ย้ายพร็อพเพอร์ตี้

ในบทความนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับการย้ายพร็อพเพอร์ตี้

คุณย้ายพร็อพเพอร์ตี้ (รวมทั้งสตรีมข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้) จากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีได้หากจำเป็นต้องจัดระเบียบพร็อพเพอร์ตี้ใน Analytics ใหม่

การย้ายพร็อพเพอร์ตี้ทำให้คุณใช้งาน Analytics ได้อย่างสอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน คุณอาจจัดระเบียบใหม่หลังจากการควบรวมธุรกิจ การจัดโครงสร้างภายในใหม่ หรือการจ้างเอเจนซีรายใหม่

คุณย้ายพร็อพเพอร์ตี้จากบัญชีต้นทางไปยังบัญชีปลายทาง

เมื่อคุณย้ายพร็อพเพอร์ตี้ จะมีคุณลักษณะบางอย่างของพร็อพเพอร์ตี้ที่ย้ายไปกับพร็อพเพอร์ตี้นั้นด้วย (เช่น รหัสแท็ก การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ สตรีมข้อมูล ข้อมูลการรายงาน การผสานรวมระดับพร็อพเพอร์ตี้) และคุณลักษณะบางอย่างของพร็อพเพอร์ตี้ที่ยังคงอยู่ในบัญชีต้นทาง (เช่น ประวัติการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งจะมีการอธิบายแบบครอบคลุมโดยละเอียดยิ่งขึ้นในส่วนถัดไปของบทความนี้

คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลระบบและผู้แก้ไขสําหรับทั้งบัญชีต้นทางและปลายทางจึงจะย้ายพร็อพเพอร์ตี้ได้

ข้อมูลที่ควรทราบ

บัญชีต้นทาง

หากบัญชีต้นทางไม่มีพร็อพเพอร์ตี้เหลืออยู่หลังจากย้าย คุณจะลบบัญชีต้นทางได้ เพราะระบบจะนับรวมบัญชีต้นทางเปล่าในจำนวนบัญชี Analytics สูงสุดที่อนุญาตด้วย

การติดแท็ก

รหัสติดตาม (เช่น G-123ABC) จะไม่เปลี่ยนแปลง คุณจึงไม่ต้องติดแท็กใหม่

บัญชีต้นทางจะไม่นำรหัสนี้มาใช้ใหม่ รหัสจึงยังคงไม่ซ้ำกันในสภาพแวดล้อม Analytics ของคุณ

สิทธิ์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้

เมื่อย้ายพร็อพเพอร์ตี้ คุณจะมี 2 ตัวเลือกในการจัดการสิทธิ์ ได้แก่

 • ใช้สิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่แทนสิทธิ์ของบัญชีปลายทาง พร็อพเพอร์ตี้จะรับสิทธิ์ต่อจากบัญชีปลายทาง
 • ใช้สิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่ต่อไป ระบบจะคัดลอกสิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันมาพร้อมกับพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระดับบัญชีในบัญชีต้นทางจะมีสิทธิ์เข้าถึงระดับพร็อพเพอร์ตี้ในบัญชีปลายทาง

ข้อมูลการรายงาน

ข้อมูลการรายงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้จะย้าย (ไม่ใช่คัดลอก) ไปยังบัญชีปลายทาง

การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ และการกำหนดค่าและออบเจ็กต์ที่เชื่อมโยง

การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้จะยังเหมือนเดิมเมื่อคุณย้ายพร็อพเพอร์ตี้ เช่นเดียวกับการตั้งค่าอื่นๆ และออบเจ็กต์ที่เชื่อมโยง เช่น การกำหนดค่าการติดตาม (เช่น User-ID) กลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งและแอตทริบิวต์แบบไดนามิก คำจำกัดความที่กำหนดเอง การนำเข้าข้อมูล และตารางที่กำหนดเอง

สตรีมข้อมูล

สตรีมข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้จะย้ายไปด้วย และการตั้งค่าสตรีมข้อมูลทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม

บัญชีที่ลิงก์และการผสานรวม

บัญชีใดก็ตามที่คุณลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ (เช่น Google Ads, AdSense) และการผสานรวมใดๆ กับแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Firebase หรือ BigQuery จะยังคงเหมือนเดิมเมื่อคุณย้ายพร็อพเพอร์ตี้

หากคุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics กับบัญชีที่มี Google Ad Manager แล้ว คุณจะย้ายพร็อพเพอร์ตี้นี้ไม่ได้ หากต้องการย้ายพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของ Google Marketing Platform เพื่อยกเลิกการลิงก์ Ad Manager ก่อน จากนั้นจึงลิงก์อีกครั้งหลังจากที่ย้ายแล้ว

หากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการลิงก์การผสานรวม Analytics 360 กับ Ad Manager เพื่อย้ายพร็อพเพอร์ตี้ โปรดทราบว่าการยกเลิกการลิงก์จะเป็นการปิดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เผยแพร่ไปยังปลายทางเหล่านั้นที่ลิงก์ไว้ และคุณจะเปิดกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นจาก Analytics อีกครั้งไม่ได้ในตอนนี้

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

เมื่อย้ายพร็อพเพอร์ตี้ ประวัติการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้นั้นก่อนการย้ายจะยังคงอยู่กับบัญชีต้นทาง ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากการย้ายไว้ในบัญชีปลายทาง

การเรียกเก็บเงิน

การเรียกเก็บเงินมีผลกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360 เท่านั้น การเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่พร็อพเพอร์ตี้ยังคงมีสถานะ 360

พร็อพเพอร์ตี้ย่อย

หากต้องการย้ายพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มา คุณต้องนําพร็อพเพอร์ตี้ย่อยทั้งหมดออกก่อน

คุณไม่สามารถย้ายพร็อพเพอร์ตี้ย่อยได้เนื่องจากพร็อพเพอร์ตี้ย่อยรับข้อมูลทั้งหมดมาจากพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําพร็อพเพอร์ตี้ย่อยออก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ย่อย

พร็อพเพอร์ตี้ควบรวม

หากต้องการย้ายพร็อพเพอร์ตี้ควบรวม คุณต้องนําพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาทั้งหมดออกก่อน

หากต้องการย้ายพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มา คุณต้องนำพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวออกจากพร็อพเพอร์ตี้ควบรวมก่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาออก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ควบรวม

กรณีที่ไม่สามารถย้ายพร็อพเพอร์ตี้ได้

มีบางกรณีที่คุณย้ายพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้

 • บัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางเป็นขององค์กรที่ใช้ Google Marketing Platform คนละองค์กรกัน
 • บัญชีต้นทางไม่ได้เป็นขององค์กรที่ใช้ Google Marketing Platform แต่บัญชีปลายทางเป็นขององค์กรที่ใช้ Google Marketing Platform
  โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรให้ลิงก์บัญชีต้นทางกับองค์กรเดียวกันในฐานะบัญชีปลายทาง
 • ระดับบริการของพร็อพเพอร์ตี้ตั้งค่าไว้ที่ 360 และยังไม่ได้ยืนยันการลิงก์บัญชีกับองค์กร โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • คุณไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบและผู้แก้ไขสำหรับบัญชีปลายทาง
 • พร็อพเพอร์ตี้ลิงก์กับ Google Ad Manager
  โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของ Google Marketing Platform เพื่อยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ ทั้งนี้ คุณจะลิงก์ได้ใหม่หลังจากย้ายพร็อพเพอร์ตี้แล้ว
  หากย้ายพร็อพเพอร์ตี้ไปยังบัญชีปลายทางที่เป็นของนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บัญชีต้นทาง คุณจะต้องลงนามในสัญญาการลิงก์ใหม่
 • กำลังมีการประมวลผลรายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างอย่างน้อย 1 รายการสำหรับพร็อพเพอร์ตี้อยู่
  โปรดรอให้รายงานที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างนั้นประมวลผลเสร็จก่อน แล้วลองย้ายใหม่
 • บัญชีปลายทางมีพร็อพเพอร์ตี้ถึงจำนวนสูงสุดแล้ว (โดยค่าเริ่มต้นคือ 50 รายการ)

วิธีย้ายพร็อพเพอร์ตี้

 1. คลิกรายละเอียดพร็อพเพอร์ตี้ในส่วนผู้ดูแลระบบภายในพร็อพเพอร์ตี้
 2. คลิกย้ายพร็อพเพอร์ตี้
 3. เลือกบัญชีปลายทาง
 4. เลือกการตั้งค่าสิทธิ์ ได้แก่
  • ใช้สิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่ต่อไป ระบบจะคัดลอกสิทธิ์ผู้ใช้ชุดปัจจุบันไปพร้อมกับพร็อพเพอร์ตี้ และพร็อพเพอร์ตี้จะไม่รับสิทธิ์ต่อจากบัญชีปลายทาง
  • ใช้สิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่แทนสิทธิ์ของบัญชีปลายทาง พร็อพเพอร์ตี้จะรับสิทธิ์ต่อจากบัญชีปลายทาง
 5. คลิกย้าย
 6. ยืนยันการประมวลผลข้อมูล แล้วคลิกบันทึก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
16979514555322058520
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256