[GA4] Създаване, редактиране и архивиране на аудитории

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове и/или приложения, които искат да създават аудитории за отчитане в Анализ и за експортиране към рекламни платформи за ремаркетинг.

Аудиториите Ви дават възможност да сегментирате потребителите си по начини, които са важни за бизнеса Ви. Можете да сегментирате по величини, показатели и събития, за да включите практически всеки поднабор от потребители.

Когато Анализ получава нови данни за потребителите, членствата им в аудитории се преразглеждат, за да се провери дали все още отговарят на критериите на аудиториите. Ако последните данни посочват, че вече не отговарят, се премахват.

Ако свържете профила си в Анализ с Google Ads и запазите стандартната опция за Активиране на персонализираното рекламиране, аудиториите Ви ще са налице във Вашата „Споделена библиотека“ в Google Ads и можете да ги използвате в рекламните си кампании. Можете да осъществявате ремаркетинг спрямо съществуващи или предишни потребители, както и да създадете подобни аудитории, за да търсите нови потребители.

Потребителските списъци в Google Ads, съответстващи на аудиториите Ви, предварително се попълват с данни за последните 30 дни, когато такива са налице.

В тази статия:

Таблица за управление

В таблицата се изброяват предварително зададените аудитории и тези, които сте персонализирали. Следните аудитории са предварително зададени:

 • Всички потребители: потребителите, които изобщо някога са стартирали приложението Ви или са посетили уебсайта Ви.
 • Купувачи: потребителите, които са извършили покупка.

Кликнете върху аудитория в таблицата, за да видите подробен отчет за нея. Показателите за потребителите в отчета броят активните потребители през периода от време, който използвате за отчета (вместо общия брой потребители в аудиторията).

Дублиране, редактиране, архивиране, прилагане към таблата за управление

Кликнете върху меню с действия в десния край на реда, за да дублирате, редактирате, архивирате или приложите аудиторията към таблото за управление.

 

Трябва да имате роля на специалист по маркетинг (а не роля на редактор) за собствеността, в която искате да създадете аудиторията.

Съществува ограничение от 100 аудитории за собственост.

Можете да публикувате аудитория в неограничен брой дестинации.

В Анализ можете да публикувате максимум 100 аудитории.

Създаване на аудитория

Създавате аудитория, като задавате условия въз основа на данните за величините, показателите и събитията, които събирате от дадена собственост. След като създадете аудитория, тя натрупва потребители, които отговарят на условията от този момент нататък.

Въведение в аудиториите в Google Анализ

Когато създадете нова аудитория, натрупването на нови потребители може да отнеме от 24 до 48 часа. По принцип, когато нов потребител отговаря на критериите за аудиторията, може да отнеме един или два дни, докато бъде включен в съответната аудитория.

Обхват

Когато задавате условия, задавате обхвата, в който условията трябва да бъдат изпълнени: във всички сесии, в една сесия или в едно събитие. Можете да зададете максимум 10 условия.

Статична спрямо динамична оценка

Условията поддържат статична и динамична оценка. Статичната оценка включва потребителите, ако условието някога е било вярно за тях. Динамичната оценка включва потребителите, когато отговарят на условието, и ги изключва, когато не отговарят.

Показатели с времеви прозорец

Условията също така поддържат показатели с времеви прозорец: можете да посочите, че условието за показател може да бъде вярно през всеки момент от целия период на потребителя или че трябва да е вярно през определен брой дни (напр. > 5 през който и да е 7-дневен период).

Поредици

Поредиците Ви позволяват да посочите реда, в който трябва да се изпълняват условията: последвано непряко от (по всяко време след предходната стъпка), последвано пряко от (незабавно след предходната стъпка) или в рамките на определен период от време. Поредиците също Ви позволяват да посочите обхват за цялата поредица.

След като създадете аудитория

След като създадете аудитория, тя натрупва потребители, които отговарят на условията от този момент нататък.

Когато създавате аудитория, Анализ добавя всички потребители, които са отговаряли на критериите на аудиторията през последните 30 дни. Това се отнася само за аудиториите в Google Ads.

 

Докато определяте аудиторията си, картата с обобщение се актуализира с броя потребители, които са отговаряли на критериите през последните 30 дни, така че да имате представа за потенциалния размер на аудиторията.

Създаване

За да създадете аудитория:

 1. В Администриране под Показване на данни кликнете върху Аудитории.
 2. Кликнете върху Нова аудитория.
 3. Разполагате с три опции за създаване на аудитория:

Изображението по-долу идентифицира различните контроли, които използвате при създаването на аудитория.

Създаване на нова аудитория

 1. Кликнете върху Нова аудитория.
 2. Кликнете върху Създаване на персонализирана аудитория.
 3. Въведете име и описание за новата аудитория. Те ще Ви помогнат да я откриете в таблицата за управление.
 4. Кликнете върху Добавяне на ново условие, за да добавите потребители, които отговарят на условия въз основа на величини, показатели и събития. Например: „Възраст“ е едното от „18 – 24“ или „25 – 34“.

  Вижте примери за използването на тази част от съставителя на аудитории.

  • Задайте обхвата на условието. Използвайте менюто горе вдясно, за да изберете опция:
   • за всички сесии: всички условия трябва да бъдат изпълнени за целия период на потребителя;
   • В рамките на същата сесия: всички условия трябва да бъдат изпълнени в рамките на една и съща сесия (научете повече за начина на изчисляване на сесиите);
   • В рамките на същото събитие: всички условия трябва да бъдат изпълнени в рамките на едно събитие.
  • Величини
   • Условията поддържат статична и динамична оценка на величините. Изберете В който и да е момент от времето, за да включите потребители, които все някога са отговаряли на условието (статична оценка). Ако не изберете тази опция, оценката на потребителите за аудитория е динамична: потребителите се добавят към аудитория, когато отговарят на условията, и се премахват, когато спрат да отговарят.
  • Показатели
   • За информация относно работата с предвиждащи показатели прегледайте Аудитории с предвиждане.
   • Условията поддържат показатели за времеви прозорци. Например: LTV > 5 през който и да е 7-дневен период
   • Изберете опцията Период от време, за да използвате отброяване за времеви прозорец спрямо отброяване за целия период.
  • Събития
   • Условията поддържат динамичен ретроспективен преглед за събития, когато обхватът е Във всички сесии и изберете параметъра event_count.
    • Включете превключвателя за „Период от време“.
     Изберете едно от следните:
     В който и да е момент във времето (условието е вярно, ако прагът за event_count е бил надхвърлен, независимо кога)
     или
     Най-скорошният период от време (условието е вярно, ако прагът за event_count е бил надхвърлен през посочения от Вас брой изминали дни).
     Въведете броя дни за периода от време.
  • Добавете условия „ИЛИ“ или „И“, ако е необходимо.
 5. Кликнете върху Добавяне на група условия, за да добавите друго условие.
 6. Кликнете върху Добавяне на последователност, за да добавяте потребители, отговарящи на условия, които се случват в определен ред, а по избор – в рамките на конкретен период от време. Например: Стъпка 1: first_open, Стъпка 2: in_app_purchase.

  Вижте примери за използването на тази част от съставителя на аудитории.

  • Задайте обхвата на последователността: „Във всички сесии“, „В рамките на същата сесия“.
  • Задайте Времево ограничение на ВКЛ. и определете периода от време, в който трябва да се случи пълната поредица (напр. 30 минути).
  • Задайте обхвата на Стъпка 1: „За всички сесии“, „В рамките на същата сесия“, „В рамките на същото събитие“.
  • Конфигурирайте условието за Стъпка 1.
  • Кликнете върху Добавяне на стъпка за всяка допълнителна стъпка, която искате да включите в поредицата.
   • Изберете е последвано непряко от, ако допълнителната стъпка може да се случи по всяко време след предходната стъпка.
   • Изберете е последвано пряко от, ако допълнителната стъпка трябва да се случи незабавно след предходната.
   • Изберете В рамките на, за да определите максималната продължителност от време между стъпките.
   • Задайте обхвата на стъпката.
 7. Кликнете върху Добавяне на група за изключване, за да създадете условие, което изключва конкретни потребители.

  Изберете Временно изключване на потребители, когато, за да изключвате потребители от аудиторията в рамките на периоди от време, когато отговарят на условието.

  Изберете Окончателно изключване на потребители, когато, за да изключвате потребители от аудиторията, ако потребителят някога е отговарял на условието.

  Потребителите първо се оценяват по условията за ВКЛЮЧВАНЕ и след това – по евентуалните условия за ИЗКЛЮЧВАНЕ. Ако отговарят на условията за ИЗКЛЮЧВАНЕ, не се добавят към аудиторията.

  Вижте примери за използването на тази част от съставителя на аудитории.
 8. Продължителност на членството: максимум 540 дни/18 месеца след момента на добавяне на потребителя към аудиторията.

  Повторно задаване при нова активност: Когато е активирано, продължителността на членството в аудиторията е ограничена до 14 месеца.
  Когато е деактивирано, заменя максималната продължителност на членството в аудиторията на 14 месеца (или 2 месеца по-късно, когато потребителските данни за TTL бъдат разпространени, а клиентът изрично е избрал 2 месеца).
 9. Всеки път, когато потребител упражнява поведение, което отговаря на критериите за включване в аудиторията, продължителността на членството на този потребител се задава отново до пълната стойност на тази опция.

  За аудиториите, експортирани в други продукти, настройките за запазване на данни в Google Анализ вече нямат контрол. Получаващият данните продукт ще приложи собствените си правила.
 10. Кликнете върху Запазване, за да запазите условията и да създадете аудиторията.

Използване на шаблон

Шаблоните за аудитории са частично конфигурирани аудитории, които вече посочват набор от величини и/или показатели, оформящи основата за широко приложими аудитории за бизнеси, базирани на приложения или на мрежата.

Например шаблонът Демографски данни включва величините „Възраст“, „Пол“, „Език“, „Идентификатори на интереси“ и „Местоположение“, които можете да използвате, за да дефинирате конкретна аудитория, която Ви интересува. Използвайки този шаблон, предоставяте стойностите на операторите и величините, които определят желаната от Вас аудитория, напр.:

 • „Възрастта съвпада точно с 18 – 24“;
 • „Полът съвпада точно с жена“;
 • и т.н.

След като попълните определението за аудиторията, въведете име и кликнете върху Запазване.

Избор на предложена аудитория

Анализ предлага и няколко напълно конфигурирани аудитории, които можете да използвате без промяна или да ги промените според нуждите си. Тези предложени аудитории са въз основа на категориите, които сте посочили за приложенията си в App Store на Apple и в Google Play, както и на отрасловата категория, която сте посочили при конфигурирането на собственост. Научете повече

Например аудиторията Наскоро активни потребители е определена по следния начин:

 • Включване на потребителите, когато (event =) user_engagement

Можете да използвате аудиторията без промяна или да добавите условия и поредици, или пък да промените продължителността на членството според нуждите си.

Използвайте зададеното по подразбиране име или въведете ново, след което кликнете върху Запазване.

За информация относно работата с предложените аудитории с предвиждане вижте Аудитории с предвиждане.

Споделяне на аудитории с Google Ads за използване в списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (RLSA)

Ако сте свързали профила си в Анализ с Google Ads и запазите стандартната опция за Активиране на персонализирано рекламиране, аудиториите Ви автоматично се споделят с Google Ads за използване в списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене.

Аудиторията натрупва потребители, които отговарят на посочените критерии от момента на създаване нататък, по силата на събитията, регистрирани от устройствата им. Когато определяте нови аудитории, може да отнеме известно време, преди списъците да се попълнят.

Обърнете внимание, че размерът на аудиторията обикновено се различава от размера на списъка за ремаркетинг. Това е така, защото обикновено идентификаторите за проследяване не могат да се изпращат в списъци за ремаркетинг в Google Ads, докато профилите в Google Ads са свързани.

Споделяне на аудитории с Display & Video 360 и Search Ads 360

Когато свържете Анализ с Display & Video 360 или Search Ads 360, аудиториите Ви в Анализ автоматично се експортират, ако сте активирали сигналите от Google в собствеността в Анализ и ако запазите основната настройка за връзката, така че персонализираното рекламиране да е активирано.

Редактиране на аудитория

След като създадете аудитория, можете да редактирате само името и описанието.

За да редактирате аудитория:

 1. В Администриране под Показване на данни кликнете върху Аудитории.
 2. В реда за аудиторията кликнете върху Още Редактиране.
 3. Редактирайте името или описанието.
 4. Кликнете върху Запазване.

Архивиране на аудитория

Ако сте достигнали лимита си от 100 аудитории и трябва да създадете нова, можете да архивирате тези, които вече не са уместни, и след това да създадете нова аудитория. След като архивирате аудитория, може да са нужни до 48 часа, преди да можете да създадете аудитория със същото име.

Архивирането на аудитория я премахва за постоянно. Нямате достъп до архивирани аудитории и не можете да ги възстановите.

За да архивирате аудитория:

 1. В Администриране под Показване на данни кликнете върху Аудитории.
 2. В реда за тази аудитория кликнете върху Още > Архивиране.

Подробни примери на стъпките

Стъпка 4: Добавяне на нови условия

Когато създавате условие, започнете със задаването на обхвата.

След това изберете данните, които искате да бъдат основата за условието. Кликнете върху Добавяне на ново условие, за да отворите списък с величини, показатели и събития.

Величини

Величините са изброени по категория.

Когато изберете величина, избирате и оператор, и посочвате стойността за величината. Ако изберете например Възраст, трябва да изберете също така или е едно от, или не е едно от като оператор и да посочите една от възрастовите групи като стойност.

Можете също да изберете В който и да е момент от времето, ако искате аудиторията да включва потребители, които някога са отговаряли на условието.

Операторите се променят в зависимост от избраната от Вас величина. Ако например изберете величината за игри Виртуална валута, наличните оператори са започва с(ъс), завършва с(ъс), съдържа, съвпада точно с(ъс) и е едно от.

Когато посочвате стойност за дадена величина с тези оператори, обикновено предоставяте стойността чрез въвеждане на текст в полето „Стойност“, въпреки че може да имате възможност да изберете стойност от контрола, като календар или списък. Ако трябва да въведете текст, Google Анализ ще показва всички известни стойности, докато пишете, и можете да изберете една от тях, ако е уместно.

Показатели

Когато изберете показател, условието се оценява спрямо сравнение между данните на потребителите и стойността на показателя. Както при величините, избирате оператор и посочвате стойност.

Например, за да бъде включена в аудиторията стойността за целия период на потребителя, тя трябва да е по-голяма от (>) стойността, която сте посочили.

Опцията В който и да е период от ___ дни Ви позволява да посочите дали кумулативната стойност на показателя отговаря на условието, или дали стойността на показателя в рамките на конкретен брой дни отговаря на условието. Въз основа на всички данни за потребителя например кумулативната стойност на показателя надвишава ли 100 или била ли е по-голяма от 100 през произволен 7-дневен период? Ако не изберете опцията, ще се използва кумулативната стойност на показателя. Ако изберете опцията, стойността трябва да е възникнала през произволен период, който съответства на посочения от Вас брой дни.

Събития

Можете да изберете всяко от събитията, които събирате, например first_visit.

Когато изберете събитие, избирате и един от параметрите за него.

Числови стойности на параметрите

Ако изберете параметър на събитието с числена стойност, изберете оператор за сравнение (напр. <, >, =) и въвеждате числовата стойност, която искате да използвате (напр. > 0).

Ако числовият параметър е event_count и обхватът е Във всички сесии, можете също да посочите дали кумулативната стойност съвпада с условието Ви, или дали стойността е съвпадала с условието Ви за определен период от време.

За да бъде условието изпълнено от кумулативната стойност, изключете превключвателя за Период от време (по подразбиране е изключен).

За да посочите, че стойността е съвпадала с условието Ви за определен период от време:

 1. Включете превключвателя за Период от време.
 2. Въведете броя дни.
 3. Изберете Най-скорошният период от време, ако искате да включите само потребители, чиято стойност на параметъра е отговаряла на условието през последните N дни (напр. през последните 7 дни).

  Изберете В който и да е момент от времето, ако искате да включите потребители, чиято стойност на параметъра някога е отговаряла на условието за период от N дни (например произволен период от 7 дни).
Текстови стойности на параметрите

Ако изберете параметър с текстова стойност, например „съдържание“, който генерира величина в Анализ, изберете един от наличните оператори започва с(ъс), завършва с(ъс), съдържа, съвпада точно с(ъс) или е едно от и въведете текстовата стойност, която искате да използвате.

Ако трябва да добавите още условия, кликнете върху Добавяне на група условия и определете условията според предходните стъпки.

Ако трябва да премахнете условие, задръжте курсора на мишката върху условието и кликнете върху X.

Връщане към стъпка 4

Стъпка 6: Добавяне на последователности

Ако за определянето на аудиторията е необходимо поведението на потребителите да се случва в определен ред, можете да добавите една или повече последователности.

Когато определяте последователност, започнете с настройването на обхвата на цялата последователност.

Ако стъпките на последователността трябва да се случат в рамките на определен период от време, трябва да включите времевото ограничение и да зададете времето.

Задайте обхвата на първата стъпка от последователността.

Създайте условията за стъпката, използвайки същите методи като в стъпка 4.

Кликнете върху „Добавяне на стъпка“, за да добавите друга стъпка към последователността.

Когато добавяте друга стъпка към последователност, избирате едно от следните:

 • е последвано непряко от (следващата стъпка се случва по всяко време след предходната стъпка).
  или
 • е последвано пряко от (следващата стъпка се случва непосредствено след предходната стъпка).

Връщане към стъпка 6

Стъпка 7: Добавяне на група за изключване

Можете да определите условия за временно или постоянно изключване на потребители.

Ако например създадете аудитория от купувачи с висока месечна стойност, можете да изключвате потребители винаги когато показателят за стойност за целия период (LTV) падне под 100 за период от 30 дни.

Или, ако аудиторията Ви включва потребители от конкретна възрастова група (напр. 18 – 24), може да искате да ги изключите за постоянно, когато вече не са в тази възрастова група (напр. когато навлязат във възрастова група 25 – 34).

Трябва да използвате последователност, за да извършите тази промяна в членството: потребителите се включват, когато възрастта им първоначално е в рамките на определената от Вас възрастова група, и след това се изключват, когато вече не са в тази възрастова група.

Сродни ресурси

Защо аудиториите Ви може да не се попълват в Google Ads

Създаване на нови аудитории в Google Анализ директно в профила Ви в Google Ads

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5814373437375122464
true
Търсене в Помощния център
true
true
true