Privacyopties in Google Analytics

Voor eigenaren van sites en/of apps waarvoor gebruik wordt gemaakt van Google Analytics en Google Analytics voor Firebase (de 'klanten') kan dit een nuttige bron zijn, vooral als dit bedrijven zijn waarop de Algemene verordening gegevensbescherming voor de Europese Economische Ruimte (AVG) of de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) van toepassing is.

Raadpleeg voor meer informatie Uw gegevens beveiligen.

  In dit artikel:

Gegevensverzameling voor Analytics uitschakelen (app)

U kunt gegevensverzameling op programmatische wijze uitschakelen voor Android- en iOS-apps die gebruikmaken van de

Meer informatie over de gegevens die in Google Analytics en Google Analytics voor Firebase worden verzameld.

Gegevensverzameling voor Analytics uitschakelen (web)

U kunt de gegevensverzameling op programmatische wijze uitschakelen in

Gebruikers van uw website kunnen zich ook afmelden voor gegevensverzameling met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

IP-anonimisering

IP-anonimisering is beschikbaar in Google Analytics voor het web en apps. Meer informatie over hoe IP-anonimisering werkt.

Webproperty's

U kunt IP-adressen anonimiseren voor webproperty's die gebruikmaken van

App & webproperty's

IP-anonimisering wordt automatisch ingeschakeld voor app & webproperty's als u

Automatische IP-anonimisering kan niet worden uitgeschakeld.

De bewaarperiode instellen voor de Analytics-gegevens die u verzamelt

U kunt de bewaarperiode instellen voor gegevens die u verzamelt uit

Toegang op gebruikersniveau en overdraagbaarheid

Voor webproperty's kunt u voor een bepaalde gebruikers-ID gebeurtenisgegevens ophalen via het rapport Gebruiksanalyse of de API voor gebruikersactiviteiten. Met deze functies kunt u gegevens op gebeurtenisniveau analyseren en exporteren voor één gebruikers-ID. Bovendien kunnen 360-klanten een integratie met BigQuery gebruiken om van alle gebeurtenisgegevens die aan hun gebruikers zijn gekoppeld, een volledige export te maken in één doorzoekbare opslagplaats.

Voor app & webproperty's bestaat dezelfde functionaliteit binnen Analyse. U kunt gebeurtenisgegevens voor een bepaalde gebruikers-ID ophalen via het rapport Gebruiksanalyse of het 'rapport voor gebruikersactiviteit'. Met deze functies kunt u gegevens op gebeurtenisniveau analyseren en exporteren voor één gebruikers-ID. U kunt het 'rapport voor gebruikersactiviteit' ook gebruiken om afzonderlijke gebruikersrecords te verwijderen. Bovendien kunt u via de integratie met BigQuery van alle gebeurtenisgegevens die aan gebruikers zijn gekoppeld, een volledige export maken in één doorzoekbare opslagplaats.

Eindgebruikersgegevens verwijderen die zijn opgeslagen op een mobiel apparaat

Met de SDK van Google Analytics voor Firebase kunt u opties toevoegen aan uw app waarmee gebruikers Analytics-gegevens kunnen verwijderen die lokaal zijn opgeslagen op hun mobiele apparaten. Vervolgens wordt de ID van de app-instantie opnieuw ingesteld. Meer informatie over hoe u resetAnalyticsData gebruikt voor Android en iOS.

Met de SDK kunt u ook bepalen of Analytics-gegevens worden verzameld in de app of op een specifiek apparaat. Meer informatie over hoe u setAnalyticsCollectionEnabled gebruikt voor Android en iOS.

Eindgebruikersgegevens verwijderen die zijn opgeslagen op Analytics-servers

U kunt de Google Analytics API gebruiken om aan verzoeken te voldoen van gebruikers om hun gegevens per app en per apparaat te verwijderen van de Analytics-servers. Meer informatie over de API voor verwijderen van gebruikers.

Advertenties personaliseren toestaan/uitschakelen voor elke property

U kunt bepalen of gegevens die van eindgebruikers voor een property worden verzameld, kunnen worden gebruikt om advertenties te personaliseren via de geavanceerde instelling voor 'Advertenties personaliseren'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?