[GA4] Opret, rediger og arkivér målgrupper

Denne artikel henvender sig til website- og/eller appejere, der vil oprette målgrupper til rapportering i Analytics og til eksport til annonceplatforme til remarketing.

Målgrupper giver dig mulighed for at segmentere dine brugere på måder, der er vigtige for din virksomhed. Du kan segmentere efter dimensioner, metrics og hændelser for at inkludere stort set enhver undergruppe af brugere.

Efterhånden som Analytics får nye data om brugerne, evalueres deres målgruppemedlemskab igen for at sikre, at de stadig opfylder målgruppekriterierne. Hvis de seneste data viser, at de ikke længere opfylder kriterierne, fjernes de fra de pågældende målgrupper.

Hvis du linker din Analytics-konto til Google Ads og beholder standardindstillingen til Aktivér tilpasset annoncering, er dine målgrupper tilgængelige i din delte samling i Google Ads, og du kan bruge dem i dine annoncekampagner. Du kan bruge remarketing til eksisterende eller tidligere brugere, og du kan oprette tilsvarende målgrupper for at søge efter nye brugere.

De brugerlister i Google Ads, der svarer til dine målgrupper, udfyldes med data fra op til 30 dage, når de pågældende data er tilgængelige.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Administrationstabel

Tabellen viser både foruddefinerede målgrupper og målgrupper, som du har tilpasset. Følgende målgrupper er foruddefinerede:

 • Alle brugere: Brugere, som har startet din app eller besøgt dit website.
 • Købere: Brugere, som har foretaget et køb i appen eller foretaget et e-handelskøb.

Klik på en målgruppe i tabellen for at se en detaljeret rapport for den pågældende målgruppe. Brugermetrics i denne rapport tæller de brugere, der var aktive i løbet af det datointerval, du bruger til rapporten (i modsætning til at tælle det samlede antal brugere i målgruppen).

Dubler, rediger, arkivér eller anvend på kontrolpaneler

Klik på action menu længst til højre for en række for at dublere, redigere, arkivere eller anvende målgruppen på dit kontrolpanel.

 

Du skal have rollen Redaktør til den ejendom, hvor målgruppen skal oprettes.

Der er en grænse på 100 målgrupper pr. ejendom.

Du kan offentliggøre en målgruppe til et ubegrænset antal destinationer.

Du kan maksimalt udgive 100 målgrupper til Analytics.

Opret en målgruppe

Du opretter en målgruppe ved at angive betingelser baseret på dimension, metric og hændelsesdata, som du indsamler fra en ejendom. Når du har oprettet en målgruppe, akkumuleres de brugere, som opfylder de angivne kriterier fra og med dette tidspunkt.

Når du opretter en ny målgruppe, kan det tage 24-48 timer for målgruppen at akkumulere brugere.

Omfang

Når du angiver betingelser, angiver du, hvornår betingelserne skal være opfyldt: På tværs af alle sessioner, i en enkelt session eller i en enkelt hændelse.

Statisk ift. dynamisk evaluering

Betingelserne understøtter statisk og dynamisk evaluering. Statisk evaluering inkluderer de brugere, som har opfyldt betingelsen på et hvilket som helst tidspunkt. Dynamisk evaluering inkluderer brugere, når de opfylder betingelsen, og fjerner dem, når de ikke gør det.

Metrics for tidsrum

Betingelser understøtter også metrics for tidsrum: Du kan angive, at en metric-betingelse kan være sand på et hvilket som helst tidspunkt i en brugers levetid, eller at den skal være sand i løbet af et bestemt antal dage (f.eks. > 5 i en hvilken som helst 7-dages periode).

Sekvenser

Med sekvenser kan du angive den rækkefølge, som betingelserne skal være opfyldt i: Indirekte efterfulgt af (når som helst efter det forrige trin), direkte efterfulgt af (umiddelbart efter det forrige trin) eller inden for en bestemt tidsramme. Med sekvenser kan du også angive omfang for hele sekvensen.

