Στοιχεία ελέγχου απορρήτου στο Google Analytics

Οι κάτοχοι ιστοτόπων ή και εφαρμογών που χρησιμοποιούν το Google Analytics και το Google Analytics για Firebase (ονομάζονται και "πελάτες") μπορεί να διαπιστώσουν ότι το άρθρο αυτό αποτελεί μια χρήσιμη πηγή αναφοράς, ειδικά αν οι επιχειρήσεις τους επηρεάζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διασφάλιση των δεδομένων σας.

  Σε αυτό το άρθρο:

Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων Analytics (εφαρμογή)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού τη συλλογή δεδομένων από εφαρμογές Android και iOS που χρησιμοποιούν

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουν το Google Analytics και το Google Analytics για Firebase.

Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων Analytics (ιστός)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού τη συλλογή δεδομένων από 

Οι χρήστες του ιστοτόπου σας μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιώντας το Πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης.

Ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP

Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP διατίθεται στο Google Analytics τόσο για τον ιστό όσο και για εφαρμογές. Μάθετε πώς λειτουργεί η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP.

Ιδιοκτησίες ιστού

Μπορείτε να ανωνυμοποιήσετε διευθύνσεις IP για ιδιοκτησίες ιστού μέσω

Ιδιοκτησίες εφαρμογής + ιστού

Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP ενεργοποιείται αυτόματα για ιδιοκτησίες εφαρμογής + ιστού, όταν

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της αυτόματης ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP. 

Ορισμός της περιόδου διατήρησης για τα δεδομένα του Analytics που συλλέγετε

Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο διατήρησης για τα δεδομένα που συλλέγετε από 

Η διατήρηση δεδομένων συμβάντος για 14 μήνες βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης για ιδιοκτησίες εφαρμογής + ιστού (beta). Προς το παρόν, τα δεδομένα συμβάντος μπορούν να διατηρηθούν μόνο για δύο μήνες. Αν επιλέξετε τη διατήρηση δεδομένων συμβάντος για 14 μήνες, αυτή η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για δεδομένα συμβάντος που θα είναι ενεργά στο σύστημα όταν η λειτουργία γίνει διαθέσιμη.

Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων επιπέδου χρήστη

Σε ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες ιστού, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες συμβάντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αναγνωριστικό χρήστη μέσω της αναφοράς εξερεύνησης χρηστών ή μέσω του API δραστηριότητας χρηστών. Με αυτές τις λειτουργίες, μπορείτε να αναλύετε και να εξάγετε δεδομένα επιπέδου συμβάντος για ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να ενσωματώσουν το Analytics 360 στο BigQuery, για να δημιουργήσουν μια πλήρη εξαγωγή όλων των δεδομένων συμβάντων που σχετίζονται με τους χρήστες τους, σε έναν μεμονωμένο χώρο φύλαξης με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

Σε ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες εφαρμογής + ιστού, η ίδια λειτουργία υπάρχει στην Ανάλυση. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες συμβάντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αναγνωριστικό χρήστη μέσω της αναφοράς εξερεύνησης χρηστών ή της αναφοράς δραστηριότητας χρήστη. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες, έχετε τη δυνατότητα να αναλύετε και να εξάγετε δεδομένα επιπέδου συμβάντος για ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναφορά δραστηριότητας χρήστη, για να διαγράψετε μεμονωμένες εγγραφές χρηστών. Επιπλέον, μπορείτε να τις ενσωματώσετε με το BigQuery, για να δημιουργήσετε μια πλήρη εξαγωγή όλων των δεδομένων συμβάντων που σχετίζονται με τους χρήστες, σε έναν μεμονωμένο χώρο φύλαξης με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

Διαγραφή δεδομένων τελικού χρήστη που είναι αποθηκευμένα σε κινητή συσκευή

Με το SDK του Google Analytics για Firebase μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στην εφαρμογή σας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαγράψουν δεδομένα του Analytics που αποθηκεύονται τοπικά στην κινητή τους συσκευή και παράλληλα να επαναφέρουν το αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του resetAnalyticsData σε Android και iOS.

Με το SDK μπορείτε επίσης να ελέγχετε αν οποιαδήποτε δεδομένα του Analytics συλλέγονται από την εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη συσκευή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του setAnalyticsCollectionEnabled σε Android και iOS.

Διαγραφή δεδομένων τελικού χρήστη που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές του Analytics

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API του Google Analytics, για ικανοποιήσετε αιτήματα χρηστών για διαγραφή δεδομένων σχετικά με αυτούς από τους διακομιστές του Analytics, ανάλογα με την εφαρμογή ή τη συσκευή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το API διαγραφής χρήστη.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;