Στοιχεία ελέγχου απορρήτου στο Google Analytics

Οι κάτοχοι ιστοτόπων ή και εφαρμογών που χρησιμοποιούν το Google Analytics και το Google Analytics για Firebase (ονομάζονται και "πελάτες") μπορεί να διαπιστώσουν ότι το άρθρο αυτό αποτελεί μια χρήσιμη πηγή αναφοράς, ειδικά αν οι επιχειρήσεις τους επηρεάζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τον Νόμο της Καλιφόρνιας περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) ή άλλους παρόμοιους κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διασφάλιση των δεδομένων σας.

  Σε αυτό το άρθρο:

Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων Analytics (εφαρμογή)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού τη συλλογή δεδομένων από εφαρμογές Android και iOS που χρησιμοποιούν

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουν το Google Analytics και το Google Analytics για Firebase.

Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων Analytics (ιστός)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού τη συλλογή δεδομένων από 

  • Ιδιοκτησίες Google Analytics 4 με gtag.js (οδηγίες)

  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με gtag.js (οδηγίες)

  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με analytics.js (οδηγίες)

  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με ga.js (οδηγίες)

Οι χρήστες του ιστοτόπου σας μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης.

Απενεργοποίηση Λειτουργιών διαφήμισης (εφαρμογή)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού τη συλλογή δεδομένων για Λειτουργίες διαφήμισης από εφαρμογές Android και iOS που χρησιμοποιούν τα εξής:

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουν το Google Analytics και το Google Analytics για Firebase.

Απενεργοποίηση Λειτουργιών διαφήμισης (ιστός)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού τη συλλογή δεδομένων για Λειτουργίες διαφήμισης από:

  • Ιδιοκτησίες Google Analytics 4 με gtag.js (οδηγίες)
  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με gtag.js (οδηγίες)
  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με analytics.js (οδηγίες)

Απενεργοποίηση εξατομίκευσης διαφημίσεων (εφαρμογή)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού την εξατομίκευση διαφημίσεων για δεδομένα που προέρχονται από εφαρμογές Android και iOS, οι οποίες χρησιμοποιούν το SDK του Firebase (οδηγίες)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουν το Google Analytics και το Google Analytics για Firebase.

Απενεργοποίηση εξατομίκευσης διαφημίσεων (ιστός)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού την εξατομίκευση διαφημίσεων για δεδομένα που προέρχονται από:

  • Ιδιοκτησίες Google Analytics 4 με gtag.js (οδηγίες)
  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με gtag.js (οδηγίες)
  • Ιδιοκτησίες Universal Analytics με analytics.js (οδηγίες)

Ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP

Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP είναι διαθέσιμη στο Google Analytics τόσο για τον ιστό όσο και για εφαρμογές. Μάθετε πώς λειτουργεί η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP.

Ιδιοκτησίες Universal Analytics

Μπορείτε να ανωνυμοποιήσετε διευθύνσεις IP για ιδιοκτησίες του Universal Analytics, χρησιμοποιώντας

Ιδιοκτησίες Google Analytics 4

Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP ενεργοποιείται αυτόματα για ιδιοκτησίες Google Analytics 4, όταν

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της αυτόματης ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP. 

Ορισμός της περιόδου διατήρησης για τα δεδομένα του Analytics που συλλέγετε

Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο διατήρησης για τα δεδομένα που συλλέγετε από 

Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων επιπέδου χρήστη

Όσον αφορά τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες συμβάντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αναγνωριστικό χρήστη μέσω της αναφοράς Εξερεύνηση χρηστών ή του API δραστηριότητας χρήστη. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες, έχετε τη δυνατότητα να αναλύετε και να εξάγετε δεδομένα επιπέδου συμβάντος για ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να ενσωματώσουν το Analytics 360 στο BigQuery, για να δημιουργήσουν μια πλήρη εξαγωγή όλων των δεδομένων συμβάντων που σχετίζονται με τους χρήστες τους, σε έναν μεμονωμένο χώρο φύλαξης με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

Για τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4, η ίδια λειτουργικότητα υπάρχει στις Εξερευνήσεις. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες συμβάντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αναγνωριστικό χρήστη μέσω της αναφοράς Εξερεύνηση χρηστών ή της αναφοράς Δραστηριότητα χρήστη. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες, έχετε τη δυνατότητα να αναλύετε και να εξάγετε δεδομένα επιπέδου συμβάντος για ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναφορά Δραστηριότητα χρήστη, για να διαγράψετε μεμονωμένες εγγραφές χρηστών. Επιπλέον, μπορείτε να τις ενσωματώσετε με το BigQuery, για να δημιουργήσετε μια πλήρη εξαγωγή όλων των δεδομένων συμβάντων που σχετίζονται με τους χρήστες, σε έναν μεμονωμένο χώρο φύλαξης με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

Διαγραφή δεδομένων τελικού χρήστη που είναι αποθηκευμένα σε κινητή συσκευή

Με το SDK του Google Analytics για Firebase μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στην εφαρμογή σας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαγράψουν δεδομένα του Analytics που αποθηκεύονται τοπικά στις κινητές συσκευές και παράλληλα να επαναφέρουν το αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του resetAnalyticsData σε Android και iOS.

Με το SDK μπορείτε επίσης να ελέγχετε αν οποιαδήποτε δεδομένα του Analytics συλλέγονται από την εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη συσκευή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του setAnalyticsCollectionEnabled σε Android και iOS.

Διαγραφή δεδομένων τελικού χρήστη που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές του Analytics

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API του Google Analytics, για να ικανοποιήσετε αιτήματα χρηστών για διαγραφή δεδομένων σχετικά με αυτούς από τους διακομιστές του Analytics, ανάλογα με την εφαρμογή ή τη συσκευή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το API διαγραφών χρήστη.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της εξατομίκευσης διαφημίσεων για οποιαδήποτε ιδιοκτησία

Μπορείτε να ελέγξετε αν τα δεδομένα που συλλέγονται από τους τελικούς χρήστες για οποιαδήποτε ιδιοκτησία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση διαφημίσεων μέσω της σύνθετης ρύθμισης για την ενεργοποίηση της εξατομίκευσης διαφημίσεων.

Χρήση του iOS SDK του Google Analytics για Firebase για την εγγραφή απόδοσης με το πλαίσιο SKAdNetwork

Εκτός εάν οι προγραμματιστές εφαρμογών επιλέξουν να εξαιρεθούν μέσω μιας στατικής επισήμανσης διαμόρφωσης (οδηγίες), το iOS SDK του Google Analytics για Firebase (GA4F) θα καλέσει αυτόματα, κατά το πρώτο άνοιγμα, το API SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution της Apple, το οποίο παρέχει πληροφορίες επικύρωσης της εγκατάστασης εφαρμογής σε δίκτυα διαφημίσεων εγγεγραμμένα στην Apple.

Το API SKAdNetwork έχει ενημερωθεί για iOS 14 και οι προγραμματιστές θα βασίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό για την απόδοση εγκατάστασης εφαρμογής λόγω των νέων λειτουργιών απορρήτου και ασφάλειας της Apple που ανακοινώθηκαν στο WWDC 2020, οι οποίες απαιτούν πλέον από τους προγραμματιστές εφαρμογών να λαμβάνουν συναίνεση μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου αποκάλυψης απορρήτου, προτού χρησιμοποιήσουν το αναγνωριστικό για διαφημιζομένους (IDFA), για να παρακολουθήσουν χρήστες iOS.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false