Samtyckesläge på webbplatser och i appar

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare eller appägare som använder en banner, widget eller annan lösning för samtyckeshantering för cookies.

Med samtyckesläget kan du förmedla användarnas samtyckesstatus för cookies eller appidentifierare till Google. Taggarnas beteende anpassas utifrån användarnas val.

Samtyckesläget interagerar med din plattform för samtyckeshantering (CMP) eller din anpassade implementering och inhämtar samtycke från besökare, till exempel via en samtyckesbanner för cookies. Samtyckesläget tar emot alternativen för användarsamtycke från bannern eller widgeten för cookies och anpassar dynamiskt Analytics-, Ads- och tredjepartstaggar som skapar eller läser cookies. 

När besökare nekar samtycke skickar taggarna pingar till Google i stället för att lagra cookies. Om du använder Google Analytics 4 fyller Google luckorna i datainsamlingen med hjälp av konverteringsmodellering och beteendemodellering

Samtyckesläget tillhandahåller inte någon banner eller widget för samtycke. I stället interagerar det med den. Läs mer i Hantera användarsamtycke.

Set up consent mode in Google Analytics

Taggar med inbyggt stöd för samtyckesläge

Google-taggar för följande produkter innehåller inbyggda samtyckeskontroller och anpassar beteendet utifrån samtyckesstatus:

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Konverteringslänkning

* inklusive konverteringsspårning och remarketing i Google Ads, stöd för samtalskonverteringar kommer senare

Om du skapar taggar som inte har inbyggda samtyckeskontroller kan du lägga till kontroller i Taggstyrning. Använd taggkonfigurationen Avancerat > Samtyckesinställningar. Läs mer

Samtyckesstatus och taggbeteende

När du aktiverar samtyckesläget ser Googles mätprodukter till att besökarnas samtyckesläge bevaras på alla sidor de besöker. Om samtycke avvisas lagrar aktiverade taggar inga cookies. I stället skickar de ett minimum av information om användaraktiviteten. Samtyckesstatus och användaraktivitet förmedlas sedan genom att pingar (eller signaler) utan cookies skickas till Googles server:

 • Pingar för samtyckesstatus för Google Ads- och Floodlight-taggar: Skickar den standardinställda samtyckesstatusen som du har ställt in och den uppdaterade statusen när besökaren ger eller nekar samtycke för varje samtyckestyp, till exempel för lagring av data för annonsmätning och dataanalys. Pingar för samtyckesstatus skickas från varje sida som användaren besöker där samtyckesläge har aktiverats. De aktiveras också för vissa taggar om samtyckesstatusen ändras från nekad till beviljad, till exempel om en besökare väljer att ge sitt samtycke i en dialogruta för samtycke.
 • Konverteringspingar: Anger att en konvertering har skett.
 • Google Analytics-pingar: Skickas från alla sidor på en webbplats där Google Analytics har implementerats vid inläsning och när händelser loggas.

Pingarna som beskrivs ovan kan innehålla följande:

 • funktionell information (till exempel sidhuvuden som passivt läggs till av webbläsaren):
  • tidsstämpel
  • användaragent (endast webb)
  • hänvisningsadress
 • sammanställd/icke-identifierande information:
  • en indikator för om den aktuella sidan eller en tidigare sida i användarens navigering på webbplatsen innehöll information om annonsklick i webbadressen (till exempel GCLID/DCLID)
  • boolesk information om samtyckesstatus
  • slumptal som genereras vid varje sidhämtning
  • information om den samtyckesplattform som webbplatsens ägare använder (till exempel utvecklar-id).

Samtyckeslägets beteende

Dessutom kan samtyckes- och konverteringspingar omfatta följande beteenden, beroende på taggkonfiguration och samtyckesinställningarnas status.

Som standard förutsätts att allt samtycke beviljas:

ad_storage='granted' och analytics_storage='granted'

Webb

Appar

 • Cookies som rör annonsering kan läsas och skrivas.
 • IP-adresser samlas in.
 • Sidans fullständiga webbadress, inklusive information om annonsklick i webbadressparametrar (till exempel GCLID/DCLID) samlas in.
 • Webbcookies från tredje part som tidigare har angetts på google.com och doubleclick.net samt konverteringscookies från första part (till exempel _gcl_*) är tillgängliga.
 • Annonseringsidentifierare (till exempel reklam-id/IDFA) kan samlas in.
 • Appinstans-id:t som genereras av Google Analytics för Firebase-SDK:et samlas in.

När en eller flera typer av samtycke inte beviljas finns det ytterligare beteenden att överväga:

ad_storage='denied'

Webb

Appar

 • Inga nya cookies som rör annonsering får skrivas.
 • Inga befintliga förstapartscookies för annonser får läsas.
 • Förfrågningar skickas via en annan domän för att undvika att tidigare angivna tredjepartscookies skickas i sidhuvuden för förfrågningar.
 • Google Analytics kommer inte att läsa eller skriva Google Ads-cookies, och funktionerna i Google-signaler samlar inte in data för denna trafik.
 • Sidans fullständiga webbadress samlas in och kan innehålla information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID). Information om annonsklick används endast för att beräkna trafikmätningar så rättvisande som möjligt.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas omedelbart efter att de har samlats in. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-maskering i Google Analytics.
 • Inget reklam-id/IDFA kan samlas in.
 • Funktionerna för Google-signaler samlar inte in data om denna trafik.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas omedelbart efter att de har samlats in. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-maskering i Google Analytics.

ad_storage='denied' och ads_data_redaction='true'

Webb

 • Inga nya cookies som rör annonsering får skrivas.
 • Inga befintliga annonscookies får läsas.
 • Förfrågningar skickas via en annan domän för att undvika att tidigare angivna tredjepartscookies skickas i sidhuvuden för förfrågningar.
 • Google Analytics läser och skriver inte Google Ads-cookies, och funktionerna i Google-signaler samlar inte in data om denna trafik.
 • I Google Analytics samlas sidans fullständiga webbadress in, vilket kan inkludera information om annonsklick i webbadressparametrar (t.ex. GCLID/DCLID). Information om annonsklick används endast för att beräkna trafikmätningar så rättvisande som möjligt. I Google Ads gäller att annonsklicksidentifierare (t.ex. GCLID/DCLID) i samtyckes- och konverteringspingar anonymiseras.
 • IP-adresser används för att härleda IP-land men loggas aldrig av våra Google Ads- och Floodlight-system och raderas omedelbart efter att de har samlats in. Obs! Google Analytics samlar in IP-adresser som en del av normal internetkommunikation. Läs mer om IP-maskering i Google Analytics.

analytics_storage='denied'

Webb

Appar

 • Inget IDFV kan samlas in.
 • Händelser utan enhets- eller användaridentifierare skickas till Google Analytics för framtida mätning. Google Analytics 4 använder dessa händelser för modellering.

Webb/appar

När analytics_storage='denied' skickas pingar utan cookies till Google Analytics. Inga Analytics-cookies ställs in, används eller läses från enheten. Pingar utan cookies anonymiseras och kan inte identifieras som Google Analytics-händelser.

Pingar utan cookies som ingår i vanlig HTTP/webbläsarkommunikation kan innehålla följande information: användaragent, skärmupplösning, IP-adress. Observera att Google Analytics 4 inte lagrar eller loggar IP-adresser.

Om en annonsör anger andra fält, som user_id och anpassade dimensioner, skickas de som vanligt. Data som samlas in via pingar utan cookies används för beteende- och konverteringsmodellering för att fylla luckorna i din data. 

Rekommenderade metoder för samtyckesläge

Här följer rekommenderade metoder oavsett hur du aktiverar samtyckesläget:

 • Ange en första samtyckesstatus med de standardvärden som din organisation har fastställt. Standardinställningen för samtyckesstatus gäller första gången en besökare hamnar på en sida på din webbplats.
 • Implementera den så att sidtaggar läses in innan dialogrutan för samtycke öppnas.
 • Läs in Google-taggarna i samtliga fall, inte bara om användaren samtycker. Om samtycke nekas tar Google emot pingar utan cookies. I Google Analytics 4-egendomar möjliggör pingar utan cookies beteendemodellering och konverteringsmodellering som fyller luckorna i din data. 
 • Samtyckesalternativen bör visas för besökaren så snart som möjligt. Uppdatera samtyckesläget när besökaren anger sitt val. 
 • Ge användarna möjlighet att neka eller bevilja samtycke för alla typer av lagring som används av taggarna på en webbplats. En användare kan till exempel ge sitt samtycke till analyscookies och neka annonscookies.
 • Eftersom gällande integritetslagar är regionspecifika bör du konfigurera en standardstatus som gäller för specifika regioner istället för alla besökare. Genom att tillämpa samtyckesstatusen Nekad endast för besökare från en viss region kan du undvika att mätningen blir mindre exakt för alla övriga regioner. Det här är särskilt användbart om din organisation kräver att samtyckesstatus ska nekas som standard.
När du ställer in en viss samtyckesstatus som standard för en region bör du se till att mekanismen för att inhämta samtycke, oavsett om den är anpassad eller sker via en CMP, ger besökare från den regionen möjlighet att uppdatera sin samtyckesstatus.

Avancerad kontra grundläggande implementering

Om du väljer att implementera samtyckesläget genom att blockera Google-taggar tills dialogrutan för samtycke visas och användarna ger sitt samtycke får du inte alla fördelar med samtyckesläget. Du får till exempel inte modellerad data i din GA4-egendom som fyller luckorna från den data som saknas när användare nekar samtycke. Oavsett om du väljer att blockera taggar (grundläggande implementering) eller återaktivera taggar (avancerad implementering) anpassar Google-taggarna sitt beteende baserat på användarnas samtyckesstatus. 

Här är skillnaderna mellan avancerad och grundläggande implementering för samtyckesläget: 

  Avancerad implementering Grundläggande implementering
Taggbeteende
 • Google-taggar läses in innan dialogrutan för samtycke visas.
 • Taggarna skickar pingar utan cookies när samtycke till cookies avvisas.
 • Google-taggar blockeras tills samtycke har beviljats.
Beteendemodellering i GA4

Check

 

Konverteringsmodellering i GA4

Check

 Check*

Konverteringsmodellering i Google Ads

Check

 Check*

* När taggar blockeras på grund av att användare nekar samtycke samlas ingen data in. Konverteringsmodelleringen i Ads baseras då på en generell modell. Modellen använder funktioner som typ av webbläsare, typ av konverteringsåtgärd, tidpunkt och andra icke-identifierande variabler på hög nivå. Läs mer om samtyckesläge och konverteringsmodellering för Ads.

IAB Europes Transparency & Consent Framework (TCF) är ett alternativt sätt att inhämta och spåra samtyckesstatus. När användarna nekar samtycke med en samtyckeslösning som använder TCF kan GA4-egendomar inte modellera data för att fylla i den data som saknas.

Aktivera samtyckesläge

Hur du aktiverar samtyckesläget skiljer sig åt mellan webbplatser och appar. Det beror också på vilken implementering du använder för att inhämta samtycke och vilken taggningsplattform du använder.

Aktivera samtyckesläge för webbplatser

Du kan aktivera samtyckesläge för webbplatser med minimal kodning med hjälp av Taggstyrning och en CMP med en gruppmall. CMP-partner tillhandahåller mallar och anvisningar för Taggstyrning för att aktivera samtyckesläget via deras integrering:

Webbplatsutvecklare kan aktivera samtyckesläget med gtag-samtyckeskommandon eller en tagg som skapas utifrån en mall för samtyckesläge i Taggstyrning.

Aktivera samtyckesläge för appar

Apputvecklare kan aktivera samtyckesläget med hjälp av Google Analytics för Firebase SDK:

Integreringar med plattformar för samtyckeshantering

Plattformar för samtyckeshantering (CMP) kan integreras med samtyckesläget och samtyckesinställningarna i Google Taggstyrning. Det finns mallar för utvalda CMP:er i Taggstyrning i Mallgalleri för Taggstyrning som är integrerade i våra API:er för samtycke. I tabellen nedan finns mer information om hur CMP:er har integrerats med samtyckesläget:

Samtyckesverktyg Samtyckestyper som stöds Mall för
grupp i
Taggstyrning
tillgänglig
Integrerat med anrop för uppdatering av samtycke Integrerat med anrop för samtycke av standardtyp
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integrerad GTM-mall + TrustCommander-mall)
Complianz ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integrerad GTM-mall + TrustCommander-mall)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage
✓  ✓ 
(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Cookie First ad_storage analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage ✓  ✓ 
(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
CookieScript ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
CookieYes ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Fullständig GTM + integrering utan GTM)
iubenda ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Osano ad_storage
analytics_storage

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Sirdata ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 
(visas endast som exempel på kod på sidan)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Integrerad GTM-mall + kodexempel för gtag.js)

Samtyckesläge för CMP-leverantörer

Leverantörer av plattformar för samtyckeshantering (CMP) kan integrera med samtyckesläget för att ge kunder som använder Googles produkter en bättre upplevelse. Läs mer i Samtyckesläge för CMP-leverantörer.

Fler resurser

Samtyckesläget har ytterligare funktioner, till exempel regionspecifikt beteende, möjlighet att anonymisera tidigare lagrad information och möjlighet att skicka med information i webbadresser när samtycke nekas. Mer information om hur du använder samtyckesläget och dessa ytterligare funktioner finns på:

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
234423523593713493
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256