Samtykkemodus (beta)

Med samtykkemodus (beta) kan du justere måten Google-taggene dine fungerer på, ut fra samtykkestatusen de enkelte brukerne har. Du kan angi om det er gitt samtykke til Analytics- og Google Ads-informasjonskapsler. Taggene til Google blir dynamisk tilpasset den aktuelle statusen, og måleverktøy brukes utelukkende til de oppgitte formålene etter at brukeren har samtykket i slik bruk.

Merk: Samtykkemodus for nettsider må implementeres slik at taggene lastes inn før dialogboksen for samtykke vises. På denne måten justeres Google-taggenes funksjonalitet i tråd med brukerens valg av samtykke i bruk av informasjonskapsler. Sørg for at implementeringen din laster inn Google-tagger i alle tilfeller, ikke bare hvis brukeren samtykker. På denne måten kan du påse at Google mottar ping uten informasjonskapsler, og dermed blir konverteringsmodelleringen mer nøyaktig.

Samtykkemodus støttes blant annet i

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

*Her omfattes remarketing og konverteringssporing i Google Ads. Støtte for anropskonverteringer kan komme senere.

Når samtykkemodus er aktivert, blir funksjonaliteten til disse pingtypene justert:

 • Ping om samtykkestatus (Google Ads- og Floodlight-tagger): Ping om samtykkestatus sendes fra hver side brukeren besøker der samtykkemodus er implementert. Slike ping utløses også for enkelte tagger hvis samtykkestatusen endres fra avvist til godkjent (f.eks. hvis brukeren gir samtykke i en dialogboks for samtykke). Med denne typen ping formidles standardstatusen for samtykke som er konfigurert av nettstedeieren, og/eller den oppdaterte samtykkestatusen (f.eks. avvist eller godkjent) for hver samtykketype (f.eks. lagring til annonse- eller analyseformål).
 • Konverteringsping: Det blir overført konverteringsping som indikasjon på at konverteringer har forekommet.
 • Google Analytics-ping: Google Analytics-ping sendes fra hver side på nettsteder der Google Analytics er implementert, og når hendelser blir loggført.

Når samtykke er gitt, blir de tilknyttede målingsfunksjonene behandlet i tråd med den aktuelle standardfunksjonaliteten.

Når det ikke gis samtykke i lagring av informasjonskapsler til annonse- eller analyseformål, justeres funksjonaliteten til de tilknyttede Google-målingsfunksjonene som implementeres via den globale nettstedstaggen (gtag.js) eller Google Tag Manager, i henhold til dette.

Alle ping kan omfatte disse opplysningene:

 • Funksjonell informasjon (som at overskrifter passivt legges til i nettleseren):
  • tidsstempel
  • brukeragent (bare på nett)
  • henvisningsadresse
 • Aggregert eller ikke-identifiserende informasjon:
  • en indikasjon på hvorvidt den gjeldende siden eller en tidligere side i brukerens sidenavigasjon på nettstedet omfattet informasjon om annonseklikk i nettadressen (f.eks. GCLID/DCLID)
  • informasjon om samtykkestatus angitt i boolske verdier
  • et vilkårlig nummer generert ved hver sideinnlasting
  • informasjon om samtykkeplattformen som brukes av nettstedeieren (f.eks. utvikler-ID)

Funksjonalitet i samtykkemodus

Samtykke- og konverteringsping kan dessuten ha informasjon om atferdene oppført nedenfor, men dette kommer an på statusen for samtykkeinnstillingene og konfigurasjonen av taggene dine.

Standardfunksjonaliteten fungerer som om alle samtykkealternativer er gitt:

ad_storage='granted' og analytics_storage='granted'

Nett

Mobilapper

 • Informasjonskapsler knyttet til annonsering kan både leses og skrives.
 • Det samles inn IP-adresser.
 • Hele nettadressen blir samlet inn, også informasjon om annonseklikk angitt i nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID).
 • Det gis tilgang til informasjonskapsler for nettet fra tredjeparter som tidligere er angitt på google.com og doubleclick.net, og førsteparts informasjonskapsler for konverteringer (f.eks. «_gcl_*»).
 • Annonseringsidentifikatorer (f.eks. IDFA/annonserings-ID) kan samles inn.
 • Appforekomst-ID-en som genereres av Google Analytics for Firebase SDK, blir samlet inn.

Hvis én eller flere typer samtykke ikke er gitt, finnes det annen funksjonalitet du må ta høyde for:

ad_storage='denied'

Nett

Mobilapper

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler fra førsteparter kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselshoder.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • Hele nettadressen samles inn, kanskje også informasjon om annonseklikk i form av nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID). Informasjon om annonseklikk brukes bare til å beregne nøyaktig trafikkmåling.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene og slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Ingen annonserings-ID-er, IDFA-er eller IDFV-er kan samles inn.
 • Google-signaler samler ikke inn data om denne trafikken.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene og slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.

ad_storage='denied' og ads_data_redaction='true'

Nett

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler for annonsering kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselshoder.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • Identifikatorer for annonseklikk (f.eks. GCLID/DCLID) i samtykke- og konverteringsping fjernes.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene og slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Vi fjerner nettadresser for sider med identifikatorer for annonseklikk.

analytics_storage='denied'

Nett

Mobilapper

 • Førsteparts informasjonskapsler tiltenkt analyseformål blir verken lest eller skrevet.
 • Ping uten informasjonskapsler sendes til Google Analytics og brukes til fremtidig måling og modellering.
 • Google Optimize påvirkes ikke av denne innstillingen.
 • Hendelser uten enhets- eller brukeridentifikatorer sendes til Google Analytics og brukes til fremtidig måling og modellering.

Konfigurer samtykkemodus

Når du er klar, kan du finne ut mer om hvordan du konfigurerer samtykkemodus:

Integrasjoner med plattformer for samtykkestyring

Plattformer for samtykkestyring (CMP-er) kan integreres med samtykkemodus og samtykkeinnstillinger i Google Tag Manager. For CMP-ene i listen nedenfor finnes det maler i malgalleriet for Tag Manager-brukerfellesskapet, og disse malene er integrert med API-ene for samtykke. I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om hvordan CMP-er er integrert med samtykkemodus:

Samtykkeverktøy Støttede samtykketyper Mal for
Tag Manager-brukerfellesskapet
er tilgjengelig
Integrert med kall om oppdatert samtykke Integrert med standardkall om samtykke
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(integrering i produktet)
ConsentManager ad_storage
analytics_storage

(integrering i produktet)
Cookie Information A/S ad_storage
analytics_storage

(integrering i produktet)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(integrering i produktet)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(integrering i produktet)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(bare tilgjengelig for nye kunder)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
OneTrust ad_storage
analytics_storage
 
(integrering i produktet)
Usercentrics ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false