[GA4] Doelgroepen maken, bewerken en archiveren

Dit artikel is bedoeld voor website- en/of app-eigenaren die doelgroepen willen maken voor rapportage in Analytics en om deze te exporteren naar advertentieplatforms voor remarketing.

Met doelgroepen kunt u gebruikers segmenteren op manieren die voor uw bedrijf relevant zijn. U kunt segmenteren op dimensies, statistieken en gebeurtenissen, zodat u vrijwel elke subset van gebruikers kunt opnemen.

Wanneer Analytics nieuwe gegevens over gebruikers ontvangt, wordt hun lidmaatschap van een doelgroep opnieuw geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de criteria voor deze doelgroep. Als uit de nieuwste gegevens blijkt dat gebruikers niet meer aan de criteria voldoen, worden ze uit die doelgroepen verwijderd.

Als u uw Analytics-account aan Google Ads koppelt en de standaardoptie voor Gepersonaliseerd adverteren aanzetten actief blijft, zijn uw doelgroepen beschikbaar in uw gedeelde bibliotheek in Google Ads. U kunt ze gebruiken in uw advertentiecampagnes. U kunt remarketing inzetten voor bestaande of eerdere gebruikers en vergelijkbare doelgroepen maken om mogelijke nieuwe gebruikers te vinden.

De gebruikerslijsten in Google Ads die overeenkomen met uw doelgroepen worden vooraf ingevuld met maximaal 30 dagen aan gegevens wanneer die gegevens beschikbaar zijn.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Beheertabel

In de tabel worden vooraf gedefinieerde doelgroepen en door u aangepaste doelgroepen vermeld. De volgende doelgroepen zijn vooraf ingesteld:

 • Alle gebruikers: Gebruikers die uw app ooit hebben gestart of uw website hebben bezocht.
 • Kopers: Gebruikers die een aankoop hebben gedaan.

Klik op een doelgroep in de tabel voor een gedetailleerd rapport over die doelgroep. De gebruikersstatistieken in dit rapport tonen de aantallen gebruikers die actief waren gedurende de periode die u voor het rapport gebruikt (in tegenstelling tot de telling van het totaal aantal gebruikers in de doelgroep).

Dupliceren, bewerken, archiveren, toepassen op dashboards

Klik op actiemenu aan de rechterkant van een rij om de doelgroep te dupliceren, te bewerken, te archiveren of toe te passen op uw dashboard.

 

U heeft de rol Marketeer (niet de rol bewerker) nodig voor de property waarin u de doelgroep wilt maken.

Per property geldt een limiet van 100 doelgroepen.

U kunt een doelgroep publiceren naar een onbeperkt aantal bestemmingen.

U kunt maximaal 100 doelgroepen publiceren naar Analytics.

Een doelgroep maken

U maakt een doelgroep door voorwaarden in te stellen op basis van de dimensies, statistieken en gebeurtenisgegevens die u voor een property verzamelt. Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, worden vanaf dat moment gebruikers in de doelgroep opgenomen die aan de voorwaarden voldoen.

Inleiding tot doelgroepen in Google Analytics

Als u een nieuwe doelgroep maakt, kan het 24 tot 48 uur duren voordat er in de doelgroep nieuwe gebruikers worden opgenomen. Als een nieuwe gebruiker voldoet aan de doelgroepcriteria, duurt het een dag of 2 voordat de gebruiker in de doelgroep is opgenomen.

Bereik

Als u voorwaarden instelt, stelt u het bereik in van wanneer aan de voorwaarden moet worden voldaan: tijdens alle sessies, tijdens één sessie of tijdens één gebeurtenis. U kunt maximaal 10 voorwaarden instellen.

Statische versus dynamische evaluatie

Voorwaarden ondersteunen statische en dynamische evaluatie. Statische evaluatie omvat gebruikers als de voorwaarde ooit voor hen van toepassing was. Dynamische evaluatie omvat gebruikers wanneer ze aan de voorwaarde voldoen en sluit ze uit wanneer ze er niet meer aan voldoen.

Statistieken met tijdvenster

Voorwaarden bieden ook ondersteuning voor tijdsvensters: u kunt opgeven dat een voorwaarde voor een statistiek waar kan zijn gedurende een bepaald moment gedurende de levensduur van een gebruiker of dat deze waar moet zijn gedurende een specifiek aantal dagen (bijv. > 5 in elke periode van 7 dagen).

Reeksen

Met reeksen kunt u opgeven in welke volgorde aan de voorwaarden moet worden voldaan: indirect gevolgd door (op elk moment na de vorige stap), direct gevolgd door (onmiddellijk na de vorige stap) of binnen een bepaalde periode. Met reeksen kunt u ook het bereik opgeven voor de hele reeks.

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, worden vanaf dat moment gebruikers in de doelgroep opgenomen die aan de voorwaarden voldoen.

Als u een doelgroep maakt, voegt Analytics gebruikers toe die gedurende de afgelopen 30 dagen aan de doelgroepcriteria hebben voldaan. Dit geldt alleen voor Google Ads-doelgroepen.

 

Terwijl u de doelgroep definieert, wordt de overzichtskaart geüpdatet met het aantal gebruikers dat gedurende de afgelopen 30 dagen aan de criteria heeft voldaan. Zo krijgt u een idee van de potentiële doelgroepgrootte.

Maken

Zo maakt u een doelgroep:

 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Doelgroepen.
 2. Klik op Nieuwe doelgroep.
 3. U heeft 3 opties om een doelgroep te maken:

In de afbeelding hieronder ziet u de verschillende bedieningselementen die u gebruikt wanneer u een doelgroep samenstelt.

Een nieuwe doelgroep maken

 1. Klik op Nieuwe doelgroep.
 2. Klik op Een aangepaste doelgroep maken.
 3. Voer een naam en een beschrijving in voor de doelgroep. Aan deze naam en beschrijving kunt u de doelgroep herkennen in de beheertabel.
 4. Klik op Nieuwe voorwaarde toevoegen om gebruikers toe te voegen die voldoen aan voorwaarden op basis van dimensies, statistische gegevens en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: Leeftijd is 18-24 of 25-34.

  Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van de Doelgroepenbouwer gebruikt.

  • Stel het bereik van de voorwaarde in. Kies een optie in het menu rechtsboven:
   • In alle sessies: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan tijdens de lifetime van de gebruiker.
   • Binnen dezelfde sessie: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan binnen dezelfde sessie. (Meer informatie over hoe sessies worden berekend)
   • Binnen dezelfde gebeurtenis: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan in één gebeurtenis.
  • Dimensies
   • Voorwaarden ondersteunen statische en dynamische evaluatie van dimensies. Selecteer Op elk moment om gebruikers toe te voegen die ooit aan de voorwaarde hebben voldaan (statische evaluatie). Als u deze optie niet selecteert, is de gebruikersevaluatie voor een doelgroep dynamisch: gebruikers worden aan een doelgroep toegevoegd als ze aan de voorwaarden voldoen en er weer uit verwijderd als ze er niet meer aan voldoen.
  • Statistieken
   • Bekijk Voorspellende doelgroepen voor meer informatie over werken met voorspellende statistieken.
   • Voorwaarden ondersteunen statistische periodegegevens. Bijvoorbeeld: LTV > 5 in elke periode van 7 dagen
   • Selecteer de optie Periode om telling op basis van een tijdvenster te gebruiken in plaats van telling op basis van levensduur.
  • Gebeurtenissen
   • Voorwaarden ondersteunen een dynamische overzichtsperiode voor gebeurtenissen als het bereik In alle sessies is en u de parameter event_count selecteert.
    • Zet de schakelaar op Periode.
     Selecteer een van de volgende opties:
     Op een willekeurig punt (voorwaarde is waar als de drempelwaarde van event_count ooit is overschreden)
     of
     Meest recente periode (voorwaarde is waar als de drempelwaarde voor event_count is overschreden in het afgelopen aantal dagen dat u specificeert).
     Voer het aantal dagen voor de periode in.
  • Voeg zo nodig OF- of EN-voorwaarden toe.
 5. Klik op Voorwaardegroep toevoegen om nog een voorwaarde toe te voegen.
 6. Klik op Reeks toevoegen om gebruikers toe te voegen die voldoen aan voorwaarden die in een specifieke volgorde voorkomen en optioneel binnen een specifieke periode. Bijvoorbeeld: Stap 1: first_open, Stap 2: in_app_purchase.

  Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van de Doelgroepenbouwer gebruikt.

  • Stel het bereik van de reeks in: In alle sessies, Binnen dezelfde sessie.
  • Stel Tijdsbeperking in op AAN en definieer de periode waarin de hele reeks moet plaatsvinden (bijv. 30 minuten).
  • Stel het bereik in voor stap 1: In alle sessies, Binnen dezelfde sessie, Binnen dezelfde gebeurtenis.
  • Configureer de voorwaarde voor Stap 1.
  • Klik op Stap toevoegen voor elke extra stap die u in de reeks wilt opnemen.
   • Selecteer wordt indirect gevolgd door als de aanvullende stap op elk moment na de vorige stap kan plaatsvinden.
   • Selecteer wordt direct gevolgd door als de extra stap onmiddellijk na de vorige stap moet plaatsvinden.
   • Selecteer Binnen om de maximale hoeveelheid tijd tussen de stappen te definiëren.
   • Stel het bereik voor de stap in.
 7. Klik op Groep toevoegen om uit te sluiten om een voorwaarde te maken die specifieke gebruikers uitsluit.

  Selecteer Gebruikers tijdelijk uitsluiten wanneer: om gebruikers uit te sluiten van de doelgroep tijdens perioden dat ze aan de voorwaarde voldoen.

  Selecteer Gebruikers permanent uitsluiten wanneer: om gebruikers uit te sluiten van de doelgroep als ze ooit aan de voorwaarde hebben voldaan.

  Gebruikers worden eerst geëvalueerd aan de hand van INCLUDE-voorwaarden en daarna van EXCLUDE-voorwaarden. Als ze aan de EXCLUDE-voorwaarden voldoen, worden ze niet aan de doelgroep toegevoegd.

  Voorbeelden van hoe u dit gedeelte van de Doelgroepenbouwer gebruikt
 8. Lidmaatschapsduur: Maximaal 540 dagen/18 maanden vanaf het moment dat de gebruiker voor het laatst aan de doelgroep is toegevoegd.

  Resetten op nieuwe activiteit: Als deze optie aanstaat, is de lidmaatschapsduur beperkt tot 14 maanden.
  Als deze optie uitstaat, wordt de maximale doelgroepduur overschreven tot 14 maanden (of 2 maanden in de toekomst als de TTL voor gebruikersgegevens wordt uitgerold en de klant expliciet 2 maanden selecteert).
 9. Elke keer dat u gedrag vertoont dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in de doelgroep, wordt uw lidmaatschapsduur gereset naar de totale waarde van deze optie.

  Voor doelgroepen die naar andere producten worden geëxporteerd, gelden de GA-instellingen voor bewaring niet meer. Het ontvangende product past eigen beleid toe.
 10. Klik op Opslaan om de voorwaarden op te slaan en de doelgroep te maken.

Een template gebruiken

Doelgroeptemplates zijn gedeeltelijk ingestelde doelgroepen waarin al een reeks dimensies en/of statistieken is vastgesteld die de basis vormen voor breed toepasbare doelgroepen voor app- en internetbedrijven.

De template Demografie bevat bijvoorbeeld de dimensies Leeftijd, Gender, Taal, Interesse-ID's en Locatie die u kunt gebruiken om een specifieke doelgroep te definiëren waarin u bent geïnteresseerd. Met deze template levert u de operatoren en dimensiewaarden waarmee de gewenste doelgroep wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld:

 • Leeftijd komt exact overeen met 18-24
 • Gender komt exact overeen met vrouw
 • enzovoort

Nadat u de doelgroepdefinitie heeft voltooid, voert u een naam in en klikt u op Opslaan.

Een voorgestelde doelgroep selecteren

Analytics biedt ook een aantal volledig ingestelde doelgroepen die u ongewijzigd kunt gebruiken of die u kunt wijzigen. Deze voorgestelde doelgroepen zijn gebaseerd op de categorieën die u opgeeft voor uw apps in de App Store van Apple en op Google Play, en op de branchecategorie die u opgeeft als u een property instelt. Meer informatie

De doelgroep Recent actieve gebruikers wordt bijvoorbeeld zo gedefinieerd:

 • Gebruikers opnemen wanneer (event =) user_engagement

U kunt de doelgroep ongewijzigd gebruiken, of u kunt voorwaarden of reeksen toevoegen of de lidmaatschapsduur zo nodig wijzigen.

Gebruik de standaardnaam of geef een nieuwe naam op en klik op Opslaan.

Bekijk Voorspellende doelgroepen voor meer informatie over werken met voorgestelde voorspellende doelgroepen.

Doelgroepen delen met Google Ads voor gebruik in remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA)

Als u uw Analytics-account aan Google Ads heeft gekoppeld en de standaardoptie Gepersonaliseerd adverteren aanzetten aanstaat, worden uw doelgroepen automatisch gedeeld met Google Ads voor gebruik in remarketinglijsten voor zoekadvertenties.

Een doelgroep verzamelt gebruikers die aan de opgegeven criteria voldoen vanaf het moment waarop de doelgroep is gemaakt, op basis van de gebeurtenissen die hun apparaten registreren. Wanneer u een nieuwe doelgroep maakt, kan het enige tijd duren voordat de lijsten zijn ingevuld.

Houd er rekening mee dat de doelgroepgrootte meestal afwijkt van de grootte van de remarketinglijst. Dit komt meestal omdat tracking-ID's pas naar Google Ads-remarketinglijsten kunnen worden gestuurd nadat de Google Ads-accounts zijn gekoppeld.

Doelgroepen delen met Display & Video 360 en Search Ads 360

Als u Analytics aan Display & Video 360 of Search Ads 360 koppelt, worden uw Analytics-doelgroepen automatisch geëxporteerd als u Google-signalen heeft geactiveerd in de Analytics-property en als u de standaard koppelingsinstelling behoudt om gepersonaliseerd adverteren aan te zetten.

Een doelgroep bewerken

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, kunt u alleen de naam en beschrijving bewerken.

Zo bewerkt u een doelgroep:

 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Doelgroepen.
 2. Klik in de rij voor de doelgroep op Meer > Bewerken.
 3. Bewerk de naam of beschrijving.
 4. Klik op Opslaan.

Een doelgroep archiveren

Als u de limiet van 100 doelgroepen heeft bereikt en nieuwe wilt maken, kunt u de niet-relevante doelgroepen archiveren en daarna nieuwe doelgroepen maken. Nadat u een doelgroep heeft gearchiveerd, kan het 48 uur duren voordat u een doelgroep met dezelfde naam kunt maken.

Als u een doelgroep archiveert, wordt deze definitief verwijderd. U kunt gearchiveerde doelgroepen niet openen of herstellen.

Zo archiveert u een doelgroep:

 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Doelgroepen.
 2. Klik in de rij voor die doelgroep op Meer > Archiveren.

Voorbeelden met gedetailleerde stappen

Stap 4: Nieuwe voorwaarden toevoegen

Wanneer u een voorwaarde maakt, stelt u eerst het bereik in.

Kies daarna de gegevens die u als basis voor de voorwaarde wilt gebruiken. Klik op Nieuwe voorwaarde toevoegen om een lijst met dimensies, statistieken en gebeurtenissen te openen.

Dimensies

Dimensies worden weergegeven per categorie.

Wanneer u een dimensie kiest, kiest u ook een operator en geeft u de waarde voor de dimensie op. Als u bijvoorbeeld Leeftijd kiest, kiest u ook is een van of is niet een van als operator en specificeert u een van de leeftijdscategorieën als de waarde.

U kunt ook Op elk moment selecteren als u wilt dat de doelgroep gebruikers omvat die aan de voorwaarde hebben voldaan.

De operators veranderen afhankelijk van de dimensie die u kiest. Als u bijvoorbeeld de dimensie Virtuele valuta kiest, zijn de beschikbare operators begint met, eindigt met, bevat, komt exact overeen met en is een van.

Als u met deze operators een waarde voor een dimensie opgeeft, geeft u de waarde meestal op door tekst in te voeren in het veld Waarde. U kunt eventueel ook een waarde selecteren uit een besturingselement, zoals een agenda of lijst. Als u tekst moet invoeren, geeft Analytics alle bekende waarden weer terwijl u typt en kunt u een van deze waarden selecteren als die van toepassing is.

Statistische gegevens

Wanneer u een statistiek kiest, wordt de voorwaarde beoordeeld op basis van hoe de gegevens van de gebruiker zich verhouden tot de statistiekwaarde. Net als bij dimensies kiest u een operator en geeft u een waarde op.

Om te worden opgenomen in de doelgroep moet de lifetime value van de gebruiker bijvoorbeeld groter zijn dan (>) de waarde die u opgeeft.

Met de optie Gedurende elke periode van ___ dagen kunt u aangeven of decumulatieve waarde van de statistiek voldoet aan de voorwaarde of dat de waarde van de statistiek Gedurende een specifiek aantal dagen voldoet aan de voorwaarde. Is bijvoorbeeld de cumulatieve waarde van de statistiek gebaseerd op alle gegevens voor de gebruiker hoger dan 100 of is deze groter dan 100 gedurende een periode van 7 dagen? Als u de optie niet selecteert, wordt de cumulatieve waarde van de statistiek gebruikt. Selecteert u de optie wel, dan moet de waarde hebben plaatsgevonden gedurende een periode die overeenkomt met het aantal dagen dat u opgeeft als tijdsbestek.

Gebeurtenissen

U kunt kiezen uit de gebeurtenissen die u verzamelt, bijvoorbeeld first_visit.

Wanneer u een gebeurtenis kiest, kiest u ook een van de gebeurtenisparameters.

Numerieke parameterwaarden

Als u een gebeurtenisparameter met een numerieke waarde kiest, selecteert u een vergelijkende operator (bijvoorbeeld <, >, =) en geeft u de numerieke waarde op die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld > 0).

Als de numerieke parameter event_count is en het bereik In alle sessies is, kunt u ook opgeven of de cumulatieve waarde overeenkomt met uw voorwaarde, of dat de waarde overeenkwam met uw voorwaarde gedurende een bepaalde periode.

Als de cumulatieve waarde moet overeenkomen met uw voorwaarde, zet u de schakelaar voor Periode uit (de schakelaar staat standaard uit).

Als u wilt aangeven dat de waarde in een bepaalde periode overeenkwam met uw voorwaarde:

 1. Zet de schakelaar op Periode.
 2. Geef het aantal dagen op.
 3. Selecteer Meest recente periode als u alleen gebruikers wilt opnemen waarvan de parameterwaarde binnen de N meest recente dagen aan de voorwaarde voldeed (bijvoorbeeld de meeste recente 7 dagen).

  Selecteer Elk tijdstip als u gebruikers wilt opnemen waarvan de parameterwaarde binnen een periode van N dagen ooit heeft voldaan aan de voorwaarde (bijvoorbeeld een periode van 7 dagen).
Waarden van tekstparameters

Als u een parameter kiest zoals content, die een tekstwaarde heeft en een dimensie in Analytics genereert, kiest u een van de beschikbare operators begint met, eindigt met, bevat, komt exact overeen met of is een van en voert u de tekstwaarde in die u wilt gebruiken.

Als u meer voorwaarden wilt toevoegen, klikt u op Voorwaardegroep toevoegen en definieert u de voorwaarden volgens de voorgaande stappen.

Als u een voorwaarde wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de voorwaarde en klikt u op de X.

Terug naar Stap 4

Stap 6: Reeksen toevoegen

Als de doelgroepdefinitie vereist dat het gebruikersgedrag in een bepaalde volgorde plaatsvindt, kunt u een of meer reeksen toevoegen.

Als u een reeks definieert, stelt u eerst het bereik van de hele reeks in.

Als de stappen van de reeks moeten plaatsvinden binnen een bepaalde tijd, zet u de tijdsbeperking aan en stelt u de duur daarvoor in.

Stel het bereik in voor de eerste stap van de reeks.

Maak de voorwaarden voor de stap met dezelfde methoden als in Stap 4.

Klik op Stap toevoegen om er nog een aan de reeks toe te voegen.

Wanneer u nog een stap aan een reeks toevoegt, heeft u de volgende opties:

 • wordt indirect gevolgd door (de volgende stap vindt plaats op een willekeurig moment na de vorige stap)
  of
 • wordt direct gevolgd door (de volgende stap volgt onmiddellijk op de vorige stap)

Terug naar Stap 6

Stap 7: Een groep toevoegen om uit te sluiten

U kunt voorwaarden definiëren die gebruikers tijdelijk of permanent uitsluiten.

Als u bijvoorbeeld een doelgroep van waardevolle maandelijkse kopers maakt, kunt u gebruikers uitsluiten wanneer hun lifetime value (LTV) gedurende een periode van 30 dagen minder dan 100 bedraagt.

Of als uw doelgroep gebruikers uit een bepaalde leeftijdscategorie bevat (bijvoorbeeld 18-24), kunt u ze permanent uitsluiten wanneer ze niet meer in die leeftijdscategorie vallen (bijvoorbeeld wanneer ze overgaan naar de leeftijdscategorie van 25-34 jaar).

U gebruikt een reeks om deze wijziging aan te brengen in het lidmaatschap: gebruikers worden opgenomen als hun leeftijd in eerste instantie binnen de leeftijdsgroep valt die u heeft gedefinieerd en uitgesloten als ze niet meer tot die leeftijdsgroep behoren.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu