קהלים

מאמר מרכז העזרה הזה הוא חלק מגרסת הבטא של 'נכס אפליקציה + אתר'.

בשלב זה, נכסי אפליקציה + אתר לא נתמכים באפליקציה Analytics.

קהלים מאפשרים לכם לפלח את המשתמשים בדרכים שמפיקות תועלת לעסק. ניתן ליצור פלחים לפי מאפיינים, מדדים ואירועים ולכלול בהם כמעט כל קבוצת משנה של משתמשים.

כשמתקבלים במערכת Analytics נתונים חדשים על המשתמשים, סטטוס החברות שלהם בקהל נבדק מחדש כדי לוודא שהם עדיין עומדים בקריטריונים שהוגדרו לקהל. אם הנתונים האחרונים מצביעים על כך שהמשתמשים כבר לא עומדים בקריטריונים, הם יוסרו מהקהלים הרלוונטיים.

אם תקשרו את חשבון Analytics לחשבון Google Ads, הקהלים יהיו זמינים בספרייה המשותפת ב-Google Ads ותוכלו להשתמש בהם בקמפיינים. אפשר להציג מודעות רימרקטינג בפני משתמשים קיימים או שהיו פעילים בעבר. כמו כן, ניתן ליצור קהלים דומים כדי לחפש משתמשים פוטנציאליים חדשים.

רשימות המשתמשים ב-Ads שתואמות לקהלים שלכם מתאכלסות מראש בנתונים שנאספו בתקופה של עד 30 ימים, כשהנתונים האלה זמינים.

במאמר זה:

טבלת ניהול

בטבלה רשומים קהלים שהוגדרו מראש וקהלים שהתאמתם אישית. הקהלים הבאים מוגדרים מראש:

 • כל המשתמשים: משתמשים שפתחו את האפליקציה.
 • רוכשים: משתמשים שהשלימו רכישה מתוך האפליקציה או רכישה במסחר אלקטרוני.

כדי לראות דוח מפורט לגבי קהל, לוחצים על הקהל בטבלה. מדדי המשתמשים בדוח הזה מבוססים על ספירה של משתמשים שהיו פעילים בטווח התאריכים שהגדרתם בדוח (בניגוד לספירה של מספר המשתמשים הכולל בקהל).

שכפול, עריכה, העברה לארכיון והחלה במרכזי בקרה

כדי לשכפל את הקהל, לערוך אותו, להעביר אותו לארכיון או להחיל אותו במרכז הבקרה, לוחצים על action menu בקצה השמאלי של השורה המתאימה.

 

דרושה הרשאת עריכה בנכס שבו רוצים ליצור את הקהל.

ניתן ליצור עד 100 קהלים לכל נכס.

אפשר לפרסם קהל במספר בלתי מוגבל של יעדים.

ב-Analytics ניתן לפרסם 100 קהלים לכל היותר.

יצירת קהל

כדי ליצור קהל, מגדירים תנאים על בסיס המאפיין, המדד ונתוני האירועים שנאספים מנכס. אחרי שיוצרים קהל, המערכת מוסיפה אליו משתמשים שעומדים בתנאים מאותה נקודה ואילך.

כשיוצרים קהל חדש, עשויות לחלוף 24 עד 48 שעות לפני שהמערכת תתחיל לצבור נתונים לגבי משתמשים.

היקף

כשמגדירים תנאים, קובעים את ההיקף הרצוי של העמידה בתנאים האלה: בכל הביקורים, בביקור יחיד או באירוע יחיד.

הערכה סטטית לעומת דינמית

תנאים מאפשרים להשתמש בהערכה סטטית ודינמית. משתמשים נכללים בהערכה סטטית אם הם עמדו בתנאי לפחות פעם אחת. משתמשים נכללים בהערכה דינמית כשהם עומדים בתנאי, ומוחרגים ממנה כשהם לא עומדים בתנאי.

מדדים עם חלונות זמן

תנאים מאפשרים להשתמש גם במדדים עם חלונות זמן: אפשר לקבוע שתנאי של מדד יכול להתקיים בכל נקודה במשך החיים של משתמש, או שהתנאי חייב להתקיים במהלך מספר מסוים של ימים (למשל גדול מ-5 בכל תקופה של 7 ימים).

רצפים

רצפים מאפשרים לכם לציין את הסדר שבו התנאים צריכים להתקיים: 'ובעקיפין אחריו מופיע' (בכל שלב אחרי השלב הקודם), 'וישירות אחריו מופיע' (מיד אחרי השלב הקודם) או במסגרת זמן ספציפית. רצפים גם מאפשרים לציין היקף לכל הרצף.

אחרי שיוצרים קהל

אחרי שיוצרים קהל, המערכת מוסיפה אליו משתמשים שעומדים בתנאים מאותה נקודה ואילך.

כשיוצרים קהל שמיוצא אל Google Ads, מערכת Analytics מוסיפה לו משתמשים שעמדו בקריטריונים במהלך 30 הימים האחרונים (בהנחה שצברתם לפחות 30 ימי נתונים).

במהלך הגדרת הקהל, מספר המשתמשים שעמדו בקריטריונים שלכם במהלך 30 הימים האחרונים מתעדכן בכרטיס הסיכום, כדי שתקבלו מושג לגבי גודל הקהל הפוטנציאלי.

יצירה

כך יוצרים קהל:

 1. ב-Analytics, עוברים לדוחות של נכס האפליקציה + אתר.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. ניתן ליצור קהל בשלוש דרכים:

הבקרות של כלי יצירת הקהלים

יצירת קהל חדש

 1. לוחצים על קהל חדש.
 2. לוחצים על יצירת קהל בהתאמה אישית.
 3. מזינים את השם והתיאור של הקהל. השם והתיאור מאפשרים לכם לזהות את הקהל בטבלת הניהול.
 4. לוחצים על הוספת תנאי חדש כדי להוסיף משתמשים שעומדים בתנאים לפי מאפיינים, מדדים ואירועים. לדוגמה: הגיל נמצא בטווח 18 עד 24, 25 עד 34.
  • מגדירים את היקף התנאי. בוחרים אפשרות באמצעות התפריט בפינה השמאלית העליונה:
   • בכל הביקורים: כל התנאים חייבים להתקיים במהלך כל משך החיים של המשתמש.
   • במסגרת אותו ביקור: כל התנאים חייבים להתקיים באותו ביקור (מידע נוסף על אופן חישוב הביקורים).
   • באותו אירוע: כל התנאים חייבים להתקיים באירוע אחד
  • מאפיינים
   • תנאים תומכים בהערכה סטטית ודינמית של מאפיינים. ניתן לבחור בכל עת כדי לכלול משתמשים אם הם אי פעם עמדו בתנאי (הערכה סטטית). אם לא בוחרים באפשרות זו, הערכת המשתמש לקהל תהיה דינמית: משתמשים יתווספו לקהל כשהם יעמדו בתנאים והם יוסרו כשהם לא יעמדו בהם עוד.
  • מדדים
   • תנאים תומכים במדדים עם חלונות זמן. לדוגמה: ערך חיי המשתמש > 5 בכל תקופה של 7 ימים
   • כדי להשתמש בספירה במהלך חלון זמן לעומת ספירה במהלך כל משך החיים, בוחרים את האפשרות בכל תקופה של ___ ימים.
  • אירועים
   • תנאים תומכים במבט דינמי לאחור לאירועים כשההיקף הוא בכל הפעילויות ונבחר הפרמטר event_count.
   • בוחרים אופרטור (<, >, =) ומזינים ערך.
   • מעבירים את המתג של ההגדרה ל'תקופת זמן'.
    בוחרים אחת מהאפשרויות האלה:
    בכל עת (התנאי נכון אם נמצאת אי פעם התאמה ל-event_count)
    או
    תקופת הזמן האחרונה (התנאי נכון אם נמצאת התאמה ל-event_count במהלך הימים האחרונים שצוינו).
    מזינים את מספר הימים לתקופת הזמן.
  • מוסיפים תנאי OR או AND לפי הצורך.
 5. לוחצים על הוספת קבוצת תנאים כדי להוסיף עוד תנאי.
 6. כדי להוסיף משתמשים העומדים בתנאים שמתרחשים בסדר מסוים (ובאופן אופציונלי גם בתקופת זמן מסוימת), לוחצים על הוספת רצף. לדוגמה: שלב 1: first_open, שלב 2: in_app_purchase.
  • מגדירים את היקף הרצף: 'בכל הביקורים', 'במסגרת אותו ביקור' או 'ההיקף עובר בירושה'.
  • מעבירים את ההגדרה מגבלת זמן למצב מופעל, ומגדירים את תקופת הזמן שבמהלכה כל הרצף חייב להתרחש (למשל 30 דקות).
  • מגדירים את ההיקף לשלב 1: 'ההיקף עובר בירושה' (היקף התנאי מועבר בירושה), 'במסגרת אותו אירוע' או 'בכל הביקורים'.
  • מגדירים את התנאי לשלב 1.
  • לוחצים על הוספת שלב עבור כל שלב נוסף שרוצים לכלול ברצף.
   • אם השלב הנוסף יכול להתרחש בכל זמן לאחר השלב הקודם, בוחרים באפשרות ובעקיפין אחריו מופיע.
   • אם השלב הנוסף חייב להתרחש מיד לאחר השלב הקודם, בוחרים באפשרות וישירות אחריו מופיע.
   • בוחרים באפשרות תוך כדי להגדיר את משך הזמן המרבי בין השלבים.
   • מגדירים את ההיקף לשלב.
 7. כדי ליצור תנאי שמחריג משתמשים מסוימים, לוחצים על הוספה של קבוצת החרגה.

  כדי להחריג משתמשים מהקהל במהלך תקופות שבהן הם עומדים בתנאי, בוחרים את האפשרות באופן זמני אין לכלול משתמשים כאשר.

  כדי להחריג משתמשים מהקהל אם הם אי פעם עמדו בתנאי, בוחרים את האפשרות באופן קבוע אין לכלול משתמשים כאשר.

  ההערכה הראשונית של המשתמשים מתבצעת על סמך תנאי הכללה, ורק אחר כך על סמך תנאי החרגה. אם המשתמשים עומדים בתנאי ההחרגה, הם לא נוספים לקהל.
 8. משך החברות: מזינים את מספר הימים שבמהלכם המשתמשים נשארים בקהל (1 עד 540).

  במערכות שבהן אפשר להגדיר משך חברות של יותר מ-540 ימים, בוחרים את האפשרות 'שימוש במשך החברות המקסימלי' (למשל Google Analytics ו-Firebase Cloud Messaging).

  בכל פעם שמשתמש מבצע פעולה שעונה על הקריטריונים של ההכללה בקהל, משך החברות של המשתמש מאופס לערך המלא שמוגדר באפשרות הזו.
 9. לוחצים על שמירה כדי לשמור את התנאים וליצור את הקהל.

שימוש בתבנית

בתבניות הקהל יש קהלים מוגדרים חלקית, והן כבר מזהות קבוצות של מאפיינים או ערכים המהווה את הבסיס לקהלים שרלוונטיים לעסקים מבוססי אפליקציות ואינטרנט.

לדוגמה, התבנית דמוגרפיה כוללת את המאפיינים גיל, מגדר, שפה, מזהים של תחומי עניין ומיקום, שבהם ניתן להשתמש כדי להגדיר קהל מסוים שבו אתם מעוניינים. באמצעות תבנית זו, אתם מספק את האופרטורים ואת המאפיינים שמגדירים את הקהל הרצוי, למשל:

 • הגיל תואם בדיוק לקבוצת הגילאים 18 עד 24
 • המגדר תואם בדיוק לנקבה
 • וכד'

לאחר השלמת הגדרת הקהל, מזינים שם ולוחצים על שמירה.

בחירת קהל מוצע

מערכת Analytics מספקת גם מספר קהלים המוגדרים באופן מלא, שניתן להשתמש בהם כפי שהם או לשנות אותם לפי הצורך.

לדוגמה, הקהל משתמשים שהשלימו עסקה מוגדר כך:

 • יש לכלול משתמשים כאשר עסקאות > 0

ניתן להשתמש בקהל כפי שהוא, או להוסיף תנאים או רצפים, או לשנות את משך החברות לפי הצורך.

משתמשים בשם ברירת המחדל או מזינים שם חדש ולאחר מכן לוחצים על שמירה.

מהרגע שבו קהל נוצר, נוספים אליו משתמשים שעומדים בקריטריונים שציינתם. המערכת בודקת את העמידה בקריטריונים על סמך אירועים שמתועדים במכשירים של המשתמשים. כשמגדירים קהלים חדשים, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהרשימות יתחילו לצבור משתמשים. לפני שמטרגטים לקהל בתכונות 'העברת הודעות בענן' ו'הגדרת תצורה מרחוק' מומלץ לבדוק כמה משתמשים יש בקהל, כדי לוודא שהוא עומד בדרישות.

הערה: הגודל של קהלים בדרך כלל שונה מהגודל של רשימות רימרקטינג. ההבדל בגודל בדרך כלל נובע מכך שכדי לאפשר שליחה של מזהים לצורכי מעקב אל רשימות רימרקטינג ב-Google Ads צריך קודם לקשר חשבונות Google Ads.

עריכת קהל

אחרי שיוצרים קהל, אפשר לערוך רק את השם והתיאור.

כך עורכים קהל:

 1. ב-Analytics, עוברים לדוחות של נכס אפליקציה + אתר.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. בשורה של הקהל הרצוי, לוחצים על אפשרויות נוספות > עריכה.
 4. עורכים את השם או התיאור.
 5. לוחצים על שמירה.

העברת קהל לארכיון

אם מיציתם את מגבלת 100 הקהלים ואתם צריכים ליצור קהלים חדשים, תוכלו להעביר לארכיון את הקהלים שכבר לא רלוונטיים, וכעבור 48 שעות תוכלו ליצור קהלים חדשים.

כך מעבירים קהל לארכיון:

 1. ב-Analytics, עוברים לדוחות של נכס אפליקציה + אתר.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. בשורה של הקהל הרצוי, לוחצים על אפשרויות נוספות > העברה לארכיון.

משאב רלוונטי

הורדת המדריך "קישור בין Analytics ו-Google Ads"

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?