[GA4] יצירה, עריכה והעברה לארכיון של קהלים

המאמר הזה מיועד לבעלים של אתרים או אפליקציות שרוצים ליצור קהלים לצורך דיווח ב-Analytics ולייצוא לפלטפורמות של מודעות למטרות רימרקטינג.

קהלים מאפשרים לכם לפלח את המשתמשים בדרכים בעלות משמעות לעסק. ניתן ליצור פלחים לפי מאפיינים, מדדים ואירועים ולכלול בהם כמעט כל קבוצת משנה של משתמשים.

כשמתקבלים במערכת Analytics נתונים חדשים על המשתמשים, סטטוס החברות שלהם בקהל נבדק מחדש כדי לוודא שהם עדיין עומדים בקריטריונים שהוגדרו לקהל. אם לפי המידע העדכני הם כבר לא עומדים בקריטריונים, הם יוסרו מהקהל.

אם מקשרים את חשבון Analytics לחשבון Google Ads ומשאירים את אפשרות ברירת המחדל הפעלת פרסום מותאם אישית, הקהלים יהיו זמינים בספרייה המשותפת ב-Google Ads, ותוכלו להשתמש בהם בקמפיינים. אפשר לבצע פעולות רימרקטינג למשתמשים קיימים או למשתמשים שהיו פעילים בעבר. כמו כן, ניתן ליצור קהלים דומים כדי לחפש משתמשים פוטנציאליים חדשים.

רשימות המשתמשים ב-Ads שתואמות לקהלים שלכם מתאכלסות מראש בנתונים שנאספו בתקופה של עד 30 ימים, כשהנתונים האלה זמינים.

במאמר זה:

טבלת ניהול

בטבלה רשומים קהלים שהוגדרו מראש וקהלים שהתאמתם אישית. הקהלים הבאים מוגדרים מראש:

 • כל המשתמשים: משתמשים שפתחו את האפליקציה או נכנסו לאתר שלכם.
 • רוכשים: משתמשים שהשלימו רכישה מהאפליקציה או רכישה במסחר אלקטרוני.

כדי לראות דוח מפורט לגבי קהל, לוחצים על הקהל בטבלה. מדדי המשתמשים בדוח הזה מבוססים על ספירה של משתמשים שהיו פעילים בטווח התאריכים שהגדרתם בדוח (בניגוד לספירה של מספר המשתמשים הכולל בקהל).

שכפול, עריכה, העברה לארכיון והחלה במרכזי בקרה

כדי לשכפל את הקהל, לערוך אותו, להעביר אותו לארכיון או להחיל אותו במרכז הבקרה, לוחצים על action menu בקצה השמאלי של שורה.

 

דרושה הרשאת עריכה בנכס שבו רוצים ליצור את הקהל.

ניתן ליצור עד 100 קהלים לכל נכס.

אפשר לפרסם קהל במספר בלתי מוגבל של יעדים.

ב-Analytics ניתן לפרסם 100 קהלים לכל היותר.

יצירת קהל

כדי ליצור קהל, מגדירים תנאים על בסיס המאפיין, המדד ונתוני האירועים שנאספים מנכס. אחרי שיוצרים קהל, המערכת מוסיפה אליו משתמשים שעומדים בתנאים מאותה נקודה ואילך.

כשיוצרים קהל חדש, עשויות לחלוף 24 עד 48 שעות לפני שהמערכת תתחיל לצבור נתונים לגבי משתמשים.

היקף

כשמגדירים תנאים, קובעים את ההיקף הרצוי של העמידה בתנאים האלה: בכל הביקורים, בביקור יחיד או באירוע יחיד.

הערכה סטטית לעומת דינמית

תנאים מאפשרים להשתמש בהערכה סטטית ובהערכה דינמית. משתמשים נכללים בהערכה סטטית אם הם עמדו בתנאי לפחות פעם אחת. משתמשים נכללים בהערכה דינמית כשהם עומדים בתנאי, ומוחרגים ממנה כשהם לא עומדים בתנאי.

