Όροι επεξεργασίας δεδομένων

Οι Όροι επεξεργασίας δεδομένων του Google Ads απευθύνονται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία ή αν, για άλλους λόγους, υπάγεστε στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ή αν είστε επιχείρηση που υπάγεται στον Νόμο της Καλιφόρνιας περί απορρήτου καταναλωτών (CCPA). Οι Όροι επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google αντικαθιστούν την υπάρχουσα τροποποίηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων του Analytics (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανικής τροποποίησης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων του Analytics).

Οι πελάτες του Google Analytics που έχουν συνάψει απευθείας σύμβαση πελάτη με την Google ή υπόκεινται στους Όρους Χρήσης του Google Analytics 360 μπορούν να αποδεχθούν τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων Google Ads στην ενότητα "Διαχείριση", στις "Ρυθμίσεις λογαριασμού". Προκειμένου να υπαχθούν στους Όρους επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google, οι πελάτες που έχουν επιχειρήσεις με έδρα εκτός του ΕΟΧ ή εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας και οι πελάτες του GA 360 πρέπει να αποδεχτούν προληπτικά αυτούς τους όρους στις Ρυθμίσεις λογαριασμού. Οι βασικοί πελάτες του Google Analytics που έχουν επιχειρήσεις με έδρα εντός του ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία δεν χρειάζεται να προβούν σε αυτήν την ενέργεια, διότι οι Όροι επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google έχουν ήδη ενσωματωθεί στους όρους αυτών των πελατών.

Έχετε υπόψη το εξής: Οι συνεργάτες πωλήσεων και οι πελάτες του Google Analytics 360 που αγοράζουν το Google Analytics 360 μέσω συνεργάτη πωλήσεων ("Πελάτες μεταπώλησης") δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποδεχθούν τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google. Αντί για αυτό, θα πρέπει να αποδεχθούν ξεχωριστούς όρους επεξεργασίας δεδομένων της Google ή του συνεργάτη πωλήσεων, αντίστοιχα. Η αποδοχή των Όρων επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google από τους συνεργάτες πωλήσεων και τους πελάτες μεταπώλησης του Google Analytics 360 μέσω της διεπαφής χρήστη του Google Analytics θα θεωρηθεί μη έγκυρη και δεν θα αποτελέσει δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Google και των εν λόγω πελατών μεταπώλησης. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τους πελάτες του Google Analytics 360 που έχουν αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης του Google Analytics 360.

Αποδοχή της Τροποποίησης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Για να αποδεχτείτε τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων, χρειάζεστε άδεια επεξεργασίας σε επίπεδο λογαριασμού.

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 3. Στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, χρησιμοποιήστε το μενού, για να επιλέξετε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις.
  Αν διαθέτετε πολλούς λογαριασμούς, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης, για να βρείτε τον κατάλληλο.
 4. Στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 5. Στην ενότητα Τροποποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος τροποποίησης.
 6. Αφού διαβάσετε την τροποποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 7. Κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Τέλος, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Παροχή στοιχείων επικοινωνίας

Αν αποδέχεστε τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να καταχωρίσετε και τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Νομικό πρόσωπο: Νομικό πρόσωπο είναι το όνομα που έχετε καταχωρίσει για τον οργανισμό σας για σκοπούς διεκπεραίωσης οικονομικών και νομικών ζητημάτων. Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει περισσότερα από ένα νομικά πρόσωπα.
 • Κύρια επαφή (γνωστή και ως "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης"): Η επαφή στην οποία αποστέλλονται ειδοποιήσεις στο πλαίσιο των Όρων επεξεργασίας δεδομένων του Google Ads.
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Το πρόσωπο που ορίζεται, κατά περίπτωση, ως υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και την αντίστοιχη νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Εκπρόσωπος ΕΟΧ: Το πρόσωπο που ορίζεται, κατά περίπτωση, για την εκπροσώπηση πελατών που δεν έχουν την έδρα τους στην ΕΕ όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους βάσει του Κανονισμού GDPR και της αντίστοιχης νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;