Gebruikerseigenschappen

Over property's

Stel gebruikersproperty's in om statische of langzaam veranderende kenmerken van uw gebruikers te identificeren, zoals "spender=true", "baan=ingenieur" of "favoriete_team=Real Madrid". Gebruikersproperty's zijn in feite sticky gebeurtenisparameters die automatisch worden vastgelegd wanneer u logEvent aanroept. Nadat u waarden voor gebruikersproperty's heeft gemaakt en geregistreerd, kunt u deze gebruiken om uw rapporten te filteren. U kunt bijvoorbeeld zien hoe de gamegewoonten van kopers die veel geld besteden verschillen van kopers die niet veel geld besteden.

Elke Analytics-property kan maximaal 25 (hoofdlettergevoelige) gebruikersproperty's met een unieke naam bevatten.

Wanneer u gebruikersproperty's instelt, moet u nooit persoonlijk identificeerbare informatie opnemen, zoals namen, burgerservicenummers of e-mailadressen, zelfs niet in gehashte vorm.

Overzichtstabel

In de overzichtstabel worden de gebruikersproperty's vermeld die u in uw Analytics-trackingcode heeft ingesteld en die u vervolgens in de Analytics-interface registreert.

Een gebruikersproperty instellen en registreren

Instellen

U kunt gebruikersproperty's instellen in uw Analytics-trackingcode.

Raadpleeg de documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie over hoe u setUserProperty (Android) of setUserPropertyString (iOS) aanroept in uw trackingcode.

Registreren

Als u een gebruikersproperty als rapportfilter wilt toepassen, moet u het filter registreren in de Analytics-interface. U kunt filteren op gegevens die vanaf de registratiedatum zijn ontvangen. Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruikersproperty te registreren:

  1. Klik in het linkerdeelvenster op Gebruikersproperty's.
  2. Klik op NIEUWE GEBRUIKERSPROPERTY.
  3. Voer een naam en beschrijving in voor de gebruikersproperty en klik vervolgens op Maken.

Beperkingen en richtlijnen

Meer informatie over de beperkingen en richtlijnen waarmee u rekening moet houden wanneer u gebruikersgegevens verzamelt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?