Demokonto

Lär dig mer genom att experimentera med data från Google Merchandise Store och Flood-It!

Google Analytics-demokontot är ett fullt fungerande Google Analytics-konto som är tillgängligt för alla som använder Google. Det innehåller en Universal Analytics-egendom och två Google Analytics 4-egendomar. I demokontot kan du titta närmare på företagets faktiska data och experimentera med funktionerna i Google Analytics.

Innehåll i artikeln:

Komma åt demokontot

Du kommer åt demokontot genom att klicka på länken Kom åt demokonto sist i detta avsnitt. När du klickar på länken händer detta:

 • Om du redan har ett Google-konto blir du ombedd att logga in på kontot.
 • Om du inte har ett Google-konto blir du ombedd att skapa ett konto och logga in.

När du klickar på länken Kom åt demokonto nedan tillåter du att Google utför något av följande med anknytning till ditt Google-konto:

 • Om du redan har ett Google Analytics-konto lägger vi till demokontot i ditt Analytics-konto.
 • Om du inte har ett Google Analytics-konto skapar vi ett konto som kopplas till ditt Google-konto och lägger till demokontot i ditt nya Analytics-konto.

Du kommer åt demokontot från kontoväljaren i Analytics där du väljer organisation- och kontolänkar.

Demokontot räknas in i maxgränsen för det antal Analytics-konton du får skapa under ett och samma Google-konto. För Google Analytics gäller för närvarande att varje Google-konto får innehålla högst 100 Analytics-konton.

Du kan ta bort demokontot när som helst.

KOM ÅT DEMOKONTOT

Var kommer datan ifrån?

Informationen i Google Analytics-demokontot hämtas från Google Merchandise Store och Flood-It!.

I Google Merchandise Store säljs produkter med Googles varumärke. Det finns både Universal Analytics-egendomar och Google Analytics 4-egendomar baserat på e-handelswebbplatsen. Läs mer om skillnaderna mellan egendomstyperna.

Informationen i dessa två egendomar är typexempel på vad du kan förvänta dig på en e-handelswebbplats och innehåller följande typer av information:

 • Information om trafikkällor. Information om varifrån webbplatsanvändarna kommer. Här ingår information om organisk trafik, betald söktrafik och visningstrafik.
 • Innehållsdata. Information om användarnas beteende på webbplatsen. Här ingår webbadresser till sidorna som användarna tittar på och information om hur de använder innehållet.
 • Transaktionsdata: Information om transaktionerna som inträffar på webbplatsen Google Merchandise Store.

Flood-It! är ett enkelt men spännande strategispel där användarna ska fylla hela spelbrädet med en färg med ett begränsat antal steg. Spelet kan laddas ned på Android och iOS. Det finns en Google Analytics 4-egendom för Flood-It! som innehåller spelrapportering och data från appen och webbplatsen. Följande typer av information ingår:

 • Beräknade mätvärden. Information som beräknas från befintliga mätvärden. Den inkluderar mätvärden som genomsnittlig intäkt per aktiv användare och genomsnittlig engagemangstid. Här ingår även konvertering av köpare och intäktstakt, som baseras på rekommenderade nyckeltal för Google Play.
 • Händelsedata. Information om hur användarna har interagerat med innehållet. Detta inkluderar händelser som klarade nivåer och återställning av nivåer.
 • Uppgifter om e-handel. Information om köp i appen.

Så kan du använda demokontot

Eftersom demokontot visar faktisk data från en e-handelswebbplats är det praktiskt när du vill bekanta dig med rapporterna och funktionerna i Google Analytics. Här är några saker du kan göra med de två Google Analytics 4-egendomarna:

 • Visa standardrapporterna för Google Analytics 4 i Merchandising Store-egendomen.
 • Utforska spelrapportering i Flood-It-egendomen.
 • Utföra grundläggande analys, till exempel:
  • Vilken kanal är ansvarig för att förvärva flest nya användare på olika plattformar?
  • Hur många unika användare har varje företag?
  • Hur många konverteringar har skett i Flood-It!-appen och på Merchandising Store-webbplatsen den senaste veckan?
 • Utföra trattutforskning: Var kommer besökare in i konverteringstratten och var lämnar de den?
 • Utföra ad-hoc-utforskningar genom att dra och släppa flera variabler – de olika segment, dimensioner och mätvärden som du använder för att mäta ett företag – på en arbetsyta för att se omedelbara visualiseringar av din data.

Här är några saker du kan göra med Universal Analytics-egendomen:

Begränsningar

Alla användare har läs- och analysåtkomst till Google Analytics-demokontot. Det innebär att du kan

 • visa rapportdata och konfigurationsinställningar
 • manipulera data i rapporter (till exempel filtrera en tabell, lägga till sekundära dimensioner och skapa ett segment)
 • skapa personliga tillgångar, som anpassade rapporter, dela dem och se delade tillgångar. Du kan inte samarbeta med andra om delade tillgångar.

Läs mer om användarbehörigheter i avsnittet om användarhantering här i hjälpcentret.

Data i demokontot har obfuskerats, det vill säga avsiktligt gjorts svår att tolka, men är fortfarande typisk Analytics-data.

Universal Analytics-egendomen innehåller inte rapporten Användarutforskaren.

Google Analytics 4-egendomarna innehåller inte exportfunktioner för rapporter eller utforskning, möjligheten att se dimensionens enhets-id eller användning av tekniken Användarutforskaren i arbetsytan Utforskningar.

Du kan inte använda demokontot tillsammans med API:et för Analytics-rapportering för någon av dessa egendomstyper. Försök att göra det resulterar i ett behörighetsfel.

Ta bort åtkomst till demokontot

Följ stegen nedan för att ta bort din åtkomst till demokontot. Du kan alltid få åtkomst till demokontot igen.

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Välj Demokonto på menyn Konto.
 4. Klicka på Användarhantering i kolumnen Konto.
 5. Klicka på Ta bort mig.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?