[GA4] Edycja oraz usuwanie kont, usług i strumieni danych

Aby edytować i usuwać konta, usługi lub strumienie danych na koncie Google Analytics, musisz mieć rolę edytora.

Edytowanie konta

 1. Kliknij Administracja.
 2. U góry kolumny Konto wybierz w menu konto, które chcesz edytować.
 3. Kliknij Ustawienia konta.
 4. W razie potrzeby zmień nazwę konta, kraj prowadzenia działalności oraz opcje udostępniania danych i Aneksu o przetwarzaniu danych.
 5. Kliknij Zapisz.

Edytowanie usługi

 1. Kliknij Administracja.
 2. U góry kolumny Usługa wybierz w menu usługę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Ustawienia usługi.
 4. W razie potrzeby zmień ustawienia. (Więcej informacji o ustawieniach usługi)
 5. Kliknij Zapisz.

Edytowanie usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie

Ogólnie usługi podrzędne i usługi o pełnym zakresie edytujesz, korzystając z opisanej powyżej metody, ale z pewnymi różnicami wobec niej:

Edytowanie strumienia danych (usługi Google Analytics 4)

 1. Kliknij Administracja.
 2. Kliknij Strumienie danych.
 3. Kliknij nazwę strumienia danych, który chcesz edytować. Pojawi się ekran ze szczegółowymi informacjami o strumieniu.

Edytowanie nazwy lub adresu URL strumienia danych (internet)

Na ekranie ze szczegółowymi informacjami o strumieniu możesz zmienić nazwę lub adres URL strumienia danych z sieci.

 1. Kliknij ikonę edycji  w prawym górnym rogu ekranu ze szczegółowymi informacjami o strumieniu danych z sieci.
 2. Wpisz nową nazwę strumienia danych w polu Nazwa strumienia.
 3. Aby zaktualizować pole URL witryny, wybierz protokół (http lub https) i wpisz domenę oraz ścieżkę nowego adresu URL.
 4. Kliknij Zaktualizuj strumień, aby zapisać zmiany.

Edytowanie właściwości i ustawień strumienia danych

Możesz też wykonywać te działania związane ze strumieniem danych:

Usuwanie konta

 1. Kliknij Administracja.
 2. U góry kolumny Konto wybierz w menu konto, które chcesz usunąć.
 3. W kolumnie Konto kliknij Ustawienia konta.
 4. Kliknij Przenieś do kosza (w prawym górnym rogu ekranu „Ustawienia konta”).

Usuwanie usługi

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa wybierz w menu usługę, którą chcesz usunąć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Ustawienia usługi.
 4. Kliknij Przenieś do kosza (obok opcji „Przenieś usługę” w prawym górnym rogu ekranu „Ustawienia konta”).

Usuwanie usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie

Przy usuwaniu usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie musisz wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki.

Więcej informacji o usuwaniu usług podrzędnych

Więcej informacji o usuwaniu usług o pełnym zakresie

Usuwanie strumienia danych (usługi Google Analytics 4)

Jeśli usuniesz strumień danych:

 • nie możesz go przywrócić (cofnąć jego usunięcia);
 • przestaną działać wszystkie korzystające z niego integracje usług (np. BigQuery Export).
 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa wybierz w menu usługę, którą chcesz usunąć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Strumienie danych.
 4. Kliknij wiersz strumienia danych.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Więcej > Usuń strumień.

Jeśli korzystasz z połączonych tagów witryny

Jeśli ze strumieniem danych z sieci, który chcesz usunąć, używasz połączonych tagów witryny, najpierw usuń te tagi, a dopiero później strumień. Instrukcje

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false