[GA4] Kitle oluşturma, düzenleme ve arşivleme

Bu makale, Analytics'te raporlama amacıyla ve yeniden pazarlama için reklam platformlarına aktarmak üzere kitle oluşturmak isteyen web sitesi ve/veya uygulama sahipleri için hazırlanmıştır.

Kitleler, kullanıcılarınızı işletmeniz açısından önem taşıyan ölçütlere göre segmentlere ayırmanızı sağlar. Kullanıcılarınızı, dilediğiniz kullanıcı alt kümelerini içerecek şekilde boyutlara, metriklere ve etkinliklere göre segmentlere ayırabilirsiniz.

Analytics kullanıcılarla ilgili yeni veriler aldığında, kitle ölçütlerini karşılamaya devam edip etmediklerini doğrulamak için kullanıcıların kitle üyelikleri yeniden değerlendirilir. Son verilere göre artık ölçütleri karşılamayan kullanıcılar söz konusu kitlelerden kaldırılır.

Analytics hesabınızı Google Ads'e bağlar ve varsayılan Kişiselleştirilmiş reklamcılığı etkinleştir ayarını seçili bırakırsanız, kitlelerinizi Google Ads'deki paylaşılan kitaplığınızda görebilir ve reklam kampanyalarınızda kullanabilirsiniz. Mevcut veya önceki kullanıcılara yeniden pazarlama yapabilir ve yeni kullanıcılar bulmak için benzer kitleler oluşturabilirsiniz.

Ads'de kitlelerinize karşılık gelen kullanıcı listeleri, 30 gün içindeki veriler kullanılabilir olduğunda söz konusu verilerle önceden doldurulur.

Bu makalede ele alınan konular:

Yönetim tablosu

Bu tabloda, önceden tanımlanmış ve özelleştirdiğiniz kitleler listelenir. Aşağıdaki kitleler önceden tanımlanmıştır:

 • Tüm kullanıcılar: En az bir defa uygulamanızı çalıştırmış veya web sitenizi ziyaret etmiş kullanıcılar.
 • Alıcılar: Satın alma işlemi tamamlayan kullanıcılar.

Bir kitleyle ilgili ayrıntılı bir rapor görmek için tabloda o kitleyi tıklayın. Bu rapordaki kullanıcı metriklerinde, rapor için kullandığınız tarih aralığında etkin olan kullanıcılar sayılır (kitledeki toplam kullanıcı sayısı yerine).

Kopyalama, düzenleme, arşivleme, gösterge tablolarına uygulama

Kitleyi kopyalamak, düzenlemek, arşivlemek veya gösterge tablonuza uygulamak için satırın en sağındaki işlem menüsü simgesini tıklayın.

 

Kitleyi oluşturmak istediğiniz mülkte pazarlamacı rolüne sahip olmanız gerekir (düzenleyici rolüne değil).

Mülk başına 100 kitle sınırı vardır.

Bir kitleyi sınırsız sayıda hedefe iletebilirsiniz.

Analytics'e en fazla 100 kitle yayınlayabilirsiniz.

Kitle oluşturma

Kitleler, bir mülkten topladığınız boyut, metrik ve etkinlik verilerine göre koşullar belirlenerek oluşturulur. Bir kitle oluşturduğunuz andan itibaren koşulları karşılayan kullanıcılar söz konusu kitlede toplanır.

Google Analytics'te Kitlelere Giriş

Oluşturduğunuz yeni kitlenin kullanıcı toplaması 24 ila 48 saat sürebilir. Genel olarak, yeni bir kullanıcı kitle ölçütlerini karşıladığında bu yeni kullanıcının kitleye dahil edilmesi bir veya iki gün sürebilir.

Kapsam

Koşulları belirleyerek bunların ne zaman yerine getirilmesi gerektiğini ayarlamış olursunuz: tüm oturumlarda, tek bir oturumda veya tek bir etkinlikte. En fazla 10 koşul belirleyebilirsiniz.

