Privacyopties in Google Analytics

Voor eigenaren van sites en/of apps waarvoor gebruik wordt gemaakt van Google Analytics en Google Analytics voor Firebase (de 'klanten') kan dit een nuttige bron zijn, vooral als dit bedrijven zijn waarop de Algemene verordening gegevensbescherming voor de Europese Economische Ruimte (AVG), de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) of andere vergelijkbare regelgeving van toepassing is.

Raadpleeg voor meer informatie Uw gegevens beveiligen.

  In dit artikel:

Gegevensverzameling voor Analytics uitschakelen (app)

U kunt gegevensverzameling op programmatische wijze uitschakelen voor Android- en iOS-apps die gebruikmaken van de

Meer informatie over de gegevens die in Google Analytics en Google Analytics voor Firebase worden verzameld.

Gegevensverzameling voor Analytics uitschakelen (web)

U kunt de gegevensverzameling op programmatische wijze uitschakelen in 

Gebruikers van uw website kunnen zich ook afmelden voor gegevensverzameling met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Advertentiefuncties uitschakelen (app)

U kunt gegevensverzameling voor advertentiefuncties op programmatische wijze uitschakelen voor Android- en iOS-apps die gebruikmaken van de:

Meer informatie over de gegevens die in Google Analytics en Google Analytics voor Firebase worden verzameld.

Advertentiefuncties uitschakelen (web)

U kunt gegevensverzameling op programmatische wijze uitschakelen voor advertentiefuncties van:

Advertentiepersonalisatie uitschakelen (app)

U kunt gegevensverzameling op programmatische wijze uitschakelen voor Android- en iOS-apps die gebruikmaken van de Firebase-SDK (instructies)

Meer informatie over de gegevens die in Google Analytics en Google Analytics voor Firebase worden verzameld.

Advertentiepersonalisatie uitschakelen (web)

U kunt personalisatie van advertenties op programmatische wijze uitschakelen voor gegevens uit:

IP-anonimisering

IP-anonimisering is beschikbaar in Google Analytics voor het web en apps. Meer informatie over hoe IP-anonimisering werkt.

Webproperty's

U kunt IP-adressen anonimiseren voor webproperty's die gebruikmaken van

App & webproperty's

IP-anonimisering wordt automatisch ingeschakeld voor App & webproperty's als u

Automatische IP-anonimisering kan niet worden uitgeschakeld. 

De bewaarperiode instellen voor de Analytics-gegevens die u verzamelt

U kunt de bewaarperiode instellen voor gegevens die u verzamelt uit 

Toegang op gebruikersniveau en overdraagbaarheid

Voor webproperty's kunt u voor een bepaalde gebruikers-ID gebeurtenisgegevens ophalen via het rapport Gebruiksanalyse of de API voor gebruikersactiviteit. Met deze functies kunt u gegevens op gebeurtenisniveau analyseren en exporteren voor één gebruikers-ID. Bovendien kunnen 360-klanten een integratie met BigQuery gebruiken om van alle gebeurtenisgegevens die aan hun gebruikers zijn gekoppeld een volledige export te maken in één doorzoekbare opslagplaats.

Voor App & webproperty's bestaat dezelfde functionaliteit binnen Analyse. U kunt gebeurtenisgegevens voor een bepaalde gebruikers-ID ophalen via het rapport Gebruiksanalyse of het 'rapport voor gebruikersactiviteit'. Met deze functies kunt u gegevens op gebeurtenisniveau analyseren en exporteren voor één gebruikers-ID. U kunt het 'rapport voor gebruikersactiviteit' ook gebruiken om afzonderlijke gebruikersrecords te verwijderen. Bovendien kunt u via de integratie met BigQuery van alle gebeurtenisgegevens die aan gebruikers zijn gekoppeld, een volledige export maken in één doorzoekbare opslagplaats.

Eindgebruikersgegevens verwijderen die zijn opgeslagen op een mobiel apparaat

Met de SDK van Google Analytics voor Firebase kunt u opties toevoegen aan uw app waarmee gebruikers Analytics-gegevens kunnen verwijderen die lokaal zijn opgeslagen op hun mobiele apparaten. Vervolgens wordt de ID van de app-instantie opnieuw ingesteld. Meer informatie over hoe u resetAnalyticsData gebruikt voor Android en iOS.

Met de SDK kunt u ook bepalen of Analytics-gegevens worden verzameld in de app of op een specifiek apparaat. Meer informatie over hoe u setAnalyticsCollectionEnabled gebruikt voor Android en iOS.

Eindgebruikersgegevens verwijderen die zijn opgeslagen op Analytics-servers

U kunt de Google Analytics API gebruiken om aan verzoeken te voldoen van gebruikers om hun gegevens per app en per apparaat te verwijderen van de Analytics-servers. Meer informatie over de API voor verwijderen van gebruikers.

Advertentiepersonalisatie toestaan/uitschakelen voor elke property

U kunt bepalen of gegevens die van eindgebruikers voor een property worden verzameld, kunnen worden gebruikt om advertenties te personaliseren via de geavanceerde instelling die advertentiepersonalisatie toestaat.

De iOS-SDK van Google Analytics voor Firebase gebruiken om attributie te registreren bij SKAdNetwork

Tenzij app-ontwikkelaars ervoor kiezen zich af te melden via een statische configuratiemarkering (instructies), zal de iOS SDK van Google Analytics for Firebase (GA4F) automatisch de SKAdNetwork-API registerAppForAdNetworkAttribution van Apple aanroepen, die validatiegegevens voor app-installatie levert aan advertentienetwerken die zijn geregistreerd bij Apple.

De SKAdNetwork-API is geüpdatet voor iOS 14 en wordt steeds vaker gebruikt voor attributie van app-installaties, dankzij de nieuwe privacy- en beveiligingsfuncties van Apple in WWDC 2020. App-ontwikkelaars moeten nu toestemming vragen via een pop-up voor privacyverklaring, voordat ze de ID voor adverteerders (IDFA) kunnen gebruiken om iOS-gebruikers bij te houden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen