Tài khoản demo

Tìm hiểu bằng cách thử nghiệm bằng dữ liệu từ Google Merchandise Store và Flood-It!

Tài khoản demo Google Analytics là tài khoản Google Analytics đầy đủ chức năng mà bất kỳ người dùng Google nào cũng có thể truy cập. Tài khoản này có 1 tài sản Universal Analytics và 2 tài sản Google Analytics 4. Tài khoản demo là một cách tuyệt vời để xem xét dữ liệu doanh nghiệp thực tế và thử nghiệm với các tính năng của Google Analytics.

Nội dung trong bài viết này:

Demo Account in Google Analytics

Truy cập vào tài khoản minh hoạ

Để truy cập vào tài khoản minh hoạ, hãy nhấp vào một trong ba đường liên kết ở cuối phần này. Khi bạn nhấp vào một đường liên kết:

 • Nếu đã có Tài khoản Google, thì bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản đó.
 • Nếu chưa có Tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản rồi đăng nhập.

Khi nhấp vào một đường liên kết ở bên dưới, bạn đồng ý cho phép Google thực hiện một trong hai hành động liên quan đến Tài khoản Google của bạn:

 • Nếu bạn đã có tài khoản Google Analytics, thì chúng tôi sẽ thêm tài khoản minh hoạ vào tài khoản Analytics của bạn.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Google Analytics, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một tài khoản Google Analytics liên kết với Tài khoản Google của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ thêm tài khoản minh hoạ vào tài khoản Analytics mới tạo cho bạn.

Bạn có thể truy cập vào tài khoản minh hoạ từ bộ chọn tài khoản trong Analytics. Bộ chọn này là nơi bạn chọn các đường liên kết đến tổ chức và tài khoản.

Tài khoản minh hoạ sẽ được tính vào số lượng tài khoản Analytics tối đa mà bạn được phép tạo trong một Tài khoản Google. Đối với Google Analytics, mỗi Tài khoản Google hiện được phép có tối đa 2.000 tài khoản Analytics.

Truy cập vào tài khoản minh hoạ có chứa 3 tài sản bằng cách nhấp vào một trong các đường liên kết sau đây, tuỳ thuộc vào tài sản mà bạn muốn truy cập trước tiên. Bạn có thể chuyển sang tài sản khác bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng bộ chọn tài khoản.

Bạn có thể xoá tài khoản minh hoạ bất cứ lúc nào.

Nguồn gốc dữ liệu

Dữ liệu trong tài khoản demo Google Analytics đến từ Google Merchandise StoreFlood-It!.

Google Merchandise Store là trang web thương mại điện tử bán hàng hoá có thương hiệu Google. Trang web thương mại điện tử hỗ trợ cả tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các loại thuộc tính này.

Hai tài sản này chứa dữ liệu trong tài khoản và là tài sản điển hình mà bạn sẽ thấy cho một trang web thương mại điện tử, đồng thời bao gồm các loại thông tin sau:

 • Dữ liệu nguồn lưu lượng truy cập. Thông tin về nguồn gốc của người dùng trang web. Dữ liệu này bao gồm thông tin về lưu lượng tự nhiên, lưu lượng từ kết quả tìm kiếm có trả phí và lưu lượng từ Mạng Hiển thị.
 • Dữ liệu nội dung. Thông tin về hành vi của người dùng trên trang web. Dữ liệu này bao gồm URL của những trang mà người dùng xem và cách họ tương tác với nội dung trên trang.
 • Dữ liệu giao dịch. Thông tin về những giao dịch diễn ra trên trang web Google Merchandise Store.

Flood It! là trò chơi giải đố chiến lược đơn giản nhưng hấp dẫn. Để chiến thắng, bạn phải làm cho bảng trò chơi trở về một màu duy nhất mà không dùng hết số bước đi cho phép. Bạn có thể tải trò chơi này xuống thiết bị chạy Android và iOS. Flood-It! có một tài sản Google Analytics 4 chứa báo cáo về trò chơi cùng với dữ liệu từ ứng dụng và trang web bao gồm các loại thông tin sau:

 • Chỉ số được tính. Thông tin được tính từ các chỉ số hiện có. Dữ liệu này bao gồm các chỉ số như Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng đang hoạt động và Thời gian tương tác trung bình. Dữ liệu này cũng bao gồm Lượt chuyển đổi người mua và Nhịp doanh thu, dựa trên các chỉ báo hiệu suất chính được đề xuất của Google Play.
 • Dữ liệu sự kiện. Thông tin về hoạt động tương tác của người dùng với nội dung. Dữ liệu này bao gồm các sự kiện như hoàn thành cấp độ và số lượt chơi lại một cấp độ.
 • Dữ liệu thương mại điện tử. Thông tin liên quan đến các lượt mua hàng trong ứng dụng.

Các cách sử dụng tài khoản demo

Vì hiển thị dữ liệu thực tế từ trang web thương mại điện tử, nên tài khoản demo rất hữu ích trong việc khám phá các báo cáo và tính năng của Google Analytics. Bạn có thể làm nhiều việc với 2 tài sản Google Analytics 4 này, trong đó có:

 • Xem báo cáo Google Analytics 4 chuẩn trong tài sản Merchandise Store.
 • Khám phá báo cáo về trò chơi trong tài sản Flood-It.
 • Tiến hành phân tích cơ bản, chẳng hạn như:
  • Kênh nào có nhiệm vụ thu nạp nhiều người dùng mới nhất trên các nền tảng bạn sử dụng?
  • Mỗi doanh nghiệp có tổng cộng bao nhiêu người dùng duy nhất?
  • Có bao nhiêu lượt chuyển đổi đã diễn ra trên ứng dụng Flood-It! và trang web Merchandise Store trong tuần trước?
 • Khám phá phễu: Người dùng tham gia vào phễu chuyển đổi ở đâu và bỏ ngang ở đâu?
 • Thực hiện khám phá đặc biệt bằng cách kéo và thả nhiều biến — các phân đoạn, thứ nguyên và chỉ số khác nhau mà bạn dùng để đo lường một doanh nghiệp — vào một canvas để ngay lập tức xem được dữ liệu của mình dưới dạng hình ảnh.

Tài sản Universal Analytics cho phép bạn làm nhiều việc, trong đó có:

Các điểm hạn chế

Tất cả người dùng đều có vai trò Người xem đối với Tài khoản Google Analytics minh họa. Điều này có nghĩa là bạn có thể:

 • Xem dữ liệu báo cáo và thông tin cài đặt cấu hình.
 • Thao tác với dữ liệu trong báo cáo (ví dụ: lọc bảng, thêm phương diện phụ, tạo phân đoạn).
 • Tạo các phần tử cá nhân như báo cáo tùy chỉnh rồi chia sẻ chúng, cũng như xem các phần tử được chia sẻ. Bạn không thể cộng tác trên thành phần được chia sẻ.

Để tìm hiểu thêm về quyền của người dùng, hãy đọc phần nội dung về quản lý người dùng trong trung tâm trợ giúp này.

Dữ liệu trong tài khoản demo bị làm rối mã nguồn nhưng vẫn là dữ liệu Analytics điển hình.

Tài sản Universal Analytics không bao gồm báo cáo Trình khám phá người dùng.

Tài sản Google Analytics 4 không có chức năng xuất báo cáo hoặc dữ liệu khám phá, không có khả năng xem thứ nguyên mã thiết bị, không sử dụng được kỹ thuật Khám phá người dùng trong trình đơn chính của công cụ Khám phá.

Bạn không thể sử dụng tài khoản demo với API báo cáo Analytics cho cả 2 loại thuộc tính. Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến lỗi quyền.

Xóa quyền truy cập vào tài khoản demo

Để xóa quyền truy cập vào tài khoản demo, hãy làm theo các bước dưới đây. Bạn có thể nhận lại quyền truy cập vào tài khoản demo bất cứ lúc nào.

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản, hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập vào tài khoản.
 2. Nhấp vào Xoá chính tôi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính