Een boek gratis beschikbaar stellen op Google Play

Sommige functies die worden beschreven op deze pagina, zijn mogelijk niet beschikbaar, omdat het verkopen van boeken op Google Play is beperkt tot bepaalde landen.

U kunt uw boek gratis beschikbaar stellen op Google Play door ons normale indieningsproces te volgen. De volgende informatie is nuttig voor gratis boeken:

  • Er moet een voorbeeld van uw boek beschikbaar zijn op Google Boeken. Het weergavepercentage van Google Boeken is een afzonderlijke instelling. Het bepaalt niet of uw boek op Google Play wel of niet gratis is. Als u wilt dat gebruikers uw volledige boek kunnen lezen op Google Boeken, stelt u het voorbeeldtype op het tabblad Instellingen in op 100%. U kunt ook instellen dat gebruikers uw boek rechtstreeks mogen downloaden via Google Boeken.

  • U moet ook in dit geval betalingsinstellingen opgeven. Als u uw account na juli 2014 heeft gemaakt, heeft u de vereiste betalingsinstellingen mogelijk al opgegeven tijdens de aanmelding. Als dat niet het geval is, moet u een betalingsprofiel instellen met uw bedrijfsadres, een verkoopregio toevoegen en deze twee koppelen, ook als u niet verwacht geld te verdienen. Als u al uw boeken gratis beschikbaar stelt, hoeft u geen gegevens van uw bankrekening toe te voegen. In elk ander geval volgt u deze stappen om uw instellingen voor betalingen te configureren.

  • Geef voor het boek een catalogusprijs op van nul. Dit kunt u doen op het tabblad Prijzen van het boek. Vermeld zowel de valuta als de landen waar het boek gratis beschikbaar moet worden gesteld. U kunt valutaconversie inschakelen om de prijs van nul makkelijk toe te passen op andere landen.
    Opmerking: Voor accounts die na juli 2014 zijn gemaakt, is valutaconversie standaard ingeschakeld.

  • U kunt uw boeken gedurende een bepaalde tijd gratis beschikbaar stellen. U kunt een begin- en einddatum voor de prijs opgeven. Als u deze optie wilt gebruiken, klikt u onder de prijs op Meer details/Aanvullende instellingen weergeven. De prijs gaat in om 00:00 uur op de begindatum en verloopt om 23:59 uur op de einddatum, op basis van de tijdzone van de koper. Als uw boek na de promotieperiode beschikbaar moet zijn voor verkoop, moet u een prijs opgeven die na de promotieperiode ingaat.

  • U kunt ervoor kiezen om Digital Rights Management (DRM) in te schakelen voor uw gratis boeken. U kunt digitaal contentmanagement ook instellen op het tabblad Instellingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?