[GA4] สร้าง แก้ไข และเก็บกลุ่มเป้าหมาย

บทความนี้มีไว้สำหรับเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือแอปที่ต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับการรายงานใน Analytics และส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาสําหรับรีมาร์เก็ตติ้ง

กลุ่มเป้าหมายให้คุณแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในรูปแบบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ คุณสามารถแบ่งกลุ่มตามมิติข้อมูล เมตริก และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อรวมเอาผู้ใช้ของแต่ละกลุ่มย่อยไว้ด้วยกันได้

เมื่อ Analytics ได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับผู้ใช้ ระบบจะประเมินการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ยังคงมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย หากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อีกต่อไป ระบบจะนำผู้ใช้ออกจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น

หากคุณลิงก์บัญชี Analytics กับ Google Ads และเลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่เปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมายจะปรากฏในคลังที่ใช้ร่วมกันใน Google Ads และคุณจะใช้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นในแคมเปญโฆษณาได้ คุณจะรีมาร์เก็ตผู้ใช้ที่มีอยู่หรือผู้ใช้ก่อนหน้า และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อค้นหาผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้ใหม่ก็ได้

ระบบจะเติมรายชื่อผู้ใช้ใน Ads ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้าด้วยข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 30 วันในกรณีที่มีข้อมูลดังกล่าว

บทความนี้ประกอบด้วย

ตารางการจัดการ

ตารางนี้จะแสดงรายการกลุ่มเป้าหมายทั้งแบบที่มีไว้ให้ล่วงหน้าและแบบที่คุณกำหนดเอง กลุ่มเป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้ามีดังนี้

 • ผู้ใช้ทั้งหมด: ผู้ใช้ที่เคยเปิดใช้แอปหรือเข้าชมเว็บไซต์
 • ผู้ซื้อ: ผู้ใช้ที่เคยทําการซื้อจนเสร็จสมบูรณ์

คลิกกลุ่มเป้าหมายในตารางเพื่อดูรายงานโดยละเอียดสำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น เมตริกผู้ใช้ในรายงานนี้จะนับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วงวันที่คุณกำหนดในรายงาน (แทนที่จะนับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย)

ทำซ้ำ แก้ไข เก็บ นำไปใช้กับแดชบอร์ด

คลิก เมนูการทำงาน ด้านขวาสุดของแถวเพื่อทำซ้ำ แก้ไข เก็บ หรือนำกลุ่มเป้าหมายไปใช้กับแดชบอร์ด

 

คุณต้องมีบทบาทนักการตลาด (ไม่ใช่บทบาทผู้แก้ไข) สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมาย

พร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการมีกลุ่มเป้าหมายได้ไม่เกิน 100 รายการ

คุณจะเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายไปยังปลายทางได้ไม่จำกัดจำนวน

คุณจะเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายไปยัง Analytics ได้สูงสุด 100 รายการ

สร้างกลุ่มเป้าหมาย

คุณสามารถเลือกสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยการกำหนดเงื่อนไขตามมิติข้อมูล เมตริก และข้อมูลเหตุการณ์ที่รวบรวมจากพร็อพเพอร์ตี้ได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้นี้จะรวบรวมผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด นับตั้งแต่เวลาที่สร้างเป็นต้นไป

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใน Google Analytics

เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ระบบจะใช้เวลารวบรวมผู้ใช้ใหม่ 24-48 ชั่วโมง โดยทั่วไป เมื่อผู้ใช้ใหม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ระบบอาจใช้เวลา 1 ถึง 2 วันจึงจะรวมผู้ใช้ใหม่ดังกล่าวไว้ในกลุ่มเป้าหมายได้

ขอบเขต

ในการกำหนดเงื่อนไข ให้กำหนดขอบเขตว่าเมื่อใดเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็นจริง ซึ่งได้แก่ ทุกเซสชัน ในเซสชันใดเซสชันหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง คุณกําหนดเงื่อนไขได้สูงสุด 10 รายการ

การประเมินแบบคงที่กับแบบไดนามิก

เงื่อนไขสำหรับการประเมินแบบคงที่และแบบไดนามิก การประเมินแบบคงที่จะรวมเอาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขนั้นเข้าไปด้วย ส่วนการประเมินแบบไดนามิกจะรวมเอาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขเข้าไปด้วย และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข ระบบก็จะนำออกจากกลุ่มเป้าหมาย

เมตริกที่มีกรอบเวลา

เงื่อนไขต่างๆ รองรับเมตริกที่มีกรอบเวลาได้ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจระบุให้เงื่อนไขของเมตริกเป็นจริงเมื่อใดก็ได้ตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ หรือต้องเป็นจริงในช่วงวันที่ระบุ (เช่น > 5 วันในช่วง 7 วันใดก็ได้)

ลำดับ

ให้คุณระบุลำดับที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่ ไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องทันที (เมื่อใดก็ได้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า) เกิดขึ้นต่อเนื่องทันที (ทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้า) หรือภายในกรอบเวลาอื่นๆ ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ลำดับยังช่วยให้คุณระบุขอบเขตของลำดับทั้งหมดได้ด้วย

หลังจากสร้างกลุ่มเป้าหมาย

โดยกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้นี้จะรวบรวมผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด นับตั้งแต่เวลาที่สร้างเป็นต้นไป

เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย Analytics จะเพิ่มผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยจะมีผลกับกลุ่มเป้าหมายของ Google Ads เท่านั้น

 

เมื่อคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว ระบบจะอัปเดตการ์ดข้อมูลสรุปด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเพื่อให้คุณทราบขนาดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้

สร้าง

วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมาย

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิกกลุ่มเป้าหมายใหม่
 3. คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ 3 วิธี ดังนี้

รูปภาพด้านล่างระบุการควบคุมต่างๆ ที่คุณใช้เมื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย

สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายใหม่
 2. คลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
 3. ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ชื่อและคำอธิบายนี้ช่วยให้คุณระบุกลุ่มเป้าหมายในตารางการจัดการได้
 4. คลิกเพิ่มเงื่อนไขใหม่ เพื่อเพิ่มผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาด เมตริก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น อายุ 18-24 หรือ 25-34 ปี ช่วงใดช่วงหนึ่ง

  ดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้

  • กำหนดขอบเขตของเงื่อนไข ใช้เมนูด้านขวาบนเพื่อเลือกตัวเลือก ดังนี้
   • ในเซสชันทั้งหมด: ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้
   • ภายในเซสชันเดียวกัน: ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดภายในเซสชันเดียวกัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณเซสชัน)
   • ภายในเหตุการณ์เดียวกัน: ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในเหตุการณ์เดียว
  • มิติข้อมูล
   • เงื่อนไขสำหรับการประเมินมิติข้อมูลแบบคงที่และแบบไดนามิก เลือกเมื่อใดก็ได้เพื่อรวมผู้ใช้เข้าไว้ด้วยเสมอหากผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่ว่าตอนไหนก็ตาม (การประเมินแบบคงที่) หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ การประเมินผู้ใช้สำหรับกลุ่มเป้าหมายจะเป็นแบบไดนามิก กล่าวคือระบบจะรวมเอาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขเข้าไปด้วย และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข ระบบก็จะนำออกจากกลุ่มเป้าหมาย
  • เมตริก
   • โปรดอ่านกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับเมตริกตามการคาดการณ์
   • เงื่อนไขสำหรับเมตริกที่มีกรอบเวลา เช่น LTV > 5 วันในช่วง 7 วันใดก็ได้
   • เลือกตัวเลือกระยะเวลา เพื่อใช้การนับจำนวนที่มีกรอบเวลา แทนการนับตลอดอายุการใช้งาน
  • เหตุการณ์
   • เงื่อนไขจะรองรับการมองย้อนกลับแบบไดนามิกสำหรับเหตุการณ์เมื่อกำหนดขอบเขตไว้เป็นทุกเซสชัน และได้เลือกพารามิเตอร์ event_count เอาไว้
    • เปิดสวิตช์สำหรับระยะเวลา
     เลือกระยะเวลาข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
     เมื่อใดก็ได้ (เงื่อนไขจะเป็นจริงหากค่าเกินเกณฑ์ event_count)
     หรือ
     ระยะเวลาล่าสุด (เงื่อนไขจะเป็นจริงหากค่าเกินเกณฑ์ event_count ในระหว่างจำนวนวันในอดีตที่ระบุไว้)
     ป้อนจำนวนวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • เพิ่มเงื่อนไข "OR" หรือ "AND" ตามที่จำเป็น
 5. คลิกเพิ่มกลุ่มเงื่อนไขเพื่อใส่เงื่อนไขอื่น
 6. คลิกเพิ่มลำดับเพื่อเพิ่มผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มีในลำดับเฉพาะ โดยจะอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ได้ เช่น ขั้นตอนที่ 1: first_open ขั้นตอนที่ 2: in_app_purchase

  ดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้

  • กําหนดขอบเขตของลําดับ ได้แก่ ในเซสชันทั้งหมด ภายในเซสชันเดียวกัน
  • ตั้งข้อจำกัดด้านเวลาเป็นเปิด และกำหนดระยะเวลาที่ลำดับทั้งหมดต้องเกิดขึ้น (เช่น 30 นาที)
  • กําหนดขอบเขตสําหรับขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ในเซสชันทั้งหมด ภายในเซสชันเดียวกัน ภายในเหตุการณ์เดียวกัน
  • กำหนดค่าเงื่อนไขสำหรับขั้นตอนที่ 1
  • คลิกเพิ่มขั้นตอนเมื่อต้องการใส่ขั้นตอนเพิ่มเติมแต่ละขั้นไว้ในลำดับ
   • เลือกไม่ได้ต่อโดยตรงด้วย หากขั้นตอนเพิ่มเติมเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า
   • เลือกต่อโดยตรงด้วย หากขั้นตอนเพิ่มเติมจะต้องเกิดขึ้นทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้า
   • เลือกภายใน เพื่อกำหนดระยะเวลาสูงสุดระหว่างแต่ละขั้นตอน
   • กำหนดขอบเขตสำหรับขั้นตอน
 7. คลิกเพิ่มกลุ่มที่จะไม่รวม เพื่อสร้างเงื่อนไขในการยกเว้นผู้ใช้บางกลุ่ม

  เลือกไม่รวมผู้ใช้ไว้ชั่วคราวเมื่อ เพื่อนำผู้ใช้ออกจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่ผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

  เลือกไม่รวมผู้ใช้อย่างถาวรเมื่อ เพื่อนำผู้ใช้ออกจากกลุ่มเป้าหมาย หากผู้ใช้เคยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

  ผู้ใช้จะได้รับการประเมินตามเงื่อนไขของการ "รวม" ก่อน แล้วจึงตามด้วยเงื่อนไขของการ "ยกเว้น" ที่มี หากตรงตามเงื่อนไข "ยกเว้น" ระบบจะไม่เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  ดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้
 8. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก: สูงสุด 540 วัน/18 เดือน นับจากเวลาที่เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มเป้าหมายเป็นครั้งสุดท้าย

  รีเซ็ตกิจกรรมใหม่: เมื่อเปิดใช้ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกลุ่มเป้าหมายจะจํากัดอยู่ที่ 14 เดือน
  เมื่อปิดใช้ ระบบจะลบล้างระยะเวลาของกลุ่มเป้าหมายสูงสุดที่ 14 เดือน (หรือ 2 เดือนในอนาคตเมื่อ TTL ของข้อมูลผู้ใช้เริ่มทำงาน และลูกค้าเลือก 2 เดือนอย่างชัดเจน)
 9. เมื่อใดก็ตามที่คุณกระทำการใดๆ ที่ตรงตามเกณฑ์ของการรวมไว้ในกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณจะรีเซ็ตเป็นค่าเต็มของตัวเลือกนี้

  สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะไม่มีการควบคุมการตั้งค่าการรักษา GA อีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่รับจะใช้นโยบายของตัวผลิตภัณฑ์เอง
 10. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกเงื่อนไข และสร้างกลุ่มเป้าหมาย