מדדים עם חלונות זמן

תנאים מאפשרים להשתמש גם במדדים עם חלונות זמן: אפשר לקבוע שתנאי של מדד יכול להתקיים בכל נקודה במשך החיים של משתמש, או שהתנאי חייב להתקיים במהלך מספר מסוים של ימים (למשל גדול מ-5 בכל תקופה של 7 ימים).

רצפים

רצפים מאפשרים לכם לציין את הסדר שבו התנאים צריכים להתקיים: 'ובעקיפין אחריו מופיע' (בכל שלב אחרי השלב הקודם), 'וישירות אחריו מופיע' (מיד אחרי השלב הקודם) או במסגרת זמן ספציפית. רצפים גם מאפשרים לציין היקף לכל הרצף.

אחרי שיוצרים קהל

אחרי שיוצרים קהל, המערכת מוסיפה אליו משתמשים שעומדים בתנאים מאותה נקודה ואילך.

כשיוצרים קהל שמיוצא אל Google Ads, מערכת Analytics מוסיפה לו משתמשים שעמדו בקריטריונים במהלך 30 הימים האחרונים (בהנחה שצברתם לפחות 30 ימי נתונים).

במהלך הגדרת הקהל, מספר המשתמשים שעמדו בקריטריונים שלכם במהלך 30 הימים האחרונים מתעדכן בכרטיס הסיכום, כדי שתקבלו מושג לגבי גודל הקהל הפוטנציאלי.

יצירה

כדי ליצור קהל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בצד ימין, לוחצים על קהלים > קהל חדש.
 2. ניתן ליצור קהל בשלוש דרכים:

 

בתמונה שלמטה מפורטים הפקדים השונים שבהם משתמשים כדי ליצור קהל.

 

יצירת קהל חדש

 1. לוחצים על קהל חדש.
 2. לוחצים על יצירת קהל בהתאמה אישית.
 3. מזינים את השם והתיאור של הקהל. השם והתיאור מאפשרים לכם לזהות את הקהל בטבלת הניהול.
 4. לוחצים על הוספת תנאי חדש כדי להוסיף משתמשים שעומדים בתנאים לפי מאפיינים, מדדים ואירועים. לדוגמה: הגיל הינו אחד מ: 18 עד 24, 25 עד 34.
  • מגדירים את היקף התנאי. בוחרים אפשרות באמצעות התפריט בפינה השמאלית העליונה:
   • בכל הביקורים: כל התנאים חייבים להתקיים במהלך כל משך החיים של המשתמש.
   • במסגרת אותו ביקור: כל התנאים חייבים להתקיים באותו ביקור (מידע נוסף על אופן חישוב הביקורים).
   • באותו אירוע: כל התנאים חייבים להתקיים באירוע אחד.
  • מאפיינים
   • תנאים תומכים בהערכה סטטית ודינמית של מאפיינים. ניתן לבחור בכל עת כדי לכלול משתמשים אם הם אי פעם עמדו בתנאי (הערכה סטטית). אם לא בוחרים באפשרות זו, הערכת המשתמש לקהל תהיה דינמית: משתמשים יתווספו לקהל כשהם יעמדו בתנאים והם יוסרו כשהם לא יעמדו בהם עוד.
  • מדדים
   • תנאים תומכים במדדים עם חלונות זמן. לדוגמה: ערך חיי המשתמש > 5 בכל תקופה של 7 ימים
   • כדי להשתמש בספירה במהלך חלון זמן לעומת ספירה במהלך כל משך החיים, בוחרים את האפשרות בכל תקופה של ___ ימים.
  • אירועים
   • תנאים תומכים במבט דינמי לאחור עבור אירועים כשההיקף הוא בכל הסשנים ובוחרים בפרמטר event_count.
    • האפשרות היחידה היא האופרטור 'גדול מ-' (>). מזינים ערך.
    • מפעילים את המתג 'תקופת זמן'.
     בוחרים אחת מהאפשרויות האלה:
     בכל נקודת זמן (התנאי הוא true אם נמצאה אי פעם התאמה ל-event_count)
     או
     בתקופת הזמן האחרונה (התנאי הוא true אם נמצאת התאמה ל-event_count במהלך מספר הימים האחרונים שצויינתם). (בשלב זה האפשרות הזו זמינה רק בגרסת בטא מוגבלת.)
     מזינים את מספר הימים של תקופת הזמן.
  • מוסיפים תנאי OR או AND לפי הצורך.

  כאן תוכלו לראות דוגמאות לשימוש בחלק הזה של הכלי ליצירת קהלים.

 5. לוחצים על הוספת קבוצת תנאים כדי להוסיף עוד תנאי.
 6. כדי להוסיף משתמשים העומדים בתנאים שמתרחשים בסדר מסוים (ובאופן אופציונלי גם בתקופת זמן מסוימת), לוחצים על הוספת רצף. לדוגמה: שלב1: first_open, שלב 2: in_app_purchase.
  • מגדירים את היקף הרצף: 'בכל הביקורים' או 'במסגרת אותו ביקור'.
  • מעבירים את ההגדרה מגבלת זמן למצב מופעל, ומגדירים את תקופת הזמן שבמהלכה כל הרצף חייב להתרחש (למשל 30 דקות).
  • מגדירים את ההיקף עבור שלב 1: בכל הביקורים, בביקור יחיד או באירוע יחיד.
  • מגדירים את התנאי לשלב 1.
  • לוחצים על הוספת שלב עבור כל שלב נוסף שרוצים לכלול ברצף.
   • אם השלב הנוסף יכול להתרחש בכל זמן לאחר השלב הקודם, בוחרים באפשרות ובעקיפין אחריו מופיע.
   • אם השלב הנוסף חייב להתרחש מיד לאחר השלב הקודם, בוחרים באפשרות וישירות אחריו מופיע.
   • בוחרים באפשרות תוך כדי להגדיר את משך הזמן המרבי בין השלבים.
   • מגדירים את ההיקף של השלב.

  כאן תוכלו לראות דוגמאות לשימוש בחלק הזה של הכלי ליצירת קהלים.

 7. כדי ליצור תנאי שמחריג משתמשים מסוימים, לוחצים על הוספת קבוצה להחרגה.

  כדי להחריג משתמשים מהקהל במהלך תקופות שבהן הם עומדים בתנאי, בוחרים את האפשרות באופן זמני אין לכלול משתמשים כאשר.

  כדי להחריג משתמשים מהקהל אם הם אי פעם עמדו בתנאי, בוחרים את האפשרות באופן קבוע אין לכלול משתמשים כאשר.

  המשתמשים נבדקים קודם כל על סמך תנאי הכללה, ורק אחר כך על סמך תנאי החרגה. אם הם עונים על תנאי ההחרגה הם לא נוספים לקהל.

  כאן תוכלו לראות דוגמאות לשימוש בחלק הזה של הכלי ליצירת קהלים.
 8. משך החברות: מגדירים כמה ימים משתמשים יהיו חברים בקהל (1 עד 540).

  במערכות שבהן אפשר להגדיר משך חברות של יותר מ-540 ימים, בוחרים את האפשרות 'שימוש במשך החברות המקסימלי' (למשל Google Analytics ו-Firebase Cloud Messaging).

  בכל פעם שמשתמש מבצע פעולה שעונה על הקריטריונים של ההכללה בקהל, משך החברות של המשתמש מאופס לערך המלא שמוגדר באפשרות הזו.
 9. לוחצים על שמירה כדי לשמור את התנאים וליצור את הקהל.

שימוש בתבנית

בתבניות הקהל יש קהלים מוגדרים חלקית, והן כבר מזהות קבוצות של מאפיינים או ערכים המהוות את הבסיס לקהלים שרלוונטיים לעסקים מבוססי אפליקציות ואינטרנט.

לדוגמה, התבנית דמוגרפיה כוללת את המאפיינים גיל, מגדר, שפה, מזהים של תחומי עניין, ומיקום, שבהם ניתן להשתמש כדי להגדיר קהל מסוים שבו אתם מעוניינים. כשמשתמשים בתבנית זו, אתם מספקים את האופרטורים ואת המאפיינים שמגדירים את הקהל הרצוי, למשל:

 • הגיל תואם בדיוק לקבוצת הגילאים 18 עד 24
 • המגדר תואם בדיוק לנקבה
 • וכו'

לאחר השלמת הגדרת הקהל, מזינים שם ולוחצים על שמירה.

בחירת קהל מוצע

מערכת Analytics מספקת גם מספר קהלים שהוגדרו באופן מלא. ניתן להשתמש בקהלים האלה כפי שהם או לשנות אותם לפי הצורך.

לדוגמה, הקהל משתמשים שהיו פעילים לאחרונה מוגדר באופן הבא:

 • הכללה של משתמשים כאשר (אירוע =) user_engagement

ניתן להשתמש בקהל כפי שהוא, להוסיף תנאים או רצפים או לשנות את משך החברות לפי הצורך.

משתמשים בשם ברירת המחדל או מזינים שם חדש ולאחר מכן לוחצים על שמירה.

שיתוף קהלים עם Google Ads כדי להשתמש בהם ברשימות רימרקטינג עבור מודעות לרשת החיפוש (RLSA)

אם קישרתם את חשבון Analytics לחשבון Google Ads והשארתם את אפשרות ברירת המחדל הפעלת פרסום מותאם אישית, הקהלים שלכם ישותפו באופן אוטומטי עם Google Ads כדי שתוכלו להשתמש בהם ברשימות רימרקטינג עבור מודעות לרשת החיפוש.

מהרגע שבו קהל נוצר, נוספים אליו משתמשים שעומדים בקריטריונים שציינתם. המערכת בודקת את העמידה בקריטריונים על סמך אירועים שמתועדים במכשירים של המשתמשים. כשמגדירים קהלים חדשים, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהרשימות יתחילו לצבור נתונים.

הערה: הגודל של קהלים בדרך כלל שונה מהגודל של רשימות רימרקטינג. ההבדל בגודל בדרך כלל נובע מכך שכדי לאפשר שליחה של מזהים לצורכי מעקב אל רשימות רימרקטינג ב-Google Ads צריך קודם לקשר חשבונות Google Ads.

עריכת קהל

אחרי שיוצרים קהל, אפשר לערוך רק את השם והתיאור.

כך עורכים קהל:

 1. ב-Analytics, עוברים אל הדוחות.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. בשורה של הקהל הרצוי, לוחצים על אפשרויות נוספות > עריכה.
 4. עורכים את השם או התיאור.
 5. לוחצים על שמירה.

העברת קהל לארכיון

אם מיציתם את מגבלת 100 הקהלים ואתם צריכים ליצור קהלים חדשים, תוכלו להעביר לארכיון את הקהלים שכבר לא רלוונטיים וליצור קהלים חדשים.

כך מעבירים קהל לארכיון:

 1. ב-Analytics, עוברים אל הדוחות.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. בשורה של הקהל הרצוי, לוחצים על אפשרויות נוספות > העברה לארכיון.

דוגמאות מפורטות לשלבים

שלב 4: הוספה של תנאים חדשים

כשיוצרים תנאי, מתחילים עם הגדרת ההיקף שלו.

 

לאחר מכן בוחרים את הנתונים שרוצים בתור הבסיס לתנאי. לוחצים על הוספת תנאי חדש כדי לפתוח רשימה של מאפיינים, מדדים ואירועים.

מאפיינים

המאפיינים מופיעים לפי קטגוריה.

 

כשבוחרים מאפיין, בוחרים גם אופרטור ומציינים את ערך המאפיין. לדוגמה, אם בוחרים במאפיין גיל, בוחרים גם את האופרטור הינו אחד מ- או אינו אחד מ- ומציינים את אחד מטווחי הגילאים בתור הערך.

 

אתם גם יכולים לבחור באפשרות בכל נקודת זמן אם אתם רוצים שהקהל יכלול משתמשים שעמדו מתישהו בתנאי, ולא במועד מסוים.

האופרטורים משתנים בהתאם למאפיין שבחרתם. לדוגמה, אם בחרתם במאפיין המשחקים מטבע וירטואלי, האופרטורים הזמינים הם מתחיל ב-, מסתיים ב-, מכיל, תואם בדיוק והינו אחד מ-.

כשאתם מציינים ערך של מאפיין עם האופרטורים האלה, אתם בדרך כלל מספקים את הערך על-ידי הקלדה של טקסט בשדה 'ערך'. ייתכן גם שתהיה לכם אפשרות לבחור ערך באמצעות פקד כמו לוח שנה או רשימה. אם אתם צריכים להקליד טקסט, מערכת Analytics תציג ערכים שהיא מזהה בזמן שאתם מקלידים. תוכלו לבחור אחד מהם, אם הוא מתאים לצרכים שלכם.

מדדים

כשאתם בוחרים מדד, התנאי נבדק על סמך השוואה בין נתוני המשתמש לבין ערך המדד. בדומה למאפיינים, אתם בוחרים אופרטור ומציינים ערך.

 

לדוגמה, כדי להיכלל בקהל, ערך חיי המשתמש חייב להיות גדול (>) מהערך שציינתם.

בעזרת האפשרות בכל תקופה של ___ ימים אתם יכולים לציין אם הערך המצטבר של המדד עומד בתנאי באופן כללי או לאורך מספר ספציפי שם ימים. לדוגמה, על סמך כל הנתונים לגבי המשתמש, האם הערך המצטבר של המדד גדול מ-100 באופן כללי, או האם הוא גדול מ-100 לאורך תקופה מסוימת של 7 ימים? אם לא תבחרו אפשרות, המערכת תשתמש בערך המצטבר של המדד. אם תבחרו אפשרות, הערך צריך להצטבר בתקופה מסוימת שתואמת למספר הימים שציינתם בתור חלון הזמן.

אירועים

אתם יכולים לבחור מבין כל האירועים שאתם אוספים. לדוגמה, first_visit.

כשבוחרים אירוע, בוחרים גם אחד מהפרמטרים של האירוע.

ערכי פרמטרים מספריים

אם בוחרים פרמטר כמו event_count שיש לו ערך מספרי, בוחרים גם אופרטור השוואתי (למשל, <, >, =) ומזינים את הערך שבו רוצים להשתמש (למשל, > 0).

 

אם הפרמטר המספרי הוא event_count וההיקף הוא בכל הביקורים, אתם גם יכולים לציין אם הערך המצטבר תואם לתנאי, או אם הערך התאים לתנאי במהלך תקופת זמן מוגדרת.

כדי שהערך המצטבר יתאים לתנאי שהגדרתם, צריך להשבית את המתג תקופת זמן (המתג כבוי כברירת מחדל).

כדי לציין התאמה של הערך לתנאי במהלך תקופת זמן מוגדרת:

 1. מפעילים את המתג תקופת זמן.
 2. מציינים את מספר הימים.
 3. אם אתם רוצים לכלול משתמשים שערך הפרמטר שלהם אי פעם עמד בתנאי בתקופה של N ימים (למשל, תקופה כלשהי של 7 ימים), בוחרים באפשרות בנקודת זמן כלשהי.

  אם אתם רוצים לכלול רק משתמשים שערך הפרמטר שלהם עמד בתנאי ב-N הימים האחרונים (למשל, 7 הימים האחרונים), בוחרים באפשרות בתקופת הזמן האחרונה.
ערכי פרמטר טקסט

אם אתם בוחרים פרמטר כמו תוכן בעל ערך טקסטואלי שיוצר מאפיין ב-Analytics, תצטרכו לבחור אחד מהאופרטורים הזמינים: מתחיל ב-, מסתיים ב-, מכיל, תואם בדיוק או הינו אחד מ-. לאחר מכן הזינו את ערך הטקסט שבו אתם רוצים להשתמש.

 

אם צריך להוסיף תנאים, לוחצים על הוספה של קבוצת תנאים ומגדירים את התנאים לפי השלבים הקודמים.

 

אם צריך להסיר תנאי, מעבירים את העכבר מעל התנאי ולוחצים על סמל ה-X.

 

חזרה לשלב 4

שלב 6: הוספה של רצפים

אם יצירת הקהל כרוכה בסדר פעולות מסוים שהמשתמשים מבצעים, אתם יכולים להוסיף רצף אחד או יותר.

כשמגדירים רצף, השלב הראשון הוא להגדיר את היקף הרצף כולו.

 

אם שלבי הרצף צריכים להתרחש בתוך פרק זמן ספציפי, מפעילים את אילוץ הזמן ומגדירים את המשך שלו.

 

מגדירים את היקף השלב הראשון של הרצף.

 

יוצרים את התנאים של השלב באמצעות השיטות שבהן השתמשתם בשלב 4.

לוחצים על 'הוספת שלב' כדי להוסיף לרצף עוד שלב.

 

כשמוסיפים שלב לרצף, ניתן לבחור באפשרויות הבאות:

 • ובעקיפין אחריו מופיע (השלב הבא מתרחש במועד לא מוגדר אחרי השלב הקודם)
  או
 • וישירות אחריו מופיע (השלב הבא מתרחש מיד אחרי השלב הקודם)

 

חזרה לשלב 6

שלב 7: הוספה של קבוצה להחרגה

אתם יכולים להגדיר תנאים להחרגה זמנית או קבועה של משתמשים.

לדוגמה, אם אתם יוצרים קהל של קונים שמניבים ערך חודשי גבוה, אתם יכולים להחריג משתמשים כשמדד ערך חיי המשתמש שלהם יורד אל פחות מ-100 בתקופה של 30 ימים.

 

אפשרות נוספת היא אם הקהל כולל משתמשים בטווח גילאים מסוים (למשל, 18 עד 24), תוכלו להחריג אותם באופן קבוע כשהם יוצאים מהטווח הזה (למשל, כשהם עוברים לטווח הגילאים 25 עד 34).

 

כדי להגדיר את השינוי הזה בחברות ברשימה תצטרכו להשתמש ברצף: בשלב הראשון המשתמשים נכללים ברשימה כשהגיל שלהם חל בטווח שהגדרתם. לאחר מכן הם מוחרגים מהרשימה כשהגיל שלהם כבר אינו בטווח הזה.

 

חזרה לשלב 7

למה הקהלים לא מאוכלסים ב-Google Ads

אם הקהלים שאתם מייצאים ל-Google Ads לא מאוכלסים, כדאי לנסות את אחת משיטות האבחון הבאות כדי לאתר בעיות.

בדיקת הרימרקטינג ב-Google Ads כדי לראות אם הוא מופעל

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

בדיקת הכרטיס של מקור הנתונים ליצירת קהלים ב-Google Ads

ב-Google Ads > מרכז ניהול הקהלים > מקורות נתונים ליצירת קהלים, יש לבדוק את הכרטיס של Google Analytics ‏(GA4) ו-Firebase כדי לוודא שהמשתמשים שציינתם עבור הקהל שלכם מפעילים אירועים באתר או באפליקציה. אם משתמשים שתואמים להגדרת הקהל שלכם לא מפעילים אירועים, הם לא יתווספו לקהל ב-Google Ads.

בדיקת הדוח 'קהלים' ב-Analytics

ב-Analytics, לוחצים על קהלים בצד ימין, וברשימה שמופיעה לוחצים על הקהל הרלוונטי כדי לבדוק אם המשתמשים שתואמים להגדרת הקהל מקיימים מספיק אינטראקציה עם האתר או האפליקציה שלכם. אם לא, יש לבדוק את הגדרת הקהל, כפי שמתואר בקטע הבא.

בדיקת הגדרת הקהל ב-Analytics

אם הגדרת הקהל שלכם צרה מדי, ייתכן שלא תקבלו את מספר המשתמשים הרצוי. לדוגמה, אם הגדרתם את הקהל כך שיכלול רק משתמשים עם מזהה תחום עניין של קהל עם כוונת רכישה = מדיה ובידור/ספרים, אפשר לעדכן את ההגדרה על ידי שימוש במזהה הרחב יותר מדיה ובידור. לחלופין, אפשר להרחיב את הפרמטרים הגיאוגרפיים ממזהה עיר = עיר א' למזהה עיר = עיר א' או עיר ב'.

בדיקת ההתאמה האישית של המודעות כדי לראות אם הוחרגו ממנה אירועים או מאפייני משתמש

אם החרגתם אירועים או מאפייני משתמש מההתאמה האישית של המודעות, המערכת לא תייצא קהלים שמבוססים על הנתונים האלה מ-Analytics לפלטפורמות המודעות שלכם, כולל Google Ads.

בדיקת ההתאמה האישית של המודעות כדי לראות אם הוחרגו ממנה אזורים גיאוגרפיים

אם השבתתם התאמה אישית של מודעות באזור מסוים, משתמשים מהאזור הזה שיתווספו אל הקהל ב-Analytics לא יתווספו לרשימות הרימרקטינג שלכם בפלטפורמות המודעות שאליהן אתם מייצאים קהלים, כולל Google Ads.

אם אתם משתמשים במוצרי המודעות של Google Marketing Platform באתר, יש לוודא שקובץ ה-cookie של הרימרקטינג מוגדר על ידי דפי האינטרנט שלכם

אם בקהל שלכם הוגדר שימוש בנתונים דמוגרפיים ובנתונים של תחומי עניין, קובץ ה-cookie של DoubleClick צריך להיות מוגדר על ידי דף האינטרנט כדי שמערכת Analytics תוכל לאחזר את הנתונים האלה לגבי המשתמשים.

כדי לבדוק שקובץ ה-cookie מוגדר על ידי הדף, יש להשתמש בכלים של הדפדפן למפתחים כדי לוודא שמהדף נשלחות קריאות רשת אל https://stats.g.doubleclick.net. בדוגמה הבאה אפשר לראות איך להשתמש בכלים של Chrome למפתחים.

 1. ב-Chrome, פותחים את דף האינטרנט (למשל www.example.com).
 2. פותחים את כלי Chrome למפתחים (לוחצים על אפשרויות נוספות > כלים נוספים > כלים עבור מפתחים).
 3. פותחים את הכרטיסייה Network (רשת) ומסמנים את האפשרות Preserve log (שמירת יומן) כדי לתעד את קריאות הרשת.
 4. מרעננים את דף האינטרנט.
 5. בכרטיסייה Network, מחפשים מופעים של קריאות רשת אל https://stats.g.doubleclick.net שכוללות ‎/collect‎ עם אחד מהפרמטרים הבאים:
  • t=dc ‏(doubleclick.net עבור מודעות לרשת המדיה)
  • t=ga-audience ‏(google.com עבור מודעות לרשת החיפוש)

אם הקריאות האלה מופיעות, אכלוס הקהל אמור להתבצע כצפוי.

מידע נוסף על השימוש בקובצי cookie במוצרי הפרסום של Google Marketing Platform.

מקור מידע רלוונטי

הורדת המדריך "קישור בין Analytics ו-Google Ads"

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?