Īpašuma pārvietošana

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Par īpašumu pārvietošanu

Ja vēlaties pārkārtot īpašumus pakalpojumā Analytics, varat tos (un to datu straumes) pārvietot no viena konta uz citu.

Pārvietojot īpašumus, varat pielāgot Analytics versiju sava uzņēmuma pašreizējām vajadzībām. Iespējams, veicat pārkārtošanu pēc uzņēmumu apvienošanas, iekšējās pārstrukturēšanas vai pēc jaunas aģentūras nolīgšanas.

Jūs pārvietojat īpašumu no avota konta uz galamērķa kontu.

Kad pārvietojat īpašumu, kopā ar īpašumu tiek pārvietoti daži īpašuma aspekti (piemēram, mērījuma ID, īpašuma iestatījumi, datu straumes, pārskatu dati, īpašuma līmeņa integrācijas), bet daži šī īpašuma aspekti paliek avota kontā (piemēram, izmaiņu vēsture). Plašāka informācija ir sniegta šī raksta nākamajā sadaļā.

Lai pārvietotu īpašumu, jums ir nepieciešama administratora un redaktora loma gan avota, gan galamērķa kontā.

Svarīga informācija

Avota konts

Ja avota kontā pēc pārvietošanas vairs nav īpašumu, varat dzēst šo avota kontu. Arī tukšs avota konts tiek ietverts izmantošanai atļauto Analytics kontu skaita ierobežojumā.

Mērījuma ID un marķēšana

Izsekošanas ID (piemēram, G-123ABC) nemainās, tāpēc tagi nav jāievieto atkārtoti.

Avota kontā ID netiek izmantots atkārtoti, tāpēc šis ID paliek unikāls visā Analytics vidē.

Īpašuma atļaujas

Pārvietojot īpašumu, ar atļaujām varēsiet rīkoties divējādi.

 • Aizstāt esošās īpašuma atļaujas ar galamērķa konta atļaujām: īpašums pārmantos atļaujas no galamērķa konta.
 • Saglabāt esošās īpašuma atļaujas: Pašreizējās īpašuma atļaujas tiks kopētas kopā ar īpašumu. Lietotājiem, kuru avota kontā ir konta līmeņa piekļuve, galamērķa kontā būs īpašuma līmeņa piekļuve.

Pārskatu dati

Visi ar īpašumu saistītie pārskatu dati tiek pārvietoti uz galamērķa kontu (netiek tajā iekopēti).

Īpašuma iestatījumi, saistītās konfigurācijas un objekti

Kad pārvietojat īpašumu, nemainās ne šī īpašuma iestatījumi, ne citi iestatījumi un saistītie objekti, piemēram, izsekošanas pielāgojumi (piemēram, User-ID), atkārtotā mārketinga mērķauditorijas un dinamiskie atribūti, pielāgotās definīcijas, datu importēšana un pielāgotās tabulas.

Datu straumes

Visas ar īpašumu saistītās datu straumes tiek pārvietotas, un visi datu straumju iestatījumi paliek nemainīti.

Saistītie konti un integrācija

Kad pārvietojat īpašumu, visi konti, kurus esat saistījis ar īpašumu (piemēram, Google Ads, AdSense) un citas integrācijas, kas izveidotas ar citām platformām, piemēram, Firebase vai BigQuery, netiek mainītas.

Ja esat saistījis Analytics īpašumu ar kontu platformā Google Ad Manager, nevarēsiet pārvietot šo īpašumu. Ja vēlaties pārvietot šādu īpašumu, sazinieties ar savu Google Marketing Platform atbalsta pārstāvi, lai vispirms atsaistītu Ad Manager. Pēc pārvietošanas veiciet atkārtotu saistīšanu.

Ja īpašuma pārvietošanai jums ir jāatsaista Analytics 360 un Ad Manager integrācija, ņemiet vērā, ka atsaistīšanas gadījumā tiks slēgtas visas mērķauditorijas, kas ir publicētas saistītajos galamērķos, un tās pašlaik nevarēsiet atkārtoti atvērt pakalpojumā Analytics.

Izmaiņu vēsture

Pārvietojot īpašumu, visa izmaiņu vēsture, kas saistīta ar šo īpašumu pirms tā pārvietošanas, paliek avota kontā. Pēc pārvietošanas veiktās izmaiņas tiek reģistrētas galamērķa kontā.

Norēķini

Norēķini attiecas tikai uz Analytics 360 īpašumiem. Norēķini netiek pārtraukti, kamēr vien īpašuma statuss ir 360.

Pakārtoti īpašumi

Ja vēlaties pārvietot avota īpašumu, vispirms ir jānoņem visi tam pakārtotie īpašumi.

Pakārtotu īpašumu nevar pārvietot, jo visi tā dati nāk no šī pakārtotā īpašuma avota īpašuma.

Uzziniet vairāk par pakārtotu īpašumu noņemšanu.

Uzziniet vairāk par pakārtotiem īpašumiem.

Apkopojuma īpašumi

Ja vēlaties pārvietot apkopojuma īpašumu, vispirms ir jānoņem visi tā avota īpašumi.

Ja vēlaties pārvietot avota īpašumu, vispirms tas ir jānoņem no apkopojuma īpašuma.

Uzziniet vairāk par avota īpašumu noņemšanu.

Uzziniet vairāk par apkopojuma īpašumiem.

Kādos gadījumos īpašumu nevar pārvietot

Dažkārt īpašumus nevar pārvietot. Tālāk ir minēti piemēri.

 1. Avota konts un galamērķa konts pieder dažādām Google Marketing Platform organizācijām.
 2. Avota konts nepieder Google Marketing Platform organizācijai, taču galamērķa konts pieder Google Marketing Platform organizācijai.
  Sazinieties ar organizācijas administratoru un lūdziet saistīt avota kontu ar organizāciju, kurai pieder galamērķa konts.
 3. Īpašuma pakalpojumu līmenis ir iestatīts uz 360, un konta saite uz organizāciju nav apstiprināta. Sazinieties ar organizācijas administratoru, lai veiktu kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 4. Jums galamērķa kontā nav administratora un redaktora lomas.
 5. Īpašums ir saistīts ar Google Ad Manager.
  Sazinieties ar savu Google Marketing Platform atbalsta pārstāvi un lūdziet atsaistīt īpašumu. Pēc pārvietošanas varat atkārtoti izveidot saiti.
  Ja pārvietojat īpašumu uz galamērķa kontu, kura īpašnieks nav tā pati juridiskā persona, kurai pieder avota konts, jums ir jāparaksta jauns saistīšanas līgums.
 6. Īpašumam tiek apstrādāts viens vai vairāki neatlasītie pārskati.
  Nogaidiet, līdz tiek pabeigta neatlasīto pārskatu apstrāde, un mēģiniet vēlreiz.
 7. Galamērķa kontā jau ir sasniegts maksimālais īpašumu skaits (pēc noklusējuma 50).

Kā pārvietot īpašumu

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics..
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana.
 3. Slejā Konts izmantojiet izvēlni, lai atlasītu to kontu, kurā ir īpašums, ko vēlaties pārvietot.
 4. Slejā ĪPAŠUMS atlasiet īpašumu, ko vēlaties pārvietot.
 5. Noklikšķiniet uz Īpašuma iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz Pārvietot īpašumu.
 6. Atlasiet galamērķa kontu.
 7. Izvēlieties atļauju iestatījumus.
  • Saglabāt esošās īpašuma atļaujas: pašreizējā lietotāju atļauju kopa tiek kopēta kopā ar īpašumu, un īpašums nepārmantos atļaujas no galamērķa konta.
  • Aizstāt esošās īpašuma atļaujas ar galamērķa konta atļaujām: īpašums pārmantos atļaujas no galamērķa konta.
 8. Noklikšķiniet uz Pārvietot.
 9. Apstipriniet datu apstrādi, pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
69256
false
false