Når du har oprettet en målgruppe

Når du har oprettet en målgruppe, akkumuleres de brugere, som opfylder de angivne kriterier fra og med dette tidspunkt.

Når du opretter en målgruppe, der eksporteres til Google Ads, tilføjes alle de brugere, der har opfyldt målgruppekriterierne i løbet af de seneste 30 dage (forudsat at du har mindst 30 dages data), i Analytics.

Når du definerer målgruppen, opdateres oversigtskortet med det antal brugere, der har opfyldt dine kriterier i løbet af de seneste 30 dage, så du har en idé om, hvor stor den potentielle målgruppe er.

Opret

Sådan opretter du en målgruppe:

 1. Til venstre skal du klikke på Konfigurer > Målgrupper > Ny målgruppe.
 2. Du kan oprette en målgruppe på tre forskellige måder:

 

Nedenstående billede identificerer de forskellige styringselementer, du bruger, når du opbygger en målgruppe.

 

Opret en ny målgruppe

 1. Klik på Ny målgruppe.
 2. Klik på Opret en tilpasset målgruppe.
 3. Indtast et navn og en beskrivelse af målgruppen. Navnet og beskrivelsen gør det nemt for dig at finde målgruppen i administrationstabellen.
 4. Klik på Tilføj ny betingelse for at tilføje brugere, der opfylder betingelserne baseret på dimensioner, metrics og hændelser. Eksempel: Alder kan f.eks. være 18-24, 25-34.
  • Angiv omfanget af betingelsen. Brug menuen øverst til højre til at vælge en indstilling:
   • på tværs af alle sessioner: Alle betingelser skal opfyldes i løbet af brugerens levetid
   • Inden for samme session: Alle betingelser skal være opfyldt inden for samme session (se, hvordan sessioner beregnes)
   • Inden for samme hændelse: Alle betingelser skal opfyldes i én enkelt hændelse
  • Dimensioner
   • Betingelserne understøtter statisk og dynamisk vurdering af dimensioner. Vælg På ethvert tidspunkt for at inkludere brugere, hvis de på et tidspunkt har opfyldt betingelsen (statisk evaluering). Hvis du ikke vælger denne indstilling, foregår vurderingen af brugere til en målgruppe dynamisk: Brugere føjes til en målgruppe, når de opfylder betingelserne, og de fjernes igen, når de ikke længere opfylder dem.
  • Metrics
   • Betingelserne understøtter metrics baseret på tidsrum. Eksempel: LTV > 5 i et hvilket som helst tidsrum på syv dage
   • Vælg indstillingen Tidsrum for at bruge en tidsrumsbaseret tælling i stedet for en levetidsbaseret tælling.
   Se Målgrupper baseret på forudsigelser for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger metrics baseret på forudsigelser.
  • Hændelser
   • Betingelserne understøtter dynamisk tilbageblik for hændelser, når omfanget er På tværs af alle sessioner, og du vælger parameteren event_count.
    • Parameteren event_count understøtter kun operatoren større end (>). Angiv en grænseværdi. Brugere med et hændelsesantal, der er større end denne værdi, inkluderes i målgruppen.
    • Bemærk! Hvis du vil medtage brugere med et hændelsesantal, der er mindre end en bestemt værdi, skal du bruge muligheden Tilføj gruppe, der skal ekskluderes og angive den øvre grænseværdi (>) for event_count. Brugere med et hændelsesantal, der er under grænseværdien, inkluderes i målgruppen, og brugere med et hændelsesantal, der er over grænsen, ekskluderes.
    • Slå kontakten for Tidsrum til.
     Vælg enten:
     På et vilkårligt tidspunkt (betingelsen er sand, hvis grænsen event_count har været overskredet)
     eller
     Det seneste tidsrum (betingelsen er sand, hvis grænsen event_count har været overskredet inden for det seneste antal dage, du angiver). (Denne valgmulighed er i øjeblikket kun tilgængelig i en begrænset betaversion).
     Angiv antallet af dage i tidsrummet.
  • Tilføj ELLER- og OG-betingelser efter behov.

  Se eksempler på brug af denne del af målgruppeværktøjet.

 5. Klik på Tilføj betingelsesgruppe for at tilføje endnu en betingelse.
 6. Klik på Tilføj sekvens for at tilføje de brugere, der opfylder betingelser, som sker i en bestemt rækkefølge og eventuelt inden for et bestemt tidsrum. Eksempel: Trin 1: first_open, trin 2: in_app_purchase.
  • Angiv sekvensens omfang: "På tværs af alle sessioner" eller "Inden for samme session".
  • Indstil Tidsbegrænsning til TIL, og angiv det tidsrum, inden for hvilket hele sekvensen skal fuldføres (f.eks. 30 minutter).
  • Angiv omfanget for trin 1: "På tværs af alle sessioner", "Inden for samme session" eller "Inden for samme hændelse".
  • Konfigurer betingelsen for trin 1.
  • Klik på Tilføj trin for hvert ekstra trin, du vil inkludere i sekvensen.
   • Vælg efterfølges indirekte af, hvis det nye trin kan ske når som helst efter det forrige trin.
   • Vælg efterfølges direkte af, hvis det ekstra trin skal ske umiddelbart efter det forrige trin.
   • Vælg Inden for for at angive det maksimale tidsrum, der må være mellem trinnene.
   • Angiv omfanget af trinnet.

  Se eksempler på brug af denne del af målgruppeværktøjet.

 7. Klik på Tilføj en gruppe, der skal ekskluderes for at oprette en betingelse, der ekskluderer specifikke brugere.

  Vælg Ekskluder brugere midlertidigt, når for at ekskludere brugere fra målgruppen i de tidsrum, hvor de opfylder den aktuelle betingelse.

  Vælg Ekskluder brugere permanent, når for at ekskludere brugere fra målgruppen, hvis de har opfyldt betingelsen, uanset hvornår det er sket.

  Brugere vurderes først ud fra INCLUDE-betingelser og derefter ud fra eventuelle EXCLUDE-betingelser. Hvis EXCLUDE-betingelserne er opfyldt, bliver brugeren ikke føjet til målgruppen.

  Se eksempler på brug af denne del af målgruppeværktøjet.
 8. Varighed af medlemskab: Angiv, i hvor mange dage brugere skal være med i målgruppen (1-540).

  Vælg Indstil til maksimumgrænse for at bruge den maksimale varighed i de systemer, der tillader en varighed på over 540 dage (f.eks. Google Analytics og Firebase-cloudmeddelelser).

  Hver gang en bruger udviser adfærd, der opfylder kriterierne for at blive inkluderet i målgruppen, nulstilles den pågældende brugers varighed af medlemskab til den fulde værdi af denne indstilling.
 9. Klik på Gem for at gemme betingelserne og oprette målgruppen.

Brug en skabelon

Målgruppeskabeloner er delvist konfigurerede målgrupper, der allerede indeholder et sæt dimensioner og/eller metrics, der danner grundlag for almindeligt anvendte målgrupper til app- og webbaserede virksomheder.

Skabelonen Demografisk indeholder f.eks. dimensionerne Alder, Køn, Sprog, Interesse-id og Placering, som du kan bruge til at definere en bestemt målgruppe, som du er interesseret i. Når du bruger denne skabelon, skal du angive de operatorer og dimensioner, der definerer den målgruppe, du vil have, f.eks.:

 • Alder skal være 18-24
 • Køn skal være kvinder
 • Osv.

Når du har angivet værdierne for målgruppen, skal du angive et navn og klikke på Gem.

Vælg en foreslået målgruppe

Analytics indeholder også en række fuldt konfigurerede målgrupper, som du kan bruge, som de er, eller du kan ændre dem efter behov.

Eksempelvis angives målgruppe Nyligt aktive brugere på følgende måde:

 • Inkluder brugere, når (hændelse =) user_engagement

Du kan bruge målgruppen, som den er, eller du kan tilføje betingelser eller sekvenser eller ændre varighed af medlemskab efter behov.

Brug standardnavnet, eller angiv et nyt navn, og klik derefter på Gem.

Se Målgrupper baseret på forudsigelser for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med foreslåede målgrupper.

Del målgrupper med Google Ads til brug i remarketinglister til søgeannoncer (RLSA, remarketing lists for search ads)

Hvis du har linket din Analytics-konto til Google Ads og beholder standardindstillingen til Aktivér tilpasset annoncering, deles dine målgrupper automatisk med Google Ads, og du kan bruge dem i dine remarketinglister til søgeannoncer.

Når en målgruppe er oprettet, tilføjes der brugere, som opfylder de angivne kriterier ud fra de hændelser, der registreres på deres enhed. Når du definerer nye målgrupper, kan der gå lidt tid, før listerne udfyldes.

Bemærk! Målgruppens størrelse vil normalt være anderledes end remarketinglistens størrelse. Dette skyldes typisk, at sporings-id'er ikke kan sendes til Google Ads-remarketinglister, før Google Ads-konti er blevet linket.

Del målgrupper med Display & Video 360 og Search Ads 360

Når du linker Analytics til Display & Video 360 eller Search Ads 360, eksporteres dine Analytics-målgrupper automatisk, hvis du har aktiveret Google-signaler på Analytics-ejendommen, og hvis du beholder standardlinkindstillingen til aktivering af tilpasset annoncering.

Rediger en målgruppe

Når du har oprettet en målgruppe, kan du kun redigere navnet eller beskrivelsen.

Sådan redigerer du en målgruppe:

 1. Klik på Konfigurer > Målgrupper til venstre.
 2. Klik på Mere > Rediger i rækken for målgruppen.
 3. Rediger navnet eller beskrivelsen.
 4. Klik på Gem.

Arkivér en målgruppe

Hvis du har nået grænsen på 100 målgrupper og skal oprette nye, kan du arkivere de målgrupper, der ikke længere er relevante, og derefter oprette nye.

Sådan arkiverer du en målgruppe:

 1. Klik på Konfigurer > Målgrupper til venstre.
 2. Klik på Mere > Arkivér i rækken for den pågældende målgruppe.

Eksempler på detaljerede trin

Trin 4: Tilføj nye betingelser

Når du opretter en betingelse, skal du starte med at angive omfanget.

 

Vælg derefter de data, du vil bruge som grundlag for betingelsen. Klik på Tilføj ny betingelse for at åbne en liste over dimensioner, metrics og hændelser.

Dimensioner

Dimensioner angives efter kategori.

 

Når du vælger en dimension, skal du også vælge en operator og angive en værdi til dimensionen. Hvis du f.eks. vælger Alder, vælger du også enten er en af eller er ikke en af som operatoren, og du angiver en af aldersgrupperne som værdien.

 

Du kan også vælge På ethvert tidspunkt, hvis du vil have, at målgruppen inkluderer brugere, som på ethvert tidspunkt har opfyldt betingelsen.

Operatorerne skifter afhængigt af de dimensioner, du vælger. Hvis du f.eks. vælger Gaming-dimensionen Virtuel valuta, er de tilgængelige operatorer begynder med, slutter med, indeholder, matcher eksakt og er en af.

Når du angiver en værdi for en dimension med disse operatorer, angiver du normalt værdien ved at skrive i feltet Værdi, selv om du muligvis også kan vælge en værdi fra et styringselement såsom en kalender eller en liste. Hvis du skal skrive en tekst, vises alle kendte værdier i Analytics, mens du skriver, og du kan vælge en af disse, hvis den er relevant.

Metrics

Når du vælger en metric, vurderes betingelsen ud fra, hvordan brugerens data er sammenlignet med metric-værdien. Du vælger en operator og angiver en værdi, på samme måde som for dimensioner.

 

Eksempel: Brugerens levetidsværdi skal være større end (>) den værdi, som du angiver, for at brugeren bliver inkluderet i målgruppen.

Muligheden Inden for et hvilket som helst tidsrum på ___ dage giver dig mulighed for at angive, om den akkumulerede værdi for disse metrics opfylder betingelsen, eller om værdien for denne metric opfylder betingelsen i løbet af et bestemt antal dage. Eksempel: Overstiger den akkumulerede værdi for din metric 100 baseret på alle data for brugeren, eller oversteg den 100 i løbet af en 7-dages periode? Hvis du ikke vælger muligheden, bruges den akkumulerede værdi for denne metric. Hvis du vælger denne valgmulighed, skal værdien være forekommet i løbet af den periode, der matcher det antal dage, du angiver som tidsrammen.

Hændelser

Du kan vælge mellem alle de hændelser, du indsamler, f.eks. first_visit.

Når du vælger en hændelse, skal du også vælge et af hændelsesparametrene.

Numeriske parameterværdier

Hvis du vælger en hændelsesparameter, der har en numerisk værdi, skal du vælge en komparativ operator (f.eks. <, >, =) og angive den numeriske værdi, du vil bruge (f.eks. > 0). Bemærk, at parameteren event_count kun understøtter operatoren større end (>).

 

Hvis den numeriske parameter er event_count, og omfanget er På tværs af alle sessioner, kan du også angive, om den akkumulerede værdi matcher din betingelse, eller om værdien matchede din betingelse i det angivne tidsrum.

Hvis du vil have den akkumulerede værdi til at matche din betingelse, skal du slå kontakten for Tidsrum fra (kontakten er slået fra som standard).

Sådan angiver du, at værdien matchede din betingelse under et angivet tidsrum:

 1. Slå kontakten for Tidsrum til.
 2. Angiv antallet af dage.
 3. Vælg Det seneste tidsrum, hvis du kun vil inkludere brugere med en parameterværdi, der opfyldte betingelsen i de seneste N dage (f.eks. de seneste 7 dage).

  Vælg Når som helst, hvis du vil inkludere brugere med en parameterværdi, der når som helst har opfyldt betingelsen i løbet af en N-dages periode (f.eks. en hvilken som helst 7-dages periode)
Værdier for tekstparameter

Hvis du vælger en parameter, som f.eks. indhold, der har en tekstværdi, og som genererer en dimension i Analytics, skal du vælge én af de tilgængelige operatorer begynder med, slutter med, indeholder, matcher eksakt eller er en af og angive den tekstværdi, du vil bruge.

 

Hvis du vil tilføje flere betingelser, skal du klikke på Tilføj betingelsesgruppe og angive betingelserne i henhold til de foregående trin.

 

Hvis du vil fjerne en betingelse, skal du holde markøren over betingelsen og klikke på X.

 

Tilbage til trin 4

Trin 6: Tilføj sekvenser

Hvis det er nødvendigt for målgruppedefinitionen, at brugeradfærden sker i en bestemt rækkefølge, kan du tilføje én eller flere sekvenser.

Når du definerer en sekvens, skal du starte med at angive hele sekvensens omfang.

 

Hvis trinnene i sekvensen skal ske inden for en bestemt tidsramme, skal du aktivere tidsbegrænsningen og indstille tiden.

 

Angiv omfanget for det første trin i sekvensen.

 

Opret betingelserne for trinnet ved hjælp af de samme metoder som i Trin 4.

Klik på Tilføj trin for at føje endnu et trin til sekvensen.

 

Når du føjer endnu et trin til sekvensen, skal du enten vælge:

 • indirekte efterfulgt af (det næste trin sker når som helst efter det foregående trin)
  or
 • efterfølges direkte af (det næste trin sker umiddelbart efter det foregående trin)

 

Tilbage til trin 6

Trin 7: Tilføj en gruppe, der skal ekskluderes

Du kan definere betingelser, som ekskluderer brugere midlertidigt eller permanent.

Eksempel: Du opretter en målgruppe af månedlige købere med høj værdi. Du kan ekskludere brugere, når deres levetidsværdimetrics (LTV, lifetime value) falder til under 100 i løbet af en 30-dages periode.

 

Eller hvis din målgruppe inkluderer brugere i en specifik aldersgruppe (f.eks. 18-24), kan du vælge at ekskludere dem permanent, når de ikke længere er i denne aldersgruppe (f.eks. når de falder inden for aldersgruppen 25-34).

 

Du ville bruge en sekvens til at opnå denne ændring af medlemskabet: Brugere inkluderes, når deres alder i første omgang falder inden for den aldersgruppe, du har angivet, og de ekskluderes derefter, når de ikke længere falder inden for aldersgruppen.

 

Tilbage til trin 7

Årsager til, at dine målgrupper muligvis ikke udfyldes i Google Ads

Hvis de målgrupper, du eksporterer til Google Ads, ikke udfyldes, kan du prøve at bruge nogle af følgende diagnosticeringsmetoder til at afdække problemer.

Bekræft, at du har aktiveret Google Ads-remarketing

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Tjek målgruppekildekortet i Google Ads

I Google Ads > Målgruppeadministrator > Målgruppekilder skal du kontrollere kortet for Google Analytics (GA4) og Firebase for at sikre, at de brugere, du har identificeret til din målgruppe, aktiverer hændelser på dit website eller i din app. Hvis brugere, der passer til definitionen af din målgruppe, ikke aktiverer hændelser, vil de ikke blive føjet til målgruppen i Google Ads.

Tjek rapporten Målgrupper i Analytics

Klik på Målgrupper til venstre i Analytics, klik i den liste, der vises, på den relevante målgruppe for at se, om et tilfredsstillende antal af de brugere, der matcher din målgruppedefinition, engagerer sig i dit website eller din app. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gennemgå målgruppedefinitionen som beskrevet i næste sektion.

Gennemgå målgruppedefinitionen i Analytics

Hvis du har defineret din målgruppe for snævert, får du muligvis ikke så mange brugere, som du gerne vil have. Hvis du f.eks. har defineret målgruppen, så den kun inkluderer brugere, hvis Id for interesse i markedet = Medier og underholdning/Bøger, kan du ændre dette til det bredere id Medier og underholdning. Du kan også udvide de geografiske parametre fra By-id = By A til By-id = By A eller By B.

Se, om du har ekskluderet hændelser eller brugeregenskaber fra annoncetilpasning

Hvis du har ekskluderet hændelser eller brugeregenskaber fra annoncetilpasning, vil målgrupper, der er baseret på disse data, ikke blive eksporteret fra Analytics til dine annonceplatforme, herunder Google Ads.

Se, om du har ekskluderet geografiske områder fra annoncetilpasning

Hvis du har deaktiveret annoncetilpasning for et bestemt område, vil brugere fra dette område, som ville blive føjet til din målgruppe i Analytics, ikke blive føjet til dine remarketinglister på de annonceplatforme, som du eksporterer målgrupper til, herunder Google Ads.

Hvis du bruger Google Marketing Platform-annonceprodukter på dit website, skal du sørge for, at dine websider angiver remarketingcookien

Hvis din målgruppe er konfigureret til at bruge demografiske oplysninger og interessedata, skal din webside angive DoubleClick-cookien, så Analytics kan hente disse data om brugere.

For at bekræfte, at siden angiver cookien, skal du bruge din browsers udviklerværktøjer til at sikre, at siden foretager netværksopkald til https://stats.g.doubleclick.net. Følgende eksempel viser dig, hvordan du bruger Chrome-udviklerværktøjer.

 1. Åbn websiden (f.eks. www.eksempel.dk) i Chrome.
 2. Åbn Chrome-udviklerværktøjerne (klik på Mere > Flere værktøjer > Udviklerværktøjer).
 3. Åbn fanen Netværk, og vælg Bevar log, så du kan registrere netværksopkaldene.
 4. Opdater websiden.
 5. På fanen Netværk skal du søge efter forekomster af netværksopkald til https://stats.g.doubleclick.net, der indeholder /collect sammen med en af følgende parametre:
  • t=dc (doubleclick.net for displayannoncer)
  • t=ga-audience (google.com for søgeannoncer)

Hvis disse opkald er til stede, bør din målgruppe blive udfyldt som forventet.

Se, hvordan Google Marketing Platform-annonceprodukter bruger cookies.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false