[GA4] Edytowanie oraz usuwanie kont, usług i strumieni danych na koncie Google Analytics

Dowiedz się, jak dodawać, usuwać oraz tworzyć usługi, konta i strumienie danych oraz zarządzać nimi na koncie Google Analytics.
Aby edytować i usuwać konta, usługi lub strumienie danych na koncie Google Analytics, musisz mieć rolę Edytującego.
Tematy w tym artykule:

Edytowanie konta

 1. W sekcji AdministracjaKonto kliknij Szczegóły konta.
 2. W razie potrzeby zmień nazwę konta, kraj prowadzenia działalności oraz opcje udostępniania danych i Aneksu o przetwarzaniu danych.
 3. Kliknij Zapisz.

Edytowanie usługi

 1. W sekcji AdministracjaUsługa kliknij Szczegóły usługi.
 2. Zmień dowolne z tych ustawień (dowiedz się więcej o ustawieniach usługi):
  • nazwa usługi,
  • kategoria branży,
  • strefa czasowa raportowania,
  • waluta.
 3. Kliknij Zapisz.

Edytowanie usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie

Ogólnie usługi podrzędne i usługi o pełnym zakresie edytujesz, korzystając z opisanej powyżej metody, ale są pewne różnice:

Edytowanie strumienia danych (usługi Google Analytics 4)

 1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
 2. Kliknij nazwę strumienia danych, który chcesz edytować. Pojawi się ekran ze szczegółowymi informacjami o strumieniu.

Edytowanie nazwy lub adresu URL strumienia danych (internet)

Na ekranie ze szczegółowymi informacjami o strumieniu możesz zmienić nazwę lub adres URL strumienia danych z sieci.

 1. Kliknij ikonę edycji  w prawym górnym rogu ekranu ze szczegółowymi informacjami o strumieniu danych z sieci.
 2. Wpisz nową nazwę strumienia danych w polu Nazwa strumienia.
 3. Aby zaktualizować pole URL witryny, wybierz protokół (http lub https) i wpisz domenę oraz ścieżkę nowego adresu URL.
 4. Kliknij Zaktualizuj strumień, aby zapisać zmiany.

Edytowanie właściwości i ustawień strumienia danych

Możesz też wykonywać te działania związane ze strumieniem danych:

Usuwanie konta

 1. W sekcji AdministracjaKonto kliknij Szczegóły konta.
 2. Kliknij Przenieś do kosza.

Usuwanie usługi

 1. W sekcji AdministracjaUsługa kliknij Szczegóły usługi.
 2. Kliknij Przenieś do kosza.

Usuwanie usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie

Przy usuwaniu usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie musisz wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki.

Więcej informacji o usuwaniu usług podrzędnych

Więcej informacji o usuwaniu usług o pełnym zakresie

Usuwanie strumienia danych (usługi Google Analytics 4)

Jeśli usuniesz strumień danych:

 • nie możesz go przywrócić (cofnąć jego usunięcia);
 • przestaną działać wszystkie korzystające z niego integracje usług (np. BigQuery Export).
 • Nie będzie to miało wpływu na ten sam strumień danych z aplikacji używany w projekcie Firebase połączonym z Google Analytics 4.
 1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumień danych.
 2. Kliknij wiersz strumienia danych.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej > Usuń strumień.

Jeśli korzystasz z połączonych tagów witryny

Jeśli ze strumieniem danych z sieci, który chcesz usunąć, używasz połączonych tagów witryny, najpierw usuń te tagi, a dopiero później strumień. Instrukcje

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne