Tulajdon áthelyezése

A cikk tartalma:

A tulajdonok áthelyezésének áttekintése

Amennyiben másként szeretné rendszerezni az Analytics szolgáltatásban nyilvántartott tulajdonokat, áthelyezheti őket (az adatfolyamaikkal együtt) egyik fiókból a másikba.

A tulajdonok áthelyezésével az Analytics-implementáció a vállalkozás aktuális igényeihez igazítható. Áthelyezésre lehet szükség vállalkozások egyesülése, belső átszervezés, illetve új ügynökség alkalmazása után.

A művelet során a tulajdon a forrásfiókból a célfiókba kerül át.

Egy tulajdon áthelyezésekor a tulajdonnal kapcsolatos néhány tényező (például a címkeazonosító, a tulajdonbeállítások, az adatfolyamok, a jelentésadatok, a tulajdonszintű integrációk) átkerül az áthelyezett tulajdonba, míg a tulajdon egyéb adatai a forrásfiókban maradnak (például a változástörténet). Ezekről a cikk következő szakaszában olvashat részletesebben.

A tulajdonok áthelyezéséhez mind a forrás-, mind a célfiókhoz adminisztrátori és szerkesztői szerepkörrel kell rendelkezni.

Fontos tudnivalók

Forrásfiók

Ha a forrásfiókban az áthelyezés után nem marad tulajdon, akkor törölheti. Az üres forrásfiókok is beleszámítanak a használható Analytics-fiókok maximális számába.

Címkézés

A követőazonosító (pl. G-123ABC) nem változik, ezért semmit sem kell átcímkézni.

A forrásfiók nem fogja újra felhasználni az azonosítót, így az azonosító egyedi marad az Analytics-környezetben.

Tulajdonengedélyek

A tulajdonok áthelyezésekor kétféle módon kezelhetők a jogosultságok:

 • A meglévő tulajdonjogosultságok kicserélése a célfiók jogosultságaival: A tulajdon a célfiók jogosultságait örökli.
 • A meglévő tulajdonjogosultságok megőrzése: A rendszer a tulajdonnal együtt átmásolja a meglévő tulajdonjogosultságokat. A forrásfiókban fiókszintű hozzáféréssel rendelkező felhasználók a célfiókban tulajdonszintű hozzáférést kapnak.

Jelentésadatok

Az áthelyezéssel a tulajdonhoz társított összes jelentésadatot is áthelyezi (nem pedig átmásolja) a célfiókba.

Tulajdonbeállítások, valamint a társított konfigurációk és objektumok

A tulajdon áthelyezése során nem változnak a tulajdonbeállítások, valamint az olyan egyéb beállítások és társított objektumok, mint a nyomon követés személyre szabott beállításai (pl. a User-ID), a remarketingközönségek és a dinamikus attribútumok, az egyéni definíciók, az adatok importálása és az egyéni táblázatok.

Adatfolyamok

Az áthelyezéskor a tulajdonhoz társított összes adatfolyamot áthelyezi a rendszer, és az összes adatfolyam-beállítás változatlan marad.

Társított fiókok és integrációk

Az adott tulajdonnal összekapcsolt fiókok (például Google Ads vagy AdSense) és a más platformokkal, például a Firebase-szel vagy a BigQueryvel beállított integrációk változatlanul megmaradnak a tulajdon áthelyezése során.

Ha az Analytics-tulajdont egy, a Google Ad Manager platformot használó fiókkal kapcsolta össze, akkor nem helyezheti át a tulajdont. Ha ilyen tulajdont szeretne áthelyezni, először lépjen kapcsolatba a Google Marketing Platform ügyfélszolgálati munkatársával, és kérje meg az Ad Manager leválasztására. Az áthelyezés után pedig végezze el újra az összekapcsolást.

Ha egy tulajdon áthelyezése érdekében meg kell szüntetnie az Analytics 360 és az Ad Manager integrációjának keretében létrejött összekapcsolást, akkor vegye figyelembe, hogy az összekapcsolás megszüntetése bezárja az összes olyan közönséget, amelyeket az összekapcsolt célhelyeken tett közzé, és ezeket a közönségeket nem fogja tudni újra megnyitni az Analytics szolgáltatásból.

Változástörténet

Egy tulajdon áthelyezésekor minden olyan változástörténet, mely már az áthelyezés előtt a tulajdonhoz volt társítva, a forrásfiókban marad. Az áthelyezés után végzett módosításokat a rendszer a célfiókban rögzíti.

Számlázás

A számlázás csak az Analytics 360-tulajdonokra vonatkozik. A számlázás mindaddig megszakítás nélkül működik, amíg a tulajdon megőrzi 360-as státuszát.

Altulajdonok

Ha forrástulajdont szeretne áthelyezni, először el kell távolítania az altulajdonait.

Altulajdon nem helyezhető át, mert az altulajdon a forrástulajdonából nyeri az összes adatát.

További információ az altulajdonok eltávolításáról

További információ az altulajdonokról

Összesítő tulajdonok

Egy összesítő tulajdon áthelyezéséhez először el kell távolítania az adott tulajdon összes forrástulajdonát.

Ha forrástulajdont szeretne áthelyezni, először el kell távolítania az összesítő tulajdonból.

További információ a forrástulajdonok eltávolításáról

További információ az összesítő tulajdonokról

Ha nem tudja áthelyezni a tulajdont

Bizonyos esetekben nem lehet áthelyezni az adott tulajdont:

 • A forrásfiók és a célfiók eltérő Google Marketing Platform-szervezethez tartozik.
 • A forrásfiók nem tartozik Google Marketing Platform-szervezethez, a célfiók azonban valamely Google Marketing Platform-szervezethez tartozik.
  Kérje meg a szervezet adminisztrátorát, hogy kapcsolja össze a forrásfiókot ugyanazzal a szervezettel, amelyikkel a célfiók is össze van kapcsolva.
 • A tulajdon szolgáltatási szintje 360-as, és a fiók szervezettel való összekapcsolását még nem ellenőrizték. Kérje meg a szervezet adminisztrátorát, hogy:
 • A célfiókhoz nem rendelkezik adminisztrátori és szerkesztői szerepekkel.
 • A tulajdon össze van kapcsolva a Google Ad Manager szolgáltatással.
  Kérje meg a Google Marketing Platform ügyfélszolgálati munkatársát, hogy válassza le a tulajdont a szolgáltatásról. Az áthelyezés után ismét összekapcsolhatja őket.
  Amennyiben a tulajdont egy olyan célfiókba helyezi át, amelynek tulajdonosa eltér a forrásfiók tulajdonosától, új összekapcsolási szerződést kell kötnie.
 • A tulajdonhoz tartozó egy vagy több, az összes adaton alapuló jelentés feldolgozás alatt áll.
  Várja meg, hogy befejeződjön az összes adaton alapuló jelentések feldolgozása, majd próbálkozzon meg újra az áthelyezéssel.
 • A célfiókhoz már hozzá van rendelve a maximális számú (alapértelmezés szerint 50) tulajdon.

A tulajdonok áthelyezésének menete

 1. Az Adminisztrálás lap Tulajdon területén kattintson a Tulajdon részletei lehetőségre.
 2. Kattintson a Tulajdon áthelyezése lehetőségre.
 3. Válassza ki a célfiókot.
 4. Válassza ki a kívánt jogosultságbeállításokat:
  • A meglévő tulajdonjogosultságok megőrzése: A másolás során nemcsak a tulajdont, hanem a hozzá tartozó felhasználói jogosultságokat is átmásolja, a tulajdon pedig nem örököl jogosultságokat a célfiókból.
  • A meglévő tulajdonjogosultságok kicserélése a célfiók jogosultságaival: A tulajdon a célfiók jogosultságait örökli.
 5. Kattintson az Áthelyezés lehetőségre.
 6. Egyezzen bele az adatok feldolgozásába, majd kattintson a Mentés lehetőségre.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
4967174375353591988
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true