Cung cấp sách miễn phí trên Google Play

Một số tính năng được mô tả trên trang này có thể không có sẵn, vì tính năng bán sách trên Google Play chỉ hoạt động ở một số quốc gia.

Bạn có thể cung cấp sách miễn phí trên Google Play bằng cách làm theo quy trình gửi thông thường của chúng tôi. Sau đây là một số thông tin chi tiết về sách miễn phí mà bạn có thể thấy hữu ích:

  • Sách của bạn phải có sẵn để xem trước trên Google Sách. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm xem trước trên Google Sách là tùy chọn cài đặt riêng biệt, không bị ảnh hưởng bởi việc sách của bạn có miễn phí trên Google Play hay không. Nếu bạn muốn người dùng có thể đọc toàn bộ sách của mình trên Google Sách, hãy đặt loại xem trước thành 100% trên tab "Cài đặt". Bạn cũng có thể cho phép tải sách xuống ngay từ Google Sách.

  • Bạn vẫn cần cung cấp tùy chọn cài đặt thanh toán. Nếu tạo tài khoản sau tháng 7 năm 2014, thì bạn có thể đã cung cấp tùy chọn cài đặt thanh toán yêu cầu khi đăng ký. Nếu không, ngay cả khi không định kiếm tiền, bạn vẫn cần phải thiết lập hồ sơ thanh toán bằng địa chỉ doanh nghiệp của mình, thêm lãnh thổ bán hàng, rồi liên kết cả hai. Bạn không phải thêm thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng nếu tất cả các cuốn sách bạn cung cấp là miễn phí. Nếu không, bạn nên làm theo các bước sau để định cấu hình cài đặt thanh toán.

  • Cung cấp giá niêm yết bằng 0 cho cuốn sách. Bạn có thể làm điều này trong tab Định giá của cuốn sách. Hãy nhớ chỉ định cả đơn vị tiền tệ và quốc gia cung cấp sách miễn phí. Bạn nên bật tính năng quy đổi tiền tệ để dễ dàng áp dụng mức giá bằng 0 cho các quốc gia khác.
    Lưu ý: Tính năng chuyển đổi tiền tệ được bật theo mặc định cho những tài khoản được tạo sau tháng 7 năm 2014.

  • Bạn có thể cung cấp sách miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn. Bạn có thể nhập ngày bắt đầu và kết thúc của giá. Để truy cập vào tùy chọn này, nhấp vào Chi tiết khác/Hiển thị cài đặt bổ sung bên dưới giá. Giá sẽ áp dụng vào 00:00 ngày bắt đầu và hết hạn vào 23:59 ngày kết thúc theo múi giờ của người mua. Nếu sách của bạn có sẵn để bán sau thời gian khuyến mãi, hãy đảm bảo đưa ra giá sẽ áp dụng về sau.

  • Bạn có thể chọn bật Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) trên cuốn sách miễn phí của bạn. Quản lý nội dung số cũng có thể được đặt trên tab "Cài đặt".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?