קהלים

זהו חלק מגרסת הבטא של נכס אפליקציה + אתר.

תכונות אלה יושקו בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.

קהלים מאפשרים לכם לפלח את המשתמשים בדרכים שמפיקות תובנות חשובות עבור העסק. ניתן ליצור פלחים לפי מאפיינים, מדדים ואירועים ולכלול בהם כמעט כל קבוצת משנה של משתמשים.

כשמתקבלים במערכת Analytics נתונים חדשים על המשתמשים, סטטוס החברות שלהם בקהל נבדק מחדש כדי לוודא שהם עדיין עומדים בקריטריונים שהוגדרו לקהל. אם המידע האחרון שהתקבל מצביע על כך שהם כבר לא עומדים בקריטריונים, הם יוסרו מהקהל.

אם תקשרו את חשבון Analytics לחשבון Google Ads, הקהלים יהיו זמינים בספרייה המשותפת ב-Google Ads ותוכלו להשתמש בהם בקמפיינים. אפשר להציג מודעות רימרקטינג בפני משתמשים קיימים או שהיו פעילים בעבר. כמו כן, ניתן ליצור קהלים דומים כדי לחפש משתמשים פוטנציאליים חדשים.

רשימות המשתמשים ב-Ads שתואמות לקהלים שלכם מתאכלסות מחדש בנתונים שנאספו בתקופה של עד 30 ימים, כשהנתונים האלה זמינים.

במאמר זה:

טבלת ניהול

בטבלה רשומים הקהלים: גם קהלים שהוגדרו מראש וגם קהלים שהתאמתם אישית. הקהלים הבאים מוגדרים מראש:

 • כל המשתמשים: משתמשים שפתחו את האפליקציה.
 • רוכשים: משתמשים שהשלימו רכישה מתוך האפליקציה או רכישה במסחר אלקטרוני.

כדי לראות דוח מפורט לגבי קהל, לוחצים על הקהל בטבלה. אם רוצים לשכפל, לערוך או למחוק קהל, או להחיל קהל על מרכז הבקרה, יש ללחוץ על הסמל action menu בקצה השמאלי של הדף.

מדדי המשתמשים בדוח הזה מבוססים על משתמשים שהיו פעילים בטווח התאריכים שהגדרתם בדוח.

דרושה הרשאת עריכה בנכס שבו רוצים ליצור את הקהל.

ניתן ליצור עד 100 קהלים לכל נכס.

אפשר לפרסם קהל במספר בלתי מוגבל של יעדים.

ב-Analytics ניתן לפרסם 100 קהלים לכל היותר.

יצירת קהל

אם בחרתם להשתמש בכלי החדש ליצירת קהלים, עליכם לפעול לפי ההנחיות הבאות.

כדי ליצור קהל, בוחרים קריטריונים שמתייחסים לפלטפורמה ולנכס הרלוונטיים, וגם אירועים ומאפייני משתמשים (ביחד עם הפרמטרים שלהם) שנאספו מתוך האפליקציה. מהרגע שהקהל נוצר, המערכת מוסיפה לו משתמשים שעומדים בקריטריונים שצוינו.

כשיוצרים קהל שמיוצא אל Google Ads, מערכת Analytics מוסיפה לו משתמשים שעמדו בקריטריונים במהלך 30 הימים האחרונים (בהנחה שצברתם לפחות 30 ימי נתונים).

אפשר ליצור עד 50 קהלים לכל פרויקט.

במהלך הגדרת הקהל, כרטיס הסיכום מתעדכן במספר המשתמשים שעמדו בקריטריונים שלכם במהלך 30 הימים האחרונים, כדי שתקבלו מושג לגבי גודל הקהל הפוטנציאלי.

כך יוצרים קהל:

 1. ב-Analytics, עוברים לאפליקציה.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. ניתן ליצור קהל בשלוש דרכים:

יצירת קהל חדש

 1. לוחצים על קהל חדש.
 2. מזינים את השם והתיאור של הקהל. השם והתיאור מאפשרים לכם לזהות את הקהל בטבלת הניהול.
 3. לוחצים על הוספת קבוצת תנאים כדי להוסיף משתמשים שעומדים בתנאים על סמך מאפיינים, מדדים ואירועים. לדוגמה: הגיל נמצא בטווח 18 עד 24, 25 עד 34.
  • מגדירים את היקף התנאי. משתמשים בתפריט בפינה השמאלית העליונה כדי לבחור באחת מהאפשרויות:
   • בכל הביקורים: כל התנאים חייבים להתקיים במהלך כל משך החיים של המשתמש
   • באותו ביקור: כל התנאים חייבים להתקיים באותו ביקור (מידע נוסף על אופן החישוב של הביקורים)
   • באותו אירוע: כל התנאים חייבים להתקיים באירוע אחד
  • תנאים שתומכים בהערכה סטטית ודינמית של מאפיינים. ניתן לבחור בכל עת כדי לכלול משתמשים אם הם אי פעם עמדו בתנאי (הערכה סטטית). אם לא בוחרים באפשרות זו, הערכת המשתמש לקהל תהיה דינמית: משתמשים יתווספו לקהל כשהם יעמדו בתנאים והם יוסרו כשהם לא יעמדו בהם עוד.
  • אפשר להגדיר בתנאים מדדים עם חלונות זמן. לדוגמה: in_app_purchase event_count > 5 in any 7 day period
  • כדי להשתמש בספירה עם חלונות זמן במקום בספירה למשך כל החיים, יש לבחור באפשרות בתקופה של N ימים.
  • מוסיפים תנאי OR או AND לפי הצורך.
 4. כדי להוסיף משתמשים שעומדים בתנאים שמתרחשים בסדר מסוים, לוחצים על הוספת רצף, ובאופן אופציונלי, ניתן גם להגדיר בתוך תקופת זמן מסוימת. לדוגמה: שלב 1: first_open, שלב 2: in_app_purchase.
  • מגדירים את היקף הרצף: 'בכל הביקורים', 'באותו ביקור', 'ההיקף עובר בירושה' (היקף התנאי עובר בירושה).
  • מגדירים את מגבלת זמן למצב מופעל, ומגדירים את תקופת הזמן שבה הרצף כולו חייב להתרחש (למשל, 30 דקות).
  • מגדירים את ההיקף עבור שלב 1: ירושה (היקף התנאי עובר בירושה), באותו אירוע, בכל הביקורים.
  • מגדירים את התנאי לשלב 1.
  • לוחצים על הוספת שלב עבור כל שלב נוסף שרוצים לכלול ברצף.
   • אם השלב הנוסף יכול להתרחש בכל זמן לאחר השלב הקודם, בוחרים באפשרות ובעקיפין אחריו מופיע.
   • אם השלב הנוסף חייב להתרחש מיד לאחר השלב הקודם, בוחרים באפשרות וישירות אחריו מופיע.
   • בוחרים באפשרות תוך כדי להגדיר את משך הזמן המרבי בין השלבים.
   • מגדירים את ההיקף לשלב זה.
 5. לוחצים על הוספה של קבוצת החרגה כדי ליצור תנאי שמחריג משתמשים מסוימים.

  כדי להחריג משתמשים מהקהל בתקופות בהן הם לא עומדים בתנאי, בוחרים באפשרות באופן זמני יש להחריג משתמשים כאשר.

  כדי להחריג משתמשים מהקהל אם הם אי פעם עמדו בתנאי, בוחרים באפשרות באופן קבוע יש להחריג משתמשים כאשר.

  ההערכה הראשונית של המשתמשים מתבצעת באמצעות תנאי הכללה ורק אחר כך באמצעות תנאי החרגה. אם הם עונים על תנאי ההחרגה הם לא נוספים לקהל.
 6. משך החברות: מגדירים כמה ימים משתמשים יהיו חברים בקהל (1‎ – 540).

  אם אתם משתמשים במערכות שבהן ניתן להגדיר חברות ברשימה לפרק זמן ארוך יותר מ-540 יום (למשל Google Analytics, העברת הודעות בענן ב-Firebase), אפשר לבחור באפשרות 'שימוש במשך החברות המקסימלי' כדי להגדיר להן את משך החברות המקסימלי המותר.

  בכל פעם שמשתמש מבצע פעולה שעונה על הקריטריונים של ההכללה בקהל, משך החברות של המשתמש מאופס לערך המלא המוגדר באפשרות זו.
 7. לוחצים על שמירה כדי לשמור את התנאים וליצור את הקהל.

שימוש בתבנית

בתבניות הקהל יש קהלים מוגדרים חלקית, והן כבר מזהות קבוצה של מאפיינים או ערכים המהווה את הבסיס לקהלים שרלוונטיים לעסקים מבוססי אפליקציות ואינטרנט.

לדוגמה, התבנית דמוגרפיה כוללת את המאפיינים גיל, מגדר, שפה, מזהים של תחומי עניין ומיקום, שבהם ניתן להשתמש כדי להגדיר קהל מסוים שבו אתם מעוניינים. באמצעות תבנית זו, אתם מספק את האופרטורים ואת המאפיינים שמגדירים את הקהל הרצוי, למשל:

 • הגיל תואם בדיוק לקבוצת הגילאים 18 עד 24
 • המגדר תואם בדיוק לנקבה
 • וכד'

לאחר השלמת הגדרת הקהל, מזינים שם ולוחצים על שמירה.

בחירת קהל מוצע

מערכת Analytics מספקת גם מספר קהלים המוגדרים באופן מלא, שניתן להשתמש בהם כפי שהם או לשנות אותם לפי הצורך.

לדוגמה, הקהל משתמשים שהשלימו עסקה מוגדר כך:

 • יש לכלול משתמשים כאשר עסקאות > 0

ניתן להשתמש בקהל כפי שהוא, או להוסיף תנאים או רצפים, או לשנות את משך החברות לפי הצורך.

משתמשים בשם ברירת המחדל או מזינים שם חדש ולאחר מכן לוחצים על שמירה.

הוראות לכלי הקודם ליצירת קהלים
אם אתם משתמשים במכשיר עם מערכת הפעלה iOS, תצטרכו להתקין את גרסה 5.2.0 של Firebase Analytics framework כדי להשתמש בכל תכונות הקהלים.

כדי ליצור קהל חדש:

 1. ב-Analytics, מנווטים אל האפליקציה.
 2. לוחצים על קהלים.
 3. לוחצים על קהל חדש.
 4. מזינים את השם והתיאור של הקהל. השם והתיאור יאפשרו לכם לזהות את הקהל בטבלת הניהול.
 5. לוחצים על בחירת מקור נתונים, אירוע או מאפיין משתמש כדי לבחור את הנתונים שעליהם יבוסס הקהל. האפשרויות לבחירה הן:
  • פלטפורמה: מחשב, Android או iOS
  • מקור נתונים: האפליקציה הספציפית שממנה הנתונים נאספים (למשל, myAndroidApp)
  • אירוע: האירועים שהופעלו באפליקציה
  • מאפיין משתמש: כל אחד ממאפייני המשתמשים שהגדרתם
  • מקור: המקור שממנו הגיעה תנועת גולשים לאפליקציה
  • אמצעי הגעה לאתר: האמצעי שדרכו תנועת הגולשים הגיעה מהמקור (למשל חיפוש אורגני, קליק בתשלום)
  • קמפיין: הקמפיין שמשך את תנועת הגולשים
 6. יוצרים תנאי אחד או יותר שמגדירים את מי לכלול בקהל.

  אפשר להגדיר בתנאים מדדים עם חלונות זמן. לדוגמה: אפשר להגדיר בתנאי in_app_purchase שהרכישות ייספרו רק אם יהיו יותר מ-5 רכישות בפרק זמן של 7 ימים.

  כדי להשתמש בספירה עם חלונות זמן במקום בספירה מצטברת, יש לבחור באפשרות בכל תקופה של N ימים.

  אם מגדירים קהל שמבוסס על מאפייני משתמשים, אפשר לבחור באפשרות בכל נקודת זמן כדי שהמשתמש יתווסף לקהל אם התנאי התקיים עבורו בנקודת זמן כלשהי. אם לא בוחרים באפשרות הזאת, המשתמש יצורף לרשימה רק אם הוא עומד בתנאי ברגע נתון.

  כדי לשלב תנאים משתמשים במונחים OR או AND.
 7. לוחצים על הוספה של קבוצת החרגה כדי ליצור תנאי שמחריג משתמשים מסוימים.
   
  ההערכה הראשונית של המשתמשים מתבצעת באמצעות תנאי הכללה ורק אחר כך באמצעות תנאי החרגה. אם הם עונים על תנאי ההחרגה הם לא נוספים לקהל.
 8. משך החברות: מגדירים כמה ימים משתמשים יהיו חברים בקהל (1‎ – 540).

  אם אתם משתמשים במערכות שבהן ניתן להגדיר חברות ברשימה לפרק זמן ארוך יותר מ-540 יום (למשל Google Analytics, העברת הודעות בענן ב-Firebase), אפשר לבחור באפשרות שימוש במשך החברות המקסימלי כדי להגדיר להן את משך החברות המקסימלי המותר.

  בכל פעם שמשתמש מבצע פעולה שעומה על הקריטריונים של ההכללה בקהל, משך החברות של המשתמש מאופס לערך המלא המוגדר באפשרות זו.
 9. לוחצים על יצירה כדי לשמור את התנאים וליצור את הקהל.

מהרגע שבו קהל נוצר, נוספים אליו משתמשים שעומדים בקריטריונים שציינתם. המערכת בודקת את העמידה בקריטריונים על סמך אירועים שמתועדים במכשירים של המשתמשים. כשמגדירים קהלים חדשים, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהרשימות יתחילו לצבור נתונים. לפני שמגדירים מיקוד לקהל בתכונות 'העברת הודעות בענן' ו'הגדרת תצורה מרחוק' מומלץ לבדוק כמה משתמשים יש בקהל, כדי לוודא שהוא עומד בדרישות.

הערה: הגודל של קהלים בדרך כלל שונה מהגודל של רשימות רימרקטינג. בדרך כלל הסיבה לכך היא שלא ניתן לשלוח מזהים לצורך מעקב אל רשימות רימרקטינג של Google Ads לפני הקישור של חשבונות Google Ads.

משאב קשור

הורדת חוברת ההדרכה "קישור בין Google Analytics ל-Google Ads"

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?