דיווח על פרמטרים מותאמים אישית

זהו חלק מגרסת הבטא של נכס אפליקציה + אתר.

תכונות אלה יושקו בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.

בנכסי אפליקציה + אתר אפשר לציין עד 25 פרמטרים מותאמים אישית לכל אירוע ( באפליקציות Android או iOS).

אפשר גם להגדיר עד 100 פרמטרים מותאמים אישית של אירועים לכל פרויקט (50 מספריים ו-50 מילוליים) כדי לכלול אותם בדיווח. לשם כך, יש לרשום את הפרמטרים האלה יחד עם האירועים התואמים. אחרי שרושמים את הפרמטרים המותאמים אישית, ב-Analytics מוצג כרטיס נתונים תואם בכל דוח קשור של פרטי אירוע.

כל פרמטר שמציינים נספר כחלק ממגבלת הפרמטרים של הפרויקט, שעומדת על 100. לדוגמה, אם מציינים את אותו פרמטר ל-3 אירועים שונים, המערכת מחשיבה זאת כ-3 פרמטרים מתוך ה-100 המותרים.

היכולת ליצור עד 100 פרמטרים זמינה בנכסי אפליקציה + אתר. אם אתם משתמשים ב-Google Analytics for Firebase, עליכם לשדרג לנכס אפליקציה + אתר.

אם אתם לא משתמשים בנכס אפליקציה + אתר, אפשר לזהות עד 50 פרמטרים לכל פרויקט (40 מספריים ו-10 מילוליים).

כדי לרשום פרמטרים מותאמים אישית לאירוע:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על כל האירועים.
 2. בשורה של האירוע שרוצים לשנות, לוחצים על עוד > Edit parameter reporting [עריכת הדיווח על פרמטרים].
 3. בשדה Enter parameter name [הזנת שם הפרמטר], מזינים את שם הפרמטר שרוצים לרשום.
  אם תימצא התאמה, בוחרים בפרמטר מתוך הרשימה ולוחצים על ADD [הוספה].
  אם לא נמצאת התאמה, לוחצים על ADD [הוספה].
 4. מגדירים את השדה Type [סוג] בתור Text [טקסט] או Number [מספר]. לפרמטרים מספריים, מגדירים את השדה Unit of Measurement [יחידת מידה].
 5. לוחצים על SAVE [שמירה] ולאחר מכן על CONFIRM [אישור].

בדף Events [אירועים], לצד השם של כל אירוע עם פרמטרים רשומים תופיע תיבה אפורה ובה יצוין מספר הפרמטרים הרשומים בשביל אותו אירוע.

כדי לערוך פרמטרים רשומים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בשורה של האירוע, לוחצים על עוד > Edit parameter reporting [עריכת הדיווח על פרמטרים].
 2. מוסיפים את הפרמטרים החדשים לפי ההוראות המפורטות למעלה או לוחצים על מחיקה כדי להסיר פרמטר.
 3. לוחצים על SAVE [שמירה] ולאחר מכן על CONFIRM [אישור].

מספר הפרמטרים הרשומים לכל פרויקט מופיע בתחתית רשימת הפרמטרים. המספר מתעדכן ככל שמוסיפים פרמטרים. כשמגיעים למכסה (100), המספר מוצג באדום. פירוש הדבר הוא שלא ניתן לרשום עוד פרמטרים.

כשאתם רושמים פרמטרים מותאמים אישית, כרטיס נתונים של כל פרמטר נוסף לדוח פרטי האירועים המשויך. שימו לב שעשויות לחלוף עד 24 שעות לפני שכרטיס הנתונים יופיע. במהלך 24 השעות האלה ייתכן שהערך (not set) יופיע כערך פרמטר. בחלוף 24 השעות הראשונות יופיעו ערכי הפרמטרים המצופים מאותה נקודה ואילך.

פרמטרים מותאמים אישית כלולים בנתונים שמיוצאים ל-BigQuery, החל מתאריך הקישור של פרויקט Firebase ל-BigQuery. היצוא ל-BigQuery אינו רטרואקטיבי: לא מיוצאים נתוני פרמטרים מותאמים אישית מהתקופה שקדמה לקישור.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?