Een spreadsheet voor uw bulkupload maken

Bekend probleem: Hotelkenmerken kunnen niet worden geüpdatet door een spreadsheet te uploaden. Gebruik de API en het dashboard om hotelkenmerken te updaten. Meer informatie over de My Business Lodging API
In de bulkuploadspreadsheet verzamelt u op één plaats gegevens voor meerdere locaties. Vervolgens uploadt u deze gegevens om meerdere bedrijfslocaties tegelijk te laten verifiëren. U maakt de spreadsheet als volgt:
 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf en kies het account dat u wilt beheren.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Locatie toevoegen.
 3. Klik in het dropdownmenu op Locaties importeren.
  • Klik op De template downloaden om een lege spreadsheet te downloaden. De spreadsheet wordt gedownload in de taal die u voor uw bedrijf gebruikt.
  • Klik op Voorbeeldspreadsheet downloaden om een voorbeeld van een ingevulde spreadsheet te bekijken.
  • Als u wilt weten welke gegevens u kunt gebruiken om uw locatie te beschrijven, klikt u op Referentiespreadsheet voor kenmerken downloaden.
 4. Volg voor elk veld de onderstaande instructies. Volg deze adresrichtlijnen als u locaties in meerdere landen of regio's wilt uploaden.
 5. Voeg voordat u de spreadsheet uploadt alle locaties toe die u beheert. Niet alle velden zijn verplicht om de spreadsheet te kunnen uploaden. Als er in cellen vereiste gegevens ontbreken, wordt u gevraagd deze in te vullen.

Als u in uw spreadsheet alleen specifieke velden voor bestaande locaties updatet, hoeft u alleen de kolommen voor winkelcode op te nemen en de velden die u wilt wijzigen. U hoeft geen andere kolommen in de spreadsheet op te nemen. Als uw spreadsheet lege kolommen bevat (kolommen met koppen, maar zonder gegevens), worden bestaande gegevens voor deze kolommen gewist. Als u per ongeluk ook een nieuwe locatie toevoegt, wordt een waarschuwing weergegeven dat er verplichte kolomkoppen ontbreken. Fouten in uw account die u moet herstellen, worden gemarkeerd. Meer informatie over foutmeldingen.
Lees deze lijst met veelvoorkomende problemen om ervoor te zorgen dat uw upload zo snel mogelijk kan worden geverifieerd.
Velden

Winkelcode
Bedrijfsnaam
Adres
Breedtegraad en lengtegraad
Primair telefoonnummer
Aanvullende telefoonnummers
Website
Primaire categorie
Aanvullende categorieën
Openingstijden
Over het bedrijf
Openingsdatum
Foto's
Labels
Telefoonnummer voor locatie-extensies van Google Ads
Kenmerken

Winkelcode

Een winkelcode is vereist voor elke locatie die u in de spreadsheet wilt opnemen. 
Een unieke ID die u aan elk van uw locaties toewijst, zodat wijzigingen in uw account correct worden toegepast. Deze waarde is nergens op Google openbaar zichtbaar, maar kan wel worden gezien door alle gebruikers van het Google Mijn Bedrijf-account van uw locatie.

Een eenvoudige manier om goede winkelcodes te genereren, is uw locaties een merkaanduiding plus een volgnummer te geven (bijvoorbeeld 'GOOG1' voor uw eerste locatie, 'GOOG2' voor de tweede locatie enz.). Gebruik Google Spreadsheets om voor elk van uw locaties een volgnummer te genereren.

Winkelcodes moeten:

 • uniek zijn voor een specifieke locatie,
 • niet langer zijn dan 64 tekens,
 • geen spaties voor- of achteraan bevatten,
 • geen speciale tekens (zoals <,>) of een URL bevatten.

Wij raden u aan in uw winkelcode uw merknaam te gebruiken, zodat u uw spreadsheet niet verwart met spreadsheets voor afzonderlijke zakelijke of persoonlijke accounts.

Voorbeelden:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GKalverstraat, GKinkerstraat, GAmsterdamNoord

Als een van uw locaties naar een nieuw adres verhuist, blijf dan niet de oude winkelcode gebruiken. Verwijder in zo'n geval de oude locatie en voeg een nieuwe locatie toe met een nieuwe winkelcode.

Als u voor sommige locaties geen winkelcodes heeft opgenomen of als u dezelfde winkelcode heeft gebruikt voor meerdere locaties in uw account, moet u dit oplossen voordat u een nieuwe spreadsheet kunt importeren. Meer informatie over ontbrekende en dubbele winkelcodes.

Bedrijfsnaam

Een bedrijfsnaam is vereist voor elke locatie.
De naam van uw bedrijf zoals die wordt weergegeven op Google. Geef uw bedrijf exact weer zoals u dat ook offline doet. Uw bedrijfsnaam mag maximaal 100 tekens zijn. U mag de eerste letter van elk woord met een hoofdletter schrijven of een acroniem van maximaal vier letters gebruiken. Het is echter niet toegestaan hele woorden in hoofdletters te schrijven.

Sommige bedrijven kunnen in een winkelcentrum of binnen een ander bedrijf zijn gevestigd, bijvoorbeeld Starbucks op Amsterdam Centraal. Neem deze informatie niet op in de titel. Neem alleen de naam van het kernbedrijf op in de locatienaam (bijv. Starbucks). 

Adres

Volg deze instructies om de adressen voor uw locaties op te geven. 

Breedtegraad en lengtegraad

De breedtegraad en lengtegraad zijn niet verplicht, maar u kunt ze opnemen wanneer u een nieuwe locatie maakt.
Opmerking: Als we het vermelde adres niet kunnen valideren, moet u een breedtegraad en lengtegraad opgeven.

U kunt de breedtegraad en lengtegraad opgeven voor nieuwe locaties, zodat we ze op de kaart kunnen plaatsen. Breedtegraad en lengtegraad worden alleen gebruikt wanneer een locatie voor het eerst wordt gemaakt in Google Mijn Bedrijf en aan andere criteria voldoet. Deze gegevens worden niet in overweging genomen als ze worden opgenomen in daaropvolgende spreadsheetuploads voor bestaande locaties.

Baseer de breedtegraad en lengtegraad op het midden van uw locatie. Geef geldige coördinaten op, zoals een breedtegraad tussen -90 en 90 en een lengtegraad tussen -180 en 180.  Zorg ervoor dat uw waarden voor de lengte- en breedtegraad elk ten minste 6 cijfers achter de komma bevatten, zodat uw bedrijf nauwkeurig op de kaart wordt geplaatst. Een exacte plaatsing op de kaart van bijvoorbeeld Googleplex vereist een breedtegraadwaarde van 37,421998 en een lengtegraadwaarde van -122,084059.

De breedtegraad en lengtegraad worden alleen gebruikt als er problemen optreden bij het vinden van uw adres op de kaart. Zelfs als u ze opgeeft, worden ze mogelijk niet gebruikt door Google Mijn Bedrijf.

De breedtegraad en lengtegraad opgeven voor nieuwe locaties:

 1. Voeg de kolommen voor breedtegraad en lengtegraad toe aan uw spreadsheet (ze kunnen overal in uw spreadsheet worden geplaatst). De kolomkoppen zijn afhankelijk van uw taal:
  • In het Engels gebruikt u 'Latitude' (Breedtegraad) en 'Longitude' (Lengtegraad) als kolomkoppen.
  • Als u voor uw dashboard een andere taal dan het Engels gebruikt, downloadt u de templatespreadsheet en gebruikt u dezelfde kolomkoppen als in de template. Ongeacht uw dashboardtaal kunt u ook 'Latitude' (Breedtegraad) en 'Longitude' (Lengtegraad) in het Engels gebruiken als kolomkoppen.
 2. Voeg de breedtegraad en lengtegraad voor elke locatie toe aan de betreffende rij.

Opmerking: in Japan wordt voor de breedte- en lengtegraad uitsluitend de WGS84-notatie geaccepteerd.

Primair telefoonnummer

Een primair telefoonnummer of website is vereist voor elke locatie. 

Het nummer waarop klanten uw bedrijf het beste kunnen bereiken. Dit kan een mobiel nummer zijn of het nummer van een vaste lijn (maar geen faxnummer). Naamnummers moeten numeriek worden ingevoerd. Vermeld een telefoonnummer waarop de locatie rechtstreeks bereikbaar is. Geef liever een telefoonnummer voor een afzonderlijke locatie op dan bijvoorbeeld het nummer van een callcenter. Telefoonnummers moeten worden opgegeven in een notatie die geldig is in het land of de regio waar uw locatie is gevestigd.

Opmerking: Als u een website opgeeft als locatie, is het veld 'Primair telefoonnummer' niet verplicht.

Aanvullende telefoonnummers

Aanvullende telefoonnummers zijn optioneel. 

Maximaal twee telefoonnummers (vast of mobiel, geen fax) waarop uw bedrijf bereikbaar is, naast uw primaire telefoonnummer.

Website

Een website of primair telefoonnummer is vereist voor elke locatie. 

URL van de website van het bedrijf. Voer de volledige URL in, inclusief 'http://' of 'https://'. Er worden maximaal 256 tekens weergegeven.

Zorg voor het volgende:

Primaire categorie

Een primaire categorie is vereist voor elke locatie. 

Kies uit de lijst met algemene categorieën de categorie die het beste bij uw bedrijf past. Deze categorie moet voor alle locaties gelijk zijn. Als u meerdere typen locaties heeft (bijvoorbeeld submerken, meerdere afdelingen of verschillende soorten werkzaamheden, zoals distributiecentrum en kantoor), is deze regel alleen van toepassing binnen elk van deze subgroepen.  Bekijk onze richtlijnen voor meer informatie over het gebruik van categorieën.

Selecteer categorieën die aangeven wat voor soort bedrijf het is, niet wat er allemaal aanwezig is: 'dit bedrijf IS een' in plaats van 'dit bedrijf HEEFT een'. Beschrijf het bedrijf op een holistische manier en voorkom opsommingen van alle services, producten of faciliteiten. Als uw locatie bijvoorbeeld een hotel is waarin zich ook een pinautomaat bevindt, geef dan niet de categorie 'Pinautomaatlocatie' op. In zo'n geval is het de taak van de exploitant van de pinautomaat om een aparte locatie te maken en daaraan de categorie 'Pinautomaatlocatie' toe te kennen.

U kunt ook aanvullende categorieën toevoegen.

Een primaire categorie toevoegen:

 1. Ga naar de pagina Je bedrijf toevoegen in Google Mijn Bedrijf.
 2. Selecteer uw land of regio in het dropdownmenu.
 3. Begin in het gedeelte 'Categorie' met het typen van de categorie die uw bedrijf het beste omschrijft. Via automatisch aanvullen worden ondersteunde categorieën voorgesteld.
 4. Klik op de gewenste categorie en kopieer deze.
 5. Plak de naam van de ondersteunde categorie in de kolom 'Primaire categorie' van uw spreadsheet. De primaire categorie die u instelt, bepaalt het type pictogram dat voor de locatie wordt weergegeven op Google Maps.

Als de gewenste categorie niet wordt weergegeven, selecteert u de op één na beste optie. Als u van mening bent dat er een categorie ontbreekt die een goede beschrijving van uw bedrijf kan vormen, kunt u een verzoek indienen om die categorie toe te voegen. Klik hiervoor op het menu Menu en dan Support en dan Feedback verzenden. Dergelijke verzoeken worden in overweging genomen bij de periodieke herziening van de lijst met categorieën.

Google Mijn Bedrijf maakte voorheen gebruik van een andere reeks categoriestandaarden. Zelfgemaakte categorieën en numerieke codes worden niet meer ondersteund.

Aanvullende categorieën

Aanvullende categorieën zijn optioneel en kunnen worden toegevoegd om uw bedrijf te beschrijven. 

Maximaal negen aanvullende categorieën die een beschrijving geven van uw bedrijf. Net als bij de primaire categorie kiest u hier categorieën die aangeven wat voor bedrijf het is, en niet wat er allemaal aanwezig is: 'Dit bedrijf IS een ….' in plaats van 'Dit bedrijf HEEFT een …'. Een aanvullende categorie toevoegen:

 1. Ga naar Google Mijn Bedrijf
 2. Selecteer Een locatie toevoegen.
 3. Begin de naam van het land of de regio te typen waarin uw locaties zich bevinden en selecteer een ondersteund land of ondersteunde regio.
 4. Klik in het tekstvak 'Categorieën'. Begin met het typen van een categorie die uw bedrijf omschrijft. Via automatisch aanvullen worden de ondersteunde categorieën weergegeven.
 5. Kopieer de geselecteerde categorie.
 6. Plak de naam van de ondersteunde categorie in de kolom 'Aanvullende categorieën' van uw spreadsheet. Scheid de categorieën van elkaar met een komma.

Openingstijden

Openingstijden zijn niet vereist, maar we raden u ten zeerste aan om openingstijden toe te voegen, zodat klanten weten wanneer ze uw locatie kunnen bezoeken. 

De openingstijden van het bedrijf. Geef voor elke dag van de week de openingstijden op in de betreffende kolom. U kunt uren opgeven in de 24-uursnotatie:

UU:MM-UU:MM

Of in de AM/PM-notatie:

UU:MMAM-UU:MMPM

00:00 en 24:00 uur betekenen hetzelfde en zijn beide geaccepteerde eindtijden wanneer u de openingstijden opgeeft.

Bekijk hieronder voorbeelden van verschillende soorten openingstijden:

Standaardtijden

 • 09:00AM-05:00PM
 • 09:00-17:00

Gesloten na middernacht

 • 09:00AM-12:00AM
 • 09:00-00:00

24 uur geopend

 • 12:00AM-12:00AM
 • 00:00-00:00 (of 00:00-24:00)

De hele dag gesloten

 • X
 • (Of laat de spreadsheetcel leeg)

Geopend na middernacht. Voeg deze tijden toe aan de kolom van de dag waarop de reeks start.

 • 06:00PM-02:00AM
 • 18:00-02:00

Geopend gedurende twee tijdvakken op één dag. 

 • 11:30AM-02:00PM, 05:00PM-10:00PM
 • 11:30-14:00, 17:00-22:00

U kunt ook afwijkende openingstijden instellen.

Van het bedrijf

Dit veld is optioneel.

Geef een korte beschrijving van uw bedrijf: welke producten of services u aanbiedt, hoe u zich onderscheidt van andere bedrijven, uw geschiedenis en alle andere informatie die relevant is voor klanten. Richt u vooral op informatie over uw bedrijf in plaats van informatie over promoties, prijzen of verkopen. Neem geen URL's of HTML-code op en gebruik maximaal 750 tekens in het beschrijvingsveld. Raadpleeg de richtlijnen voor bedrijfsbeschrijving voor een volledige lijst.

Voorbeeld: Wij hebben een kleine maar populaire ijssalon op steenworp afstand van de binnenstad. Mensen uit de buurt komen graag bij ons een ijsje eten of koffiedrinken, en daarnaast bezorgen we verse pizza's aan huis. Bij ons vind je het hele jaar door 35 smaken eigengemaakt ijs en sorbet. Bovendien staan we in de wijde omtrek bekend om onze overheerlijke appeltaart, die we elke dag volgens geheim recept maken. Kom vandaag nog bij ons langs! 

Openingsdatum

Dit veld is optioneel. 

Geef de datum op waarop uw bedrijf voor het eerst werd geopend of open gaat op de huidige locatie. Als uw bedrijf meerdere locaties heeft, kan elke locatie een eigen openingsdatum hebben.

Alleen het jaar en de maand van uw openingsdatum zijn vereist. De datum die u kunt opgeven, mag maximaal een jaar in de toekomst liggen. Deze wordt dan pas 90 dagen vóór die datum op Google weergegeven.

Gebruik een van de volgende indelingen:

     DD-MM-JJJJ
     MM-JJJJ

Foto's

Foto's zijn optioneel. Bij uw vermelding in Maps of Zoeken kunnen foto's van uw bedrijf worden weergegeven, zelfs als u ze niet zelf toevoegt. 

Foto's van uw bedrijf. De foto's die op Google worden weergegeven voor uw bedrijf, zijn afkomstig van uzelf en van diverse andere bronnen. Alle foto's die u toevoegt, moeten voldoen aan onze richtlijnen.

Nadat een locatie is geverifieerd, voegt u foto's toe door de URL op te nemen van de locatie van een foto in de relevante kolom van uw spreadsheet: 'Logo', 'Omslag' of 'Andere foto's'. Gebruik in de kolom 'Andere foto's' komma's om de URL's van de foto's te scheiden. Foto-URL's voor locaties met de status 'Niet gepubliceerd' worden genegeerd. Meer informatie over fototypen.

Opmerking: Als u eerder aan een niet geverifieerd account foto's heeft toegevoegd, worden de URL's van die foto's niet meer weergegeven in uw spreadsheet als u deze downloadt bij Google Mijn Bedrijfslocaties. Als u deze foto's wilt toevoegen, vraagt u bulkverificatie aan en volgt u de instructies eerder in dit gedeelte.

Labels

Labels zijn optioneel.

Met labels kunt u uw locaties indelen in groepen. U kunt op label naar locaties zoeken via het dashboard, en u kunt labels gebruiken om te filteren op locatie-extensies in Google Ads.

U kunt aan elke locatie maximaal tien unieke labels toekennen. Labels mogen maximaal 50 tekens lang zijn en mogen geen ongeldige tekens bevatten (bijvoorbeeld < of >).

Voor een komma in de naam van een label gebruikt u in uw spreadsheet de tekenreeks '%2c'. Als u bijvoorbeeld '24 uur per dag%2c 7 dagen per week' opgeeft, maakt u daarmee het label '24 uur per dag, 7 dagen per week'.

Als u het zoekvak gebruikt om te zoeken naar een label, worden bij de resultaten alle locaties getoond die dat label hebben, maar ook alle locaties die in andere velden uw zoektekst bevatten. Voorbeeld:

Locatie 1 heeft het label 'Westkust'. Locatie 2 heeft het label 'Oostkust' en heeft de adresregel 'Plein West 321'. Als u 'west' in het zoekvak typt, worden beide locaties geretourneerd.

Telefoonnummer voor locatie-extensie van Google Ads

Dit veld is optioneel.

Het nummer dat wordt gebruikt in uw advertenties met locatie-extensies van Google Ads. In uw advertenties met locatie-extensies kunt u telefoonnummers vermelden die afwijken van die in Google Maps. (U kunt bijvoorbeeld een gratis telefoonnummer opgeven voor reserveringen in uw Google Ads-advertenties, maar u moet een lokaal telefoonnummer opgeven dat kan worden weergegeven in de resultaten van lokale zoekopdrachten).

Als u geen telefoonnummer voor locatie-extensies opgeeft, gebruikt Google Ads uw primaire telefoonnummer. U kunt een gratis telefoonnummer of het nummer van een callcenter gebruiken. Eén nummer kan voor meerdere locaties worden gebruikt.

Deze invoer moet overeenkomen met de specificaties voor Google Ads-oproepextensies. Houd er rekening mee dat in Google Ads geen betaalnummers mogen worden opgenomen (zoals 0900-nummers in Nederland) waarvoor een gebruiker extra kosten moet betalen.

Kenmerken

Kenmerken zijn optioneel, maar we raden u ten zeerste aan om ze toe te voegen, zodat klanten kunnen zien wat uw bedrijf te bieden heeft. 

Kenmerken van uw bedrijf. U kunt hier bijvoorbeeld vermelden dat uw bedrijf klanten wifi aanbiedt of een terras heeft. Bepaalde feitelijke kenmerken (zoals een terras) kunnen rechtstreeks door uzelf worden bewerkt, terwijl subjectieve kenmerken (bijvoorbeeld of uw bedrijf populair is bij plaatselijke bewoners) afhankelijk zijn van de meningen van de Google-gebruikers die uw bedrijf hebben bezocht.

Als u uw spreadsheet downloadt, ziet u een kolom voor elk kenmerk dat voor ten minste een van de locaties in uw account geldt. Afhankelijk van de categorie of het land ervan, zullen veel kenmerken niet van toepassing zijn op uw bedrijf. Als uw spreadsheet een kolom bevat voor een kenmerk dat niet van toepassing is op een specifieke locatie, wordt in de overeenkomstige cel de tekst '[NIET VAN TOEPASSING]' weergegeven. U hoeft deze waarde niet te verwijderen voordat u uw spreadsheet opnieuw uploadt.

Als in uw spreadsheet geen kenmerkkolommen worden weergegeven, downloadt u uw locaties van uw account. De nieuwe spreadsheet bevat dan wel kenmerkkolommen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ja/nee-kenmerken, URL-kenmerken en selectiekenmerken:

 • Ja/nee-kenmerken: Voor 'Zitplaatsen buiten' is een 'Ja' of 'Nee' in uw spreadsheet vereist: uw bedrijf heeft zitplaatsen buiten ('Ja') of geen zitplaatsen buiten ('Nee'). Als u een kenmerk voor een locatie wilt bewerken, geeft u in de overeenkomstige kenmerkkolom 'Ja' of 'Nee' op. Zelfs als u voor sommige locaties bij bepaalde kenmerken 'Nee' opgeeft, is deze informatie nuttig. Het helpt Google om klanten zo nauwkeurig mogelijk over uw bedrijf te informeren en voorkomt dat kenmerken worden weergegeven waarover uw bedrijf niet beschikt.
 • URL-kenmerken: Voor URL-kenmerken is een URL in uw spreadsheet vereist (het online menu van uw bedrijf wordt bijvoorbeeld weergegeven op een bepaald webadres). U bewerkt de URL voor een locatie door de URL in de overeenkomstige kenmerkkolom in te voeren.
 • Selectiekenmerken: Voor deze kenmerken is selectie van één optie uit een reeks vooraf gedefinieerde keuzemogelijkheden vereist. Het selectiekenmerk 'Koosjer eten' heeft bijvoorbeeld als keuzemogelijkheden 'Geen koosjer eten', 'Enkele koosjere etenswaren' en 'Uitsluitend koosjer eten'. Als u alle keuzemogelijkheden voor elk selectiekenmerk wilt bekijken, downloadt u de referentiespreadsheet voor kenmerken (raadpleeg de onderstaande instructies).

Ga als volgt te werk om de lijst van alle mogelijke kenmerken en hun typen te bekijken:

 1. Log in op Google Mijn Bedrijf.
 2. Als u één locatie heeft, klikt u in het menu aan de linkerkant op Locaties beheren.
 3. Klik op Locatie toevoegen.  
 4. Klik op Locaties importeren.  
 5. Klik op Referentiespreadsheet voor kenmerken downloaden.

Niet meer ondersteunde velden

De velden die in Google Mijn Bedrijf worden ondersteund, worden soms aangepast aan de gegevens die aan gebruikers van Google Zoeken en Google Maps worden getoond. Hieronder volgt een lijst met velden die niet meer worden ondersteund door de tool voor bulkuploads. Als uw bestand kolommen voor deze velden bevat, moet u die verwijderen voordat u het bestand in Google Mijn Bedrijf importeert.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen