[GA4] Közönségek létrehozása, szerkesztése és archiválása

Ez a cikk azoknak a webhely- és/vagy alkalmazástulajdonosoknak szól, akik közönségeket szeretnének létrehozni a jelentéskészítéshez az Analytics szolgáltatásban, valamint a hirdetési platformokra remarketing céljából történő exportáláshoz.

A közönségekkel a vállalkozás számára fontos szempontok szerint oszthatja fel a felhasználókat. A szegmentálást végezheti dimenziók, mutatók és események alapján, így gyakorlatilag a felhasználók bármely részhalmazát meghatározhatja.

Ahogy az Analytics új adatokat kap a felhasználókról, ismételten kiértékeli a közönségbeli tagságukat, hogy továbbra is megfeleljenek a közönségre vonatkozó feltételeknek. Ha a legfrissebb adatok azt jelzik, hogy már nem felelnek meg a feltételeknek, akkor a rendszer eltávolítja őket a közönségekből.

Ha összekapcsolja az Analytics-fiókját a Google Ads szolgáltatással, és meghagyja az alapértelmezett Személyre szabott hirdetés engedélyezése beállítást, akkor a közönségek rendelkezésre fognak állni a Google Ads megosztott könyvtárában, így felhasználhatók lesznek a hirdetési kampányokban. Ily módon lehetősége lesz remarketingtevékenységet folytatni a meglévő és a korábbi felhasználók körében, valamint hasonló közönségek létrehozásával potenciális új felhasználókat is találhat.

A Google Ads rendszerben megjelenő, a közönségeknek megfelelő felhasználólistákat a rendszer előre feltölti legfeljebb 30 napnyi adattal, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A cikk tartalma:

Kezelőtáblázat

A táblázatban az előre meghatározott és az Ön által személyre szabott közönségek találhatók. Az alábbi közönségek előre be vannak állítva:

 • Minden felhasználó: Azok a felhasználók, akik már egyszer elindították az alkalmazást, vagy felkeresték a webhelyet.
 • Vásárlók: Azok a felhasználók, akik már vásároltak az alkalmazáson belül vagy e-kereskedelmi platformon keresztül.

Ha meg szeretné tekinteni az egyes közönségekről szóló részletes jelentéseket, kattintson az adott közönségre. A jelentésben megjelenő felhasználói mutatók a jelentéshez használt dátumtartományban aktív felhasználókra vonatkoznak (és nem az adott közönség összes felhasználóinak számára).

Másolás, szerkesztés, archiválás, valamint irányítópulton történő alkalmazás

A sorok jobb szélen található action menu ikonra kattintva másolatot készíthet a közönségről, illetve szerkesztheti, archiválhatja vagy az irányítópultra alkalmazhatja a közönséget.

 

Szerkesztői szerepkörrel kell rendelkeznie ahhoz a tulajdonhoz, amelyben létre szeretné hozni a közönséget.

Tulajdononként legfeljebb 100 közönség használható.

Egy adott közönséget korlátlan számú célhoz közzétehet.

Az Analytics szolgáltatáshoz legfeljebb 100 közönséget tehet közzé.

Közönség létrehozása

A közönségeket a tulajdonokból begyűjtött dimenziókon, mutatókon és eseményadatokon alapuló feltételek beállításával hozhatja létre. A létrehozás után a közönségek olyan felhasználókat kezdenek gyűjteni, akik az adott pillanattól kezdve megfelelnek a megadott feltételeknek.

Amikor új közönséget hoz létre, 24–48 órába is beletelhet, amíg a közönség összegyűjti a felhasználókat.

Hatókör

A feltételek megadásakor meg kell határoznia a feltételek teljesülésének hatókörét. A feltételek teljesülhetnek az összes munkamenetben, egyetlen munkamenetben vagy egyetlen eseményen belül.

A statikus és a dinamikus kiértékelés

A feltételek statikus és dinamikus kiértékelése is támogatott. Statikus kiértékelés alapján akkor felel meg egy adott felhasználó, ha a feltétel valaha igaz volt rá. A dinamikus kiértékelés ezzel szemben akkor szerepelteti a felhasználót, ha igaz rá a feltétel; ha pedig nem igaz rá, kizárja.

Időalapú mutatók

A feltételek az időalapú mutatókat is támogatják: megadhatja, hogy az egy adott mutatóra vonatkozó feltételek egy adott felhasználó élettartama alatt bármikor igazak lehetnek rá, vagy egy meghatározott, néhány napos időszak alatt kell igaznak lenniük (pl. egy 7 napos időszak alatt 5-nél több napon kell teljesülnie).

Sorozatok

A sorozatokkal megadhatja, hogy a feltételeknek milyen sorrendben kell teljesülniük: ez követi közvetetten (az előző lépés után bármikor), ez követi közvetlenül (az előző lépés után azonnal), illetve egy meghatározott időtartamon belül. A sorozatok a teljes sorozat hatókörének meghatározását is lehetővé teszik.

A közönség létrehozása után

A létrehozás után a közönségek olyan felhasználókat kezdenek gyűjteni, akik az adott pillanattól kezdve megfelelnek a megadott feltételeknek.

Egy adott, a Google Ads szolgáltatásba exportálandó közönség létrehozása után az Analytics minden olyan felhasználót hozzáad, aki az elmúlt 30 napban megfelelt a közönségre vonatkozó feltételeknek (feltéve, hogy legalább 30 napnyi adat rendelkezésre áll).

A közönség meghatározásakor az összefoglaló kártya frissül azoknak a felhasználóknak a számával, akik az elmúlt 30 nap során megfeleltek a feltételeknek, így Ön képet alkothat a potenciális közönségméretről.

Létrehozás

Közönség létrehozása:

 1. A bal oldalon kattintson a Konfigurálás > Közönségek > Új közönség elemre.
 2. Háromféleképpen hozhat létre közönséget:

 

Az alábbi képen a közönségépítés során használatos vezérlők láthatók.

 

Új közönség létrehozása

 1. Kattintson az Új közönség elemre.
 2. Kattintson az Egyéni közönség létrehozása elemre.
 3. Adja meg a közönség nevét és leírását. Ez alapján a név és leírás alapján azonosíthatja a közönséget a kezelőtáblázatban.
 4. Kattintson az Új feltétel hozzáadása lehetőségre azon felhasználók hozzáadásához, akik megfelelnek a dimenziókon, mutatókon és eseményeken alapuló feltételeknek. Például: A 18–24 évesek vagy a 25–34 évesek korcsoportjába tartoznak.
  • Állítsa be a feltétel hatókörét. Válasszon egy lehetőséget a jobb felső sarokban lévő menüből:
   • Minden munkamenetben: minden feltételnek a felhasználó „élettartama” alatt kell teljesülnie.
   • Ugyanazon a munkameneten belül: minden feltételnek ugyanazon a munkameneten belül kell teljesülnie. (További információ a munkamenetek kiszámításáról.)
   • Ugyanazon az eseményen belül: minden feltételnek egy adott eseményen belül kell teljesülnie.
  • Dimenziók
   • A feltételekben támogatott a dimenziók statikus és a dinamikus értékelése. Válassza a Bármelyik ponton lehetőséget azon felhasználók bevonására, akik valaha is teljesítették a feltételt (statikus értékelés). Ha nem választja ki ezt az opciót, akkor a közönség felhasználóinak értékelése dinamikus: a felhasználókat hozzáadjuk a közönséghez, ha megfelelnek a feltételeknek, majd eltávolítjuk őket, amikor már nem felelnek meg nekik.
  • Mutatók
   • A feltételek támogatják az időalapú mutatókat. Például: LTV > 5 bármely 7 napos időszakban
   • Ha időalapú számot szeretne használni az élettartamra vonatkozó szám helyett, válassza az Időtartam lehetőséget.
   A prediktív mutatók használatáról a Prediktív közönségek című részen találhatók további információk.
  • Események
   • A feltételek akkor támogatják a dinamikus visszatekintést az eseményekhez, ha a hatókör a Minden munkamenetben lehetőségre van állítva, és az event_count paraméter van kiválasztva.
    • Az event_count paraméter csak a „nagyobb, mint” (>) operátort támogatja. Adjon meg egy küszöbértéket. Az ennél az értéknél nagyobb eseményszámmal rendelkező felhasználók fognak szerepelni a közönségben.
    • Megjegyzés: Ha egy adott értéknél kisebb eseményszámmal rendelkező felhasználókat szeretne felvenni, használja a Kizárandó csoport hozzáadása lehetőséget, és adja meg az event_count felső küszöbértékét (>). A küszöbérték alatti eseményszámmal rendelkező felhasználók bekerülnek a közönségbe, és a küszöbértéknél magasabb eseményszámmal rendelkező felhasználók nem lesznek a listán.
    • Kapcsolja be az Időtartam kapcsolót.
     Válasszon egyet az alábbiak közül:
     Bármikor (a feltétel igaz, ha az event_count bármikor túllépte a küszöbértéket)
     vagy
     A legutóbbi időtartam (a feltétel igaz, ha az event_count a küszöböt túllépte az Ön által megadott legutóbbi napok során. (Ez a beállítás jelenleg csak a korlátozott bétaverzióban áll rendelkezésre.)
     Írja be az adott időtartam napjainak a számát.
  • Ha szükséges, használjon VAGY vagy ÉS feltételt.

  Tekintse meg a közönségépítő ezen részének használatát bemutató példákat.

 5. Kattintson a Feltételcsoport hozzáadása lehetőségre újabb feltétel hozzáadásához.
 6. Kattintson a Sorozat hozzáadása lehetőségre azon felhasználók hozzáadásához, akik megfelelnek az egy bizonyos sorrendben felállított és az esetleg egy adott időtartamon belül érvényes feltételeknek. Például: 1. lépés: first_open, 2. lépés: in_app_purchase.
  • Állítsa be a sorozat hatókörét: Minden munkamenetben, Ugyanazon a munkameneten belül.
  • Az Időalapú korlátozás beállításnál adja meg a BE értéket, és adja meg azt az időtartamot, amely alatt a teljes sorozatnak végbe kell mennie (például 30 perc).
  • Állítsa be az 1. lépés hatókörét: Ugyanazon a munkameneten belül, Ugyanazon az eseményen belül.
  • Állítsa be az 1. lépés feltételét.
  • Kattintson a Lépés hozzáadása gombra minden további lépéshez, amelyet hozzá szeretne adni a sorozathoz.
   • Válassza az ez követi követetten lehetőséget, ha a további lépés az előző lépés után bármikor bekövetkezhet.
   • Válassza a ez követi közvetlenül lehetőséget, ha a további lépésnek közvetlenül az előző lépés után kell bekövetkeznie.
   • Válassza ki az Ezen belül lehetőséget, hogy meghatározza a lépések közötti maximális időt.
   • Állítsa be a lépés hatókörét.

  Tekintse meg a közönségépítő ezen részének használatát bemutató példákat.

 7. A Kizárandó csoport hozzáadása elemre kattintva létrehozhat olyan feltételeket, amelyekkel kizár bizonyos felhasználókat.

  Válassza a Felhasználók ideiglenes kizárása a következő esetben lehetőséget, ha ideiglenesen ki szeretné zárni a felhasználókat a közönségből akkor, amikor megfelelnek az adott feltételnek.

  Válassza ki a Felhasználók végleges kizárása a következő esetbenlehetőséget, ha ki szeretné zárni a felhasználókat akkor, ha valaha is megfeleltek az adott feltételeknek.

  A felhasználók kiértékelése során a rendszer először az INCLUDE (belefoglalási), majd az EXCLUDE (kizárási) feltételeket dolgozza fel. Ha egy adott felhasználó megfelel a KIZÁRÁSI feltételeknek, akkor nem kerül be a közönségbe.

  Tekintse meg a közönségépítő ezen részének használatát bemutató példákat.
 8. Tagság időtartama: Adja meg azt a napokban kifejezett időt, ameddig a felhasználók a közönségben maradnak (1 és 540 közötti érték adható meg).

  Válassza a Beállítás a maximális korlátra lehetőséget, ha a maximális időtartamot szeretné használni az olyan rendszerekben, amelyek 540 napnál többet is engedélyeznek (pl. Google Analytics, Firebase Felhőalapú Üzenetküldés).

  Minden alkalommal, amikor a felhasználó viselkedése megfelel a közönséghez való csatlakozás feltételeinek, a felhasználó tagsági időtartama visszaáll az ebben a beállításban megadott teljes értékre.
 9. A feltételek mentéséhez és a közönség létrehozásához kattintson a Mentés gombra.

Sablon használata

A közönségsablonok olyan, részben konfigurált közönségek, amelyek meghatározzák azon méretek és/vagy mutatók halmazát, amelyek az alkalmazás- és a webalapú vállalkozások széles körben alkalmazandó közönségeinek alapját képezik.

Például a Demográfia sablon tartalmazza az Életkor, a Nem, a Nyelv, az Érdeklődési körök azonosítói és a Hely dimenziókat, amelyeket használhat arra, hogy meghatározzon egy adott közönséget, amelyben érdekelt. A sablon használatával megadhatja a kívánt közönséget meghatározó operátorokat és dimenzióértékeket, például:

 • Az életkor pontosan megfelel a 18–24 éves korosztálynak
 • A nem pontosan egyezik a női nemmel
 • stb.

Miután befejezte a közönség meghatározását, adja meg a nevet, majd kattintson a Mentés gombra.

A javasolt közönség kiválasztása

Az Analytics számos olyan teljesen beállított közönséget is biztosít, amelyet adott állapotban használhat, vagy szükség szerint módosíthat. Ezek a javasolt közönségek az Apple App Store és a Google Play szolgáltatásban található alkalmazásoknál megadott kategóriákon, valamint a tulajdon konfigurálásakor megadott iparági kategórián alapulnak. További információ.

A Nemrég aktív felhasználók közönség meghatározása például a következő:

 • Tartalmazza azokat a felhasználókat, amelyek esetén az (esemény =) user_engagement

A közönséget használhatja adott állapotban, vagy szükség esetén feltételeket vagy sorozatokat adhat hozzá, illetve módosíthatja a tagság időtartamát.

Használja az alapértelmezett nevet, vagy adjon meg egy új nevet, majd kattintson a Mentés gombra.

A javasolt prediktív közönségek használatával kapcsolatos további információk a Prediktív közönségek című részen találhatók.

Közönségek megosztása a Google Ads szolgáltatással a keresési hirdetésekhez használt remarketinglistákban (RLSA) történő használathoz

Ha összekapcsolta az Analytics-fiókot a Google Ads szolgáltatással, és meghagyja az alapértelmezett Személyre szabott hirdetés engedélyezése beállítást, akkor a rendszer automatikusan megosztja a közönségeket a Google Ads szolgáltatással a keresési hirdetésekhez használt remarketinglistákban való felhasználásra.

A közönségek olyan felhasználókat kezdenek gyűjteni, akik a közönségek létrehozásának pillanatától kezdve – az általuk használt eszközökön naplózott események alapján – megfelelnek a megadott feltételeknek. Az új közönségek létrehozása után beletelhet némi időbe a listák feltöltése.

A közönségméret általában eltér a remarketinglista méretétől. Ennek általában az az oka, hogy a követőazonosítók csak akkor küldhetők el a Google Ads szolgáltatásban használt remarketinglistáknak, ha a Google Ads-fiókok összekapcsolása már megtörtént.

Közönségek megosztása a Display & Video 360 és a Search Ads 360 szolgáltatással

Ha összekapcsolja az Analytics szolgáltatást a Display & Video 360 vagy a Search Ads 360 szolgáltatással, a rendszer automatikusan exportálja az Analytics-közönségeket, ha vannak aktivált Google-jelek az Analytics-tulajdonban, és ha megtartja az alapértelmezett összekapcsolási beállítást a személyre szabott hirdetés engedélyezéséhez.

Közönség szerkesztése

A közönség létrehozása után csak a név és a leírás marad szerkeszthető.

Közönség szerkesztése:

 1. A bal oldalon kattintson a Konfigurálás > Közönségek lehetőségre.
 2. A közönség sorában kattintson a(z) Egyebek > Szerkesztés elemre.
 3. Szerkessze a nevet vagy a leírást.
 4. Kattintson a Mentés gombra.

Közönség archiválása

Ha maximális számú közönséggel (100) rendelkezik, de új közönséget szeretne létrehozni, akkor archiválhatja a már nem releváns közönségeket, majd újakat hozhat létre.

Közönség archiválása:

 1. A bal oldalon kattintson a Konfigurálás > Közönségek lehetőségre.
 2. Az adott közönség sorában kattintson a(z) Egyebek > Archiválás elemre.

Részletes lépéseket tartalmazó példák

4. lépés: Új feltételek felvétele

A feltételek létrehozása során az első lépés a hatókör beállítása.

 

Ezután válassza ki a feltétel alapjaként használni kívánt adatokat. A dimenziók, a mutatók és az események listájának megnyitásához kattintson az Új feltétel hozzáadása lehetőségre.

Dimenziók

A dimenziókat kategória szerint rendezi listába a rendszer.

 

A dimenziók kiválasztásakor meg kell adni egy operátort, illetve a dimenzió értékét. Ha például kiválasztja az Életkor dimenziót, akkor meg kell adnia a használni kívánt operátort (ezek közül valamelyik vagy nem ezek közül valamelyik), és értékként meg kell adnia az egyik korosztályt.

 

Ha azt szeretné, hogy a közönség azokat a felhasználókat tartalmazza, akik korábban bármikor megfeleltek a feltételnek, válassza a Bármikor lehetőséget.

Az operátorok a kiválasztott dimenziótól függően változnak. Ha például kiválasztja a Virtuális pénznem lehetőséget a Játék dimenzióhoz, akkor a következő operátorok állnak rendelkezésre: ezzel kezdődik, erre végződik, tartalmazza, pontosan egyezik ezzel és ezek közül valamelyik.

Amikor az említett operátorokkal értéket ad meg egy dimenzióhoz, az értéket általában szövegként kell beírni az Érték mezőbe; ugyanakkor előfordulhat, hogy valamilyen vezérlőből (például naptárból vagy listából) is kiválaszthatja az adott értéket. Ha szöveget kell beírni, gépelés közben az Analytics megjeleníti az ismert értékeket, Ön pedig kiválaszthatja a megfelelőt.

Mutatók

Amikor kiválaszt egy mutatót, a rendszer a felhasználó adatainak és a mutató értékének összehasonlításával kiértékeli a feltételt. Akárcsak a dimenziók esetében, a mutatókhoz is ki kell választani egy operátort és egy értéket.

 

Előfordulhat például, hogy egy adott felhasználó akkor lehet a közönség része, ha az élettartamra vetített értéke nagyobb, mint (>) a megadott érték.

A bármely ___ napos időszakban beállítással megadhatja, hogy a mutató kumulatív értéke, vagy a mutató meghatározott, néhány napos időszak alatti értéke feleljen-e meg a feltételnek. A felhasználóhoz tartozó összes adat alapján például nagyobb volt-e a mutató kumulatív értéke 100-nál, vagy nagyobb volt-e az érték 100-nál valamelyik 7 napos időszak alatt? Ha nem aktiválja ezt a beállítást, a rendszer a mutató kumulatív értékét használja. A beállítás használata esetén az értéket egy, az időkeretként megadott napból álló időszak során kell elérni.

Események

Bármelyik gyűjtött eseményt kiválaszthatja (például: first_visit).

Egy adott esemény kiválasztásakor az eseményparaméterek egyikét is meg kell határozni.

Numerikus paraméterértékek

Ha numerikus értékkel rendelkező eseményparamétert választ, válasszon egy összehasonlító operátort (pl. <, >, =), illetve meg kell adnia a használni kívánt numerikus értéket (pl. > 0). Ne feledje, hogy az event_count paraméter csak a „nagyobb, mint” (>) operátort támogatja.

 

Ha a numerikus paraméter event_count, a hatókör pedig Minden munkamenetben, akkor azt is megadhatja, hogy a kumulatív érték egyezzen-e meg a feltétellel vagy a meghatározott időtartam során egyeztetett érték.

Ha azt szeretné, hogy a kumulatív érték egyezzen a feltétellel, kapcsolja ki az Időtartam kapcsolót (a kapcsoló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva).

Annak megadása, hogy az érték egy meghatározott időtartam során egyezzen a feltétellel:

 1. Kapcsolja be az Időtartam kapcsolót.
 2. Adja meg a napok számát.
 3. Ha csak azokat a felhasználókat szeretné felvenni, akiknél a paraméterérték a legutóbbi N nap (pl. a legutóbbi 7 nap) során egyezett meg a feltétellel, válassza a Legutóbbi időszak lehetőséget.

  Ha fel szeretné venni az olyan felhasználókat, akiknél a paraméterérték egy adott N napos időszak során (például 7 napos időszak) bármikor egyezett a feltétellel, válassza a Bármikor lehetőséget.
Szöveges paraméterértékek

Ha szöveges értéket tartalmazó és az Analytics rendszerben valamilyen dimenziót létrehozó paramétert választ, akkor ki kell választania a rendelkezésre álló operátorok valamelyikét (ezzel kezdődik, erre végződik, tartalmazza, pontosan egyezik ezzel vagy ezek közül valamelyik), majd be kell írnia a használni kívánt szöveges értéket.

 

Ha további feltételeket kell felvennie, kattintson a Feltételcsoport hozzáadása elemre, majd a fenti lépéseket követve határozza meg a feltételeket.

 

Ha el szeretne távolítani egy feltételt, mutasson rá az egérrel, és kattintson az X ikonra.

 

Visszatérés a 4. lépéshez

6. lépés: Sorozatok hozzáadása

Ha a közönség meghatározása során mindenképpen meg kell adni, hogy a felhasználó viselkedése során egy adott sorrendben történnek a lépések, akkor hozzáadhat egy vagy több sorozatot.

A sorozat meghatározásának első lépése a teljes sorozat hatókörének beállítása.

 

Ha a sorozat lépéseinek meghatározott időtartamon belül kell megtörténniük, kapcsolja be az időalapú korlátozást, és adja meg az időtartamot.

 

Állítsa be a sorozat első lépéséhez tartozó hatókört.

 

A 4. lépésnél ismertetett módon hozza létre a lépés feltételeit.

A Lépés hozzáadása gombra kattintva további lépéseket adhat hozzá a sorozathoz.

 

Amikor újabb lépést vesz fel a sorozatba, a következő lehetőségek közül választhat:

 • ez követi közvetetten (a következő lépés a megelőző lépés után bármikor történik);
  vagy
 • ez követi közvetlenül (a következő lépés közvetlenül a megelőző lépés után történik).

 

Visszatérés a 6. lépéshez

7. lépés: Kizárandó csoport felvétele

Meghatározhat olyan feltételeket, amelyek ideiglenesen vagy véglegesen kizárnak bizonyos felhasználókat.

Ha például olyan vásárlókból szeretne közönséget létrehozni, akik minden hónapban nagy értékben vásárolnak, akkor kizárhatja az olyan felhasználókat, akik esetében az élettartamra vetített érték (LTV) mutató egy adott 30 napos időszak alatt bármikor 100 alá csökken.

 

Egy másik példa: ha a közönségben egy adott korosztályba tartozó (pl. 18–24 éves) felhasználók vannak, végleg kizárhatja őket akkor, amikor már nem tartoznak az említett korosztályba (vagyis átkerülnek a 25–34 évesek közé).

 

A tagság ilyen módosításához célszerű sorozatot használni: a felhasználók akkor szerepelnek, amikor kezdetben az életkoruk a meghatározott korosztályon belülre esik, a rendszer viszont kizárja őket, amikor már nem tartoznak a korosztályba.

 

Visszatérés a 7. lépéshez

Miért fordulhat elő, hogy a rendszer nem tölti ki a közönségeket a Google Ads szolgáltatásban?

Ha a rendszer nem tölti ki a Google Ads szolgáltatásba exportált közönségeket, próbálja meg az alábbi diagnosztikai módszerek valamelyikével feltárni a hiba okát.

Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a remarketinget a Google Ads szolgáltatásban

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Ellenőrizze a közönségforrás kártyáját a Google Ads szolgáltatásban

Az Google Ads > Közönségkezelő > Közönségforrások oldalon tekintse meg a Google Analytics (GA4) és Firebase kártyát, és győződjön meg arról, hogy a közönség összeállításához beazonosított felhasználók eseményeket aktiválnak a webhelyen vagy az alkalmazásban. Ha a közönségmeghatározásnak megfelelő felhasználók nem aktiválnak eseményeket, akkor nem kerülnek be a közönségbe a Google Ads szolgáltatásban.

Tekintse meg a Közönségjelentést az Analytics szolgáltatásban

Az Analytics szolgáltatásban kattintson a bal oldalon található Közönségek lehetőségre, majd a megjelenő listában kattintson a kívánt közönségre, és ellenőrizze, hogy a közönségdefiníciónak megfelelő felhasználók megfelelő számban végeznek-e a webhellyel vagy az alkalmazással kapcsolatos műveleteket. Amennyiben nem, ellenőrizze a közönségdefiníciót a következő szakaszban leírtak szerint.

A közönségdefiníció ellenőrzése az Analytics szolgáltatásban

Ha túlságosan leszűkítette a közönséget, előfordulhat, hogy nem éri el a megfelelő felhasználószámot. Ha például úgy állította be a közönséget, hogy csak azokat a felhasználókat tartalmazza, akiknél a piacon belüli érdeklődési kör azonosítója = Média és szórakoztatás/Könyvek, akkor ezt érdemes lehet lecserélni a szélesebb Média és szórakoztatás beállításra. Vagy bővítheti a földrajzi paramétereket a Városazonosító = A város A értékről a Városazonosító = A város vagy B város értékre.

Ellenőrizze, hogy nem zárt-e ki eseményeket vagy felhasználói tulajdonságokat a hirdetések személyre szabásából

Ha kizárt bizonyos eseményeket vagy felhasználói tulajdonságokat a hirdetések személyre szabásából, akkor a kizárt adatok alapján létrehozott közönségeket a rendszer nem exportálja az Analytics szolgáltatásból a hirdetési platformokba, többek között a Google Ads szolgáltatásba.

Ellenőrizze, hogy nem zárt-e ki földrajzi régiókat a hirdetések személyre szabásából

Ha egy adott régióra vonatkozóan letiltotta a hirdetések személyre szabását, akkor az adott régióból származó, az Analytics szolgáltatásban a közönségbe bekerülő felhasználók nem kerülnek fel azon hirdetési platformok remarketinglistáira, amelyekbe a közönségeket exportálja (így többek között a Google Ads szolgáltatásba sem).

Ha Google Marketing Platform hirdetési termékeit használja a webhelyen, győződjön meg arról, hogy a weboldalak beállítják a remarketingcookie-t.

Ha a közönség úgy van beállítva, hogy demográfiai és érdeklődési körökkel kapcsolatos adatokat használjon, akkor a weboldalnak be kell állítania a DoubleClick-cookie-t ahhoz, hogy az Analytics lekérhesse a felhasználókra vonatkozó ezen adatokat.

Úgy bizonyosodhat meg róla, hogy az oldal beállítja a cookie-t, hogy a böngésző fejlesztői eszközeinek segítségével ellenőrzi, hogy az oldal kezdeményez-e hálózati hívásokat a https://stats.g.doubleclick.net cím felé. Az alábbi példa mutatja be a Chrome fejlesztői eszközeinek használatát.

 1. Nyissa meg a weboldalt (pl. www.example.com) a Chrome böngészőben.
 2. Nyissa meg a Chrome fejlesztői eszközeit (kattintson a Egyebek > További eszközök > Fejlesztői eszközök menüpontra).
 3. Nyissa meg a Network lapot, és válassza a Preserve log lehetőséget a hálózati hívások rögzítéséhez.
 4. Frissítse a weboldalt.
 5. A Network lapon keresse a https://stats.g.doubleclick.net címre irányuló hálózati hívások olyan példányait, amelyekben szerepel a /collect karakterlánc a következő paraméterek valamelyikével:
  • t=dc (vizuális hirdetések esetén doubleclick.net)
  • t=ga-audience (keresési hirdetések esetén google.com)

Amennyiben talál ilyen hívásokat, akkor a közönség az elvártnak megfelelően kell töltődik fel.

További információ arról, hogyan használják a Google Marketing Platform hirdetési termékei a cookie-kat.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false
false