Vytvoření tabulky pro hromadné nahrávání

Pomocí tabulky pro hromadné nahrávání lze na jednom místě shromáždit informace k většímu počtu míst a nahrát údaje potřebné k ověření více adres firmy najednou. Vytvoříte ji takto:​
 1. Přihlaste se ke službě Moje firma na Googlu a vyberte účet, který chcete spravovat.
 2. V pravém horním rohu klikněte na Přidat místo.
 3. V zobrazené rozbalovací nabídce klikněte na Import míst.
  • Chcete-li stáhnout prázdnou tabulku, klikněte na Stáhnout šablonu. Tabulka bude stažena v jazyce, který pro svou firmu používáte.
  • Chcete-li se podívat na příklad vyplněné tabulky, klikněte na možnost Stáhnout ukázkovou tabulku.
  • Další informace o podrobnostech, které můžete použít k popisu místa, získáte kliknutím na Stáhnout referenční tabulku atributů.
 4. Jednotlivá pole vyplňte podle níže uvedených pokynů. Potřebujete-li přidat adresy ve více zemích nebo oblastech, postupujte podle těchto pokynů pro zadání adresy.
 5. Než tabulku nahrajete, přidejte do ní všechna spravovaná místa. Tabulku lze nahrát, i když nevyplníte všechna pole. V případě povinných buněk se pak ale zobrazí výzva k doplnění.

Pokud chcete jen aktualizovat některá pole u existujících míst, můžete zadat pouze sloupce pro kód provozovny a pro pole, která chcete změnit. Ostatní sloupce v tabulce být nemusí. Pokud v tabulce budou prázdné sloupce (se záhlavím, ale bez údajů), stávající údaje v příslušných sloupcích se vymažou. Přidáte-li omylem nové místo, zobrazí se upozornění, že chybí požadovaná záhlaví sloupců. Současně se ve vašem účtu zvýrazní chyby, které vyžadují vaši akci. Další informace o chybových zprávách
Přečtěte si tento seznam běžných problémů. Pomůže vám zajistit, aby nahrané údaje byly ověřeny co nejrychleji.
Pole

Kód provozovny
Název firmy
Adresa
Zeměpisná šířka a délka
Primární telefon
Další telefony
Webové stránky
Primární kategorie
Další kategorie
Otevírací doba
O firmě
Datum otevření
Fotky
Štítky
Google Ads: telefonní číslo rozšíření o lokalitu
Atributy

Kód provozovny

Ke každému místu, které chcete v tabulce uvést, je třeba zadat kód provozovny.
Jde o jedinečný identifikátor, který přiřadíte jednotlivým místům, aby bylo zajištěno bezchybné provádění změn v účtu. Tato hodnota se neobjeví nikde veřejně na Googlu, ale uvidí ji všichni uživatelé účtu služby Moje firma na Googlu pro dané místo.

Vhodné kódy provozoven lze jednoduše vygenerovat tak, že označíte svá místa nějakým identifikátorem značky a číslem (např. GOOG1 pro první místo, GOOG2 pro druhé atd.) a pak pomocí Tabulek Google očíslujete vzestupně i všechna ostatní místa.

Kódy provozoven musí splňovat tyto požadavky:

 • musí být pro konkrétní místo jedinečné,
 • nesmí být delší než 64 znaků,
 • nesmí obsahovat počáteční ani koncové mezery,
 • nesmí obsahovat speciální znaky (např. < nebo >) ani adresy URL.

Doporučujeme uvádět v kódu provozovny název vaší značky, abyste si nepletli různé tabulky (pro různé firemní nebo osobní účty).

Příklady:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GBrno, GNárodní, GCentrum

Pokud se některá z provozoven přestěhuje, neponechávejte jí původní kód provozovny. Vymažte staré místo a přidejte nové s novým kódem.

Pokud jste u některých míst kódy provozovny neuvedli nebo jste pro několik míst v účtu použili stejný kód, bude třeba tento problém nejprve vyřešit, než budete moci importovat novou tabulku. Další informace o chybějících a duplicitních kódech provozovny.

Název firmy

Ke každému místu je vyžadován název firmy.
Jde o název vaší firmy, který se zobrazí na Googlu. Uveďte svou firmu přesně tak, jak se prezentuje ve skutečném světě. Název firmy nesmí být delší než 100 znaků. U každého slova můžete zadat velké první písmeno. Také můžete uvést až čtyřpísmennou zkratku. Velkými písmeny ale nesmí být napsána celá slova.

Pokud se vaše firma nachází v nákupní pasáži nebo uvnitř jiné prodejny (například prodejna lahůdek U mlsouna nacházející se v areálu hypermarketu Hubert), do titulku to neuvádějte. V názvu místa uveďte jen název firmy, o kterou vám jde (v tomto případě tedy U mlsouna).

Adresa

Při zadávání adres svých míst se řiďte těmito pokyny.

Zeměpisná šířka a délka

Zeměpisná šířka a délka jsou nepovinné údaje, které je možné uvést při vytváření nového místa.
Poznámka: Zeměpisnou šířku a délku budete muset zadat, pokud nemůžeme ověřit uvedenou adresu.

Zeměpisnou šířku a délku můžete uvést u nových míst. Tím nám je pomůžete správně umístit na mapu. Tyto souřadnice se používají pouze u míst, která byla nově vytvořena ve službě Moje firma na Googlu a splňují i další kritéria. Pokud je uvedete v tabulkách dodatečně nahraných pro existující místa, nebudou brány v potaz.

Souřadnice by měly udávat střed daného místa. Zadejte zeměpisnou šířku mezi -90 a 90 a délku mezi -180 a 180 stupni.  Hodnoty šířky a délky uvádějte s přesností na alespoň 6 desetinných míst, aby byla poloha vaší firmy na mapě přesná. Například hodnota šířky 37,421998 a délky -122,084059 označuje přesné umístění Googleplexu.

Tyto údaje použijeme pouze v případě, že v mapě nebude možné najít vaši adresu. I když tyto údaje uvedete, nemusí je služba Moje firma na Googlu využít.

Postup zadání zeměpisné šířky a délky pro nová místa:

 1. Přidejte do tabulky sloupce pro zeměpisnou šířku a délku. (Mohou být v tabulce kdekoli.) Záhlaví sloupce je dáno vaším jazykem:
  • V angličtině použijte jako záhlaví sloupců výrazy „Latitude“ a „Longitude“.
  • Pokud váš hlavní panel využívá jiný jazyk než angličtinu, stáhněte si ukázkovou tabulku a použijte stejné označení sloupců, jaké v ní najdete. Bez ohledu na to, jaký jazyk hlavní panel využívá, můžete jako záhlaví sloupců použít i anglické výrazy „Latitude“ a „Longitude“.
 2. Do příslušných řádků zadejte zeměpisnou šířku a délku pro jednotlivá místa.

Poznámka: V Japonsku je jediným akceptovaným formátem zeměpisné šířky a délky WGS84.

Primární telefon

Ke každému místu je vyžadováno primární telefonní číslo nebo webová adresa.

Jde o nejvhodnější číslo, na které vám mohou zákazníci zavolat do firmy. Může se jednat o mobilní telefon či pevnou linku (nikoli fax). Čísla je třeba zadat pomocí číslic, nikoli pomocí odpovídajících písmen na číselníku. Uveďte telefonní číslo, pomocí kterého se lze pokud možno přímo spojit s konkrétním pracovištěm firmy. Měli byste například uvést konkrétní telefonní číslo dané pobočky, nikoli číslo do call centra. Telefonní čísla musí být platná v zemi nebo oblasti, kde se místo nachází.

Poznámka: Pokud u místa zadáte web, nebude pole Primární telefon povinné.

Další telefony

Další telefonní čísla jsou volitelná.

Jde až o dvě telefonní čísla (mobilní telefon nebo pevná linka, ne fax), na která vám lze zavolat do firmy, kromě primárního telefonního čísla.

Webové stránky

U každého místa je nutné uvést webové stránky nebo primární telefonní číslo.

Jde o adresu URL webových stránek patřících firmě. Zadejte celou adresu URL včetně http:// nebo https://. Zobrazí se až 256 znaků.

Zkontrolujte, zda:

Primární kategorie

U každého místa je nutné uvést primární kategorii.

Ze seznamu obecných kategorií vyberte tu, která vaši firmu nejlépe vystihuje. Tato kategorie by měla být stejná pro všechna místa. Pokud máte několik typů míst (např. odnože značky, různá oddělení nebo různé provozovny, třeba maloobchodní prodejnu, distribuční centrum a kancelář), platí toto pravidlo pouze v rámci jednotlivých podskupin. Další informace o použití kategorií naleznete v našich pokynech.

Kategorie vybírejte tak, aby spíše než větu „Tato firma NABÍZÍ“ doplňovaly větu „Tato firma JE“. Snažte se firmu popsat jako celek, nikoli jako výčet poskytovaných služeb, prodávaných produktů, výhod apod. Pokud jde například o hotel, kde je k dispozici bankomat, neuvádějte kategorii Bankomat. Místo toho by měl provozovatel bankomatu vytvořit samostatné místo a přidat bankomat jako jednu z jeho kategorií.

Lze přidat i další kategorie.

Přidání primární kategorie:

 1. Přejděte na stránku Přidejte svou firmu ve službě Moje firma na Googlu.
 2. Z rozbalovací nabídky vyberte svou zemi nebo oblast.
 3. V části Kategorie začněte psát kategorii, která vaši firmu nejlépe popisuje. Automatické doplňování vám nabídne podporované kategorie.
 4. Klikněte na vybranou kategorii a zkopírujte ji.
 5. Název podporované kategorie vložte do tabulky do sloupce Primární kategorie. Nastavená primární kategorie určuje, jaká ikona se u místa zobrazí na Mapách Google.

Když požadovanou kategorii nenajdete, zvolte druhou nejlepší možnost. Máte-li pocit, že kategorie, která by nejlépe vystihla vaši firmu, v nabídce chybí, můžete požádat o její doplnění. Stačí kliknout na ikonu Nabídka Nabídka a pak Podpora a pak Odeslat zpětnou vazbu. Váš požadavek zvážíme při pravidelné revizi seznamu kategorií.

Služba Moje firma na Googlu dříve používala jinou sadu standardů pro názvy kategorií. Volně zadávané kategorie a numerické kódy již nejsou podporovány.

Další kategorie

Další kategorie jsou volitelné. Můžete je přidat, abyste svoji firmu blíže popsali.

Až 9 jiných kategorií, které firmu reprezentují. Stejně jako u primární kategorie vybírejte tak, aby doplňovaly větu „Tato firma JE,“ nikoli „tato firma MÁ, NABÍZÍ“. Přidání další kategorie:

 1. Přejít na stránku Moje firma na Googlu
 2. Vyberte Přidat místo.
 3. Začněte psát název země nebo oblasti, kde se vaše místa nachází. Vyberte jednu z podporovaných zemí nebo oblastí.
 4. Klikněte do textového pole Kategorie. Začněte psát kategorii, která vaši firmu popisuje. Automatické doplňování vám nabídne podporované kategorie.
 5. Vybranou kategorii zkopírujte.
 6. Název podporované kategorie vložte do tabulky do sloupce Další kategorie. Kategorie oddělujte čárkou.

Otevírací doba

Zadání otevírací doby není povinné. Doporučujeme ji však uvést, aby zákazníci věděli, kdy mohou místo navštívit.

Jde o provozní dobu firmy. Do sloupců zadejte otevírací dobu pro jednotlivé dny v týdnu. Hodiny můžete zadávat ve 24hodinovém formátu:

HH:MM–HH:MM

Nebo ve formátu AM/PM:

HH:MMAM-HH:MMPM

Údaje 00:00 a 24:00 jsou ekvivalentní a oba lze použít jako časy konce otevírací doby.

Viz příklady různých typů zadání otevírací doby:

Standardní otevírací doba

 • 09:00AM–05:00PM
 • 09:00–17:00

Zavírací hodina o půlnoci

 • 09:00AM–12:00AM
 • 09:00–00:00

Otevřeno 24 hodin

 • 12:00AM–12:00AM
 • 00:00-00:00 (nebo 00:00–24:00)

Zavřeno po celý den

 • X
 • (případně nechte buňku v tabulce prázdnou)

Otevřeno přes půlnoc. Tyto hodiny uveďte do dne, kdy příslušná otevírací doba začíná.

 • 06:00PM–02:00AM
 • 18:00–02:00

Otevřeno s přestávkou během dne. 

 • 11:30AM–02:00PM, 05:00PM–10:00PM
 • 11:30–14:00, 17:00–22:00

Můžete také přidat zvláštní otevírací dobu.

Z firmy

Toto pole je volitelné.

Zadejte stručný popis své firmy – co nabízíte, čím jste výjimeční, něco z vaší historie nebo další údaje, které by mohly být užitečné. Soustřeďte se primárně na informace o firmě, nikoli na promo akce, ceny či výprodeje. V poli pro popis neuvádějte žádné adresy URL, nepoužívejte kód HTML ani nepřekračujte délku 750 znaků. Kompletní pokyny naleznete v pokynech k popisu firmy.

Příklad: Jsme nezávislá prodejna zmrzliny, která se nachází jen pár kroků od městského centra, a jsme hrdí na to, že jsme se stali oblíbeným místem, kde se místní rádi sejdou s přáteli na kornout zmrzliny a kde si můžete objednat čerstvou pizzu, kterou vám dodáme přímo domů. Celoročně nabízíme 35 příchutí domácích, ručně šlehaných zmrzlin a šerbetů, a v naší peci se každý den po celé odpoledne pečou pizzy v newyorském stylu. Navštivte nás ještě dnes! 

Datum otevření

Toto pole je volitelné.

Zadejte datum, ke kterému firma v daném místě poprvé otevřela nebo otevře provozovnu. Má-li firma provozovny na více místech, může mít vlastní datum otevření každé z nich.

Povinný je pouze rok a měsíc otevření. Je možné zadat datum i jeden rok do budoucna, ale Google záznam zobrazí až 90 dní předem.

Použijte jeden z těchto formátů:

     RRRR-MM-DD
     RRRR-MM

Fotky

Fotky jsou volitelné. V Mapách a Vyhledávání se fotky u vašeho zápisu mohou zobrazovat i tehdy, když jste je sami nepřidali.

Zde jsou uvedeny fotky, které zobrazují vaši firmu. U vaší firmy na Googlu se mohou zobrazovat vámi přidané fotky i fotky pocházející z různých jiných zdrojů. Všechny přidané fotky musí odpovídat našim pokynům.

Po ověření místa můžete fotky přidat tak, že zadáte adresu URL umístění fotky do příslušného sloupce pro fotky v tabulce: Logo, Titulní nebo Další fotky. Ve sloupci Další fotky oddělte adresy URL jednotlivých fotek čárkami. Adresy URL fotek pro lokality se stavem „Nepublikováno“ nebudou použity. Další informace o typech fotek

Poznámka: Pokud jste někdy dříve přidali fotky do neověřeného účtu, jejich adresy URL se již v tabulce stažené z Míst mojí firmy na Googlu nebudou zobrazovat. Chcete-li tyto fotky přidat, požádejte o hromadné nahrání a poté postupujte podle pokynů uvedených výše v této části

Štítky

Štítky jsou volitelné.

Štítky umožňují uspořádat místa do skupin. Podle štítku z ovládacího panelu můžete místa vyhledávat a přes štítky lze i filtrovat rozšíření o lokalitu ve službě Google Ads.

Každému místu lze přiřadit až 10 jedinečných kódů. Štítky mohou mít až 50 znaků a nesmí obsahovat neplatné znaky (např. < nebo >).

Chcete-li v názvu štítku používat čárky, zadejte v tabulce řetězec „%2c“. Například při zadání řetězce „2%2c5krát vyšší nájem“ vznikne štítek „2,5krát vyšší nájem“.

Zadáte-li štítek do vyhledávacího pole, budou výsledky obsahovat všechna místa, která obsahují daný štítek, a také místa, která mají hledaný text v jiných polích. Příklad:

Místo 1 má štítek „Horní Lhota“. Místo 2 má štítek „Dolní Lhota“ a v poli adresy „Horní náměstí 4“. Pokud zadáte do vyhledávacího pole termín „horní“, vyhledají se obě místa.

Google Ads: telefonní číslo rozšíření o lokalitu

Toto pole je volitelné.

Označuje číslo používané v reklamách s rozšířením o lokalitu Google Ads. V reklamách s rozšířením o lokalitu se mohou zobrazovat jiná telefonní čísla, než která jste nám poskytli k zobrazování v Mapách Google. (Můžete toho využít, když například chcete v reklamě Google Ads uvést bezplatné telefonní číslo rezervačního systému, ale ve výsledku lokálního vyhledávání potřebujete zobrazit místní telefonní číslo.)

Pokud telefonní číslo rozšíření o lokalitu nezadáte, použije služba Google Ads vaše primární telefonní číslo. Můžete použít bezplatné číslo nebo číslo call centra. Jedno číslo lze použít pro více míst.

Zadaný údaj musí vyhovovat specifikacím rozšíření o telefonické funkce ve službě Google Ads. Rozšíření Google Ads nesmí obsahovat prémiová čísla (např. 1-900 v USA a 871 ve Velké Británii), za která musí uživatel platit další poplatky.

Atributy

Zadání atributů je volitelné. Doporučujeme je však uvést, aby si zákazníci mohli udělat obrázek, co vaše firma nabízí.

Atributy vaší firmy. Příklady atributů jsou dostupnost Wi-Fi připojení nebo možnost venkovního posezení. Některé faktické atributy (například možnost venkovního posezení), můžete upravovat sami. Subjektivní atributy (například oblíbenost firmy u místních obyvatel) vycházejí z názorů uživatelů Googlu, kteří vaši firmu navštívili.

Když si stáhnete tabulku, bude obsahovat sloupce všech atributů, které platí alespoň pro jedno místo v účtu. Mnoho atributů se vaší firmy týkat nebude (závisí to na kategorii nebo zemi či oblasti). Pokud má některý atribut ve vaší tabulce svůj sloupec, ale daného místa se netýká, zobrazí se v příslušné buňce text [NELZE POUŽÍT]. Tuto hodnotu můžete v tabulce při nahrávání nechat.

Pokud se sloupce atributů ve vaší tabulce nezobrazují, stáhněte si svá místa z účtu. Nová tabulka již bude sloupce atributů obsahovat.

Atributy jsou buď typu ano/ne, atributy URL nebo výběrové atributy:

 • Atributy ano/ne: U položky „Venkovní posezení“ je třeba v tabulce zadat buď „ano“, nebo „ne“ – váš podnik buď venkovní posezení nabízí („ano“), nebo nenabízí („ne“). Chcete-li atributy míst upravovat, zadejte do příslušných sloupců „ano“ nebo „ne“. I když u některých atributů a míst zadáte „ne“, pomůže to zákazníkům, protože poskytnuté údaje umožní Googlu zobrazovat jim co nejpřesnější informace o vaší firmě a předejde se zobrazování atributů, které v nabídce nemáte.
 • Atributy URL: V případě atributů URL musíte do tabulky zadat adresu URL – například webovou adresu vašeho online jídelního lístku. Chcete-li upravit atribut URL nějakého místa, zadejte adresu URL do příslušného sloupce.
 • Výběrové atributy: U těchto atributů je nutné vybrat jeden z několika přednastavených atributů. Například spojení „Košer potraviny“ je atribut s možností výběru mezi položkami „Neprodává košer potraviny“, „Některé košer potraviny“ nebo „Výhradně košer potraviny“. Chcete-li u každého výběrového atributu zobrazit všechny možné volby, stáhněte si referenční tabulku atributů (pokyny jsou uvedeny v další sekci).

Postup zobrazení všech možných atributů a jejich typů:

 1. Přihlaste se ke službě Moje firma na Googlu.
 2. Pokud máte jen jedno místo, v nabídce vlevo klikněte na možnost Spravovat místa. 
 3. Klikněte na Přidat místo.
 4. Klikněte na Importovat místa.  
 5. Klikněte na Stáhnout referenční tabulku atributů.

Zastaralá pole

Pole podporovaná ve službě Moje firma na Googlu se někdy mění tak, aby odpovídala údajům, které uživatelům zobrazují služby Vyhledávání a Mapy. Níže uvádíme seznam polí, která nástroj pro hromadné nahrávání již nepodporuje. Než soubor importujete do služby Moje firma na Googlu, sloupce s těmito poli smažte.

 • Reklama: URL ikony
 • Adresa URL vstupní stránky reklamy
 • Alternativní telefonní číslo. Pole Alternativní telefonní číslo se nyní jmenuje Další telefony.
 • Kategorie. Pole bylo nahrazeno poli a Primární kategorieDalší kategorie.
 • Město. Město je nyní Lokalita.
 • Popis. Svoji firmu zákazníkům popíšete prostřednictvím pole O firmě.
 • Obvod. Obvod je nyní Čtvrť.
 • E-mail
 • Fax
 • Otevírací doba. Pro každý den v týdnu nyní můžete do samostatného sloupce zadat otevírací dobu.
 • Hlavní telefonní číslo. Pole Hlavní telefonní číslo je nyní Primární telefon.
 • Mobilní telefonní číslo. Jedná-li se o nejvhodnější telefonní číslo do firmy, zadejte je jako primární telefon. Jinak je zadejte do nového pole Další telefony. Čísla dříve uváděná jako mobilní byla automaticky přeřazena do pole Další telefony.
 • Typy plateb
 • Preferovaná fotka
 • Profilová fotka
 • Stát. Stát je nyní Správní oblast.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?