Demokonto

Lär dig genom att experimentera med data från Google Merchandise Store.

Google Analytics-demokontot är ett fullt fungerande Google Analytics-konto som är tillgängligt för alla som använder Google. Där kan du titta närmare på äkta företagsinformation och experimentera med funktionerna i Google Analytics.

Innehåll i artikeln:

Komma åt demokontot

Du kommer åt demokontot genom att klicka på länken Kom åt demokonto sist i detta avsnitt. När du klickar på länken händer detta:

 • Om du redan har ett Google-konto blir du ombedd att logga in på kontot.
 • Om du inte har ett Google-konto blir du ombedd att skapa ett konto och logga in.

När du klickar på länken Kom åt demokonto nedan tillåter du att Google utför något av följande med anknytning till ditt Google-konto:

 • Om du redan har ett Google Analytics-konto lägger vi till demokontot i ditt Analytics-konto.
 • Om du inte har ett Google Analytics-konto skapar vi ett konto som kopplas till ditt Google-konto och lägger till demokontot i ditt nya Analytics-konto.

Du kommer åt demokontot från kontoväljaren i Analytics där du väljer organisation- och kontolänkar.

Demokontot räknas in i maxgränsen för det antal Analytics-konton du får skapa under ett och samma Google-konto. För Google Analytics Standard gäller för närvarande att varje Google-konto får innehålla högst 100 Analytics-konton.

Du kan ta bort demokontot när som helst.

KOM ÅT DEMOKONTO

Var informationen hämtas

Informationen i Google Analytics-demokontot hämtas från Google Merchandise Store, som är en webbutik för Google-märkta artiklar. Informationen i kontot är ett typexempel på vad du kan förvänta dig på en e-handelswebbplats och inbegriper följande:

 • information om trafikkällor: Information om varifrån webbplatsbesökarna kommer. Här ingår information om organisk trafik, betald söktrafik och visningstrafik.
 • innehållsdata: Information om användarnas beteende på webbplatsen. Här ingår webbadresser till sidorna som användarna tittar på och information om hur de använder innehållet.
 • transaktionsdata: Information om transaktionerna som inträffar på webbplatsen Google Merchandise Store.

Så kan du använda demokontot

Eftersom demokontot visar äkta data från en e-handelswebbplats är det praktiskt när du vill bekanta dig med rapporterna och funktionerna i Google Analytics. Några exempel på vad du kan göra i demokontot:

Begränsningar

Alla användare har åtkomst till att läsa och analysera Google Analytics-demokontot. Det innebär att du kan se rapport- och konfigurationsdata, manipulera data i rapporter (till exempel filtrera tabeller, lägga till sekundära dimensioner och skapa segment), skapa och dela personliga tillgångar, som kommentarer, och se delade tillgångar. Du kan inte samarbeta med andra om delade tillgångar.

Läs mer om användarbehörigheter i avsnittet om användarhantering här i hjälpcentret.

Viss data i demokontot har obfuskerats, det vill säga avsiktligt gjorts svår att tolka, men är typisk för en e-handelswebbplats.

Demokontot inkluderar inte rapporten Användarutforskning.

Du kan inte använda demokontot tillsammans med Analytics Reporting-API:et. Det resulterar i behörighetsfelet (403) insufficientPermissions.

Ta bort åtkomst till demokontot

Följ stegen nedan för att ta bort din åtkomst till demokontot. Du kan alltid få åtkomst till demokontot igen.

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Välj Demokonto på menyn Konto.
 4. Klicka på Användarhantering i kolumnen Konto.
 5. Klicka på Ta bort mig.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?