketten, samt beliggenheter som inneholder søketeksten din i et annet felt. Eksempler:

Beliggenhet 1 har etiketten «Vestkysten», beliggenhet 2 har etiketten «Østkysten» og adresselinjen «Vestlia 12». Hvis du skriver «vest» i søkefeltet, returneres begge beliggenhetene.

Telefonnummer for Google Ads-adressetillegg

Dette feltet er valgfritt.

Dette er nummeret som brukes i annonsene dine med adressetillegg via Google Ads. Annonsene med adressetillegg kan inneholde andre telefonnumre enn de du har oppgitt for visning i Google Maps. (Du ønsker kanskje å ha med et gratisnummer for reservasjoner i annonsen din, men vil oppgi et lokalt telefonnummer i lokale søkeresultater.)

Hvis du ikke legger inn et telefonnummer for adressetillegget, brukes bedriftens primære telefonnummer i Google Ads. Du kan bruke et gratisnummer eller et nummer til en telefonsentral. Ett nummer kan brukes for flere beliggenheter.

Telefonnumre skal være i samsvar med Google Ads-spesifikasjonene for retningsnumre. Merk at Google Ads ikke tillater telefonnumre med ekstra kostnader (f.eks. 1-900-numre i USA, 871-numre i Storbritannia og femsifrede numre i Norge).

Attributter

Det er valgfritt å bruke attributter, men vi anbefaler at du bruker dem, for å vise kundene hva bedriften din tilbyr. 

Dette er attributter for bedriften din. Bedriften din kan for eksempel tilby kundene Wi-Fi eller uteservering. Visse faktiske attributter (f.eks. uteservering) kan endres direkte av deg, mens subjektive attributter (f.eks. om bedriften din er populær blant lokalbefolkningen) avhenger av meningene til Google-brukere som har besøkt bedriften din.

Når du laster ned regnearket ditt, vises det en kolonne for hvert attributt som gjelder for minst én av beliggenhetene i kontoen din. Det er mange attributter som ikke gjelder for bedriften din, avhengig av bedriftens land eller kategori. Hvis et attributt har en kolonne i regnearket ditt, men det ikke gjelder for noen bestemt beliggenhet, vises «[IKKE AKTUELT]» i den tilsvarende cellen. Du trenger ikke å fjerne denne verdien før du laster opp regnearket ditt på nytt.

Hvis du ikke finner attributtkolonnene i regnearket, kan du laste ned beliggenhetene dine fra kontoen din. Det nye regnearket inneholder attributtkolonner.

Attributtene er enten ja/nei-attributter, nettadresseattributter eller valgattributter:

 • Ja/nei-attributter: For «Uteservering» må du oppgi enten «ja» eller «nei» i regnearket: Enten tilbyr bedriften din uteservering («ja»), eller den gjør det ikke («nei»). Hvis du vil endre attributtet for en beliggenhet, må du oppgi enten «ja» eller «nei» i den tilsvarende attributtkolonnen. Selv om du oppgir «nei» for enkelte attributter for noen beliggenheter, gjør dataene du oppgir, det lettere for Google å vise kundene riktig informasjon om bedriften din og unngå å vise attributter du ikke tilbyr.
 • Nettadresseattributter: For nettadresseattributter må du oppgi en nettadresse i regnearket. Menyen til bedriften din kan for eksempel ligge på en bestemt nettadresse. For å endre en nettadresse for en beliggenhet, skriv inn nettadressen i den tilsvarende attributtkolonnen.
 • Valgattributter: Med disse attributtene må du velge nøyaktig ett av en rekke forhåndsdefinerte alternativer. Som et eksempel kan vi nevne at «Koshermat» er et valgattributt med alternativene «Har ikke koshermat», «Noe koshermat» og «Bare koshermat». Du kan se alle de mulige alternativene for hvert valgattributt ved å laste ned regnearket med attributtreferanser (se veiledning for dette nedenfor).

Slik kan du se en liste over alle mulige attributter med tilhørende typer:

 1. Logg på Google Min bedrift.
 2. Hvis du har én beliggenhet, klikker du på Administrer beliggenheter i menyen til venstre.
 3. Klikk på Legg til beliggenhet.  
 4. Klikk på Importér beliggenheter.  
 5. Klikk på Last ned regneark med attributtreferanser.

Felt som er foreldet

Feltene som støttes i Google Min bedrift, blir noen ganger endret for at de skal samsvare med informasjonen brukerne ser i Søk og Maps. Nedenfor ser du en liste over felt som ikke lenger støttes i verktøyet for masseopplasting. Du bør fjerne kolonnene for disse feltene fra filen før du importerer den til Google Min bedrift.

 • Ikonnettadresse for annonser
 • Nettadressen til annonsens landingsside
 • Alternativt telefonnummer. «Alternativt telefonnummer» kalles nå «Andre telefonnumre».
 • Kategorier. Dette feltet er nå erstattet med «Primærkategori» og «Tilleggskategorier».
 • Poststed. Poststed blir nå kalt «Region».
 • Beskrivelse. Bruk «Fra bedriften» når du skal beskrive bedriften din til kunder.
 • Distrikt. Distrikt blir nå kalt «Underregion».
 • E-post
 • Faks
 • Åpningstider. Hver ukedag har nå en egen kolonne for åpningstider.
 • Hovedtelefon. «Hovedtelefon» kalles nå «Primærnummer».
 • Mobiltelefon. Hvis et mobiltelefonnummer er det beste nummeret kundene kan kontakte bedriften din på, bør du legge det til som «Primærnummer». Ellers kan du legge det til i det nye «Andre telefonnumre»-feltet. Eventuelle telefonnumre som tidligere var angitt som mobilnumre, er automatisk oppført i «Andre telefonnumre»-feltet.
 • Betalingstyper
 • Foretrukket bilde
 • Profilbilde
 • Fylke/delstat. Fylke/delstat blir nå kalt «Administrativt område».
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?