Statik ve dinamik değerlendirme

Koşullar, statik ve dinamik değerlendirmeleri destekler. Koşulu bir kez karşılayan kullanıcılar statik değerlendirmeye dahil edilir. Dinamik değerlendirmede ise kullanıcılar koşulu karşıladığında dahil edilir, karşılamadığında hariç tutulur.

Zaman aralığı olan metrikler

Koşullar zaman aralığı olan metrikleri de destekler. Bir metrik koşulunun, kullanıcının yaşam süresinde herhangi bir noktada doğru olabileceğini veya belirli gün sayısı boyunca doğru olması gerektiğini belirtebilirsiniz (ör. herhangi bir 7 günlük dönemde >5).

Adım sıraları

Adım sıraları, koşulların hangi sırayla karşılanması gerektiğini belirtmenizi sağlar: dolaylı olarak ardından şu adım gelir (önceki adımdan sonra herhangi bir zaman), dolaysız olarak ardından şu adım gelir (önceki adımdan hemen sonra) veya belirli bir zaman aralığı içinde. Adım sıraları, adım sırasının tamamı için kapsamı belirtmenize de olanak tanır.

Kitle oluşturduktan sonra

Bir kitle oluşturduğunuz andan itibaren koşulları karşılayan kullanıcılar söz konusu kitlede toplanır.

Bir kitle oluşturduğunuzda, Analytics son 30 gün içinde kitle ölçütlerini karşılayan kullanıcıları ekler. Bu yalnızca Google Ads kitleleri için geçerlidir.

 

Siz kitlenizi tanımladıkça özet kartı da son 30 gün içinde ölçütlerinizi karşılayan kullanıcıları içerecek şekilde güncellenir. Böylece potansiyel kitle boyutunuz hakkında fikir sahibi olursunuz.

Oluşturma

Kitle oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Kitleler'i tıklayın.
 2. Yeni kitle'yi tıklayın.
 3. Kitle oluşturmak için üç seçeneğiniz vardır:

Aşağıdaki görselde, bir kitle oluştururken kullandığınız farklı denetimler tanımlanmaktadır.

Yeni kitle oluşturma

 1. Yeni kitle'yi tıklayın.
 2. Özel kitle oluşturun'u tıklayın.
 3. Kitle için bir ad ve açıklama girin. Bu ad ve açıklama, kitleyi yönetim tablosunda tanımanızı sağlar.
 4. Boyutlara, metriklere ve etkinliklere dayalı koşulları karşılayan kullanıcıları eklemek için Yeni koşul ekle'yi tıklayın. Örneğin: Yaş 18-24, 25-34 arasındadır.

  Kitle Oluşturucu'nun bu bölümünü kullanma örneklerini inceleyin.

  • Koşulun kapsamını ayarlayın. Sağ üstteki menüden bir seçenek belirleyin:
   • Tüm oturumlarda: Tüm koşullar kullanıcının yaşam süresi boyunca karşılanmalıdır.
   • Aynı oturumda: Tüm koşullar aynı oturumda karşılanmalıdır (Oturumların nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi).
   • Aynı etkinlik içinde: Tüm koşullar tek bir etkinlikte karşılanmalıdır
  • Boyutlar
   • Koşullar, boyutların statik ve dinamik değerlendirmesini destekler. Koşulu daha önce karşılayan kullanıcıları eklemek için Herhangi bir noktada seçeneğini belirleyin (statik değerlendirme). Bu seçeneği belirlemezseniz bir kitlenin kullanıcı değerlendirmesi dinamik olur. Bu durumda, kullanıcılar koşulları karşıladığında kitleye eklenir, karşılamayı bıraktıklarında kaldırılır.
  • Metrikler
   • Tahmini metriklerle çalışma hakkında bilgi edinmek için Tahmini kitleler başlıklı makaleyi inceleyin.
   • Koşullar, zaman aralığı olan metrikleri destekler (örneğin, herhangi bir 7 günlük dönemde YBD > 5).
   • Yaşam süresi boyunca sayım ve belirli bir zaman aralığı boyunca sayım karşılaştırmasını kullanmak için Dönem seçeneğini belirleyin.
  • Etkinlikler
   • Koşullar, kapsam Tüm oturumlarda olduğunda ve event_count parametresini seçtiğinizde etkinlikler için dinamik yeniden incelemeyi destekler.
    • Dönem seçeneğinin anahtarını açın.
     Aşağıdakilerden birini seçin:
     Zaman içinde herhangi bir noktada (event_count eşiği aşıldıysa koşul doğru olur)
     veya
     En yakın dönemde (event_count eşiği, belirttiğiniz gün sayısı içinde aşıldıysa koşul doğru olur).
     Dönem için gün sayısını girin.
  • Gerekirse VEYA ya da VE koşullarını ekleyin.
 5. Başka bir koşul eklemek için Koşul grubu ekle'yi tıklayın.
 6. Koşulları belirli bir adım sırasında ve isteğinize bağlı olarak belirli bir dönemde karşılayan kullanıcıları eklemek için Adım sırası ekle'yi tıklayın. Ör. 1. adım: first_open, 2. adım: in_app_purchase.

  Kitle Oluşturucu'nun bu bölümünü kullanma örneklerini inceleyin.

  • Adım sırasının kapsamını "Tüm oturumlarda" veya "Aynı oturum içinde" seçeneklerinden biri olarak ayarlayın.
  • Zaman Kısıtlaması'nı AÇIK olarak ayarlayıp tüm adım sırasının tamamlanması için gereken süreyi (ör. 30 Dakika) belirtin.
  • 1. adımın kapsamını Tüm oturumlarda, Aynı oturum içinde veya Aynı etkinlik içinde seçeneklerinden biri olarak ayarlayın.
  • 1. adımın koşulunu yapılandırın.
  • Diziye eklemek istediğiniz diğer adımlar için Adım ekle'yi tıklayın.
   • Ek adımın önceki adımdan sonra herhangi bir zamanda gerçekleşebileceği durumlarda dolaylı olarak ardından şu adım gelir seçeneğini belirleyin.
   • Ek adımın önceki adımdan hemen sonra gerçekleşmesi gerekiyorsa dolaysız olarak ardından şu adım gelir seçeneğini belirleyin.
   • Adımlar arasındaki maksimum süreyi belirlemek için Şu süre içinde: seçeneğini belirleyin.
   • Adımın kapsamını ayarlayın.
 7. Belirli kullanıcıları hariç tutan bir koşul oluşturmak için Hariç tutulacak grup ekle'yi tıklayın.

  Koşulu karşıladıkları dönemlerde kullanıcıları kitleden hariç tutmak için Şu ölçütler karşılandığında kullanıcılar geçici olarak hariç tutulsun'u seçin.

  Koşulu daha önce karşılamış olan kullanıcıları kitleden hariç tutmak için Şu ölçütler karşılandığında kullanıcılar kalıcı olarak hariç tutulsun'u seçin.

  Kullanıcılar önce DAHİL ET koşullarına ve ardından tüm HARİÇ TUT koşullarına göre değerlendirilir. HARİÇ TUT koşullarını karşılayan kullanıcılar kitleye eklenmez.

  Kitle Oluşturucu'nun bu bölümünü kullanma örneklerini inceleyin.
 8. Üyelik süresi: Kullanıcının kitleye son eklendiği tarihten itibaren en fazla 540 gün/18 ay.

  Yeni etkinlik olduğunda sıfırla: Etkinleştirildiğinde üyelik kitle süresi 14 ay ile sınırlıdır.
  Devre dışı bırakıldığında maksimum kitle süresini 14 ay (veya kullanıcı verisi TTL'si kullanıma sunulduğunda ve müşteri açıkça 2 ay seçtiğinde 2 ay) olarak yeniden ayarlar.
 9. Kitleye dahil edilme ölçütlerini karşılayan davranışları her gerçekleştiğinizde, üyelik süreniz bu seçeneğin tam değerine sıfırlanır.

  Diğer ürünlere aktarılan kitleler için GA saklama ayarlarının kontrolü artık sizde değildir. Alıcı ürünün kendi politikaları geçerli olur.
 10. Koşulları kaydedip kitleyi oluşturmak için Kaydet'i tıklayın.

Şablon kullanma

Kitle şablonları, uygulama ve web tabanlı işletmeler için geniş çapta uygulanabilir kitlelerin temelini oluşturan bir dizi boyutu ve/veya metriği tanımlayan kısmen yapılandırılmış kitlelerdir.

Örneğin, Demografi şablonu, ilgilendiğiniz belirli bir kitleyi tanımlamak için kullanabileceğiniz Yaş, Cinsiyet, Dil, İlgi alanı kimlikleri ve Konum boyutlarını içerir. Bu şablonu kullanarak, istediğiniz kitleyi tanımlayan operatörleri ve boyut değerlerini sağlarsınız, örneğin:

 • Yaş, 18-24 aralığıyla tam eşleşir
 • Cinsiyet, kadın değeriyle tam eşleşir
 • vb.

Kitle tanımını yaptıktan sonra bir ad girin ve Kaydet'i tıklayın.

Önerilen bir kitleyi seçme

Analytics, olduğu gibi kullanabileceğiniz veya gerekirse değiştirebileceğiniz, tümüyle yapılandırılmış bir dizi kitle de sağlar. Önerilen bu kitleler, Apple'ın App Store'unda ve Google Play'de uygulamalarınız için belirttiğiniz kategoriler ve bir mülkü yapılandırırken belirttiğiniz sektör kategorisi temel alınarak belirlenir. Daha fazla bilgi

Örneğin, Yakın zamanda etkin olan kullanıcılar kitlesi aşağıdaki şekilde tanımlanır:

 • Kullanıcıları şu durumlarda dahil et (event =): user_engagement

Bu kitleyi olduğu gibi kullanabilir, koşullar veya adım sıraları ekleyebilir ya da üyelik süresini gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Varsayılan adı kullanıp veya yeni bir ad girip Kaydet'i tıklayın.

Önerilen tahmini kitlelerle çalışma hakkında bilgi edinmek için Tahmini kitleler başlıklı makaleyi inceleyin.

Arama Ağı reklamlarına yönelik yeniden pazarlama listelerinde (ARYPL) kullanılması için kitleleri Google Ads ile paylaşma

Analytics hesabınızı Google Ads'e bağladıysanız ve varsayılan Kişiselleştirilmiş reklamcılığı etkinleştir ayarını seçili bırakırsanız, kitleleriniz arama ağı reklamlarına yönelik yeniden pazarlama listelerinde kullanılmak üzere otomatik olarak Google Ads ile paylaşılır.

Bir kitle, oluşturulduğu andan itibaren, belirtilen ölçütleri karşılayan kullanıcıları cihazlarının günlüğe kaydettiği etkinlikler aracılığıyla toplar. Yeni kitleler tanımlarken, listelerin doldurulması biraz zaman alabilir.

Kitle boyutunun genellikle yeniden pazarlama listesi boyutundan farklı olacağını unutmayın. Bunun nedeni çoğunlukla Google Ads hesapları bağlanana kadar izleme kimliklerinin Google Ads yeniden pazarlama listelerine gönderilememesidir.

Kitleleri Display & Video 360 ve Search Ads 360 ile paylaşma

Analytics'i Display & Video 360 veya Search Ads 360'a bağladığınızda, Analytics mülkünde Google sinyallerini etkinleştirdiyseniz ve kişiselleştirilmiş reklamcılığı etkinleştiren varsayılan bağlantı ayarını kullanıyorsanız Analytics kitleleriniz otomatik olarak dışa aktarılır.

Kitle düzenleme

Kitleyi oluşturduktan sonra, yalnızca adı ve açıklamayı düzenleyebilirsiniz.

Bir kitleyi düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Kitleler'i tıklayın.
 2. İlgili kitle satırında Diğer > Düzenle'yi tıklayın.
 3. Adı veya açıklamayı düzenleyin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Kitle arşivleme

100 kitle sınırına ulaştıysanız ve yenilerini oluşturmanız gerekiyorsa artık alakalı olmayanları arşivleyebilir ve daha sonra yenilerini oluşturabilirsiniz. Bir kitleyi arşivledikten sonra aynı ada sahip bir kitle oluşturmak için 48 saat kadar beklemeniz gerekebilir.

Arşivlenen kitleler kalıcı olarak kaldırılır. Arşivlenen kitlelere erişemez ve bu kitleleri geri yükleyemezsiniz.

Bir kitleyi arşivlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yönetici bölümündeki Veri görüntüleme altında Kitleler'i tıklayın.
 2. İlgili kitle satırında Diğer > Arşivle'yi tıklayın.

Adımlarla ilgili ayrıntılı örnekler

4. adım: Yeni koşullar ekleme

Bir koşul oluştururken öncelikle kapsamı ayarlayın.

Ardından, koşulun temeli olarak kullanmak istediğiniz verileri seçin. Boyut, metrik ve etkinlik listesini açmak için Yeni koşul ekle'yi tıklayın.

Boyutlar

Boyutlar kategoriye göre listelenir.

Boyut seçerken bir operatör de seçer ve boyut için değer belirtirsiniz. Örneğin, Yaş'ı seçerseniz aynı zamanda şunlardan biridir: veya şunlardan biri değildir: operatörünü de seçersiniz ve değer olarak yaş aralıklarından birini belirlersiniz.

Kitlenin koşulu herhangi bir zamanda karşılayan kullanıcıları içermesini istiyorsanız Herhangi bir anda'yı da seçebilirsiniz.

Operatörler, seçtiğiniz boyuta göre değişir. Örneğin, Oyun kategorisi için Sanal para birimi boyutunu seçerseniz şununla başlar:, şununla biter:, şunu içerir:, şununla tam olarak eşleşir: ve şunlardan biridir: operatörlerini kullanabilirsiniz.

Bu operatörlerle bir boyut için değer belirlediğinizde, genellikle Değer alanına metin girerek değeri sağlarsınız. Ancak takvim veya liste gibi bir kontrol öğesinden değer seçme olanağınız da olabilir. Metin girmeniz gerekiyorsa Analytics, siz yazarken bilinen tüm değerleri gösterir. Uygunsa bu değerlerden birini seçebilirsiniz.

Metrikler

Bir metrik seçtiğinizde, koşul, kullanıcının verileri ile metrik değeri karşılaştırılarak değerlendirilir. Boyutlarda olduğu gibi bir operatör seçer ve bir değer belirtirsiniz.

Örneğin, kitleye dahil edilebilmesi için kullanıcının yaşam boyu değerinin, belirttiğiniz değerden (>) büyük olması gerekir.

Herhangi bir ___ günlük dönemde seçeneği, metriğin kümülatif değerinin koşulu karşılayıp karşılamadığını veya metriğin değerinin belirli bir sayıda gün boyunca koşulu karşılayıp karşılamadığını belirtebilmenizi sağlar. Örneğin, kullanıcının tüm verilerine göre, metriğin kümülatif değeri 100 değerini aşıyor mu veya herhangi bir 7 günlük dönemde 100'ü geçmiş mi? Bu seçeneği belirlemezseniz metriğin kümülatif değeri kullanılır. Bu seçeneği kullanırsanız değer, zaman aralığı olarak belirttiğiniz gün sayısıyla eşleşen herhangi bir dönem içinde gerçekleşmiş olmalıdır.

Etkinlikler

Topladığınız etkinliklerden herhangi birini seçebilirsiniz. Örneğin, first_visit.

Bir etkinlik seçtiğinizde, etkinlik parametrelerinden birini de seçersiniz.

Sayısal parametre değerleri

Sayısal değere sahip olan bir etkinlik parametresi seçerseniz karşılaştırma operatörü belirleyin (ör. <, >, =) ve kullanmak istediğiniz sayısal değeri girin (ör. > 0).

Sayısal parametre event_count ve kapsam Tüm oturumlarda olduğunda, kümülatif değerin koşulunuzla eşleşip eşleşmediğini veya değerin tanımlanmış bir dönem içinde koşulunuzla eşleşip eşleşmediğini de belirtebilirsiniz.

Kümülatif değerin koşulunuzla eşleşmesini sağlamak için Dönem anahtarını kapatın (anahtar varsayılan olarak kapalıdır).

Değerin tanımlanmış bir dönem içinde koşulunuzla eşleştiğini belirtmek için:

 1. Dönem seçeneğinin anahtarını açın.
 2. Gün sayısını girin.
 3. Yalnızca son N gün içinde (ör. son 7 gün), parametre değerinin koşulu karşıladığı kullanıcıları dahil etmek istiyorsanız En yakın dönemde'yi seçin.

  N günlük bir dönem içinde (ör. 7 günlük bir dönem) parametre değeri koşulu karşılayan tüm kullanıcıları dahil etmek istiyorsanız Herhangi bir zamanda'yı seçin.
Metin parametre değerleri

Metin değerine sahip olan ve Analytics'te bir boyut oluşturan içerik gibi bir parametre seçerseniz şununla başlar:, şununla biter:, şunu içerir:, şununla tam olarak eşleşir: veya şunlardan biridir: operatörlerinden birini belirler ve kullanmak istediğiniz metin değerini girersiniz.

Daha fazla koşul eklemeniz gerekiyorsa Koşul grubu ekle'yi tıklayın ve koşulları önceki adımlara göre tanımlayın.

Bir koşulu kaldırmanız gerekiyorsa fareyle koşulun üzerine gelin ve X simgesini tıklayın.

4. adıma geri dönün

6. adım: Dizi ekleme

Kitle tanımı için kullanıcı davranışının belirli bir sırada gerçekleşmesi gerekiyorsa bir veya daha fazla adım sırası ekleyebilirsiniz.

Bir adım sırası tanımlarken öncelikle tüm adım sırasının kapsamını ayarlayın.

Adım sırasındaki adımların belirli bir süre içinde tamamlanması gerekiyorsa zaman kısıtlamasını etkinleştirin ve süreyi ayarlayın.

Adım sırasındaki ilk adımın kapsamını ayarlayın.

4. adımda kullandığınız yöntemleri kullanarak bu adıma ait koşulları oluşturun.

Adım sırasına başka bir adım eklemek için Adım ekle'yi tıklayın.

Adım sırasına başka bir adım eklediğinizde aşağıdakilerden birini seçersiniz:

 • dolaylı olarak ardından şu adım gelir: (sonraki adım, önceki adımdan sonra herhangi bir zamanda gerçekleşir)
  veya
 • dolaysız olarak ardından şu adım gelir: (sonraki adım, önceki adımdan hemen sonra gerçekleşir)

6. adıma geri dönün

7. adım: Hariç tutulacak grup ekleme

Kullanıcıları geçici veya kalıcı olarak hariç tutan koşullar tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, yüksek değere sahip aylık alıcılardan oluşan bir kitle oluşturursanız yaşam boyu değer (YBD) metriğinin 30 günlük süre içinde 100'ün altında olduğu durumlarda kullanıcıları hariç tutabilirsiniz.

Veya kitleniz belirli bir yaş aralığındaki (ör. 18-24) kullanıcıları içeriyorsa bu yaş aralığını geçtiklerinde (ör. 25-34 yaş aralığına girdiklerinde) söz konusu kullanıcıları kalıcı olarak hariç tutmak isteyebilirsiniz.

Üyelikle ilgili bu değişikliği gerçekleştirmek için bir adım sırası kullanırsınız: Kullanıcılar, yaşları başlangıçta belirlediğiniz yaş grubundayken dahil edilir ve daha sonra, artık o yaş grubunda olmadıkları zaman hariç tutulur.

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü