[GA4] Chỉnh sửa/xoá các tài khoản, tài sản và luồng dữ liệu trong tài khoản Google Analytics

Tìm hiểu cách thêm, xoá, tạo và quản lý các tài sản, tài khoản và luồng dữ liệu trong tài khoản Google Analytics.
Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để chỉnh sửa cũng như xoá tài khoản, tài sản và luồng dữ liệu trong một tài khoản Google Analytics.
Nội dung trong bài viết này:

Chỉnh sửa tài khoản

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản, hãy nhấp vào Thông tin về tài khoản.
 2. Sửa đổi tên tài khoản, quốc gia hoạt động, lựa chọn chia sẻ dữ liệu và Bản sửa đổi về cách xử lý dữ liệu nếu cần.
 3. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tài sản

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài sản, hãy nhấp vào Thông tin về tài sản.
 2. Sửa đổi bất kỳ chế độ cài đặt nào trong số này (Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt tài sản):
  • Tên tài sản
  • Danh mục ngành
  • Múi giờ báo cáo
  • Đơn vị tiền tệ
 3. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tài sản phụ hoặc tài sản tổng hợp

Nhìn chung, bạn sẽ chỉnh sửa tài sản phụ và tài sản tổng hợp bằng cách thức nêu trên, mặc dù vẫn có một số điểm khác biệt giữa 2 loại tài sản này:

Chỉnh sửa luồng dữ liệu (tài sản Google Analytics 4)

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Thu thập và sửa đổi dữ liệu, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào tên của luồng dữ liệu mà bạn muốn chỉnh sửa. Màn hình hiển thị thông tin chi tiết về luồng dữ liệu sẽ xuất hiện.

Chỉnh sửa tên hoặc URL của luồng dữ liệu (web)

Trên màn hình hiển thị thông tin chi tiết về luồng dữ liệu, bạn có thể thay đổi tên hoặc URL của một luồng dữ liệu web.

 1. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa "" ở góc trên bên phải của màn hình hiển thị thông tin chi tiết về Luồng dữ liệu web.
 2. Nhập tên mới cho luồng dữ liệu trong trường Tên luồng.
 3. Để cập nhật URL của trang web, hãy chọn giao thức (http hoặc https), rồi nhập miền và đường dẫn URL mới.
 4. Nhấp vào Cập nhật luồng để lưu các thay đổi của bạn.

Chỉnh sửa các tài sản và chế độ cài đặt luồng dữ liệu

Bạn cũng có thể làm những việc sau đây liên quan đến luồng dữ liệu:

Xoá tài khoản

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản, hãy nhấp vào Thông tin về tài khoản.
 2. Nhấp vào Chuyển vào thùng rác.

Xoá tài sản

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài sản, hãy nhấp vào Thông tin về tài sản.
 2. Nhấp vào Chuyển vào thùng rác.

Xoá tài sản phụ hoặc tài sản tổng hợp

Bạn cần phải tính đến các yếu tố khác khi xoá tài sản phụ và tài sản tổng hợp.

Tìm hiểu thêm về cách xoá tài sản phụ

Tìm hiểu thêm về cách xoá tài sản tổng hợp

Xoá luồng dữ liệu (tài sản Google Analytics 4)

Nếu bạn xoá một luồng dữ liệu:

 • Bạn không thể huỷ xoá (khôi phục).
 • Mọi tính năng tích hợp sản phẩm dựa vào luồng dữ liệu đó (ví dụ: Big Query Export) sẽ không còn hoạt động.
 • Cùng một luồng dữ liệu ứng dụng được dùng trong dự án Firebase liên kết với Google Analytics 4 sẽ không bị ảnh hưởng.
 1. Trên trang Quản trị, trong mục Thu thập và sửa đổi dữ liệu, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào hàng chứa luồng dữ liệu bạn muốn.
 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm > Xoá luồng.

Nếu bạn đang sử dụng thẻ trang web đã kết nối

Nếu bạn đang dùng thẻ trang web đã kết nối có một luồng dữ liệu web mà bạn muốn xoá, hãy xoá các thẻ trang web đã kết nối đó trước khi xoá luồng dữ liệu. Hướng dẫn

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12940238407277236171
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256