Cung cấp sách miễn phí trên Google Play

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.

Bạn có thể cung cấp sách miễn phí trên Google Play bằng cách làm theo quy trình gửi sách thông thường của chúng tôi. Sau đây là một số thông tin liên quan đến sách miễn phí mà bạn có thể thấy hữu ích:

  • Bạn phải cho phép người dùng xem trước sách của mình trên Google Sách. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm xem trước trên Google Sách là một chế độ cài đặt riêng và không bị ảnh hưởng bởi việc sách của bạn có được cung cấp miễn phí trên Google Play hay không. Nếu bạn muốn người dùng có thể đọc toàn bộ sách của mình trên Google Sách, hãy đặt chế độ trước thành 100% trên thẻ "Cài đặt". Bạn cũng có thể cho phép tải sách xuống ngay trên Google Sách.

  • Bạn vẫn phải cung cấp phần cài đặt thông tin thanh toán. Nếu tạo tài khoản sau tháng 7 năm 2014, thì có thể bạn đã cung cấp các chế độ cài đặt thanh toán cần thiết khi đăng ký. Tuy nhiên, ngay cả khi không định kiếm tiền, bạn vẫn phải thiết lập một hồ sơ thanh toán bằng địa chỉ doanh nghiệp của mình, thêm một lãnh thổ bán hàng rồi liên kết hai mục này với nhau. Nếu cung cấp miễn phí toàn bộ sách thì bạn không cần thêm thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Ngược lại, bạn nên làm theo những bước này để định cấu hình phần cài đặt thông tin thanh toán.

  • Đặt giá niêm yết bằng không cho sách. Bạn có thể làm việc này trong thẻ Giá của sách. Hãy nhớ chỉ định cả đơn vị tiền tệ và quốc gia nơi bạn cung cấp sách miễn phí. Bạn nên bật tính năng quy đổi tiền tệ để dễ dàng áp dụng mức giá bằng 0 cho những quốc gia khác.
    Lưu ý: Đối với các tài khoản được tạo sau tháng 7 năm 2014, tính năng quy đổi tiền tệ sẽ được bật theo mặc định.

  • Bạn có thể cung cấp sách miễn phí trong một khoảng thời gian có hạn. Bạn có thể nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho các mức giá. Để truy cập tùy chọn này, hãy nhấp vào Xem thêm thông tin chi tiết/Hiển thị các chế độ cài đặt bổ sung bên dưới phần giá. Giá sẽ áp dụng từ lúc 00:00 ngày bắt đầu và hết hạn vào 23:59 ngày kết thúc theo múi giờ của người mua. Nếu bạn muốn bán sách sau thời gian khuyến mãi, hãy nhớ đưa ra một mức giá để áp dụng kể từ thời điểm đó.

  • Bạn có thể chọn bật tính năng Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) trên những cuốn sách được cung cấp miễn phí. Bạn cũng có thể thiết lập phần Quản lý nội dung kỹ thuật số trên thẻ Cài đặt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false