ใช้เทมเพลต

เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายมีการกำหนดค่ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ระบุชุดมิติข้อมูลและ/หรือเมตริกที่เป็นพื้นฐานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างๆ สำหรับธุรกิจบนแอปและบนเว็บอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตข้อมูลประชากรจะรวมมิติข้อมูลอายุ เพศ ภาษา รหัสความสนใจและสถานที่ที่คุณใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่คุณสนใจได้ เมื่อใช้เทมเพลตนี้ คุณจะต้องระบุค่าโอเปอเรเตอร์และมิติข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ เช่น

 • อายุอยู่ในช่วง 18-24 พอดี
 • เป็นเพศหญิงตามที่กำหนด
 • ฯลฯ

หลังจากที่คุณกรอกการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อแล้วคลิกบันทึก

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำ

Analytics ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดค่าสำเร็จรูปอยู่แล้วจำนวนหนึ่งให้คุณเลือกใช้งานหรือแก้ไขได้ตามต้องการ กลุ่มเป้าหมายที่แนะนําเหล่านี้อิงตามหมวดหมู่ที่คุณระบุสําหรับแอปใน App Store ของ Apple รวมถึงใน Google Play และหมวดหมู่อุตสาหกรรมที่คุณระบุเมื่อกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ล่าสุดจะได้รับการกำหนดดังนี้

 • รวมผู้ใช้เมื่อ (เหตุการณ์ =) user_engagement

คุณจะใช้กลุ่มเป้าหมายที่ระบบกำหนดไว้ให้ หรือเพิ่มเงื่อนไขหรือลำดับ หรือเปลี่ยนระยะเวลาการเป็นสมาชิกได้ตามต้องการ

ใช้ชื่อเริ่มต้นหรือป้อนชื่อใหม่ จากนั้นคลิกบันทึก

โปรดอ่านกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์ที่แนะนำ

แชร์กลุ่มเป้าหมายกับ Google Ads เพื่อใช้ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับโฆษณา Search (RLSA)

หากคุณลิงก์บัญชี Analytics กับ Google Ads และเลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่เปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะแชร์กลุ่มเป้าหมายของคุณกับ Google Ads โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา

กลุ่มเป้าหมายจะรวบรวมผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุนับตั้งแต่จุดที่สร้างเป็นต้นไป ตามเหตุการณ์ที่อุปกรณ์ของผู้ใช้บันทึกไว้ การระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนจะได้รับการเติมข้อมูลไว้ในรายการ

โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว ขนาดกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างจากขนาดรายการรีมาร์เก็ตติ้ง เนื่องจากปกติแล้วจะส่งรหัสติดตามไปยังรายการรีมาร์เก็ตติ้ง Google Ads ไม่ได้จนกว่าจะมีการลิงก์บัญชี Google Ads

แชร์กลุ่มเป้าหมายด้วย Display & Video 360 และ Search Ads 360

เมื่อคุณลิงก์ Analytics กับ Display & Video 360 หรือ Search Ads 360 ระบบจะส่งออกกลุ่มเป้าหมาย Analytics โดยอัตโนมัติหากคุณเปิดใช้งาน Google Signals ในพร็อพเพอร์ตี้ Analyticsและหากคุณเก็บการตั้งค่าลิงก์เริ่มต้นไว้เพื่อเปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากที่สร้างกลุ่มเป้าหมายแล้ว คุณจะแก้ไขได้เฉพาะชื่อและคำอธิบาย

วิธีแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิก เพิ่มเติม > แก้ไข ในแถวสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 3. แก้ไขชื่อหรือคำอธิบาย
 4. คลิกบันทึก

เก็บกลุ่มเป้าหมาย

หากมีกลุ่มเป้าหมายถึงจำนวนสูงสุด 100 รายการแล้ว แต่ยังต้องการสร้างเพิ่ม คุณอาจเลือกเก็บกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องแล้วแบบถาวร แล้วสร้างกลุ่มใหม่ หลังจากที่เก็บกลุ่มเป้าหมายแล้ว ระบบอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีชื่อเดียวกันได้

การเก็บกลุ่มเป้าหมายจะนํากลุ่มเป้าหมายออกอย่างถาวร คุณจะเข้าถึงหรือกู้คืนกลุ่มเป้าหมายที่เก็บไว้ไม่ได้อีก

วิธีเก็บกลุ่มเป้าหมาย

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิก เพิ่มเติม ในแถวของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ แล้วเลือกเก็บถาวร

ตัวอย่างขั้นตอนโดยละเอียด

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มเงื่อนไขใหม่

เริ่มสร้างเงื่อนไขด้วยการตั้งขอบเขต

จากนั้นเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้เป็นเกณฑ์พื้นฐานของเงื่อนไข คลิกเพิ่มเงื่อนไขใหม่ เพื่อเปิดรายการมิติข้อมูล เมตริก และเหตุการณ์

มิติข้อมูล

มิติข้อมูลจะแสดงตามหมวดหมู่

เมื่อเลือกมิติข้อมูล คุณจะเลือกโอเปอเรเตอร์และระบุค่ามิติข้อมูลได้ด้วย เช่น หากเลือกอายุ คุณก็จะเลือก 'เป็นหนึ่งใน' หรือ 'ไม่ใช่หนึ่งใน' เป็นโอเปอเรเตอร์ได้ และระบุช่วงอายุช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นค่า

นอกจากนี้ คุณยังเลือก 'เมื่อใดก็ได้' ได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรวมผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

โอเปอเรเตอร์จะเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยู่กับมิติข้อมูลที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกประเภทสกุลเงินเสมือนจริงของมิติข้อมูลสำหรับหมวดหมู่เกม โอเปอเรเตอร์ที่มีอยู่จะได้แก่ขึ้นต้นด้วย ลงท้ายด้วย มี ตรงทุกประการกับ และเป็นหนึ่งใน

เมื่อระบุค่าของมิติข้อมูลด้วยโอเปอเรเตอร์เหล่านี้แล้ว คุณมักจะระบุค่าโดยการป้อนข้อความในช่อง "ค่า" แม้อาจมีตัวเลือกในการเลือกค่าจากการควบคุมได้ด้วย เช่น ปฏิทินหรือรายการ หากจําเป็นต้องป้อนข้อความ Analytics จะแสดงค่าใดก็ตามที่รู้จักขณะที่คุณพิมพ์ และคุณสามารถเลือกหนึ่งค่าจากค่าเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสม

เมตริก

เมื่อคุณเลือกเมตริก ระบบจะประเมินเงื่อนไขวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้กับค่าเมตริก เช่นเดียวกับมิติข้อมูล คุณต้องเลือกโอเปอเรเตอร์ และระบุค่า

เช่น จะต้องรวมมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ให้ได้มากกว่า (>) ค่าที่คุณระบุ เพื่อให้รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้

ตัวเลือกในช่วง ___ วันใดก็ได้ จะให้คุณระบุว่าค่าสะสมของเมตริกเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หรือค่าของเมตริกระหว่างจำนวนวันที่ระบุเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ เช่น เมื่ออิงตามข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ ค่าสะสมของเมตริกเกิน 100 หรือเกิน 100 ในช่วง 7 วันใดๆ หรือไม่ หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือก ระบบจะใช้ค่าสะสมของเมตริก หากคุณเลือกตัวเลือก ค่าต้องเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาใดก็ตามที่ตรงกับจํานวนวันที่คุณระบุเป็นกรอบเวลา

เหตุการณ์

คุณสามารถเลือกจากเหตุการณ์ใดก็ได้ที่รวบรวมไว้ เช่น first_visit

เมื่อเลือกเหตุการณ์ คุณจะต้องเลือกพารามิเตอร์เหตุการณ์รายการใดรายการหนึ่งด้วย

ค่าพารามิเตอร์ที่เป็นตัวเลข

หากคุณเลือกพารามิเตอร์เหตุการณ์ที่มีค่าตัวเลข ให้เลือกโอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ (เช่น <, >, =) แล้วป้อนค่าตัวเลขที่ต้องการใช้ (เช่น > 0)

หากพารามิเตอร์ตัวเลขคือ event_count และขอบเขตคือในเซสชันทั้งหมด คุณยังจะระบุได้ว่าค่าสะสมตรงกับเงื่อนไขหรือไม่ หรือค่าตรงกับเงื่อนไขในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

เพื่อให้ค่าสะสมตรงกับเงื่อนไข ให้ปิดสวิตช์ระยะเวลา (สวิตช์จะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น)

วิธีระบุว่าค่าตรงกับเงื่อนไขในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด

 1. เปิดสวิตช์สำหรับระยะเวลา
 2. ป้อนจํานวนวัน
 3. เลือกระยะเวลาล่าสุด หากคุณต้องการรวมเฉพาะผู้ใช้ที่มีค่าพารามิเตอร์ตรงตามเงื่อนไขในช่วง N วันล่าสุด (เช่น 7 วันล่าสุด)

  เลือกเวลาใดก็ได้ หากคุณต้องการรวมผู้ใช้ที่มีค่าพารามิเตอร์ตรงตามเงื่อนไขในช่วง N วัน (เช่น ช่วง 7 วันใดก็ได้)
ค่าพารามิเตอร์ข้อความ

หากคุณเลือกพารามิเตอร์ เช่น เนื้อหาที่มีค่าข้อความและสร้างมิติข้อมูลใน Analytics ให้เลือกโอเปอเรเตอร์แบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่ ได้แก่ ขึ้นต้นด้วย ลงท้ายด้วย มี ตรงทุกประการกับ หรือเป็นหนึ่งใน และป้อนค่าข้อความที่ต้องการใช้

หากจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขอีก ให้คลิกเพิ่มกลุ่มเงื่อนไข และกําหนดเงื่อนไขตามขั้นตอนก่อนหน้า

หากต้องการนําเงื่อนไขออก ให้วางเมาส์เหนือเงื่อนไขแล้วคลิก X

กลับไปยังขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มลําดับ

หากพฤติกรรมของผู้ใช้จะต้องเกิดขึ้นในลำดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณจะสามารถเพิ่มลําดับได้อย่างน้อย 1 รายการ

เมื่อกําหนดลําดับ ให้เริ่มต้นด้วยการกําหนดขอบเขตของลําดับทั้งหมด

หากขั้นตอนของลําดับต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ระบุ ให้เปิดข้อจํากัดด้านเวลาและกําหนดระยะเวลา

กําหนดขอบเขตสําหรับขั้นตอนแรกของลําดับ

สร้างเงื่อนไขสําหรับขั้นตอนโดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณใช้ในขั้นตอนที่ 4

คลิก "เพิ่มขั้นตอน" เพื่อเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งลงในลําดับ

เมื่อเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งลงในลําดับ คุณจะต้องเลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ไม่ได้ต่อโดยตรงด้วย (ขั้นตอนถัดไปเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า)
  หรือ
 • ต่อโดยตรงด้วย (ขั้นตอนถัดไปเกิดขึ้นทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้า)

กลับไปยังขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7: เพิ่มกลุ่มที่จะยกเว้น

คุณสามารถกําหนดเงื่อนไขที่จะยกเว้นผู้ใช้ชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ตัวอย่างเช่น หากสร้างกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อรายเดือนที่มีมูลค่าสูง คุณจะยกเว้นผู้ใช้ได้ในเวลาก็ตามที่เมตริกมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) ของผู้ใช้ต่ำกว่า 100 ในช่วงเวลา 30 วัน

หรือหากกลุ่มเป้าหมายมีผู้ใช้อยู่ในช่วงอายุที่เฉพาะเจาะจง (เช่น 18-24 ปี) คุณอาจต้องยกเว้นผู้ใช้กลุ่มเหล่านั้นอย่างถาวรเมื่อผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอายุนั้นแล้ว (เช่น เมื่ออยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี)

คุณอาจใช้ลําดับเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อเป็นสมาชิก กล่าวคือ ผู้ใช้จะรวมไว้เมื่ออายุของผู้ใช้อยู่ภายในกลุ่มอายุที่คุณกําหนดในตอนแรก และจะมีการยกเว้นในเวลาใดก็ตามหลังจากนั้นเมื่อไม่อยู่ภายในกลุ่มอายุดังกล่าว

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุที่ไม่มีการป้อนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน Google Ads

สร้างกลุ่มเป้าหมาย Google Analytics กลุ่มใหม่โดยตรงในบัญชี Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก