[GA4] עריכה/מחיקה של חשבונות, נכסים ומקורות נתונים

כדי לערוך ולמחוק חשבונות, נכסים ומקורות נתונים בחשבון Google Analytics צריך תפקיד עורך.

עריכת חשבון

 1. לוחצים על ניהול.
 2. בחלק העליון של העמודה חשבון לוחצים על התפריט הנפתח כדי לבחור את החשבון שרוצים לערוך.
 3. לוחצים על הגדרות חשבון.
 4. משנים את שם החשבון, המדינה שבה נמצא העסק ואפשרויות שקשורות לשיתוף נתונים ולתיקון לעיבוד נתונים, לפי הצורך.
 5. לוחצים על שמירה.

עריכת נכס

 1. לוחצים על ניהול.
 2. בחלק העליון של העמודה נכס לוחצים על התפריט הנפתח כדי לבחור את הנכס שרוצים לערוך.
 3. לוחצים על הגדרות נכס.
 4. משנים את ההגדרות לפי הצורך. (מידע נוסף על הגדרות נכס)
 5. לוחצים על שמירה.

עריכת נכס משנה או נכס-על

ככלל, אפשר לערוך נכסי משנה ונכסי-על בשיטה שלמעלה, אבל יש כמה הבדלים:

עריכה של מקור נתונים (נכסי Google Analytics 4)

 1. לוחצים על ניהול.
 2. לוחצים על מקורות נתונים.
 3. לוחצים על השם של מקור הנתונים שרוצים לערוך. מסך הפרטים של מקור הנתונים מוצג.

עריכת השם או כתובת ה-URL של מקור נתונים (אתר)

אפשר לשנות את השם או את כתובת ה-URL של המקור לנתוני האתר במסך הפרטים של מקור הנתונים.

 1. לוחצים על סמל העריכה בפינה השמאלית העליונה של מסך הפרטים של מקור נתוני האתר.
 2. מזינים את השם החדש של מקור הנתונים בשדה שם מקור הנתונים.
 3. כדי לעדכן את כתובת האתר, בוחרים את הפרוטוקול (http או https) ומזינים את הדומיין והנתיב החדשים של כתובת ה-URL.
 4. לוחצים על עדכון מקור נתונים כדי לשמור את השינויים.

עריכת המאפיינים וההגדרות של מקור נתונים

אפשר גם לבצע את הפעולות הבאות בקשר למקור הנתונים:

מחיקת חשבון

 1. לוחצים על ניהול.
 2. בחלק העליון של העמודה חשבון לוחצים על התפריט הנפתח כדי לבחור את החשבון שרוצים למחוק.
 3. בעמודה חשבון לוחצים על הגדרות חשבון.
 4. לוחצים על העברה לאשפה (בפינה השמאלית העליונה של מסך הגדרות החשבון).

מחיקת נכס

 1. לוחצים על ניהול.
 2. בעמודה נכס בוחרים באמצעות התפריט הנפתח את הנכס שרוצים למחוק.
 3. בעמודה נכס לוחצים על הגדרות נכס.
 4. לוחצים על העברה לאשפה (לצד "העברת נכס", בפינה השמאלית העליונה של מסך הגדרות החשבון).

מחיקת נכס משנה או נכס-על

יש גורמים נוספים שצריך לחשוב עליהם כשמוחקים נכסי משנה ונכסי-על.

מידע נוסף על מחיקת נכסי משנה

מידע נוסף על מחיקת נכסי-על

מחיקת מקור נתונים (נכסי Google Analytics 4)

אם מוחקים מקור נתונים:

 • אי אפשר לבטל את המחיקה (לשחזר את מקור הנתונים).
 • כל שילובי המוצרים שמבוססים על מקור הנתונים הזה (למשל Big Query Export) יפסיקו לפעול.
 1. לוחצים על ניהול.
 2. בעמודה נכס בוחרים באמצעות התפריט הנפתח את הנכס שרוצים למחוק.
 3. בעמודה נכס לוחצים על מקורות נתונים.
 4. לוחצים על השורה של מקור הנתונים.
 5. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על אפשרויות נוספות > מחיקת מקור נתונים.

אם אתם משתמשים בתגי אתרים מחוברים

אם אתם משתמשים בתגי אתרים מחוברים עם מקור נתוני אתר שאתם רוצים למחוק, צריך להסיר את תגי האתרים המחוברים לפני מחיקת מקור הנתונים. הוראות

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false