Anonimiseren van IP-adressen in Analytics

Een technische uitleg van de manier waarop Analytics IP-adressen anonimiseert

In het kort

Wanneer een klant van Analytics anonimisering van een IP-adres aanvraagt, maakt Analytics het adres anoniem zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

In detail

Sinds 25 mei 2010 biedt Analytics de functie _anonymizelp in de JavaScript-bibliotheek ga.js (en sinds kort ook ga('set', 'anonymizeIp', true) in de bibliotheek analytics.js), zodat website-eigenaren kunnen verzoeken om alle IP-adressen van gebruikers te anonimiseren binnen het product. Deze functie is in het leven geroepen zodat eigenaren van sites hun eigen privacybeleid kunnen naleven of, in sommige landen, kunnen voldoen aan aanbevelingen van lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, waardoor volledige gegevens van IP-adressen wellicht niet mogen worden opgeslagen. Het anonimiseren/maskeren van IP-adressen vindt plaats zodra er gegevens worden ontvangen door het Analytics-collectienetwerk, nog voordat er gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

De procedure voor het anonimiseren van IP-adressen in Analytics vindt plaats in twee stappen in de verzamelprocedure: de JavaScript-tag en het Collectienetwerk. Deze stappen worden hieronder beschreven.

De Analytics JavaScript-tag

Wanneer een internetbrowser met JavaScript een pagina met de Analytics-tag laadt (ga.js of analytics.js), worden twee handelingen asynchroon uitgevoerd: het laden en verwerken van de Analytics-functiewachtrij en het aanvragen van Analytics JavaScript. De functiewachtrij is een JavaScript-array waar de verschillende Analytics-configuratie- en verzamelfuncties worden gepusht. Deze functies, die tijdens het implementeren van Analytics zijn ingesteld door de eigenaar van de site, omvatten onder andere het opgeven van het Analytics-accountnummer en het daadwerkelijk verzenden van paginaweergavegegevens naar het Analytics-collectienetwerk voor verwerking.

Als Analytics JavaScript een functie uitvoert uit de functiewachtrij waardoor gegevens worden verzonden naar het Analytics-collectienetwerk (meestal is dit de functie ga('send', 'pageview') in de JavaScript-bibliotheek analytics.js en _trackPageview in de bibliotheek ga.js), worden gegevens verzonden als URL-parameters gekoppeld aan een HTTP-verzoek voor http://www.google-analytics.com/_utm.gif (voor ga.js) en http://www.google-analytics.com/collect (voor analytics.js). Als de functie voor anonimisering wordt aangeroepen vóór de functie voor paginatracking, wordt er een aanvullende parameter aan de pixelaanvraag toegevoegd. De parameter voor het anonimiseren van IP-adressen ziet er als volgt uit: &aip=1

Het Analytics-collectienetwerk

Het Analytics-collectienetwerk is een verzameling van servers die twee belangrijke services biedt: het leveren van ga.js en analytics.js (Analytics JavaScript) en het verzamelen van gegevens verzonden via aanvragen voor _utm.gif en /collect.

Wanneer een aanvraag voor ga.js, analytics.js, _utm.gif of /collect binnenkomt, bevat deze aanvullende informatie in de koptekst van de HTTP-aanvraag (dat wil zeggen het type browser dat wordt gebruikt) en de TCP/IP-koptekst (dat wil zeggen het IP-adres van de aanvrager).

Wanneer er een aanvraag voor _utm.gif binnenkomt, wordt deze in het geheugen gehouden voor anonimisering. Als de parameter &aip=1 is gevonden in de URL van het verzoek (waar het wordt geplaatst door Analytics JavaScript na verwerking van de functie voor anonimisering in ga.js of analytics.js), dan wordt het laatste octet van het IP-adres van de gebruiker ingesteld op nul terwijl het nog in het geheugen zit. Het IP-adres 12.214.31.144 zou bijvoorbeeld worden gewijzigd naar 12.214.31.0. (Als het IP-adres een IPv6-adres is, worden de laatste 80 bits van de in totaal 128 bits ingesteld op nul.) Pas na deze anonimiseringsprocedure wordt het verzoek opgeslagen op de harde schijf ter verwerking. Als de IP-anonimiseringsmethode wordt gebruikt, wordt het volledige IP-adres nooit op de harde schijf opgeslagen, omdat de anonimisering vlak nadat het verzoek is ontvangen reeds in het geheugen plaatsvindt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?