[GA4] Ustvarjanje, urejanje in arhiviranje ciljnih skupin

Ta članek je namenjen lastnikom spletnih mest in/ali aplikacij, ki želijo ustvariti ciljne skupine za poročanje v Analyticsu in za izvoz na oglaševalske platforme za ponovno trženje.

Ciljne skupine vam omogočajo, da uporabnike segmentirate na načine, ki so pomembni za vaše podjetje. Segmentirate lahko glede na razsežnosti, meritve in dogodke, da vključite praktično vse podnabore uporabnikov.

Ko storitev Analytics pridobi nove podatke o uporabnikih, se znova ocenijo njihova članstva v ciljnih skupinah in preveri, ali še vedno izpolnjujejo merila ciljnih skupin. Če najnovejši podatki kažejo na to, da meril ne izpolnjujejo več, bodo odstranjeni iz teh ciljnih skupin.

Če račun Analytics povežete s programom Google Ads in obdržite privzeto možnost Omogoči osebno prilagojeno oglaševanje, bodo ciljne skupine na voljo v deljeni knjižnici v programu Google Ads in jih boste lahko uporabljali v oglaševalskih akcijah. Ponovno trženje lahko izvajate za obstoječe ali prejšnje uporabnike in ustvarite podobne ciljne skupine, s katerimi iščete nove uporabnike.

Seznami uporabnikov v programu Google Ads, ki ustrezajo ciljnim skupinam, so vnaprej izpolnjeni z največ 30 dnevi podatkov, kadar so taki podatki na voljo.

V tem članku:

Upravljalna tabela

V tej tabeli so navedene predhodno določene ciljne skupine in tiste, ki ste jih prilagodili. Vnaprej določeni sta ti ciljni skupini:

 • Vsi uporabniki: Uporabniki, ki so kadar koli zagnali aplikacijo ali obiskali vaše spletno mesto.
 • Kupci: Uporabniki, ki so opravili nakup v aplikaciji ali e-trgovini.

V tabeli kliknite ciljno skupino, da si ogledate podrobno poročilo za to ciljno skupino. Meritve o uporabnikih v tem poročilu štejejo uporabnike, ki so bili aktivni v časovnem obdobju, ki ga uporabljate za poročilo (in ne predstavljajo skupnega števila vseh uporabnikov v ciljni skupini).

Podvajanje, urejanje, arhiviranje in uporaba za nadzorne plošče

Če želite ciljno skupino podvojiti, urediti, arhivirati ali uporabiti na nadzorni plošči, skrajno desno v vrstici kliknite action menu.

 

Za znamko, v kateri želite ustvariti ciljno skupino, morate imeti vlogo urednika.

Število ciljnih skupin je omejeno na največ 100 na znamko.

Ciljno skupino lahko objavite v neomejenem številu ciljev.

V storitvi Analytics lahko objavite največ 100 ciljnih skupin.

Ustvarjanje ciljne skupine

Ciljno skupino ustvarite tako, da nastavite pogoje na podlagi razsežnosti, meritev in podatkov o dogodkih, ki jih zbirate iz znamke. Ko ustvarite ciljno skupino, bo ta zbirala uporabnike, ki od tedaj naprej izpolnjujejo pogoje.

Ko ustvarite novo ciljno skupino, lahko traja od 24 do 48 ur, da ciljna skupina zbere uporabnike.

Obseg

Ko nastavite pogoje, nastavite obseg, v katerem morajo biti pogoji izpolnjeni: med vsemi sejami, v eni seji ali v enem samem dogodku.

Primerjava statičnega in dinamičnega vrednotenja

Pogoji podpirajo statično in dinamično vrednotenje. Statično vrednotenje vključi uporabnike, če je pogoj zanje kadar koli veljal. Dinamično vrednotenje vključi uporabnike, kadar izpolnjujejo pogoj, in jih izključi, kadar ga ne.

Meritve s časovnim okvirjem

Pogoji podpirajo tudi meritve s časovnim okvirjem: Določite lahko, da je lahko pogoj meritve izpolnjen kadar koli v času življenjske dobe uporabnika ali da mora biti izpolnjen določeno število dni (npr. > 5 v katerem koli 7-dnevnem obdobju).

Zaporedja

Z zaporedji lahko določite vrstni red, v katerem morajo biti izpolnjeni pogoji: »čemur posredno sledi« (kadar koli po predhodnem koraku), »čemur neposredno sledi« (takoj za predhodnim korakom) ali v določenem časovnem okviru. Z zaporedji lahko določite tudi obseg za celotno zaporedje.

Po ustvarjanju ciljne skupine

Ko ustvarite ciljno skupino, bo ta zbirala uporabnike, ki od tedaj naprej izpolnjujejo pogoje.

Ko ustvarite ciljno skupino, ki se izvozi v Google Ads, Analytics doda vse uporabnike, ki so ustrezali merilom za ciljno skupino v zadnjih 30 dneh (ob domnevi, da imate podatke za vsaj 30 dni).

Pri določanju ciljne skupine se na kartici s povzetkom posodablja število uporabnikov, ki so ustrezali vašim merilom v zadnjih 30 dneh, da si lahko predstavljate potencialno velikost ciljne skupine.

Ustvari

Ciljno skupino ustvarite tako:

 1. Na levi kliknite Konfiguriraj > Ciljne skupine > Nova ciljna skupina.
 2. Za ustvarjanje ciljne skupine so na voljo tri možnosti:

 

Na spodnji sliki so opredeljeni različni kontrolniki, ki jih uporabljate pri ustvarjanju ciljne skupine.

 

Ustvarjanje nove ciljne skupine

 1. Kliknite Nova ciljna skupina.
 2. Kliknite Ustvari ciljno skupino po meri.
 3. Vnesite ime in opis za ciljno skupino. Na podlagi tega imena in opisa boste lahko ciljno skupino prepoznali v upravljalni tabeli.
 4. Kliknite Dodaj nov pogoj, da dodate uporabnike, ki izpolnjujejo pogoje glede na razsežnosti, meritve in dogodke. Primer: Starost je lahko 18–24, 25–34.
  • Izberite obseg pogoja. V meniju zgoraj desno izberite želeno možnost:
   • V vseh sejah: Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni v času življenjske dobe uporabnika.
   • V isti seji: Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni v isti seji (preberite več o tem, kako se izračunajo seje).
   • V istem dogodku: Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni v enem dogodku.
  • Razsežnosti
   • Pogoji podpirajo statično in dinamično vrednotenje razsežnosti. Z izbiro možnosti Na kateri koli točki vključite uporabnike, če ti kadar koli izpolnijo pogoj (statično vrednotenje). Če te možnosti ne izberete, je vrednotenje uporabnikov za ciljno skupino dinamično: Uporabniki so v ciljno skupino dodani, ko ustrezajo pogojem, in nato iz nje odstranjeni, ko ne ustrezajo več.
  • Meritve
   • Pogoji podpirajo meritve z določenim časovnim okvirjem. Primer: LTV > 5 v katerem koli 7-dnevnem obdobju
   • Če želite uporabiti število za določeno časovno obdobje in ne števila od začetka, izberite možnost Časovno obdobje.
   Če želite več informacij o delu z meritvami za predvidevanje, si oglejte razdelek Ciljne skupine na podlagi predvidevanja.
  • Dogodki
   • Pogoji podpirajo dinamični pregled preteklih dejanj za dogodke, kadar je obseg V vseh sejah in izberete parameter event_count.
    • Parameter event_count podpira samo operator »večje od« (>). Vnesite vrednost praga. V ciljno skupino bodo vključeni uporabniki, ki imajo več dogodkov od te vrednosti.
    • Opomba: Če želite vključiti uporabnike, ki imajo manj dogodkov od določene vrednosti, uporabite možnost Dodajte skupino, ki jo želite izključiti in določite zgornjo vrednost praga (>) za event_count. V ciljno skupino bodo vključeni uporabniki, ki imajo manj dogodkov od vrednosti praga, izključeni pa bodo uporabniki, ki imajo več dogodkov od vrednosti praga.
    • Vklopite stikalo za časovno obdobje.
     Izberite:
     Kadar koli (pogoj je izpolnjen, če je bil prag za event_count kadar koli presežen)
     ali
     Najnovejše časovno obdobje (pogoj je izpolnjen, če je bil prag za event_count presežen v zadnjih toliko dneh, kot ste določili). (Ta možnost je trenutno na voljo samo v omejeni različici beta.)
     Vnesite število dni za časovno obdobje.
  • Po potrebi dodajte pogoj ALI ali IN.

  Oglejte si primere uporabe tega dela ustvarjalnika ciljnih skupin.

 5. Kliknite Dodaj skupino pogojev, da dodate drug pogoj.
 6. Kliknite Dodaj zaporedje, če želite dodati uporabnike, ki izpolnijo pogoje v določenem vrstnem redu in izbirno znotraj določenega časovnega obdobja. Primer: 1. korak: first_open, 2. korak: in_app_purchase.
  • Nastavite obseg zaporedja: »V vseh sejah«, »V isti seji«.
  • Možnost Časovna omejitev nastavite na VKLOPLJENO in določite časovno obdobje, v katerem se mora zgoditi celotno zaporedje (npr. 30 minut).
  • Nastavite obseg za 1. korak: »V vseh sejah«, »V isti seji«, »V istem dogodku«.
  • Konfigurirajte pogoj za 1. korak.
  • Kliknite Dodaj korak za vsak dodatni korak, ki ga želite vključiti v zaporedje.
   • Izberite , čemur posredno sledi, če se lahko dodatni korak zgodi kadar koli po predhodnem koraku.
   • Izberite , čemur neposredno sledi, če se mora dodatni korak zgoditi takoj po predhodnem koraku.
   • Izberite V časovnem obdobju, če želite določiti najdaljši čas med korakoma.
   • Nastavite obseg koraka.

  Oglejte si primere uporabe tega dela ustvarjalnika ciljnih skupin.

 7. Kliknite Dodaj skupino za izključitev, da ustvarite pogoj, ki izključuje določene uporabnike.

  Če želite uporabnike izključiti iz ciljne skupine v obdobjih, ko izpolnjujejo pogoj, izberite možnost Začasno izključi uporabnike, ko.

  Če želite uporabnike izključiti iz segmenta, ko kadar koli izpolnijo pogoj, izberite možnost Trajno izključi uporabnike, ko.

  Uporabniki so najprej ocenjeni glede na pogoje za vključitev (INCLUDE), nato pa še glede na pogoje za izključitev (EXCLUDE). Če izpolnjujejo pogoje za izključitev (EXCLUDE), niso dodani v ciljno skupino.

  Oglejte si primere uporabe tega dela ustvarjalnika ciljnih skupin.
 8. Trajanje članstva: Vnesite število, ki določa, koliko dni uporabniki ostanejo v ciljni skupini (1–540).

  Izberite »Nastavi na najvišjo omejitev«, če želite uporabiti najdaljše trajanje članstva v sistemih, ki dopuščajo tudi več kot 540 dni (npr. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Vsakič, ko vedenje uporabnika ustreza merilom za vključitev v ciljno skupino, se trajanje članstva uporabnika ponastavi na polno vrednost te možnosti.
 9. Kliknite Shrani, da shranite pogoje in ustvarite ciljno skupino.

Uporaba predloge

Predloge ciljnih skupin so delno konfigurirane ciljne skupine, ki že določajo niz razsežnosti in/ali meritev, ki so podlaga splošno uporabljenih ciljnih skupin za podjetja, dejavna prek aplikacij ali spleta.

Predloga Demografski podatki vključuje razsežnosti starost, spol, jezik, ID-ji zanimanj in lokacija, ki jih lahko uporabite za določanje posamezne ciljne skupine, ki vas zanima. Če uporabite to predlogo, omogočite operatorje in vrednosti razsežnosti, ki določajo želeno ciljno skupino, na primer:

 • starost se natančno ujema z vrednostjo »18–24«,
 • spol se natančno ujema z vrednostjo »ženski«
 • itd.

Ko končate določanje ciljne skupine, vnesite ime in kliknite Shrani.

Izbira predlagane ciljne skupine

V Analyticsu so na voljo tudi številne v celoti konfigurirane ciljne skupine, ki jih lahko uporabite v obstoječi obliki ali jih po potrebi spremenite.

Ciljna skupina v razdelku Nedavno aktivni uporabniki je na primer določena tako:

 • Vključi uporabnike, kadar (event =) user_engagement

Ciljno skupino lahko uporabite v obstoječi obliki ali pa zanjo dodate pogoje in zaporedja oziroma po potrebi spremenite trajanje članstva.

Uporabite privzeto ime ali vnesite novo ime in nato kliknite Shrani.

Informacije o delu s ciljnimi skupinami na podlagi predvidevanja so na voljo v članku Ciljne skupine na podlagi predvidevanja.

Deljenje ciljnih skupin s programom Google Ads, da jih je mogoče uporabiti na seznamih za ponovno trženje za oglase v iskalnem omrežju (RLSA)

Če ste račun Analytics povezali s programom Google Ads in ohranili privzeto možnost Omogoči osebno prilagojeno oglaševanje, se vaše ciljne skupine samodejno delijo s programom Google Ads za uporabo na seznamih za ponovno trženje za oglase v iskalnem omrežju.

Ciljna skupina bo na podlagi dogodkov, ki jih beležijo naprave uporabnikov, zbirala tiste uporabnike, ki od točke ustvarjanja naprej izpolnjujejo določena merila. Pri določanju novih ciljnih skupin bo morda trajalo nekaj časa, da se seznami zapolnijo.

Upoštevajte, da se bo velikost ciljne skupine običajno razlikovala od seznama za ponovno trženje. Do tega običajno pride, ker ID-jev za sledenje ni mogoče poslati v sezname za ponovno trženje Google Ads, dokler niso računi Google Ads povezani.

Deljenje ciljnih skupin s storitvama Display & Video 360 in Search Ads 360

Ko Analytics povežete s storitvijo Display & Video 360 ali Search Ads 360, se vaše ciljne skupine iz storitve Analytics samodejno izvozijo, če ste aktivirali signale iz Googla v znamki Analytics in če obdržite privzeto nastavitev povezave, ki omogoča osebno prilagojeno oglaševanje.

Urejanje ciljne skupine

Ko ustvarite ciljno skupino, lahko uredite samo ime in opis.

Če želite urediti ciljno skupino, upoštevajte ta navodila:

 1. Na levi kliknite Konfiguriraj > Ciljne skupine.
 2. V vrstici za ciljno skupino kliknite Več > Uredi.
 3. Uredite ime ali opis.
 4. Kliknite Shrani.

Arhiviranje ciljne skupine

Če ste dosegli omejitev 100 ciljnih skupin in želite ustvariti nove, lahko obstoječe ciljne skupine, ki niso več ustrezne, arhivirate in potem ustvarite nove.

Če želite arhivirati ciljno skupino, upoštevajte ta navodila:

 1. Na levi kliknite Konfiguriraj > Ciljne skupine.
 2. V vrstici za to ciljno skupino kliknite Več > Arhiviraj.

Podrobni primeri korakov

4. korak: Dodajanje novih pogojev

Ko ustvarite pogoj, začnite z nastavitvijo obsega.

 

Nato izberite podatke, ki jih želite uporabiti kot podlago pogoja. Kliknite Dodaj nov pogoj, da odprete seznam razsežnosti, meritev in dogodkov.

Razsežnosti

Razsežnosti so navedene glede na kategorijo.

 

Ko izberete razsežnost, izberete tudi operator in določite vrednost razsežnosti. Če na primer izberete razsežnost Starost, lahko kot operator izberete je eden od ali ni eden od ter kot vrednost določite eno od starostnih skupin.

 

Izberete lahko tudi razsežnost Na kateri koli točki, če želite, da so v ciljno skupino vključeni uporabniki, ki so kadar koli izpolnili pogoj.

Operatorji se spremenijo glede na razsežnost, ki jo izberete. Če na primer za igre izberete razsežnost Vrsta virtualne valute, so na voljo operatorji začne se s/z, konča se s/z, vsebuje, se popolnoma ujema in je eden od.

Ko določite vrednost razsežnosti s temi operatorji, lahko vrednost običajno navedete tako, da vnesete besedilo v polje »Vrednost«, čeprav bo morda na voljo tudi možnost izbire vrednosti prek kontrolnika, kot je koledar ali seznam. Če je treba vnesti besedilo, bo Analytics med vnašanjem prikazal vse znane vrednosti, tako da boste lahko izbrali eno od njih, če bo ustrezna.

Meritve

Ko izberete meritev, se pogoj ovrednoti na podlagi podatkov uporabnika v primerjavi z vrednostjo meritve. Tako kot pri razsežnostih je treba izbrati operator in določiti vrednost.

 

Če na primer želite, da je uporabnik vključen v ciljno skupino, mora biti njegova dolgotrajna vrednost večja od (>) vrednosti, ki jo določite.

Možnost V katerem koli ___-dnevnem obdobju omogoča, da določite, ali skupna vrednost meritve izpolnjuje pogoj oziroma ali vrednost meritve v določenem številu dni izpolnjuje pogoj. Ali na primer skupna vrednost meritve na podlagi vseh podatkov za uporabnika presega 100 oziroma ali je presegla 100 v katerem koli 7-dnevnem obdobju? Če ne izberete možnosti, se uporabi skupna vrednost meritve. Če izberete možnost, mora biti vrednost dosežena v katerem koli časovnem obdobju, ki se ujema s številom dni, ki ga določite kot časovno obdobje.

Dogodki

Izberete lahko katerega koli od dogodkov, ki jih zbirate, na primer first_visit.

Ko izberete dogodek, izberete tudi enega od parametrov dogodka.

Številske vrednosti parametrov

Če izberete parameter dogodka s številsko vrednostjo, izberite primerjalni operator (npr. <, >, =) in vnesite številsko vrednost, ki jo želite uporabiti (npr. > 0). Upoštevajte, da parameter event_count podpira samo operator »večje od« (>).

 

Če je številski parameter event_count in je obseg V vseh sejah, lahko prav tako določite, ali se skupna vrednost ujema z vašim pogojem oziroma ali se je vrednost ujemala z vašim pogojem v določenem časovnem obdobju.

Če želite, da se skupna vrednost ujema s pogojem, izklopite stikalo za Časovno obdobje (stikalo je privzeto izklopljeno).

Če želite določiti, da se vrednost ujema z vašim pogojem v določenem časovnem obdobju, upoštevajte ta navodila:

 1. Vklopite stikalo za Časovno obdobje.
 2. Vnesite število dni.
 3. Izberite možnost Najnovejše časovno obdobje, če želite vključiti samo uporabnike, katerih vrednost parametra je izpolnila pogoj v zadnjih N dneh (npr. zadnjih 7 dneh).

  Izberite možnost Kadar koli, če želite vključiti uporabnike, katerih vrednost parametra je izpolnila pogoj kadar koli v N-dnevnem obdobju (npr. v 7-dnevnem obdobju).
Besedilne vrednosti parametrov

Če izberete parameter, kot je vsebina, ki ima besedilno vrednost in ustvari razsežnost v Googlu Analytics, izberite enega od razpoložljivih operatorjev začne se s/z, konča se s/z, vsebuje, se popolnoma ujema ali je eden od in vnesite besedilno vrednost, ki jo želite uporabiti.

 

Če želite dodati več pogojev, kliknite Dodaj skupino pogojev in določite pogoje v skladu s prejšnjimi koraki.

 

Če želite odstraniti pogoj, premaknite miškin kazalec na pogoj in kliknite X.

 

Nazaj na 4. korak

6. korak: Dodajanje zaporedij

Če je za opredelitev ciljne skupine potrebno, da se vedenje uporabnikov izvede v določenem vrstnem redu, lahko dodate eno ali več zaporedij.

Ko določite zaporedje, začnite nastavljati obseg celotnega zaporedja.

 

Če je treba korake v zaporedju izvesti v določenem časovnem obdobju, vklopite časovno omejitev in nastavite čas.

 

Nastavite obseg za prvi korak zaporedja.

 

Ustvarite pogoje za korak in pri tem uporabite enake metode, kot ste jih uporabili v 4. koraku.

Kliknite »Dodaj korak«, da v zaporedje dodate še en korak.

 

Ko v zaporedje dodate nov korak, izberite eno od teh možnosti:

 • , čemur posredno sledi (naslednji korak se izvede kadar koli po koncu predhodnega koraka)
  ali
 • , čemur neposredno sledi (naslednji korak se izvede takoj po koncu predhodnega koraka)

 

Nazaj na 6. korak

7. korak: Dodajanje skupine za izključitev

Določite lahko pogoje, ki začasno ali trajno izključijo uporabnike.

Če na primer ustvarite ciljno skupino mesečnih kupcev z visoko vrednostjo, lahko uporabnike izključite kadar koli, ko meritev njihove dolgotrajne vrednosti (LTV) znaša manj kot 100 v 30-dnevnem obdobju.

 

Če ciljna skupina vključuje uporabnike iz določene starostne skupine (npr. 18–24), jih morda želite trajno izključiti, ko niso več v zadevni starostni skupini (npr. ko se uvrstijo v skupino 25–34).

 

To spremembo v članstvu uveljavite tako, da uporabite zaporedje: Uporabniki so v ciljno skupino vključeni na začetku, ko je njihova starost zajeta v razponu starostne skupine, ki ste ga določili, in nato kadar koli izključeni iz nje, ko njihova starost ni zajeta v razponu zadevne starostne skupine.

 

Nazaj na 7. korak

Zakaj se vaše ciljne skupine morda ne zapolnjujejo v Googlu Ads

Če se ciljne skupine, ki jih izvažate v Google Ads, ne izpolnjujejo, poskusite težave odkriti z naslednjimi diagnostičnimi metodami.

Preverite, ali ste v Googlu Ads omogočili ponovno trženje

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Preverjanje kartice »vir ciljne skupine« v Googlu Ads

V razdelku Google Ads > Upravitelj ciljnih skupin > Viri ciljnih skupin preverite kartico za Google Analytics (GA4) in Firebase ter se prepričajte, da uporabniki, ki ste jih določili kot ciljno skupino, sprožajo dogodke na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Če uporabniki, ki ustrezajo definiciji ciljne skupine, ne sprožajo dogodkov, ne bodo dodani v ciljno skupino v Googlu Ads.

Preverjanje poročila o ciljnih skupinah v Analyticsu

V Analyticsu na levi strani kliknite Ciljne skupine in na seznamu, ki se prikaže, kliknite zadevno ciljno skupino ter si oglejte, ali uporabniki, ki se ujemajo z vašo definicijo ciljne skupine, uporabljajo vaše spletno mesto oziroma aplikacijo v zadostnem številu. Če ni tako, preverite definicijo ciljne skupine, kot je opisano v naslednjem razdelku.

Preverjanje definicije ciljne skupine v Analyticsu

Če ste ciljno skupino določili preozko, morda ne boste prejeli želenega števila uporabnikov. Če ste ciljno skupino določili na primer tako, da vključuje samo uporabnike, pri katerih je ID zanimanja znotraj tržišča = predstavnost in zabava/knjige, lahko to popravite na širši IDMediji in zabava. Lahko pa razširite geografske parametre z ID mesta = mesto A na ID mesta = mesto A ali mesto B.

Preverjanje, ali ste iz osebnega prilagajanja oglasov izključili dogodke ali lastnosti uporabnikov

Če ste iz osebnega prilagajanja oglasov izključili dogodke ali lastnosti uporabnikov, se ciljne skupine, ki temeljijo na teh podatkih, ne bodo izvažale iz Analyticsa na vaše oglaševalske platforme, vključno z Googlom Ads.

Preverjanje, ali ste iz osebnega prilagajanja oglasov izključili geografske regije

Če ste onemogočili osebno prilagajanje oglasov za določeno regijo, uporabniki iz te regije, ki bi sicer bili dodani v ciljno skupino v Analyticsu, ne bodo dodani na vaše sezname za ponovno trženje na oglaševalskih platformah, na katere izvažate ciljne skupine, vključno z Googlom Ads.

Če na spletnem mestu uporabljate oglasne izdelke Google Marketing Platform, poskrbite, da bodo vaše spletne strani nastavljale piškotek za ponovno trženje

Če je vaša ciljna skupina konfigurirana tako, da uporablja demografske podatke in podatke o zanimanjih, mora spletna stran nastaviti piškotek DoubleClick, da lahko Analytics nato pridobi te podatke o uporabnikih.

Če želite preveriti, ali stran nastavlja piškotek, uporabite orodja za razvijalce v brskalniku in se prepričajte, da stran izvaja omrežne klice na https://stats.g.doubleclick.net. Naslednji primer prikazuje, kako uporabljati orodja za razvijalce v Chromu.

 1. V Chromu odprite spletno stran (npr. www.example.com).
 2. Odprite orodja za razvijalce v Chromu (kliknite Več > Več orodij > Orodja za razvijalce).
 3. Odprite zavihek Network (Omrežje) in izberite Preserve log (Ohranitev dnevnika), da boste lahko zajeli omrežne klice.
 4. Osvežite spletno stran.
 5. Na zavihku Networks (Omrežja) poiščite primere omrežnih klicev na https://stats.g.doubleclick.net, ki zajemajo /collect z enim od naslednjih parametrov:
  • t=dc (doubleclick.net za prikazne oglase)
  • t=ga-audience (google.com za oglase v iskalnem omrežju)

Če so ti klici prisotni, bi se morala vaša ciljna skupina izpolnjevati v skladu s pričakovanji.

Preberite več o tem, kako oglasni izdelki storitve Google Marketing Platform uporabljajo piškotke.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false