Samtykkemodus

Med samtykkemodus kan du justere funksjonaliteten til Google-taggene ut fra samtykkestatusen de enkelte brukerne har. Du kan angi om det er gitt samtykke til Analytics- og Google Ads-informasjonskapsler. Taggene til Google blir dynamisk tilpasset den aktuelle statusen, og måleverktøy brukes bare til de oppgitte formålene etter at brukeren har samtykket i slik bruk.

Merk: Samtykkemodus for nettsider må implementeres slik at taggene lastes inn før dialogboksen for samtykke vises. På denne måten justeres Google-taggenes funksjonalitet i tråd med brukerens valg av samtykke i bruk av informasjonskapsler. Sørg for at implementeringen din laster inn Google-tagger i alle tilfeller, ikke bare hvis brukeren samtykker. Slik kan du påse at Google mottar ping uten informasjonskapsler, og dermed blir modelleringen nøyaktigere for områder som bruker Google Analytics 4.

Samtykkemodus støttes blant annet i

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

*Her omfattes remarketing og konverteringssporing i Google Ads. Støtte for samtalekonverteringer kan komme senere.

Når samtykkemodus er implementert, justeres funksjonaliteten til disse pingtypene:

 • Ping om samtykkestatus (Google Ads- og Floodlight-tagger): Ping om samtykkestatus sendes fra hver side brukeren besøker der samtykkemodus er implementert. Slike ping utløses også for enkelte tagger hvis samtykkestatusen endres fra avvist til godkjent (f.eks. hvis brukeren gir samtykke i en dialogboks for samtykke). Med denne typen ping formidles standardstatusen for samtykke som er konfigurert av nettstedeieren, og/eller den oppdaterte samtykkestatusen (f.eks. avvist eller godkjent) for hver samtykketype (f.eks. lagring for annonse- eller statistikkformål).
 • Konverteringsping: Konverteringsping sendes som indikasjon på at konverteringer har forekommet.
 • Google Analytics-ping: Google Analytics-ping sendes fra hver side på nettsteder der Google Analytics er implementert, og når hendelser blir loggført.

Når samtykke er gitt, blir de tilknyttede målingsfunksjonene behandlet i tråd med den aktuelle standardfunksjonaliteten.

Når det ikke gis samtykke til lagring av informasjonskapsler for annonse- eller statistikkformål, justeres funksjonaliteten til de tilknyttede Google-målingsfunksjonene som implementeres via den globale nettstedstaggen (gtag.js) eller Google Tag Manager, i henhold til dette.

I alle tilfeller kan ping inkludere

 • Funksjonell informasjon (for eksempel overskrifter som legges til passivt av nettleseren):
  • tidsstempel
  • brukeragent (bare på nett)
  • henvisningsadresse
 • aggregert eller ikke-identifiserende informasjon:
  • en indikasjon på hvorvidt den gjeldende siden eller en tidligere side i brukerens navigering på nettstedet inkluderte informasjon om annonseklikk i nettadressen (f.eks. GCLID/DCLID)
  • boolsk informasjon om samtykkestatus
  • et vilkårlig nummer generert ved hver sideinnlasting
  • informasjon om samtykkeplattformen som brukes av nettstedeieren (f.eks. utvikler-ID)

Funksjonalitet i samtykkemodus

Samtykke- og konverteringsping kan dessuten ha informasjon om funksjonaliteten oppført nedenfor, men dette kommer an på statusen for samtykkeinnstillingene og konfigurasjonen av taggene dine.

Standardfunksjonaliteten fungerer som om alle samtykkealternativer er gitt:

ad_storage='granted' og analytics_storage='granted'

Nett

Mobilapper

 • Informasjonskapsler knyttet til annonsering kan både leses og skrives.
 • IP-adresser samles inn.
 • Hele nettadressen blir samlet inn, inkludert informasjon om annonseklikk i nettadresseparametere (f.eks. GCLID/DCLID).
 • Det gis tilgang til informasjonskapsler for nettet fra tredjeparter som tidligere er angitt på google.com og doubleclick.net, og førsteparts informasjonskapsler for konverteringer (f.eks. «_gcl_*»).
 • Annonseringsidentifikatorer (f.eks. IDFA/annonserings-ID) kan samles inn.
 • Appforekomst-ID-en som genereres av Google Analytics for Firebase SDK, blir samlet inn.

Hvis én eller flere typer samtykke ikke er gitt, finnes det annen funksjonalitet du må ta høyde for:

ad_storage='denied'

Nett

Mobilapper

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler fra førsteparter kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselshoder.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • Hele nettadressen samles inn, kanskje også informasjon om annonseklikk i form av nettadresseparameterne (f.eks. GCLID/DCLID). Informasjon om annonseklikk brukes bare til å beregne tilnærmet nøyaktig trafikkmåling.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene, og de slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Ingen annonserings-ID-er, IDFA-er eller IDFV-er kan samles inn.
 • Google-signaler samler ikke inn data om denne trafikken.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene, og de slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.

ad_storage='denied' og ads_data_redaction='true'

Nett

 • Ingen nye informasjonskapsler knyttet til annonsering kan skrives.
 • Ingen eksisterende informasjonskapsler for annonsering kan leses.
 • Forespørsler sendes via et annet domene for å unngå at informasjonskapsler fra tredjeparter som tidligere er angitt, sendes i forespørselshoder.
 • Google Analytics verken leser eller skriver Google Ads-informasjonskapsler, og det blir ikke samlet inn data om denne trafikken i funksjonene knyttet til Google-signaler.
 • Identifikatorer for annonseklikk (f.eks. GCLID/DCLID) i samtykke- og konverteringsping fjernes.
 • IP-adresser brukes til å utlede IP-land, men de loggføres aldri i Google Ads- og Floodlight-systemene, og de slettes umiddelbart etter innsamling. Merk: Google Analytics samler inn IP-adresser som en del av vanlig internettkommunikasjon. Finn ut mer om IP-anonymisering i Google Analytics.
 • Vi fjerner nettsideadresser med identifikatorer for annonseklikk.

analytics_storage='denied'

Nett

Mobilapper

 • Førsteparts informasjonskapsler tiltenkt analyseformål blir verken lest eller skrevet.
 • Ping uten informasjonskapsler sendes til Google Analytics for fremtidig måling. Google Analytics 4 bruker ping uten informasjonskapsler til modellering.
 • Google Optimize påvirkes ikke av denne innstillingen.
 • Hendelser uten enhets- eller brukeridentifikatorer sendes til Google Analytics for fremtidig måling. Google Analytics 4 bruker disse hendelsene til modellering.

Nettprogrammer og mobilapper

Integrasjoner med plattformer for samtykkestyring

Plattformer for samtykkestyring (CMP-er) kan integreres med samtykkemodus og samtykkeinnstillinger i Google Tag Manager. For CMP-ene i listen nedenfor finnes det maler i malgalleriet for Tag Manager-brukerfellesskapet, og disse malene er integrert med API-ene for samtykke. I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om hvordan CMP-er er integrert med samtykkemodus:

Samtykkeverktøy Støttede samtykketyper Mal for
Tag Manager-brukerfellesskapet
er tilgjengelig
Integrert med kall om oppdatert samtykke Integrert med standardkall om samtykke
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integrert GTM-mal + TrustCommander-mal)
ConsentManager ad_storage
analytics_storage
✓  ✓ 
(integrert GTM-mal + kodeeksempel for gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(integrert GTM-mal + kodeeksempel for gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(integrert GTM-mal + kodeeksempel for gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Fullstendig GTM + integrering uten GTM)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(kun oppgitt som et eksempel på kode på siden)
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false